Skip to content

JAUNUMI

Piektdien darbību uzsāks vakcīnas pret Covid-19 agrīnās pieteikšanās vietne www.manavakcina.lv

Saskaņā ar Latvijā apstiprināto vakcinācijas pret Covid-19 plānu, ir izveidota Covid-19 vakcīnas agrīnās pieteikšanās vietne www.manavakcina.lv, kura tiks atvērta iedzīvotājiem piektdien, 5. februārī, plkst. 10.00. Agrīnās pieteikšanās mērķis ir efektīvi plānot vakcinācijas kabinetu noslodzes un jaudas. Iedzīvotāji tiek aicināti nesteigties reģistrēt savus pieteikumus pirmajās vietnes darbības dienās. Pirmie vakcīnas saņems tie iedzīvotāji, kas iekļauti prioritārajās grupās. Visi pārējie viena kalendārā mēneša laikā saņemtie iedzīvotāju pieteikumi tiks apstrādāti vienlīdzīgi, pēc nejaušības principa.

Jau tuvākajā laikā tiks atvērta arī vakcinācijas tālruņa līnija, kas būtiska daudziem mūsu iedzīvotājiem, tostarp arī daļai mūsu senioru. Iedzīvotāji virs 60 gadu vecuma ir arī viena no pirmajā prioritārajām grupām, kas tiks aicināta vakcinēties – gan tie, kas paši būs pieteikušies, gan arī tie, kurus ģimenes ārsti būs uzrunājuši.

Vakcinācija pret Covid-19 ir brīvprātīga. Vietne palīdzēs iegūt informāciju par iedzīvotāju nodomu vakcinēties, kā arī efektīvi plānot vakcinācijas kabinetu noslodzes.

www.manavakcina.lv ir pirmais no plānotajiem veidiem, kā iedzīvotāji Latvijā varēs pieteikties vakcīnas pret Covid-19 saņemšanai. Šobrīd turpinās darbs pie pārējo reģistrēšanās veidu ieviešanas. Par katra reģistrācijas veida darbības uzsākšanu Veselības ministrija nodrošinās detalizētu informāciju. Drīzumā vietne www.manavakcina.lv būs pieejama arī krievu valodā.

Kopumā Latvijas iedzīvotāji varēs reģistrēties vakcīnas saņemšanai četros veidos:

  • vietnē www.manavakcina.lv;
  • zvanot pa bezmaksas tālruni (tālruņa līnija uzsāks darbu februāra laikā);
  • darba devēji varēs iesniegt savu darbinieku sarakstus (primāri iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties individuāli, negaidot darba devēja rīcību);
  • ar ģimenes ārstu palīdzību.

Vakcinācijas kārtība tiks plānota pēc prioritāro grupu principa, kur priekšroka vispirms tiek dota cilvēkiem, kuru dzīvība vai veselība Covid-19 dēļ ir visvairāk apdraudēta. Iedzīvotāju prioritārās grupas ir šādas: veselības aprūpes darbinieki, ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieki un to klienti, personas virs 60 gadu vecuma, personas ar hroniskām slimībām, personas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar bērniem, kam ir noteiktas hroniskas un imūnsupresējošas slimības, personas, kas mājās aprūpē smagi slimas personas, izglītības iestāžu darbinieki, operatīvo dienestu darbinieki, nozaru identificētie kritiskie darbinieki, uzņēmumu darbinieki, kas saskaras ar lielu skaitu cilvēku un kur nevar ievērot divu metru distanci un tad visa sabiedrība. Iedzīvotāji tiek aicināti godprātīgi norādīt piederību kādai no šīm grupām, jo šie dati tiks salīdzināti ar veselības vai citos reģistros esošo informāciju.

Nevienam no pieteikšanās kanāliem nav paredzēta priekšrocība vakcinācijas secības plānošanā. Neatkarīgi no tā, vai pieteikums viena mēneša ietvaros tiks saņemts vietnē www.manavakcina.lv vai arī pa tālruni (vēlāk arī citos veidos), brīdī, kad vakcīnas būs pieejamas, šie dati tiks izmantoti vakcinācijas procesa plānošanai un organizēšanai.

Visi saņemtie pieteikumi vakcīnai viena kalendārā mēneša laikā tiks apstrādāti vienlīdzīgi, pēc nejaušības principa. Tas nozīmē, ka februārī saņemtie pieteikumi tiks apstrādāti vienlaicīgi un šie iedzīvotāji saņems aicinājumu vakcinēties uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru, tiklīdz vakcīnas būs pieejamas un vakcinācijas punkts pieejams.  

Lai nodrošinātu maksimāli ātru vakcinācijas procesu, ieplānots darbs pie vienotas vakcinācijas procesa IT sistēmas, kas palīdzēs nodrošināt efektīvu loģistiku brīdī, kad Latvijā ienāks lielākas kravas ar vakcīnām.

www.manavakcina.lv vietnes datu pārzinis un datu apstrādātājs ir Veselības ministrija. Vietni uztur un tā atrodas uz Nacionālā veselības dienesta (NVD) tehniskajiem resursiem. Vietni izstrādāja SIA ZZ Dats. Ņemot vērā agrīnās pieteikšanās uzsākšanu, ir veikti papildinājumi arī biežāk uzdotajos jautājumos par vakcinācijas procesu: https://www.spkc.gov.lv/lv/manavakcinalv

Pēc valstī apstiprinātā vakcinācijas plāna februārī turpināsies mediķu vakcinācija, kā arī tiks uzsākta ilgstošas sociālās aprūpes darbinieku un klientu vakcinācija, kā arī daļa senioru.

Kontakti:

Veselības ministrijas Vakcinācijas projekta birojs
Ieva Stūre, ieva.sture@vm.gov.lv, 29450530
Agnese Strazda, agnese.strazda@vm.gov.lv, 29149306

Veselības nozares organizācijas: Jāpārskata veselības aprūpes pakalpojumu tarifi

Latvijas Ārstu biedrība (LĀB), Latvijas Māsu asociācija (LMa), Latvijas Jauno ārstu asociācija (LJĀA),  Veselības aprūpes darba devēju asociācija (VADDA), Latvijas Slimnīcu biedrība (LSB) un Latvijas Lielo slimnīcu asociācija (LLSA) aicina Saeimu un valdību nekavējoties pārskatīt spēkā esošos veselības aprūpes pakalpojumu tarifus, pretējā gadījumā piešķirtais finansējuma palielinājums nozarei nebūs pietiekams, lai 2021. gadā palielinātu mediķu atalgojumu par 25%.

“Veselības nozares profesionālās organizācijas ir nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam un veselības ministram Danielam Pavļutam, kā arī Saeimai, vēršot uzmanību, ka pēdējo gadu veselības aprūpes budžeta pieaugums ir devis iespēju kaut nedaudz palielināt atalgojumu Latvijas veselības aprūpē strādājošajiem, daļēji izlīdzinot gadu desmitiem ilgušo netaisnību. Tomēr tas konceptuāli nerisina katastrofālo finansējuma deficītu šajā valstij un sabiedrībai nozīmīgajā tautsaimniecības nozarē,” atzīmē LĀB prezidente Ilze Aizsilniece.

Organizācijas vēstulē valsts amatpersonām norāda, lai Latvijas veselības aprūpe būtu mūsdienīga un atbilstu pacientu vajadzībām, ir steigšus jāpārskata esošie veselības aprūpes pakalpojumu tarifi. Nepieciešams paredzēt lielāku valsts finansējumu veselības aprūpes pakalpojumiem, kas ne tikai segtu visas pakalpojuma izmaksas, ļautu plānveidīgi attīstīt infrastruktūru, bet arī būtiski palielinātu  jau esošo pakalpojumu pieejamību un sniegtu iespēju piedāvāt jaunus, mūsdienu vajadzībām atbilstošus pakalpojumus un medikamentus.

“Nav pieņemami, ka ārstniecības iestādes ir spiestas paplašināt maksas pakalpojumu apjomu un cenas, lai tādējādi tiktu nosegta arī valsts apmaksāto pakalpojumu pašizmaksa. Turklāt ārstniecības iestādes vadītājs jau ilglaicīgi atrodas ķīlnieka lomā, jo no šiem zemajiem tarifiem jāspēj segt arī materiālu iegādes un  infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, kas katru gadu pieaug,” norāda VADDA izpilddirektore Ināra Pētersone.

Pretējā gadījumā (bez tarifu pārskatīšanas) veselības aprūpē strādājošo atalgojuma pielikums arī 2021.gadā nebūs apsolītajā līmenī, jo būs jānodrošina samaksu par personāla aizvietošanu, slimības pabalstiem un atvaļinājumiem, kas pieaugs pateicoties Covid-19 piemaksām un virsstundām. Līdz ar to 2021.gadā tarifu pieaugums nedos iespēju palielināt veselības aprūpē strādājošo algas par plānotajiem 25%. Tāpēc šajā kritiskajā situācijā vissvarīgākais būtu veidot vienotu un ilgtermiņa pieeju veselības aprūpei un tās finansējumam, lai nodrošinātu esošos nozares cilvēkresursu saglabāšanu un jaunu piesaisti nākotnē.

Latvijas Ārstu biedrības Goda biedra statuss piešķirts 16 izciliem Latvijas ārstiem

Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) valde ir piešķīrusi Goda biedra statusu 16 Latvijas ārstiem, kas ar savu mūža darbu ievērojami sekmējuši medicīnas un veselības aprūpes attīstību. Goda biedru vidū ir izcili dažādu nozaru speciālisti, kurus nominējušas dažādu medicīnas nozaru profesionālās organizācijas. 

“Latvijas Ārstu biedrības pastāvēšanas laikā Goda biedra statuss kopumā ir piešķirts vairāk nekā 200 Latvijas ārstiem. Esam pagodināti šo cilvēku pulku papildināt vēl ar 16 personībām, kas veidojušas un virzījušas mūsdienu Latvijas medicīnu. Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, būsim priecīgi kolēģus satikt un sveikt arī klātienē,” atzīmē LĀB prezidente Ilze Aizsilniece.  

Pēc Latvijas Internistu biedrības rekomendācijas LĀB Goda biedra statuss piešķirts četriem izciliem ārstiem un jauno ārstu skolotājiem – prof. Jurim Pokrotniekam un prof. Jānim Zaļkalnam, kā arī asoc. prof. Ivanam Zagorskim un asoc. prof. Mārītei Antrai Ozoliņai. Prof. J.Pokrotnieks 30 savus dzīves gadus ir veltījis Latvijas jauno ārstu sagatavošanai, ir latviešu valodā vienīgo endoskopijas mācību grāmatu autors. Savukārt ilggadējais Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Gerontoloģijas klīnikas ārsts un Rīgas Stradiņa universitātes prof. J. Zaļkalns kolēģu un studentu atzinību izpelnījies ne tikai pateicoties savām zināšanām un profesionalitātei, bet arī cilvēciskajām kvalitātēm – viņa stāja un uzvedības kultūra kalpo par paraugu jaunajiem ārstiem. Arī RSU asoc. prof. I. Zagorskis devis nozīmīgu ieguldījumu jauno mediķi apmācībā, ar lielu atbildību un godprātīgi veicot gan darbu medicīnas izglītības jomā, gan ārsta darbu. Asoc. prof. M.A. Ozoliņa augsto atzinību izpelnījusies par nozīmīgu un teicamu ārstes, akadēmisko un pētniecisko darbu.

LĀB Goda biedra statuss pēc Latviešu ārstu un zobārstu apvienības rekomendācijas piešķirts diviem izciliem latviešu izcelsmes ārstiem, brāļiem – prof. Bertramam Zariņam un prof. Kristapam Kristoferam Zariņam. Dr. B. Zariņš ir izcils traumatologs-ortopēds, kas medicīnas izglītību ieguvis ASV un darba mūžu aizvadījis Bostonas universitātes klīnikā, izstrādājot daudzas jaunas ķirurģijas ārstniecības metodes, vienlaikus vienmēr atbalstot un izglītojot Latvijas ārstus un studentus. Savukārt Dr. K. K. Zariņš ir asinsvadu ķirurgs, kas līdztekus izcilam profesionālajam darbam ASV, ir daudz darījis, lai atbalstītu Latvijas medicīnu un palīdzētu pacientiem dzimtenē. 

Goda biedra statuss pēc Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācijas ieteikuma piešķirts diviem izciliem savas nozares ārstiem. Ilggadējai Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Tuberkulozes un plaušu slimību centra ārstei, Pasaules Veselības organizācijas ekspertei, daudzu starptautisko zinātnisko publikāciju autorei Dr. Vairai Leimanei, kuras devums tuberkulozes ierobežošanā Latvijā un pasaulē jau novērtēts ar Triju zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi un neskaitāmiem starptautiskas un nacionālas nozīmes apbalvojumiem. Tāpat par Goda biedru kļuvis pneimonologs internists Dr. Arians Lukins,  kurš ilgstoši vadījis PKUS pulmonoloģijas nodaļu un, kuru kolēģi raksturo kā ievērojamu ārstu un speciālists plaušu slimībās.

LĀB Goda biedra statuss pēc Latvijas Acu ārstu asociācijas rekomendācijas piešķirts izcilai oftomoloģei un acu ķirurģei Dr. Ilgai Lūkinai, kas Latvijā ieviesusi kataraktas modernās ķirurģijas metodes, ir jauno ārstu izglītotāja un aktīvi iesaistījusies arī ārstu tālākizglītības nodrošināšanā. Pēc Latvijas Anesteziologu-reanimatologu asociācijas rekomendācijas Goda biedra statuss piešķirts ilggadējai P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas ārstei anestezioloģei-reanimatoloģei un bijušajai RSU asoc. prof. Dr. Antoņinai Sondorei.      Savukārt pēc Latvijas Tiesu medicīnas ekspertu asociācijas rekomendācijas par LĀB Goda biedru kļuvis nopelniem bagāts tiesu eksperts un asoc. prof. Dr. Ojārs Teteris.

Latvijas Veselības Aprūpes Vadības Speciālistu asociācijas nominācijas ir bijušas pamats LĀB Goda biedra statusa piešķiršanai veselības aprūpes speciālistei un ilggadējai dažādu ambulatorās aprūpes iestāžu vadītājai Dr. Natālijai Točiļenko un ilggadējam psihiatriskās slimnīcas „Ģintermuiža” direktoram un ārstam, kā arī Latvijas slimnīcu biedrības līdzdibinātājam Dr. Uldim Čāčus.

Pēc Latvijas Neonatalogu biedrības ieteikuma par LĀB Goda biedru ievēlēta neonatoloģe Dr. Irisa Vilciņa, kas ir viena no neonatoloģijas nozares autoritātēm Latvijā, augsti novērtēta ārste, talantīga un studentu mīlēta jauno ārstu skolotāja. Savukārt pēc Latvijas Zobārstu asociācijas rekomendācijas par Goda biedri kļuvusi ārste-stomatoloģe un ilggadēja RSU Zobārstniecības fakultātes Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedras docente Dr. Marina Sevastjanova.

LĀB Goda biedra statuss pēc Latvijas Psihiatru asociācijas ieteikuma piešķirts arī Dr. Lūcijai Arājai, kas visu savu darba mūžu ir veltījusi darbam Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrā, sniedzot neatsveramu ieguldījumu klīniskās psihiatrijas attīstībā Latvijā un jauno speciālistu izaugsmē. LĀB goda biedra nosaukuma piešķiršana ir cieņas un atzinības apliecinājums izciliem ārstiem, kas ievērojami sekmējuši medicīnas un veselības aprūpes virzību. Šo nosaukumu piešķir tikai nozares profesionāļiem ar lielu darba stāžu.

Atklāts sabiedrības balsojums par “Gada balvu medicīnā 2020”

Latvijas veselības nozares nozīmīgākais pasākums “Gada balva medicīnā” šogad notiks jau 11. reizi un tās svinīgā ceremonija būs skatāma 27. martā kanālā TV3. Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) aicina sabiedrību godināt veselības nozares profesionāļus un ikvienu piedalīties balsojumā par Latvijas labākajiem mediķiem. Balsot var no 2021. gada 25. janvāra līdz 1. martam portālā www.arstubiedriba.lv/gadabalvamedicina  

“Būt par mediķi un kalpot dzīvībai un cilvēkam gan ikdienā, gan krīzēs ir misija, ko apsolās pildīt ikviens veselības aprūpē strādājošais. Tāpēc vislielāko cieņu un pateicību šajā grūtajā laikā ir pelnījuši visi Latvijas medicīnas darbinieki, kas izrādījuši apbrīnojamu garīgo un fizisko izturību cīņā par sabiedrības veselību. Vienlaikus viņu vidū ir cilvēki – redzamie, bet visbiežāk – neredzamie varoņi, kas ar savu darbu paplašina medicīnas zinātnes un prakses robežas, ceļot arvien augstāk arī cilvēcības un humānisma latiņu. Tie ir cilvēki, kas pelnījuši saņemt “Gada balvu medicīnā”, ” uzsver LĀB prezidente Ilze Aizsilniece.

Šogad “Gada balva medicīnā” tiks pasniegta 14 nominācijās. Ikvienam sabiedrības pārstāvim ir iespēja balsot par savu kandidātu deviņās nominācijās – “Gada ģimenes ārsts 2020”, “Gada ārsts speciālists 2020”, “Gada zobārsts 2020”, “Gada ārsta palīgs 2020”, “Gada farmaceits 2020”, “Gada māsa 2020”, “Gada vecmāte 2020”, “Gada funkcionālais speciālists 2020” un “Gada slimnīca 2020”.

AS “Grindeks” padomes priekšsēdētājs Kirovs Lipmans:  “Daudzu gadu garumā akciju sabiedrība “Grindeks” sadarbojas ar Latvijas ārstu biedrību un sniedz atbalstu veselības nozares cildināšanas pasākumam “Gada balva medicīnā”. Mums kā zāļu ražotājam ir ārkārtīgi svarīgi pateikt paldies tiem, kas rūpējas pār pašu dārgāko, kas cilvēkam ir – veselību. Latvijas veselības nozare var lepoties ar izciliem speciālistiem, kas dara savu darbu profesionāli, ar atbildību, mīlestību un cieņas pilnu attieksmi.”

Tradicionāli “Gada balva medicīnā” tiks pasniegta arī nominācijās “Gada jaunais ārsts 2020”, “Gada cilvēks medicīnā 2020”, “Gada notikums medicīnā 2020” un “Gada balva par mūža ieguldījumu medicīnā”. Šajās nominācijās uzvarētājus nosaka Latvijas Ārstu biedrības ekspertu vērtējums. Savukārt nominācijā “Gada docētājs 2020” par saviem mīļākajiem pedagogiem balsos Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes medicīnas studenti.

“Veselības aprūpes speciālisti ir viens no nozīmīgākajiem medicīnas stūrakmeņiem un līdz ar to mūsu valsts un mūsu katra veselības pamats. Ir virkne pētījumu, kas parāda, ka patiesa atzinība ir spēcīgs motivācijas rīks. Mums ir liels prieks, ka varam būt daļa no tik nozīmīga notikuma, un ar lepnumu godināt mūsu ārstu, māsu un citu veselības aprūpes speciālistu ieguldījumu. Tieši viņu labbūtība un labklājība šajos Covid-19 pandēmijas apstākļos ir īpaši nozīmīga. Aicinu ikvienu iedzīvotāju piedalītes ar savu “paldies”, balsojot un izsakot tik ļoti pelnīto atzinību savam speciālistam,” saka AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētājs Gundars Bērziņš.

„Gada balvas medicīnā” pasniegšanas pasākumu organizē Latvijas Ārstu biedrība sadarbībā ar Veselības ministriju, Latvijas Jauno ārstu asociāciju un Latvijas Māsu asociāciju, kā arī Latvijas Universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti. Pasākuma lieldraugi ir AS „Olainfarm” un AS „Grindeks”, to atbalsta SIA “Silvanols”,  SIA “Veselības centrs 4”, SIA MFD Veselības grupa un SIA “Centrālā laboratorija”.

Pētījums “Ar dzimumu saistītas vardarbības pieredze ārstu praksē”

Mani sauc Anna Pentjugova, esmu Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes 6.kursa studente.

Kopā ar Dr. Miskovu veicu zinātniski pētniecisko darbu par tēmu “Ar dzimumu saistītas vardarbības ietekme uz sieviešu seksuālo funkciju” . Pētījuma īstenošanai tika izveidota anketa, kas ir paredzēta ginekologiem, dzemdību speciālistiem, ģimenes ārstiem un ārstiem-rezidentiem, kā arī citu specialitāšu ārstiem.

Anketas mērķis ir uzzināt par ārstu pieredzi saskaroties ar sievietēm, kas ir piedzīvojušas vardarbību. Anketas beigās ir pievienots pašizveidots standartizēts vardarbības skrīninga protokols. Tā pielietojums ikdienas ārstu praksē varētu palīdzēt atkārtoti pievērst uzmanību vardarbības sarkanā karoga pazīmēm, lai spētu efektīvāk identificēt vardarbības upurus un agrīni uzsākt atbilstošas palīdzības sniegšanu.

Piedalīšanās anketēšanā ir brīvprātīga un anketa ir anonīma, Jūsu sniegtā informācija tiks izmantotas tikai apkopotā veidā šī pētījuma ietvaros. Anketas aizpildīšana neprasīs daudz laika un tas nebūs sarežģīti.

Anketa: https://forms.gle/byzKpAH51ZXTmt2v7

Pētījums par kairinātu zarnu sindromu

Es, LU Medicīnas fakultātes 6.gada students, Rasheed Bazbouz veicu pētījumu par kairinātu zarnu sindromu dr. Intas Zīles vadībā.

Kairinātu zarnu sindroms (KZS) ir 10-20% cilvēku, tas ietekmē kā pašsajūtu, tā arī dzīves kvalitāti. Šī pētījuma mērķis ir labāk izprast KZS un uzlabot tā ārstēšanas iespējas. Latvijā līdz šim nav veikti pētījumi par kairinātu zarnu sindromu šādā aspektā. Jūsu pieredze mums ir svarīga, lai apzinātu, kā KZS ietekmē Latvijas iedzīvotājus.

Aptaujas aizpildīšana prasīs 20-30 minūtes. Dalība pētījumā ir brīvprātīga. Aptaujas jautājumi ir noformulēti skaidri, reti, bet kāds no tiem var radīt nepatīkamas pārdomas. Jebkurā brīdī, pirms ir nospiesta poga “pabeigt”, Jūs varat atsaukt savu dalību pētījumā. Jūsu aizpildītajai anketai tiek piešķirts gadījuma kārtas numurs. Pētījums nodrošinās konfidencialitāti– google nodrošina anonīmo aptaujas formu datu drošību atbilstoši ES Fizisko personas datu aizsardzības regulai. Visi pētījumā iegūtie dati ir anonīmi, tiek izmantoti apkopotā veidā. Pētījuma rezultāti tiks publicēti, lai Jūs un citi pacienti varētu iegūt no pētījumā gūtajām atziņām.

Anketa:

Latviešu val.:  https://docs.google.com/forms/d/1bIBb3nQSWLgE6TxjUznhkSiGovjPgtSUDqbrmaGRn7k/edit?usp=sharing

English: https://docs.google.com/forms/d/1kVl1c0GyzGkmyuFi9ABPqoFJjAsBRfuVZM_i2Bu2bcU/edit?usp=sharing

Apmeklētājus pieņemam tikai pēc iepriekšēja pieraksta!

Godātie kolēģi!

Latvijas Ārstu biedrība no 21.12.2020. līdz 06.04.2021. organizē savu darbu attālināti.

Apmeklētājus pieņemam tikai pēc iepriekšēja pieraksta!

Ja vēlaties saņemt vai iesniegt dokumentus klātienē, lūgums iepriekš zvanīt pa tālr. 67220661, 20276668 vai rakstīt e-pastu: info@arstubiedriba.lv.

Aicinām maksājumus, pēc iespējas, veikt elektroniski internetbankā.

LĀB darba laiki, kontakti un rekvizīti: https://www.arstubiedriba.lv/kontakti-rekviziti/

Paldies par sapratni!
Latvijas Ārstu biedrība

Mūžībā devies profesors Jānis Raibarts

Mūžībā devies Latvijas Ārstu biedrības Goda biedrs, profesors Jānis Raibarts (17.09.1939.-03.01.2021.).

Jānis Raibarts dzimis 1939. gadā Rīgā, beidzis Rīgas Medicīnas institūtu (1964) un strādājis par ārstu Daugavpilī un Rīgā. Kopš 1968. gada Jānis Raibarts docējis Rīgas Medicīnas institūtā (tagad – Rīgas Stradiņa universitāte), viņa nodarbības bija neaizmirstams posms katra topošā ārsta studijās. Laiks, ko katrs students vadījis kādreizējās Hospitālās terapijas katedrā (tagad – Iekšķīgo slimību katedra), bija sarežģītākais, saturā bagātākais un, iespējams, mācību ziņā grūtākais viņa studiju dzīvē. Jānis Raibarts nevienam studentam nekad nav devis atlaides, līdz ar to nodarbību atstrādes kļuva par otro hospitālās terapijas ciklu. Jāņa Raibarta lekcijas studentiem un ārstiem ir leģendāras. Jānis Raibarts padziļināti pētījis hipertensiju. Profesors piedalījies Latvijas vadlīniju izstrādē internās medicīnas nozarē.

Profesors Jānis Raibarts 2014. gadā saņēma profesora Ilmāra Lazovska balvu par ieguldījumu medicīnā.

Ilgos darba gadus Rīgas 1. slimnīcā un P. Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā Jānis Raibarts kolēģu vidū bija iemīļots konsultants un padomdevējs, bet pacientiem – zinošs, ieinteresēts, pieredzējis ārsts.

Latvijas Ārstu biedrība izsaka dziļu līdzjūtību tuviniekiem!