Skip to content

JAUNUMI

Latvijas Ārstu biedrības atkārtota biedru sapulce

Augsti godātie kolēģi!

Biedrība “Latvijas Ārstu biedrība” atkārtota biedru sapulces sasaukšanu pilnsapulces formā.
 
Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” atkārtota biedru pilnsapulce notiks 2023. gada 10. oktobrī plkst. 15.00 LĀB ēkā Skolas ielā 3, Rīgā, un tiešsaistē.
 
Darba kārtībā:
1. Sapulces atklāšana, ziņojums par pieslēgušos un ieradušos biedru skaitu
2. Sapulces vadītāja un protokolētāja, Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
3. Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums par komisijas priekšsēdētāju 
4. Prezidenta ziņojums
5. Profesionālo struktūrvienību (Sertifikācijas padome, Ētikas komisija, Aroda tiesa, Izglītības komisija) vadītāju ziņojumi
6. Revīzijas komisijas ziņojums
7. Situācija ar veselības aprūpes finansējumu Latvijā
8. Sadarbības veicināšana starp veselības un sociālo sektoru pacientu aprūpes uzlabošanai
 
Biedriem, kuri piedalīsies klātienē, LĀB biedru pilnvarotajām personām un LĀB juridiskajiem biedriem reģistrācija Skolas ielā 3, Rīgā, sāksies plkst. 14.00. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc lūdzam biedrus līdz 2023. gada 9. oktobrim reģistrēt savu dalību LĀB informatīvajā sistēmā: https://is.arstubiedriba.lv/events/konferences/list
Juridisko biedru un biedru pilnvarnieku dalība biedru sapulcē var notikt tikai klātienē.
 
Biedriem, kuri piedalīsies sapulcē tiešsaistē, pieslēgšanās biedru sapulcei notiks, izmantojot autentifikāciju www.latvija.lv un LĀB informatīvo sistēmu https://is.arstubiedriba.lv/biedriem, kurā tikai biedriem būs pieejama Zoom pieslēguma saite biedru sapulcei.
Lūdzam pieslēgšanos sākt savlaicīgi, lai reģistrācijas process neaizkavētu sapulces norisi!
 
Rīgā, 2023. gada 14. septembrī

Ar cieņu
Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” valdes vārdā
prezidente Ilze Aizsilniece

Atkārtota biedru pilnsapulce

Augsti godātie kolēģi!
 
Biedrība “Latvijas Ārstu biedrība” atkārtota biedru sapulces sasaukšanu pilnsapulces formā.
 
Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” atkārtota biedru pilnsapulce notiks 2023. gada 10. oktobrī plkst. 15.00 LĀB ēkā Skolas ielā 3, Rīgā, un tiešsaistē.
 
 
 Darba kārtībā:
 1. Sapulces atklāšana, ziņojums par pieslēgušos un ieradušos biedru skaitu
 2. Sapulces vadītāja un protokolētāja, Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
 3. Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums par komisijas priekšsēdētāju
 4. Prezidenta ziņojums
 5. Profesionālo struktūrvienību (Sertifikācijas padome, Ētikas komisija, Aroda tiesa, Izglītības komisija) vadītāju ziņojumi
 6. Revīzijas komisijas ziņojums
 7. Situācija ar veselības aprūpes finansējumu Latvijā
 8. Sadarbības veicināšana starp veselības un sociālo sektoru pacientu aprūpes uzlabošanai
 
Biedriem, kuri piedalīsies klātienē, LĀB biedru pilnvarotajām personām un LĀB juridiskajiem biedriem reģistrācija Skolas ielā 3, Rīgā, sāksies plkst. 14.00. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc lūdzam biedrus līdz 2023. gada 9. oktobrim reģistrēt savu dalību LĀB informatīvajā sistēmā: https://is.arstubiedriba.lv/events/konferences/list
Juridisko biedru un biedru pilnvarnieku dalība biedru sapulcē var notikt tikai klātienē.
 
Biedriem, kuri piedalīsies sapulcē tiešsaistē, pieslēgšanās biedru sapulcei notiks, izmantojot autentifikāciju www.latvija.lv un LĀB informatīvo sistēmu https://is.arstubiedriba.lv/biedriem, kurā tikai biedriem būs pieejama Zoom pieslēguma saite biedru sapulcei.
Lūdzam pieslēgšanos sākt savlaicīgi, lai reģistrācijas process neaizkavētu sapulces norisi!

Latvijas Ārstu biedrība lemj uz laiku apturēt žurnāla “Latvijas Ārsts” izdošanu

Latvijas Ārstu biedrības valde, izskatot un izvērtējot žurnāla “Latvijas Ārsts” darbību un situāciju , ir pieņēmusi lēmumu žurnāla izdošanu un nenoteiktu laiku apturēt, kamēr tiks izstrādāts jauns žurnāla “Latvijas Ārsts” koncepts.

Valdes izveidotā žurnāla reorganizācijas komisija, pēc detalizēta žurnāla darbības izvērtējuma, ir izvirzījusī mērķi izstrādāt jaunu žurnāla konceptu, kurā tiks ņemta vērā gan Latvijas mērogiem blīvā drukātās periodikas vide, gan “zaļā” domāšana, gan ārstu vēlmes.  Izvērtējuma ietvaros Latvijas Ārstu biedrība augustā veica biedru aptauju, kurā savu viedokli izteica vairāki simti kolēģu. 

“Žurnāla “ Latvijas Ārsts” vairāk nekā trīsdesmit gadu ilgajā pastāvēšanas laikā, tas ir bijis neatsverama iespēja kolēģiem padziļināt zināšanas, apmainīties viedokļiem un sekot līdzi novitātēm medicīnā. Visa medicīnas nozare mūsdienās attīstās ļoti strauji gan medicīnas tehnoloģiju, gan metožu, gan pētījumu un atklājumu ziņā. Pirmais žurnāls ārstiem latviešu valodā iznāca 1923. gadā, tāpēc šīs mēs varam saukt par simtgades pārmaiņām, jo mainās arī lasītāji un to pasaules uztvere kopumā, tādēļ arī Latvijas Ārstu biedrība savā darbā ne mirkli nedrīkst apstāties attīstībā, uzskatot, ka ir sasniegta pilnība”, norāda Ilze Aizsilniece, Latvijas Ārstu biedrības prezidente.

Pirmais žurnāls ārstiem latviešu valodā tika izdots no 1923. gada līdz padomju okupācijas gadiem.  Žurnāla “Latvijas Ārsts” pirmais numurs iznāca 1989. gada 23. jūnijā un tika atvērts Pirmā Pasaules latviešu ārstu kongresa laikā Latvijas Ārstu biedrības sēdē Bērnu klīniskās slimnīcas konferenču zālē. Turpinot tradīciju, kura tika aizsākta pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, “Latvijas Ārsts” sniedza iespēju latviešu ārstiem dzimtajā valodā lasīt un rakstīt par jaunākajiem sasniegumiem un pētījumiem visās medicīnas nozarēs. Kopumā šo gadu laikā izdoti vairāk nekā 300 žurnāla numuri.  

Pasniedz LĀB godabiedra diplomu Imantam Stūrmanim

2023. gada 10. augustā svinīgā sarīkojumā Pāvilostas muzejā LĀB viceprezidents Māris Pļaviņš LĀB godabiedra diplomu pasniedza pāvilostniekam Imantam Stūrmanim.

Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) godabiedra statuss noteikts biedrības statūtos. Tas paredz, ka godabiedra nosaukuma piešķiršana ir cieņas un atzinības apliecinājums izciliem ārstiem, kas sekmējuši veselības aprūpes virzību Latvijā, nesavtīgi kalpojuši saviem pacientiem, guvuši panākumus savā profesijā, zinātnē un akadēmiskajā darbā. Kandidātus izvirza ārstu profesionālās asociācijas, teritoriālās organizācijas un LĀB valde. Kandidātam jābūt ar lielu darba stāžu un vismaz 70 gadu vecam. Pirmie divi goda biedri tika apstiprināti 1990. gadā, bet vairāk nekā 30 gadu laikā šo nosaukumu jau saņēmuši vairāk par 200 kolēģiem Latvijā un arī ārzemēs. LĀB valde ir augstu novērtējusi pāvilostnieka Imanta Stūrmaņa garo darba un dzīves gājumu. Ārstu sabiedrības interesi un ievērību ieguvusi unikālā dzīves dienasgrāmata – dokumentējums no piecdesmito gadu sūrās medicīnas studentu dzīves. Par grāmatas rūpīgo rediģēšanu jāpateicas Pāvilostostas izcilajai novadpētniecei un grāmatu autorei Gunai Grimstai-Heniņai.

Stūrmanis Imants, dz. 1929. gada 24. jūlijā Pāvilostā, mācījies Pāvilostas pamatskolā, Liepājas 1. vidusskolā (ģimnāzijā). 1957. gadā beidzis RMI. Ārsts Ziru lauku iecirkņa slimnīcā (1957-61), Pāvilostā (1962-68), Tuberkulozes un plaušu slimību centra funkcionālās diagnostikas kabineta vadītājs, kardiologs (1969-2000). Sarakstījis un izdevis  grāmatu „Studenta piezīmes ”, apgāds „Priedaines” (2018). Grāmata ir dienasgrāmata par studiju laiku RMI (1951-57).  

10. augustā LĀB viceprezidents Māris Pļaviņš Pāvilostas muzejā kolēģu un pāvilostnieku sarīkojumā godināja sirmo ārstu un pasniedza LĀB godabiedra diplomu. Viņu apsveica arī Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Priedols. Izrādās, ka cienījamais kolēģis ir bijis arī pašdarbības kinoamatieris un uzņēmis vairākas filmas, kuras arī prēmētas filmu skatēs. Vienu šādu filmu „Sēņotāji” klātesošie arī noskatījās. Pirms neilga laika visi kādreiz nofilmētie materiāli nodoti Foto un kino arhīvam.

Izrādās, ka savā laikā, 20. gs. piecdesmitajos gados, Pāvilostā darba gaitas sākuši vēlāk pazīstami Latvijas ārsti: RMI 1952. gada absolvente, P. Stradiņa slimnīcas rentgenoloģe Zigrīda Brilovska (1925-2014), 1955. gada absolvents ftiziatrs profesors Oļģerts Marga (1929-2018) un 1959. gada absolvents ķirurgs Gunārs Purmalis (dz. 1935. gadā), Latvijas Ķirurgu asociācijas prezidents (1994-2001), RAKUS Ķirurģijas klīnikas vadītājs (1998-2011).

Sociālā darba speciālistu nodarbinātības izaicinājumi

Noslēgusies domnīca par sociālā darba jomas nodarbinātības izaicinājumiem

Labklājības ministrija (LM) projekta “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” ietvaros 24. augustā organizēja domnīcu “Sociālā darba speciālistu nodarbinātības izaicinājumi”. LM, nozares darba devēju, izglītības iestāžu, profesionālo asociāciju kopdarba rezultātā tapa idejas, kā risināt sociālā darba speciālistu nepietiekamības problēmu, kā arī ieceres kvalifikācijas prasību nodrošināšanai tiem sociālajiem darbiniekiem, kuri vēlētos strādāt sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas jomās.

LM valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa atgādināja par nozares ietvaros apspriestām un plānotām izmaiņām sociālās palīdzības organizēšanas darba regulējumā, kā arī aicināja dažādu sektoru pārstāvjus konstruktīvi un lietišķi modelēt iespējas praktizējošiem sociālajiem darbiniekiem apgūt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas darbam nepieciešamās kompetences. Socioloģe Inese Šūpule sniedza datu analīzi par faktoriem, kuri izraisa darbinieku trūkumu pašvaldību sociālajos dienestos, kurā viņa kā pirmo un svarīgāko uzsvēra zemo atalgojumu. Kā galvenos izaicinājumus līdzās zemajam atalgojumam Šūpule minēja pārslodzi darbā, kura izraisa profesionālu izdegšanu, kā arī grūtības praktizējošiem sociālā darba speciālistiem apvienot darbu ar studijām.

Domnīcas dalībnieki darbojās arī nozaru grupās, kurās tapa gan aicinājums turpināt digitālu risinājumu ieviešanu sociālo pabalstu administrēšanā, gan aicinājums stiprināt sociālo darbinieku profesiju, veidojot Sociālā darba skolu, kurā notiktu pēcdiploma studijas un profesionālā pilnveide. Atbalstu izpelnījās arī ideja par specializētu kompetenču apguvi sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas jomā, lai speciālisti ar sociālā darba izglītību varētu strādāt šajos amatos. Šāds risinājums mazinātu neprofesionāla pakalpojuma sniegšanas riskus, kad akūta darbinieku trūkuma apstākļos darba devēji priecājas par ikvienu, kurš ir ar mieru strādāt šajos amatos.

“Domnīcas mērķis ir īstenots: dialoga gaitā esam modelējuši iespējas gan saglabāt sociālā darba profesijas identitāti, gan piedāvāt elastīgus risinājumus sociālajiem darbiniekiem jaunu kompetenču apguvei un darbam citās nozares profesijās”, uzskata LM Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta direktore Ilze Skrodele – Dubrovska.

Informācija par domnīcas rezultātiem: liesma.ose@lm.gov.lv

Ojāra Veides Fonds gatavs atbalstīt Latvijas medicīnas speciālistus

Ojāra Veides Fonds gatavs atbalstīt Latvijas medicīnas speciālistus

Nu jau 12 gadus Ojāra Veides Fonds finansiāli atbalsta Latvijas medicīnu. Katru gadu 4-6 jaunajiem medicīnas speciālistiem ir iespēja saņemt stipendiju līdz $ 2500 apmērā. Stipendija jāizmanto 1,5 gadu laikā un par iegūtajām zināšanām jāsniedz rakstiska atskaite, kā arī finanšu pārskats.

Latvijas jaunie ārsti, rezidenti un citas ārstniecības personas ar augstāko medicīnisko izglītību var iesniegt pieteikumu Ojāra Veides Fonda stipendijai, ja apmācības paredzētas 2023/24 gadā, līdz 2023. gada 15. septembrim. Ojāra Veides fonda mērķis ir atbalstīt Latvijas speciālistus, kas strādā veselības aprūpes laukā Latvijā un kuriem ir izdevība un vēlēšanās papildināt profesionālās zināšanas kādā ārstniecības vai mācību iestādē ārzemēs. Stipendija paredzēta ceļa naudas, dzīvesvietas, maksas par mācībām, uztura izdevumu segšanai. Lai pieteiktos stipendiju konkursam, pretendentiem ir jānosūta pieteikuma e-pasts uz laza@lazariga.lv, pievienojot visus dokumentus (faila nosaukumā norādot uzvārdu un doc. saturu), tēmā norādot Ojāra Veides Stipendiju fondam. Pieteikšanās kārtība www.lazariga.lv sadaļā Stipendijas

2022. gadā stipendijas saņēma seši kolēģi: SIA “Vidzemes slimnīca” fizioterapeite Linda Kornete; Dr. Emīls Šmitiņš, Rīgas Stradiņa universitātes bērnu kardioloģijas rezidents; Dr. Nauris Zdanovskis, RSU radioloģijas katedras asistents; Dr. Kristaps Eglītis, Latvijas Universitātes vispārējās ķirurģijas programmas rezidents; Dr. Artūrs Šilovs, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcas rezidents radiologa specialitātē un Dr. Vadims Ņefjodovs, RSU Tālākizglītības fakultātes rezidents plastikas ķirurģijā. Finansiālu atbalstu savai profesionālai pilnveidei ārpus Latvijas ārstniecības iestādēs no Ojāra Veides Fonda ir saņēmuši jau 66 stipendiāti. Ar viņu pieredzes stāstiem var iepazīties ikgadējā LĀZA Apkārtrakstā.

Fondu sekmīgi kopš tā dibināšanas pirmās dienas 2009. gadā ir vadījis LĀZA eksprezidents, psihoterapeits un psihiatrs profesors Kaspars Tūters (Kanāda). Ojāra Veides fonds turpina savu darbu, tomēr 2023. gada nogalē tā vadību prof. Kaspars Tūters vēlas nodot reimatologa asoc. prof. Jura Lazovska rokās. Fonda kasiere būs valdes locekle zobārste Inese Flude un fonda valdē ienāks farmakoloģe prof. Ingrīda Selga Šķetre (Ingrida Selga Sketris), Latvijas goda konsule Kanādā Jaunskotijas provincē.

Juris Lazovskis: ”Esmu reimatologs Kanādas Jaunskotijas provincē. Esmu LĀZAs valdes un Ojāra Veides stipendiju fonda loceklis. Esmu pieredzējis pozitīvās pārmaiņas – gan savā, gan kolēģu un studentu profesionālajā izaugsmē, ko veicina iespēja iepazīties ar dažādām pieejām ārstēšanai atšķirīgās veselības aprūpes sistēmās. Liels prieks, ka ar fonda palīdzību šai procesā iespējams līdzdarboties.”

Plašāk par fondu un pieteikšanās kārtību www.lazariga.lv
Foto: Ojāra Veides Fonda vadītājs, asoc. prof. Juris Lazovskis
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja Latvijā
www.lazariga.lv; laza@lazariga.lv
tālr. +371 29121922

Par semināru organizēšanu ģimenes ārstiem un ārstējošiem ārstiem

Par projekta 4.3.6.2.SAM “Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana” aktivitāti – Semināru organizēšana ģimenes ārstiem un ārstējošiem ārstiem

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – Komisija) atzinīgi novērtē un izsaka pateicību par līdzšinējo sadarbību Latvijas Ārstu biedrībai un ar atbildību vēlamies informēt, ka Komisija īsteno Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.2. pasākuma ”Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei” īstenošanas noteikumi” projektu 4.3.6.2.SAM ”Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana” (turpmāk – Projekts). Projektā tiek īstenoti vairāki informatīvi pasākumi sabiedrības izpratnes veicināšanai par invaliditātes noteikšanas sistēmu.

Invaliditātes ekspertīzes pamatā būtisks aspekts ir ģimenes ārstu un ārstējošo ārstu (turpmāk – Ārsti) gatavotā dokumentācija un tās saturs, Projektā plānoti informatīvi izglītojoši semināri ģimenes ārstiem un ārstējošiem ārstiem (turpmāk – Ārsti), kas nosūta savus pacientus uz Komisiju invaliditātes un darbspēju ekspertīzēm. Semināru mērķis sniegt aktuālāko informāciju invaliditātes noteikšanas jomā, tajā skaitā par ekspertīzei nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt vadlīnijas nosūtījuma sagatavošanai.

Komisijas veiktā iepirkuma rezultātā ir noslēgts pakalpojuma līgums ar SIA “Biznesam.lv”, kas Komisijas uzdevumā mērķtiecīgi plānos un organizēs semināru norisi, tai skaitā semināru dalībnieku grupu komplektēšanu. Līdz 2025.gada beigām plānots realizēt aptuveni 30 (trīsdesmit) seminārus tiešsaistes platformā, iekļaujot visus Latvijas reģionus, tādējādi veicinot pēc iespējas plašākas Ārstu auditorijas iesaistīšanu un informēšanu.

Augsti novērtējot līdzšinējo sadarbību, Komisija aicina Jūs kā savas jomas profesionāļus un nozares pārstāvjus būt atsaucīgiem un sadarboties ar SIA “Biznesam.lv” pārstāvjiem, lai aptvertu pēc iespējas plašāku mērķauditoriju un kopīgi stiprinātu Ārstu zināšanas par nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un pacientu nosūtīšanu uz invaliditātes un darbspēju ekspertīzi, tādejādi mazinot administratīvo slogu, kas rodas papildu informācijas pieprasīšanā un sagatavošanā un veicinot klientu iesniegumu laicīgu izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu.

Jautājumus un informāciju par kontaktpersonu lūdzam sūtīt Projekta koordinatorei Vinetai Vējonei uz e-pastu: vineta.vejone@vdeavk.gov.lv.

Par obligātās elektroniskās kvīts ieviešanu ārstniecības un izglītības pakalpojumiem

Finanšu ministrijas izstrādātā Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2024. – 2027. gadam projekts paredz elektroniskās kvīts (turpmāk – e-kvīts) ieviešanu kā obligātu par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes iegūšanu, izglītības iegūšanu, tai skaitā interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem, lai gada ienākumu deklarācijā varētu iekļaut kā attaisnotos izdevumus, paredzētais rezultāts ir samazināt laika un resursu patēriņu gada ienākumu deklarāciju iesniegšanai un apstrādei, veicināt iestāžu un pakalpojumu sniedzēju datu apmaiņu ar Valsts ieņēmumu dienestu, kā arī iedzīvotājiem iespēja ātrāk saņemt pārmaksātā nodokļa atmaksu.

Lai vienkāršotu procesus un gūtu papildu fiskālo efektu, e-kvīšu ieviešanas termiņš ir plānots jau par 2024.gada periodu. Minētā sakarā ir būtiski apzināt, vai veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji un izglītības iestādes ir tam gatavi.

Attiecīgi, lai apzinātu e-kvīts ieviešanas praktiskās iespējas, Finanšu ministrija aicina Ekonomikas ministrijas pārstāvjus uz klātienes tikšanos 2023. gada 29. augustā vai 2023. gada 30. augustā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam aptaujāt Jūsu organizācijas biedrus minētajās nozarēs par e-kvīts ieviešanas praktiskajām iespējām, iespējamiem riskiem un problēmām, un nonāktu pie labākiem un efektīvākiem risinājumiem e-kvīts ieviešanai.

Lūgums iesūtīt mums šo informāciju līdz pirmdienai 28.08.2023

ANDA PAEGLE

Ekonomikas ministrijas
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments
Vecākā eksperte
Tel. nr. 67013242, m.t.: 26158998
anda.paegle@em.gov.lv
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija
pasts@em.gov.lv, www.em.gov.lv

pasts@em.gov.lv, www.em.gov.lv

Uzsākta pieteikšanās neformālo aprūpētāju kompetenču attīstības programmā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina visus, kuri ikdienā sniedz aprūpi saviem tuvākajiem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, piedalīties jaunajā kompetenču attīstības programmā neformālajiem (neprofesionālajiem) aprūpētājiem. Šī programma ļaus iegūt nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai sniegtu atbalstu un aprūpi cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Pirmās apmācības sāksies šajā rudenī un tiks piedāvātas divos pamatmoduļos: “Aprūpētāja pašaprūpe” un “Saskarsme”.

Programma ir domāta cilvēkiem, kuri rūpējas par ģimenes locekļiem, kaimiņiem, draugiem vai citiem tuviem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Pilotprojekta ietvaros plānots apmācīt 100 neformālos aprūpētājus, kuri spēs nodrošināt atbilstošu atbalstu un aprūpi cilvēkiem ar traucējumiem, kā arī rūpēties par savu psihoemocionālo labklājību.

Kompetenču attīstības programma tika izstrādāta kopā ar SIA “AC Konsultācijas”, SIVA speciālistiem, sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām, kā arī nozaru ekspertiem. Programma ir veidota moduļu veidā un ir savstarpēji ērti salāgojama, lai to piemērotu dažādām neformālo aprūpētāju vajadzībām un ļautu elastīgi iegūt nepieciešamās zināšanas. Tā ietver A pamatmoduļus (5 dienu apmācības) un specializētos B moduļus (1-2 dienu apmācības), kas pielāgoti dažādiem funkcionālo traucējumu veidiem, piemēram, garīgās veselības, redzes vai dzirdes traucējumiem.

Apmācības ietvers praktiskus uzdevumus, lai pilnveidotu neformālo aprūpētāju prasmes un zināšanas. Tajās izcila lektoru komanda – sociālās jomas eksperti, SIVA speciālisti – ārsti, fizioterapeiti, ergoterapeiti, psihologi un citi speciālisti nodrošinās apmācības praktiskā vidē SIVA Koledžā Jūrmalā, ļaujot arī satikties un dalīties pieredzē ar līdzīgu vajadzību cilvēkiem. Apmācībām var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu SIVA mājaslapā. Vairāk informācijas var uzzināt SIVA mājaslapā un sociālajos medijos.

Šīs kompetenču attīstības programma notiek Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda investīciju projekta “RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. TālākIzglītība.” ietvaros. Projekts un apmācības tiek īstenotas ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.

Informācija par programmu:

Ilze Ločmele, SIVA ANM Projekta galvenā metodiķe

Telefona numurs +371 27064068

E-pasta adrese: ilze.locmele@siva.gov.lv