Skip to content

JAUNUMI

Atkārtotā pilnsapulce notiks 16.02.2022.

God. kolēģi!

Paldies visiem, kas vakar, 2022. gada 13. janvārī, piedalījās biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” biedru pilnsapulcē!

Ņemot vērā, ka biedru pilnsapulce nebija lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, atkārtotā biedru pilnsapulce notiks 2022. gada 16. februārī, plkst. 15:00.

Darba kārtība paliek nemainīga:

1. Biedru sapulces atklāšana, ziņojums par pieslēgušos un ieradušos biedru skaitu
2. Biedru sapulces vadītāja un protokolētāja, Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
3. Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums par komisijas priekšsēdētāju
4. Prezidenta ziņojums
5. Profesionālo struktūrvienību (Sertifikācijas padome, Ētikas komisija, Aroda tiesa, Izglītības komisija) vadītāju ziņojumi
6. Revīzijas komisijas ziņojums
7. 2019. gada pārskata apstiprināšana
8. 2020. gada pārskata apstiprināšana
9. Diskusija par biedrības statūtu grozījumiem

Biedru sapulcē nav plānots apstiprināt statūtu grozījumus, bet uzsākt diskusiju par statūtu grozījumu nepieciešamību LĀB domes regulējuma un ģenerālsekretāra amata noteikumu pilnveidošanai.

Vairāk informācija sekos!

Informācija par biedru pilnsapulci

God. kolēģi!

Šodien, 2022. gada 13. janvārī, plkst. 15.00 ir biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” (LĀB) biedru pilnsapulce.  Darba kārtība ŠEIT!

Pilnsapulce tiks organizēta KLĀTIENĒ Skolas ielā 6, Rīgā un TIEŠSAISTĒ Zoom.
Katram dalībniekam dalība pilnsapulcē pieļaujama tikai vienā no norādītajiem veidiem!

-> TIEŠSAISTĒ PIESLĒGTIES var no plkst. 13.30 līdz plkst. 15.10: https://is.arstubiedriba.lv/biedriem

Latvijas Ārstu biedrības valde ir apstiprinājusi noteikumus dalībai tiešsaistē. Noteikumi ŠEIT!
Tehniskais atbalsts pilnsapulces dienā: 29363469, 29428133, 27887512, 26489504, 29429491

Video instrukcija tiešsaitei – SPIEDIET ŠEIT!

-> KLĀTIENĒ Skolas ielā 6, Rīgā, no plkst. 14.00 – 15.00 IERODAS:

 • LĀB juridiskie biedri un LĀB biedru pilnvarotās personas (LĀB juridiskie biedri un LĀB biedru pilnvarotās personas tiešsaistē piedalīties nedrīkst);
 • LĀB biedri, kas objektīvu iemeslu dēļ nevar piedalīties pilnsapulcē tiešsaistē

Ierašanās klātienē pieļaujama, ja:

 1. biedrs vai biedra pilnvarotais pārstāvis uzrāda sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu;
 2. LĀB biedra pilnvarotais pārstāvis uzrāda rakstveidā sagatavotu, pilnvarotāja parakstītu pilnvaru;
 3. LĀB juridiskā biedra pārstāvis uzrāda LĀB juridiskā biedra rakstveidā sagatavotu, pilnvarotāja parakstītu pilnvaru.

Ja LĀB biedru pilnsapulce 2022. gada 13. janvārī nebūs lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, biedri tiks aicināti noklausīties priekšlasījumus par tēmu “Ārstu aizsardzība draudu izteikšanas gadījumā” un piedalīties diskusijā. Par piedalīšanos tiek piešķirti tālākizglītības punkti resertifikācijai. Apliecība būs pieejama LĀB informatīvās sistēmas https://is.arstubiedriba.lv sadaļā “Mans profils”.

Lai dalībnieku reģistrācija un pieslēgšanās tiešsaistei ritētu raiti, lūgums plānot savlaicīgu ierašanos/ pieslēgšanos!

Mūžībā devies LĀB Goda biedrs, Dr. med. Zigurds Zariņš

Mūžībā devies ilggadējais Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas ārsts, Rīgas Stradiņa universitātes docents, Latvijas eksperimentālā un klīniskā medicīnas institūta zinātnieks, Uztura laboratorijas vadītājs, uztura mācības pamatlicējs, dietologs, medicīnas zinātņu doktors dr.med. Zigurds Zariņš (19.04.1937. – 08.01.2022.).

Beidzis RMI 1962. Dienējis armijā (1962-64). LEKMI Uztura laboratorijas aspirants, zinātniskais līdzstrādnieks un vadītājs. Promocijas darbu aizstāvējis 1969. gadā. RSU Sporta un uztura katedras docents. Diētas ārsts medicīnas sabiedrībā ARS. Pētījumi uztura zinātnē un onkoloģijā. Grāmatas „Uztura mācība” septiņu papildinātu un atkārtotu izdevumu autors. Alpīnists un aktīva dzīves veida piekritējs. 2015. gadā saņēmis LĀB Veselības gada balvu Par mūža ieguldījumu veselības veicināšanā. LĀb godabiedrs (2016).

Izvadīšana sestdien, 15. janvārī plkst. 14.00 no Kocēnu kapiem, Valmierā.

Latvijas ārstu saime skumst par sava izcilā kolēģa aiziešanu mūžībā un izsaka līdzjūtību tuviniekiem.
Sit tibi terra levis!

Video instrukcija par pieslēgšanos LĀB pilnsapulcei un informācija par konsultācijām 06.01.,11.01.

God. kolēģi!

Esam sagatavojuši video instrukciju par pieslēgšanos biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” (LĀB) biedru pilnsapulcei, kas notiks 2022. gada 13. janvārī plkst. 15.00. Darba kārtība ŠEIT!

TIEŠSAISTĒ PIESLĒGTIES varēs 13. janvārī no plkst. 13.30 līdz plkst. 15.10.
Latvijas Ārstu biedrības valde ir apstiprinājusi noteikumus dalībai tiešsaistē. Noteikumi ŠEIT!

Tehniskais atbalsts pilnsapulces dienā: 29363469, 29428133, 27887512, 26489504, 29429491

Lai noskatītos video instrukciju, SPIEDIET ŠEIT!

6. janvārī un 11. janvārī plkst. 15.00 – 17.00 LĀB informatīvajā sistēmā https://is.arstubiedriba.lv sadaļā BIEDRIEM tiks nodrošināta iespēja izmēģināt, kā 13. janvārī notiks pieslēgšanās pilnsapulcei tiešsaistē.
Ja būs nepieciešams, norādītajā laikā LĀB darbinieki atbildēs uz Jūsu jautājumiem par pieslēgšanos pilnsapulcei, kā arī palīdzēs pārliecināties, ka:

 • Zoom audio un video strādā,
 • personas identifikācija ir veikta korekti.

Jums būs iespēja uzzināt kā notiks balsojums pilnsapulcē un kā iesniegt atbildes!
Kontakttālruņi: 26489504, 29429491.

Atgādinām, ka pilnsapulcē drīkst piedalīties tikai LĀB biedri vai biedru pilnvarotie pārstāvji.

2022. gada 11. janvārī LĀB valde izskatīs janvārī saņemtos iesniegumus par iestāšanos LĀB. Savu statusu variet noskaidrot:

Priecāsimies tikties tiešsaistē!

Eksperti diskutēs par pacientu un mediķu attiecību regulējuma pilnveidošanu

Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) 7. janvārī no plkst. 10.00 līdz 12.00 rīko ekspertu diskusiju par pacientu un veselības aprūpes profesionāļu savstarpējo attiecību regulējuma pilnveidošanu. Diskusijas tiešraide no Latvijas Universitātes (LU) Mazās aulas būs skatāma lsm.lv un TV4, tajā piedalīsies bioētikas, tiesību un medicīnas eksperti. Diskusiju moderēs LĀB prezidente Dr. Ilze Aizsilniece. 

LĀB uzskata, ka ārsta un pacienta savstarpējā uzticēšanās ir viens no būtiskākajiem aspektiem medicīnā, tāpēc ārstam savā darbā ir jāievēro tiesību un ētiskās normas, kā arī jālieto viņa specialitātei atbilstošas metodes. Vienlaikus biedrība atzīst, ka ir nepieciešams uzlabot ne tikai spēkā esošos normatīvos aktus, bet arī ārstu ētikas kodeksu, gan arī ārstu tālākizglītībā paredzēt darba ar pacientiem prasmju pilnveidi.

Diskusijā piedalīsies un par ārsta un pacienta attiecību ētiskajiem aspektiem runās LU Medicīnas fakultātes prof. un LĀB Ētikas komisijas locekle Signe Mežinska. Savukārt par tematu “Pacients, ārsts un iestāde publiskajā komunikācijā. Par konfidencialitātes pienākumu, datu aizsardzību un vārda brīvību jautājumos, kas skar ārstniecību” uzstāsies Dr.jur. Santa Slokenberga, vecākā lektore Upsalas universitātes Juridiskajā fakultātē. 

Par ārstu pārkāpumiem un atbildību diskutēs zvērināta advokāte un veselības tiesību eksperte Ilze Vilka, bet LU Medicīnas fakultātes prof. un LĀB valdes loceklis Viesturs Boka uzstāsies ar prezentāciju – “Nelabvēlīgs notikums ārstniecībā – medicīniska kļūda vai sodāms pārkāpums?”. 

Ārstu sertifikācijas procesu regulē Ministru Kabineta (MK) noteikumi. Pašlaik MK noteikumi paredz divus kumulatīvus kritērijus ārsta sertifikāta anulēšanai – ētikas normu pārkāpums un normatīvo aktu pārkāpums. Tāpēc LĀB ir sagatavojusi priekšlikumus, kas ļautu anulēt ārsta sertifikātu – gan būtisku ētikas normu pārkāpuma gadījumos, gan arī gadījumos, kad izdarīti vai pieļauti būtiski pārkāpumi profesionālajā darbībā. MK noteikumi pašlaik arī neparedz LĀB tiesības profesionālās darbības pārkāpumus ņemt vērā ārsta resertifikācijas procesā. LĀB ir izstrādājusi priekšlikumus, kas ļautu sertificējošām institūcijām izvērtēt saņemto informāciju par profesionālās darbības pārkāpumiem un ņemt to vērā resertifikācijas procesā.

Reģistrācija biedru pilnsapulcei

God. kolēģi!

2022. gada 13. janvārī plkst. 15.00 notiks biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” (LĀB) biedru pilnsapulce, kurā drīkst piedalīties tikai LĀB biedri vai biedru pilnvarotie pārstāvji. Darba kārtība ŠEIT!

2022. gada 11. janvārī LĀB valde izskatīs janvārī saņemtos iesniegumus par iestāšanos LĀB. Savu statusu variet noskaidrot:

Pilnsapulce tiks organizēta KLĀTIENĒ Skolas ielā 6, Rīgā un TIEŠSAISTĒ Zoom.
Katram dalībniekam dalība pilnsapulcē pieļaujama tikai vienā no norādītajiem veidiem!

***

KLĀTIENĒ no plkst. 14.00 – 15.00 ierodas:

 • LĀB juridiskie biedri un LĀB biedru pilnvarotās personas (LĀB juridiskie biedri un LĀB biedru pilnvarotās personas tiešsaistē piedalīties nedrīkst);
 • LĀB biedri, kas objektīvu iemeslu dēļ nevar piedalīties pilnsapulcē tiešsaistē

Ierašanās klātienē pieļaujama, ja:

 1. biedrs vai biedra pilnvarotais pārstāvis uzrāda sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu;
 2. LĀB biedra pilnvarotais pārstāvis uzrāda rakstveidā sagatavotu, pilnvarotāja parakstītu pilnvaru;
 3. LĀB juridiskā biedra pārstāvis uzrāda LĀB juridiskā biedra rakstveidā sagatavotu, pilnvarotāja parakstītu pilnvaru.

NB!

 • Lai ievērotu valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, līdz 12. janvārim aicinām LĀB informatīvajā sistēmā: https://is.arstubiedriba.lv/biedriem pieteikt savu dalību pilnsapulcē klātienē.
 • Lai dalībnieku reģistrācija ritētu raiti, lūgums plānot savlaicīgu ierašanos!

***

TIEŠSAISTĒ no plkst. 13.30 – 15.10 pieslēdzas LĀB individuālie biedri, kas dod priekšroku dalībai pilnsapulcē attālināti.

Dalība tiešsaistē pieļaujama, ja LĀB biedrs ir izlasījis un ievēro LĀB valdes apstiprinātos noteikumus:

 1. Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” (turpmāk – LĀB) pilnsapulcē drīkst piedalīties tikai LĀB biedri.
 2. Pieslēgšanās LĀB biedru pilnsapulcei ZOOM platformā tiek nodrošināta tikai un vienīgi ar LĀB informatīvās sistēmas https://is.arstubiedriba.lv starpniecību, autorizējoties tajā caur www.latvija.lv.
 3. Pieslēgšanās iespēja pilnsapulcei ZOOM platformā tiek pārtraukta plkst. 15.10.
 4. Pilnsapulcē ZOOM platformā nedrīkst piedalīties biedru pilnvarotās personas un LĀB juridiskie biedri.
 5. Pilnsapulcei ZOOM platformā drīkst pieslēgties tikai no vienas ierīces LĀB biedri, kas ir iepazinušies ar pieslēgšanās noteikumiem.
 6. Biedri nedrīkst izpaust trešajām personām savus pieslēgšanās parametrus pilnsapulcei ZOOM platformā.
 7. LĀB biedram, kas tiešsaistē piedalās pilnsapulcē, ZOOM platformā ir sevi jāidentificē, norādot vārdu un uzvārdu.
 8. Balsošana biedru pilnsapulcē tiks organizēta elektroniski, izmantojot ZOOM platformā pieejamās aptaujas formas.
  – Ja dalībnieks ir balsojis pirms pilnsapulces, tas neliedz viņam ierasties uz pilnsapulci klātienē vai piedalīties attālināti (izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) un attiecīgi arī piedalīties balsošanā. Šajā gadījumā dalībnieka iepriekš nodotais balsojums tiek anulēts un vērā ņem pilnsapulces laikā nodoto balsojumu.
 9. Pilnsapulces laikā dalībnieka kamerai jābūt ieslēgtai un dalībniekam ir jābūt redzamam.
 10. LĀB biedru pilnsapulces laikā tiks veikts audio un video ieraksts.
 11. APLIECINU, ka:
  – LĀB biedru pilnsapulcē piedalos tikai tiešsaistē;
  – ar noteikumiem esmu iepazinies un man tie ir saprotami.

NB!
6. janvārī un 11. janvārī plkst. 15.00 – 17.00 LĀB attālināti rīko konsultācijas par pieslēgšanos Zoom. LĀB biedri, kas vēlas izmēģināt, kā 13. janvārī notiks pieslēgšanās pilnsapulcei tiešsaistē, LĀB informatīvajā sistēmā varēs pieslēgties Zoom pasākumam, pārliecināties, ka audio un video strādā, personas identifikācija ir veikta korekti, kā arī piedalīties atbilžu iesniegšanā. Konsultāciju laikā LĀB darbinieki sniegs nepieciešamo palīdzību visiem interesentiem par pieslēgšanos Zoom.

Ja LĀB biedru pilnsapulce 2022. gada 13. janvārī nebūs lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, biedri tiks aicināti noklausīties priekšlasījumus par tēmu “Ārstu aizsardzība draudu izteikšanas gadījumā” un piedalīties diskusijā. Par piedalīšanos tiek piešķirti tālākizglītības punkti resertifikācijai. Apliecība būs pieejama LĀB informatīvās sistēmas https://is.arstubiedriba.lv sadaļā “Mans profils”.

 • Ja biedram nav izveidots profils LĀB informatīvajā sistēmā, to var izveidot, sazinoties ar LĀB sekretariātu info@arstubiedriba.lv
 • Par profila esamību LĀB informatīvajā sistēmā biedram jāpārliecinās un nepieciešamības gadījumā jāizveido savlaicīgi. Pilnsapulces norises dienā profilu nebūs iespējams izveidot.

Vairāk informācija sekos!

Priecāsimies tikties klātienē vai tiešsaistē.
Skaistus svētkus un labklājību 2022. gadā!

Mūžībā devusies endokrinoloģe Lidija Golubeva

Vēlamies paziņot skumju vēsti, ka š.g. 4. decembrī aizsaulē aizgājusi ilggadējā ārste endokrinoloģe Lidija Golubeva. Lidija, dzimusi 1927. gada 3. augustā skolotāju Putniņu ģimenē, lielu daļu savas dzīves veltīja medicīnai. Viņa vienmēr izcili mācījās, pabeidza skolu ar zelta medaļu, bet Rīgas Medicīnas institūtu ar sarkano diplomu. 3 mēnešus nostrādājot Daugavpils slimnīcā, pēcāk iestājās klīniskajā ordinatūrā, un pēc tās pabeigšanas savas darba gaitas turpināja Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. Lidijas dzīve lielā mērā ir saistīta tieši ar šo slimnīcu, kur viņa strādāja 9. nodaļā kā viena no pirmajiem Latvijas endokrinologiem, aizejot pensijā 62 gadu vecumā. Lai gan medicīna bija Lidijas aicinājums un sirdsdarbs, viņai bija daudzpusīgas intereses, tai skaitā dzeja, klavierspēle un dārzniecība. Viņa uzrakstīja divas bērnu grāmatas, no kurām vienu aktrise Venta Vecumniece lasīja Latvijas radio pārraidēs bērniem. Lidijas mīļākais krievus dzejnieks bija Ļermontovs, un viņa atdzejoja viņa dzejoļus latviešu valodā. Lidijai bija kupla ģimene ar bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem, kā arī liela mīlestība pret dzīvniekiem – dzīves pēdējos gadus viņa pavadīja kopā ar savu kaķi Bebi. Vasarās Lidija rūpējās par savu mazdārziņu Baltezera ciematā, kura skaistos ziedus vienmēr apbrīnoja ciemiņi, kaimiņi un garāmgājēji. 94 gadu vecumā pēc smagas slimības Lidija atvadījās no ģimenes, atstājot gaišas un priecīgas atmiņas. Sarunu ar Lidiju par un ap medicīnu var noskatīties šeit: https://www.facebook.com/apinispeteris/videos/299081251430514
Lidijas ģimene

Latvijas Ārstu biedrība izsaka dziļu līdzjūtību tuviniekiem!

Atklāts sabiedrības balsojums par “Gada balvu medicīnā 2021”

Latvijas veselības nozares nozīmīgākais pasākums “Gada balva medicīnā” nākamā gada pavasarī notiks jau 12. reizi un tā svinīgā ceremonija būs skatāma nākamā gada 12. martā kanālā ReTV. Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) aicina sabiedrību godināt veselības nozares profesionāļus un ikvienu piedalīties balsojumā par Latvijas labākajiem mediķiem. Lai iespējami daudz Latvijas iedzīvotāju varētu paust savu viedokli, balsot var no 2021. gada 20. decembra līdz nākamā gada 6. februārim portālā www.arstubiedriba.lv/gadabalvamedicina  

“Covid-19 pandēmija un krīze veselības aprūpē mums visiem skaudri likusi saprast gan cilvēka trauslumu, gan cilvēcības spēku. Savukārt mediķiem aizvadītie divi gadi likuši atskārst Hipokrāta zvēresta dziļāko nozīmi, jo tikai lielās krīzēs mēs ieraugām veselības aprūpes speciālistus, kuriem viņa pacientu veselība un labklājība allaž ir vissvarīgākais, tos, kuru dzīve patiesi ir veltīta kalpošanai cilvēkam un cilvēcei! Tāpēc mēs ļoti ceram, ka katram no mums ir vismaz viens mediķis vai farmaceits, ko uzskatāt par “Gada balvas medicīnā” cienīgu,” uzsver LĀB prezidente Ilze Aizsilniece.

“Gada balva medicīnā 2021” tiks pasniegta 15 nominācijās, bet ikvienam sabiedrības pārstāvim ir iespēja balsot par savu kandidātu desmit nominācijās – “Gada ģimenes ārsts 2021”, “Gada ārsts speciālists 2021”, “Gada zobārsts 2021”, “Gada ārsta palīgs 2021”, “Gada farmaceits 2021”, “Gada māsa 2021”, “Gada māsas palīgs 2021”, “Gada vecmāte 2021”, “Gada funkcionālais speciālists 2021” un “Gada slimnīca 2021”.

“Gada balva medicīnā ir visas sabiedrības iespēja pateikties mūsu mediķiem par veikto darbu un pašaizliedzību, kas palīdz mums visiem būt veseliem. Atzinīgi novērtēt mūsu veselības aprūpes speciālistu ieguldījumu, risinātās problēmsituācijas un demonstrēto izcilību ir mūsu pienākums, lai stiprinātu sabiedrību un cildinātu tos, kas uzņemas atbildību,” apliecina AS  “Grindeks” padomes priekšsēdētājs Kirovs Lipmans.

Tradicionāli “Gada balva medicīnā” tiks pasniegta arī nominācijās “Gada jaunais ārsts 2021”, “Gada cilvēks medicīnā 2021”, “Gada notikums medicīnā 2021” un “Gada balva par mūža ieguldījumu medicīnā”. Šajās nominācijās uzvarētājus noteiks LĀB ekspertu vērtējums. Savukārt nominācijā “Gada docētājs 2021” par saviem iedvesmojošākiem pedagogiem balsos Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes medicīnas studenti.

“Mums ir liels gods būt kopā ar “Gada balvu medicīnā”, it īpaši šajos sarežģītajos laikos, kad uz ārstu pleciem ir uzlikti gana izaicinoši pārbaudījumi. Caur šo pasākumu mēs varam izcelt un godināt savas jomas profesionāļus, kuri ar sirdi un dvēseli kalpo mūsu sabiedrībai, saglabājot savu iejūtību un cilvēcību. Pēdējie divi gadi ir spilgti izgaismojuši, cik neizmērojami vērtīgs ir katra ārsta, medicīnas darbinieka un farmaceita devums!” uzsver AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Jānis Buks. „Gada balvas medicīnā” pasniegšanas pasākumu organizē Latvijas Ārstu biedrība sadarbībā ar Veselības ministriju, Latvijas Jauno ārstu asociāciju un Latvijas Māsu asociāciju, kā arī Latvijas Universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti. Pasākuma ilggadējie lieldraugi ir AS „Olainfarm” un AS „Grindeks”, mediķu godināšanu atbalsta – “Veselības centrs 4”.