Skip to content

Valetudo Patriae

LĀB balvas “VALETUDO PATRIAE” (“Veselība Dzimtenei”) nolikums (pdf)

I/K Kārlis Mieriņš

z/s “Sollomina muiža”

z/s “Dzeneiši”

z/s “Kotiņi”

Kristapam Zariņam

Bertramam Zariņam

Kirovam Lipmanam

z/s “Bagātības”

z/s “Lapegles”

z/s “Atkalas”

z/s “Garīkas”

SIA “Meduspils”

bioloģiskajai z/s “Geidas”

Valdim Valainim

Onkoloģijas pacientu atbalsta biedrībai “Dzīvības koks”

Z/S “Dižoga”

Z/S “Veckūkuri”

Z/S “Ķelmēni”

Talsu Tipogrāfijai

Jurim Lejam

Indulim Ozolam

Haraldam Jansonam

Intai Bērentei-Strengai

Aivaram Zvirbulim

Hansam Herbertam Vegeneram

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei

SIA Veselības centra 4 Mobilās mammogrāfijas komandai

Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu biedrības Cēsu nodaļai Marutas Valaines vadībā

Lithuanian Medical Association

Liepājas pilsētas Domei

Henrijam Freimanim

SIA ”Rēzeknes gaļas kombināts”

SIA ”Liepkalni”

AS ”Smiltenes piens”

Vincasam Lapinskam

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijai

Daliai Akramienei

Jānim Turkam

Arnitai Tomiņai

Pēterim Ošam

Anitai Makarovskai

Ivaram Jēgeram

Kristīnei Pilienai

Zemnieku saimniecībai ”Eicēni”

Intergrētās augļkopības saimniecībai ”Svitkas”

Maijai Šetlerei

Valsts Stendes Graudaugu selekcijas institūtam

Projektam ”Nordea Rīgas maratons”