Skip to content

LĀB ziņas

Latvijas Ārstu biedrības atkārtota biedru sapulce

Augsti godātie kolēģi!

Biedrība “Latvijas Ārstu biedrība” atkārtota biedru sapulces sasaukšanu pilnsapulces formā.
 
Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” atkārtota biedru pilnsapulce notiks 2023. gada 10. oktobrī plkst. 15.00 LĀB ēkā Skolas ielā 3, Rīgā, un tiešsaistē.
 
Darba kārtībā:
1. Sapulces atklāšana, ziņojums par pieslēgušos un ieradušos biedru skaitu
2. Sapulces vadītāja un protokolētāja, Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
3. Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums par komisijas priekšsēdētāju 
4. Prezidenta ziņojums
5. Profesionālo struktūrvienību (Sertifikācijas padome, Ētikas komisija, Aroda tiesa, Izglītības komisija) vadītāju ziņojumi
6. Revīzijas komisijas ziņojums
7. Situācija ar veselības aprūpes finansējumu Latvijā
8. Sadarbības veicināšana starp veselības un sociālo sektoru pacientu aprūpes uzlabošanai
 
Biedriem, kuri piedalīsies klātienē, LĀB biedru pilnvarotajām personām un LĀB juridiskajiem biedriem reģistrācija Skolas ielā 3, Rīgā, sāksies plkst. 14.00. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc lūdzam biedrus līdz 2023. gada 9. oktobrim reģistrēt savu dalību LĀB informatīvajā sistēmā: https://is.arstubiedriba.lv/events/konferences/list
Juridisko biedru un biedru pilnvarnieku dalība biedru sapulcē var notikt tikai klātienē.
 
Biedriem, kuri piedalīsies sapulcē tiešsaistē, pieslēgšanās biedru sapulcei notiks, izmantojot autentifikāciju www.latvija.lv un LĀB informatīvo sistēmu https://is.arstubiedriba.lv/biedriem, kurā tikai biedriem būs pieejama Zoom pieslēguma saite biedru sapulcei.
Lūdzam pieslēgšanos sākt savlaicīgi, lai reģistrācijas process neaizkavētu sapulces norisi!
 
Rīgā, 2023. gada 14. septembrī

Ar cieņu
Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” valdes vārdā
prezidente Ilze Aizsilniece

Atkārtota biedru pilnsapulce

Augsti godātie kolēģi!
 
Biedrība “Latvijas Ārstu biedrība” atkārtota biedru sapulces sasaukšanu pilnsapulces formā.
 
Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” atkārtota biedru pilnsapulce notiks 2023. gada 10. oktobrī plkst. 15.00 LĀB ēkā Skolas ielā 3, Rīgā, un tiešsaistē.
 
 
 Darba kārtībā:
 1. Sapulces atklāšana, ziņojums par pieslēgušos un ieradušos biedru skaitu
 2. Sapulces vadītāja un protokolētāja, Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
 3. Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums par komisijas priekšsēdētāju
 4. Prezidenta ziņojums
 5. Profesionālo struktūrvienību (Sertifikācijas padome, Ētikas komisija, Aroda tiesa, Izglītības komisija) vadītāju ziņojumi
 6. Revīzijas komisijas ziņojums
 7. Situācija ar veselības aprūpes finansējumu Latvijā
 8. Sadarbības veicināšana starp veselības un sociālo sektoru pacientu aprūpes uzlabošanai
 
Biedriem, kuri piedalīsies klātienē, LĀB biedru pilnvarotajām personām un LĀB juridiskajiem biedriem reģistrācija Skolas ielā 3, Rīgā, sāksies plkst. 14.00. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc lūdzam biedrus līdz 2023. gada 9. oktobrim reģistrēt savu dalību LĀB informatīvajā sistēmā: https://is.arstubiedriba.lv/events/konferences/list
Juridisko biedru un biedru pilnvarnieku dalība biedru sapulcē var notikt tikai klātienē.
 
Biedriem, kuri piedalīsies sapulcē tiešsaistē, pieslēgšanās biedru sapulcei notiks, izmantojot autentifikāciju www.latvija.lv un LĀB informatīvo sistēmu https://is.arstubiedriba.lv/biedriem, kurā tikai biedriem būs pieejama Zoom pieslēguma saite biedru sapulcei.
Lūdzam pieslēgšanos sākt savlaicīgi, lai reģistrācijas process neaizkavētu sapulces norisi!

Latvijas Ārstu biedrība lemj uz laiku apturēt žurnāla “Latvijas Ārsts” izdošanu

Latvijas Ārstu biedrības valde, izskatot un izvērtējot žurnāla “Latvijas Ārsts” darbību un situāciju , ir pieņēmusi lēmumu žurnāla izdošanu un nenoteiktu laiku apturēt, kamēr tiks izstrādāts jauns žurnāla “Latvijas Ārsts” koncepts.

Valdes izveidotā žurnāla reorganizācijas komisija, pēc detalizēta žurnāla darbības izvērtējuma, ir izvirzījusī mērķi izstrādāt jaunu žurnāla konceptu, kurā tiks ņemta vērā gan Latvijas mērogiem blīvā drukātās periodikas vide, gan “zaļā” domāšana, gan ārstu vēlmes.  Izvērtējuma ietvaros Latvijas Ārstu biedrība augustā veica biedru aptauju, kurā savu viedokli izteica vairāki simti kolēģu. 

“Žurnāla “ Latvijas Ārsts” vairāk nekā trīsdesmit gadu ilgajā pastāvēšanas laikā, tas ir bijis neatsverama iespēja kolēģiem padziļināt zināšanas, apmainīties viedokļiem un sekot līdzi novitātēm medicīnā. Visa medicīnas nozare mūsdienās attīstās ļoti strauji gan medicīnas tehnoloģiju, gan metožu, gan pētījumu un atklājumu ziņā. Pirmais žurnāls ārstiem latviešu valodā iznāca 1923. gadā, tāpēc šīs mēs varam saukt par simtgades pārmaiņām, jo mainās arī lasītāji un to pasaules uztvere kopumā, tādēļ arī Latvijas Ārstu biedrība savā darbā ne mirkli nedrīkst apstāties attīstībā, uzskatot, ka ir sasniegta pilnība”, norāda Ilze Aizsilniece, Latvijas Ārstu biedrības prezidente.

Pirmais žurnāls ārstiem latviešu valodā tika izdots no 1923. gada līdz padomju okupācijas gadiem.  Žurnāla “Latvijas Ārsts” pirmais numurs iznāca 1989. gada 23. jūnijā un tika atvērts Pirmā Pasaules latviešu ārstu kongresa laikā Latvijas Ārstu biedrības sēdē Bērnu klīniskās slimnīcas konferenču zālē. Turpinot tradīciju, kura tika aizsākta pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, “Latvijas Ārsts” sniedza iespēju latviešu ārstiem dzimtajā valodā lasīt un rakstīt par jaunākajiem sasniegumiem un pētījumiem visās medicīnas nozarēs. Kopumā šo gadu laikā izdoti vairāk nekā 300 žurnāla numuri.  

Pasniedz LĀB godabiedra diplomu Imantam Stūrmanim

2023. gada 10. augustā svinīgā sarīkojumā Pāvilostas muzejā LĀB viceprezidents Māris Pļaviņš LĀB godabiedra diplomu pasniedza pāvilostniekam Imantam Stūrmanim.

Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) godabiedra statuss noteikts biedrības statūtos. Tas paredz, ka godabiedra nosaukuma piešķiršana ir cieņas un atzinības apliecinājums izciliem ārstiem, kas sekmējuši veselības aprūpes virzību Latvijā, nesavtīgi kalpojuši saviem pacientiem, guvuši panākumus savā profesijā, zinātnē un akadēmiskajā darbā. Kandidātus izvirza ārstu profesionālās asociācijas, teritoriālās organizācijas un LĀB valde. Kandidātam jābūt ar lielu darba stāžu un vismaz 70 gadu vecam. Pirmie divi goda biedri tika apstiprināti 1990. gadā, bet vairāk nekā 30 gadu laikā šo nosaukumu jau saņēmuši vairāk par 200 kolēģiem Latvijā un arī ārzemēs. LĀB valde ir augstu novērtējusi pāvilostnieka Imanta Stūrmaņa garo darba un dzīves gājumu. Ārstu sabiedrības interesi un ievērību ieguvusi unikālā dzīves dienasgrāmata – dokumentējums no piecdesmito gadu sūrās medicīnas studentu dzīves. Par grāmatas rūpīgo rediģēšanu jāpateicas Pāvilostostas izcilajai novadpētniecei un grāmatu autorei Gunai Grimstai-Heniņai.

Stūrmanis Imants, dz. 1929. gada 24. jūlijā Pāvilostā, mācījies Pāvilostas pamatskolā, Liepājas 1. vidusskolā (ģimnāzijā). 1957. gadā beidzis RMI. Ārsts Ziru lauku iecirkņa slimnīcā (1957-61), Pāvilostā (1962-68), Tuberkulozes un plaušu slimību centra funkcionālās diagnostikas kabineta vadītājs, kardiologs (1969-2000). Sarakstījis un izdevis  grāmatu „Studenta piezīmes ”, apgāds „Priedaines” (2018). Grāmata ir dienasgrāmata par studiju laiku RMI (1951-57).  

10. augustā LĀB viceprezidents Māris Pļaviņš Pāvilostas muzejā kolēģu un pāvilostnieku sarīkojumā godināja sirmo ārstu un pasniedza LĀB godabiedra diplomu. Viņu apsveica arī Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Priedols. Izrādās, ka cienījamais kolēģis ir bijis arī pašdarbības kinoamatieris un uzņēmis vairākas filmas, kuras arī prēmētas filmu skatēs. Vienu šādu filmu „Sēņotāji” klātesošie arī noskatījās. Pirms neilga laika visi kādreiz nofilmētie materiāli nodoti Foto un kino arhīvam.

Izrādās, ka savā laikā, 20. gs. piecdesmitajos gados, Pāvilostā darba gaitas sākuši vēlāk pazīstami Latvijas ārsti: RMI 1952. gada absolvente, P. Stradiņa slimnīcas rentgenoloģe Zigrīda Brilovska (1925-2014), 1955. gada absolvents ftiziatrs profesors Oļģerts Marga (1929-2018) un 1959. gada absolvents ķirurgs Gunārs Purmalis (dz. 1935. gadā), Latvijas Ķirurgu asociācijas prezidents (1994-2001), RAKUS Ķirurģijas klīnikas vadītājs (1998-2011).

Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” biedru pilnsapulce 2023. gada 7. septembrī

Biedrība “Latvijas Ārstu biedrība” paziņo, ka Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) valde 2023. gada 11. jūlija sēdē ir pieņēmusi lēmumu par biedru sapulces sasaukšanu pilnsapulces formā.

Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” biedru pilnsapulce notiks 2023. gada 7. septembrī plkst. 15.00 LĀB ēkā Skolas ielā 3, Rīgā. Biedriem tiks nodrošināta iespēja piedalīties arī tiešsaistē, izmantojot Zoom platformu.

Darba kārtībā:
1. Sapulces atklāšana, ziņojums par pieslēgušos un ieradušos biedru skaitu
2. Sapulces vadītāja un protokolētāja, Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
3. Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums par komisijas priekšsēdētāju
4. Prezidenta ziņojums
5. Profesionālo struktūrvienību (Sertifikācijas padome, Ētikas komisija, Aroda tiesa, Izglītības komisija) vadītāju ziņojumi
6. Revīzijas komisijas ziņojums
7. Situācija ar veselības aprūpes finansējumu Latvijā
8. Sadarbības veicināšana starp veselības un sociālo sektoru pacientu aprūpes uzlabošanai

Biedriem, kuri piedalīsies KLĀTIENĒ, LĀB biedru pilnvarotajām personām un LĀB juridiskajiem biedriem reģistrācija Skolas ielā 3, Rīgā, sāksies plkst. 14.00.
Lūdzam biedrus līdz 2023. gada 5. septembrim reģistrēt savu dalību LĀB informatīvajā sistēmā: https://is.arstubiedriba.lv/events/konferences/list
Juridisko biedru un biedru pilnvarnieku dalība biedru sapulcē var notikt tikai klātienē.

Biedriem, kuri piedalīsies sapulcē TIEŠSAISTĒ, pieslēgšanās biedru sapulcei no plkst. 14.15 notiks, izmantojot autentifikāciju www.latvija.lv un LĀB informatīvo sistēmu https://is.arstubiedriba.lv/biedriem, kurā tikai biedriem būs pieejama Zoom pieslēguma saite biedru sapulcei. Biedriem uz reģistrētajām e-pasta adresēm tiks izsūtīts skaidrojums par pieslēgšanos un attālinātu dalību biedru sapulcē.
Lūdzam pieslēgšanos sākt savlaicīgi, lai reģistrācijas process neaizkavētu sapulces norisi!

Ja biedru pilnsapulce nebūs lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, atkārtota biedru pilnsapulce notiks 2023. gada 10. oktobrī, plkst. 15.00, gan klātienē, gan tiešsaistē, izmantojot Zoom platformu.

Ja 2023. gada 7. septembrī biedru sapulce nebūs lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, sapulcējušies biedri tiks aicināti noklausīties priekšlasījumus un piedalīties diskusijā. Priekšlasījumu tēmas tiks izziņotas pēc 22. augusta. Par piedalīšanos tiks piešķirti tālākizglītības punkti resertifikācijai. Pasākuma norise plānota aptuveni līdz plkst. 18.00.

Rīgā, 2023. gada 2. augustā

Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” valdes vārdā
prezidente Ilze Aizsilniece

Mūžībā devusies profesore Santa Purviņa

Dziļās sērās paziņojam, ka mūžībā devusies profesore, ārste psihiatre, klīniskā farmakoloģe, farmakoterapeite un vairāku grāmatu autore Santa Purviņa (27.12.1972. – 30.07.2023.)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei un kolēģiem.

Sit tibi terra levis!

Konference “Pacients sportists. Faktori, kas veido sportista panākumus”

Latvijas Antidopinga birojs kopā ar Latvijas Ārstu biedrību 25. augustā plkst. 14.00 – 18.00 tiešsaistē aicina piedalīties konferencē – “Pacients sportists. Faktori, kas veido sportista panākumus”.
ℹ️ Konference ārstniecības personām, sporta treneriem un skolotājiem, sportistu atbalsta personālam, sporta entuziastiem, jauno sportistu vecākiem un citiem interesentiem.
ℹ️ Reģistrējies konferencei https://is.arstubiedriba.lv/events/konferences/list

Mūžībā devies medicīnas leģenda, profesors Kristaps Juris Keggi

In Memoriam

Dziļās sērās paziņojam, ka mūžībā devies medicīnas leģenda, profesors Kristaps Juris Keggi (09.08.1934. – 04.07.2023). Latvijas Ārstu biedrība izsaka visdziļāko līdzjūtību ģimenei, draugiem un kolēģiem! Profesors mūžam dzīvos mūsu un nākamo ārstu paaudžu piemiņā!

Kegi Kristaps Juris (dz. 1934. gada 09.08 Rīgā) ķirurgs – ortopēds. 1955. gadā beidzis Jeilas universitāti ASV . LZA goda loceklis (1990), LMA Dr. med. honoris causa (1997). Vaterberijas ortopēdijas slimnīcas vadītājs kopš 1969. Jeilas universitātes profesors (1969). Aktīvi atbalstījis Latvijas traumatologus materiāli, 20.gs. deviņdesmitajos gados daudzi Latvijas traumatologi mācījās ASV pie profesora Kegi. Organizējis pirmo Vispasaules latviešu ārstu kongresu 1989. gada jūnijā. Pētījis lielo locītavu endoprotezēšanu, ieviesis jaunas operāciju metodes. Saņēmis Paula  Stradiņa balvu (1994) un Triju Zvaiģžņu ordeni (1995), LĀB godabiedrs (2009).

Kristapam Keggi ir bijusi liela ietekme uz medicīnas un ortopēdijas attīstību Latvijā pirmajos gados pēc neatkarības atgūšanas. Profesors ir Izveidojis un līdzfinansējis Keggi – Kimball un profesora Kristapa Keggi fondu starptautiskai ortopēdiskai izglītībai. Pateicoties šim finansējumam ASV stažējušies apmēram 300 stipendiāti no Latvijas un citām valstīm. ASV, Vjetnamā, Latvijā un citās pasaules valstīs profesors veicis gandrīz 20 000 operāciju, atjaunojot pacientu spēju staigāt un dzīvot bez sāpēm.

Sit tibi terra levis!

Lit.: Poga L. Kristaps Kegi. R., 2000. 

LATVIJAS ĀRSTU BIEDRĪBAS ORGANIZĒTĀS VESELĪBAS APRŪPES FINANSĒŠANAS DARBA GRUPAS (TURPMĀK – DARBA GRUPA) SECINĀJUMI

DARBA GRUPAS SASTĀVS

Prof. Māris Taube, LĀB valdes loceklis un Veselības aprūpes finansēšanas darba grupas vadītājs
Ilze Aizsilniece, LĀB prezidente, ģimenes ārste, darba grupas moderatore
Hosams Abu Meri, 14. Saeimas deputāts, ārsts
Ilva Aršauska, Latvijas Māsu asociācijas prezidente
Valts Ābols, BKUS valdes priekšsēdētājs, Latvijas lielo slimnīcu asociācijas valdes priekšsēdētājs
Svetlana Batare, Veselības ministrijas Nozares budžeta plānošanas departamenta direktores vietniece
Jānis Birks, Latvijas Jūras medicīnas centra valdes priekšsēdētājs
Andris Bite, Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents
Prof. Ģirts Briģis, RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs
Juris Bundulis, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs
Reinis Ceplis, PSKUS padomes loceklis
Liene Cipule, Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta direktore
Modris Ciems, TOS valdes loceklis
Ingrīda Circene, 14. Saeimas deputāte, ārste, bijusī veselības ministre
Arta Deniņa, ārste rezidente ģimenes medicīnā
Ainis Dzalbs, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents, ģimenes ārsts
Prof. Andrejs Ērglis, LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta vadošais pētnieks, ārsts
Mārtiņš Kazāks, Latvijas Bankas prezidents
Kārlis Ketners, Finanšu ministrijas Budžeta politikas attīstības departamenta direktors
Boriss Kņigins, Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos
Ilze Kreicberga, PKUS valdes priekšsēdētāja, ārste
Edgars Labsvīrs, “MEDTRONIC BV” veselības politikas un tirgus piekļuves vadītājs Baltijā
Stella Lapiņa, SIA “Centrālā Laboratorija” valdes priekšsēdētāja
Ģirts Lapiņš, 14. Saeimas deputāts
Pēteris Leiškalns, LDDK Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts
Uldis Mitenbergs, PVO pārstāvniecības Latvijā vadītājs
Dzintars Mozgis, SPKC Direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jautājumos
Rinalds Muciņš, PKUS valdes priekšsēdētājs
Anda Nulle, LĀB valdes locekle, ārste
Daiga Pētersone, arodveselības un arodslimību ārste, veselības aprūpes vadības ārste
Ināra Pētersone, LDDK viceprezidente, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas izpilddirektore
Andis Pinkulis, RAKUS valdes loceklis
Prof. Haralds Plaudis, RAKUS valdes loceklis, ārsts
Ilze Pučkure, RAKUS ārstniecības direktore
Māris Pūķis, Dr. phys., Dr. oec., Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks
Prof. Dace Rezeberga, RSU Dzemdniecības un ginekoloģijas katedras vadītāja, VM galvenā speciāliste
dzemdniecībā un ginekoloģijā
Aigars Rostovskis, LTRK padomes priekšsēdētājs
Ilze Rudzīte, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos
Prof. Arnis Sauka, Ilgtspējīga biznesa centra direktors, Rīgas Ekonomikas augstskola – Stockholm School of
Economics in Riga (SSE Riga)
Normunds Staņēvičs, RAKUS valdes priekšsēdētājs
Artūrs Šilovs, Latvijas Jauno ārstu asociācijas priekšsēdētājs, ārsts
Normunds Vaivads, veselības aprūpes vadības ārstsJānis Vanags, AS “Repharm” valdes loceklis
Prof. Jānis Vētra, RSU Anatomijas un antropoloģijas institūta Morfoloģijas katedras profesors
Ilze Viņķele, bijusī veselības ministre

Darba grupas pirmā sēde – 02.05.2023.
• Prof. M. Taubes prezentācija – “Veselības aprūpes finansēšana Latvijā”
• Prof. Ģ. Briģa prezentācija – “Vai mūsdienu valstī veselība pienākas visiem?”
• BKUS valdes priekšsēdētāja Valta Ābola prezentācija – “Veselības sistēmas finansēšanas
modeļa nākotne. Kāpēc? Kā? Kas?”
• Diskusija
Darba grupas otrā sēde – 18.05.2023.
• PVO pārstāvniecības Latvijā vadītāja Ulda Mitenberga prezentācija – “Salīdzinošs skatījums
uz veselības finansējumu Latvijā”
• Latvijas Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas pārstāvju prezentācija par veselības
aprūpes sistēmas vadību un finansēšanas modeli Latvijā
• Diskusija
Darba grupas trešā sēde – 08.06.2023.
• Izstrādātā darba grupas ziņojuma apspriešana un apstiprināšana

IEVADS

Latvijas iedzīvotāju veselības stāvoklis ir būtiski sliktāks nekā citās Eiropas Savienības valstīs. Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvo visīsāko laiku Eiropas Savienībā un tas ir par 20 gadiem īsāks laiks nekā Eiropas Savienības valstīs ar vislabākajiem rādītājiem[1]. Latvijā iedzīvotāji divas reizes vairāk nekā vidēji Eiropas Savienībā mirst no slimībām, kuras varētu novērst vai ārstēt[2].   

            Kādēļ Latvija atrodas šādā situācijā?

Darba grupas pirmais uzdevums bija izvērtēt Latvijā esošo veselības aprūpes finansēšanas modeli, tā atbilstību labas veselības aprūpes nodrošināšanai visiem Latvijas iedzīvotājiem.

Darba grupa pirmajā etapā koncentrējās uz finansējuma iegūšanu veselības aprūpei, neskarot citus jautājumus, kā piemēram, finanšu līdzekļu plūsma, administrēšana un pakalpojumu pirkšana.

Darba grupa uzklausīja ekspertu, Pasaules Veselības organizācijas pārstāvja, darba grupas dalībnieku viedokļus.

SECINĀJUMI

Latvijā veselības aprūpes finansējums šobrīd veidojas no vispārējiem valsts ieņēmumiem, pamatā nodokļu ieņēmumiem. Vienam nodoklim – sociālās apdrošināšanas nodoklim, ir īpaši iezīmēta daļa veselībai (1%). Šāds finansējuma iegūšanas modelis veselības aprūpei nodrošina visu Latvijas iedzīvotāju līdzdalību, jo katrs iedzīvotājs maksā dažāda veida nodokļus, piemēram, pievienotās vērtības, ienākuma, nekustamā īpašuma u.c. nodokļus, šādi veidojot plašu un elastīgu veselības finansējuma bāzi. Nesamērīgi liels Latvijā ir pašu pacientu veikto tiešo maksājumu apjoms. Tiešos maksājumus veido gan pacientu pašu veiktā samaksa par veselības pakalpojumiem, gan arī valsts noteiktie līdzmaksājumi par veselības aprūpes pakalpojumiem un ārstniecības līdzekļiem t.sk. zālēm. 36,6% no veselības izdevumiem apmaksā iedzīvotāji no saviem līdzekļiem (Eiropas Savienības vidējais rādītājs ir 15,4%). Vislielāko daļu no visiem izdevumiem, kurus Latvijā sedz pacienti no saviem pašu līdzekļiem, veido izdevumi par ārstniecības līdzekļiem – zālēm un medicīniskām ierīcēm (apmēram 40% no pašu veiktiem maksājumiem)2. Iedzīvotāju pašu maksājumi būtu jāmazina, jo tas ir tiešs veselības aprūpes pieejamību ierobežojošs faktors noteiktai iedzīvotāju daļai. Tādējādi pašreizējais veselības aprūpes finansēšanas modelis Latvijā nosaka obligātu visu iedzīvotāju iesaisti un klasificējams kā obligātā valsts veselības apdrošināšanas sistēma.

Visaptveroša veselības aprūpes pieejamība katram iedzīvotājam ir viens no svarīgākajiem labas veselības aprūpes sistēmas aspektiem[3]. Latvijā valsts veselības aprūpes pakalpojumi pienākas katram valsts pilsonim un citām ar likumu noteiktām patstāvīgo iedzīvotāju grupām. Ja valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība tiktu ierobežota, balstoties uz noteiktu nodokļu samaksas faktu vai apjomu, vai jebkuru citu diskriminējošu pazīmi, paaugstinās nabadzības un sociālās atstumtības risks iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem neveselības gadījumā, kā arī veidojas papildu slogs veselības aprūpes sistēmai, jo pacienti, laikus nesaņemdami slimību profilaksi, ārstēšanu un aprūpi, biežāk saņem izmaksu ietilpīgākus pakalpojumus jau slimību vēlīnās stadijās neatliekamajā medicīniskā palīdzībā un stacionārā. Šo risku īpaši paaugstinātu likumisks pieļāvums atteikties no līdzdalības kopējā finansējuma sistēmā ar tiesībām veikt veselības pakalpojumu maksājumus tieši vai pirkt privātu apdrošināšanu būtu atteikšanās no obligātuma principa, pat to īpaši veicinātu. Jau šobrīd privātās apdrošināšanas īpatsvars ir būtiski lielāks (Latvijā 3,6% no visiem iedzīvotāju izdevumiem par veselības aprūpi2, Lietuvā 1,3%[4], Igaunijā 1,6%[5]) nekā citās valstīs un liecina par būtiski nepietiekamo valsts nodrošināto finansējumu. Privātus maksājumus var veikt turīgākā iedzīvotāju daļa, veicinot jau tā lielo nevienlīdzību veselības jomā Latvijā. Tikai 25% nabadzīgāko Latvijas iedzīvotāju 2019. gadā vērtēja savu veselību kā labu[6]. Tāpat jāatceras, ka ierobežojumi veselības aprūpes pieejamībai kādai noteiktai iedzīvotāju grupai var sekmēt šīs grupas pacientu smagākas slimību izpausmes, kas var radīt apdraudējumu citiem iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā (infekciju u.c. slimību risks).

Darba grupa apzinās un izprot daļas sabiedrības un politiķu vēlmi caur izmaiņām veselības aprūpes finansēšanas modelī panākt uzlabojumus arī citās jomās, piemēram, veicināt nodokļu nomaksu. Atsevišķi darba grupas locekļi atbalsta ideju, ka ir nepieciešama valsts veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas sasaiste ar valsts obligāto sociālo apdrošināšanas iemaksu apjomu, kas varētu sekmēt darba devēju vēlmi maksāt nodokļus, celt atalgojuma līmeni. Aptuvenie aprēķini par fiskālajiem ieguvumiem un atsevišķu valstu negatīvā pieredze, piemēram, Bulgārija[7], Rumānija, Ungārija) liek šaubīties par potenciālajiem ieguvumiem, kuri neatsvērtu iepriekš minētos riskus un šādi veselības aprūpes sistēmas izmantošana nodokļu ienākumu sekmēšanai nebūtu atbalstāma[8].

 KOPSAVILKUMS

  • Latvija nedrīkst atteikties no globāli starptautiski akceptēta visaptverošas veselības aprūpes sistēmas modeļa. Nepastāv racionāls pamats un nav saskatāmi būtiski ieguvumi, ja Latvijā tiek mainīti veselības aprūpei iegūstamo līdzekļu sagādes principi – valsts vispārējos nodokļos balstīta veselības apdrošināšana.
  • Latvijai jāpanāk politiska izšķiršanās un jāturpina darbs, lai sasniegtu Eiropas valstu vidējo līmeni tādos rādītājos kā valsts izdevumi veselības aprūpei no iekšzemes kopprodukta (IKP), valsts izdevumi veselības aprūpei uz vienu iedzīvotāju (pirktspējas paritātes vai starptautiskos $; Latvijā valsts izdevumi uz vienu iedzīvotāju 2020. gadā bija 1417 ASV dolāri, kas ir gandrīz divas reizes mazāk nekā Igaunijā (2346 ASV dolāri) un Lietuvā (2321 ASV dolārs)[9]), valsts kopējie izdevumi veselības aprūpei no visiem valdības izdevumiem, pacientu veiktie pašu izdevumi veselības aprūpes pakalpojumu segšanai (out-of-pocket (OOP) angliski, %).
  • Latvijas veselības aprūpes pilnveides un uzlabošanas process būtu balstāms uz veselības aprūpes darbinieku motivācijas sekmēšanu, darba apstākļu uzlabošanu ar sekojošu kvalitātes pilnveidi, orientāciju uz rezultātu, kā arī optimālu un racionālu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.
  • Lai arī darba grupa nav detalizēti vērtējusi papildu finansējuma iegūšanu, tā nedrīkst palielināt iedzīvotāju nevienlīdzību, mazināt veselības aprūpes finansiālo pieejamību (angliski – affordability)vai paaugstināt nabadzībā nonākšanas risku neveselības dēļ, bet risināma politiskā līmenī kontekstā ar valsts izdevumu prioritāšu pārskatīšanu par labu iedzīvotāju veselībai un labbūtībai, valsts ekonomiskās attīstības veicināšanu, kā arī ilgtspējīgu nodokļu politiku un atbildīgu iekasēšanu.
  • Veselības aprūpe ilgstoši aplami politiski ir uzskatīta par līdzekļus tērējošu nozari, kaut patiesībā tā nav. Veselības aprūpe ir tautsaimniecības nozare, tās galvenais klients ir nodokļu maksātājs un ir jāmaina attieksme – ieguldītie līdzekļi veselības aprūpē jāvērtē kā investīcija iedzīvotāju veselībā, kas ļautu novērst slimības, pagarināt veselīgi nodzīvotos dzīves gadus, kā arī mazināt slimību izraisīto darba nespēju un invaliditāti, tādējādi ātrāk un veiksmīgāk atgriežot cilvēkus darba tirgū (2022. gadā Latvijā bija 197 397 personas ar invaliditāti[10]). Tas rada arī papildus slogu sociālajam budžetam, maksājot invaliditātes pensijas, slimības lapas, kā arī būtiski pasliktina mūsu uzņēmēju konkurenci, palielinot darbaspēka izmaksas un pastiprinot darbaspēka pieejamības problēmas.

[1] Eurostat,  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220613-1 (skatīts 2023. gada 9. jūnijā)

[2] OECD and World Health Organization (acting as the host organisation for, and secretariat of, the European Observatory on Health Systems and Policies), State of Health in the EU. Latvia. Country Health Profile 2021, 2021

[3] McIntyre D., Kutzin J. Health financing country diagnostic: a foundation for national strategy development. Geneva: World Health Organization; 2016 (Health Financing Guidance No. 1). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

[4] OECD and World Health Organization (acting as the host organisation for, and secretariat of, the European Observatory on Health Systems and Policies), State of Health in the EU. Lithuania. Country Health Profile 2021, 2021

[5] OECD and World Health Organization (acting as the host organisation for, and secretariat of, the European Observatory on Health Systems and Policies), State of Health in the EU. Estonia. Country Health Profile 2021, 2021

[6] OECD and World Health Organization (acting as the host organisation for, and secretariat of, the European Observatory on Health Systems and Policies), State of Health in the EU. Latvia. Country Health Profile 2021, 2021

[7] Dimova A, Rohova M, Koeva S, Atanasova E, Koeva-Dimitrova L, Kostadinova T, Spranger A. Bulgaria: Health system review. Health Systems in Transition, 20(4): 1–256

[8] Jowett, Matthew. (2015). Raising revenues for health in support of UHC: strategic issues for policy makers. 10.13140/RG.2.2.21598.64326.

[9] OECD (2023), Health spending (indicator). doi: 10.1787/8643de7e-en (Accessed on 09 June 2023)

[10] Oficiālās statistikas portals. DATUBĀZE. https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VES__VD__VDE/VDE050/table/tableViewLayout1/ (skatīts 2023. gada 10. Jūnijā)