Skip to content

LĀB Goda biedri

LĀB Goda Biedru nolikums

A

 

Ojārs Uldis Aleksis, 1923-2023
Zaiga Alksne-Filipsa, dz. 1934
Arnis Amoliņš, 1930-2014
Georgs Andrejevs, 1932–2022
Jūlijs Anšeļevičs, 1931–2004
Kārlis Arājs, 1915–2005
Tālivaldis Apinis, 1937-2021
Valdis Apinis, 1940
Kārlis Auškāps, 1924-2012
Anita Andrējeva, dz. 1934
Raisa Andrēziņa, dz. 1938-2022
Marta Aizsilniece, 1939-2018
Andris Arājs dz. 1942
Lūcija Arāja, dz 1942
Uldis Arents, 1929 – 2015
Enkuzens Aivars, dz. 1942

Ā

 

Melita Ābele, 1920-2015
Jānis Arvīds Āboliņš, 1906–1994
Skaidrīte Ādamsone, dz.1937

B

 

Sarmīte Baltkāje, 1933 -2017
Jānis Baltkājis, 1935 – 2023
Natālija Bāliņa, 1925-2021
Ausma Bērziņa, 1925–2010
Ieva Bērziņa, 1938
Juris Bērziņš, dz. 1928
Uldis Bērziņš, dz.1928
Viesturs Boka, dz. 1948
Brigita Bole, dz.1933-2015
Voldemārs Brauns, 1921-2016
Edgars Brēmanis, 1935- 2023
Enoks Biķis, dz. 1937
Anatolijs Bļugers, 1926–2007
Rūta Bļodniece dz. 1944
Velta Bramberga, 1921–2012
Dzidra Branta, 1927 – 2019
Māra Briede, dz. 1947
Uldis Briedis dz. 1942
Jāzeps Baško dz. 1943

C

 

Rūta Care, dz. 1942
Anita Caune, 1930-2019
Mintauts Caune, dz. 1929
Nikolajs Cauna, 1914 – 2007
Vija Cera, dz. 1936
Bencions Cerļuks, 1913–2009
Guntis Cēsnieks, 1935 2018
Jānis Cērps, 1932-2015
Lauma Cipele, dz. 1935
Leopolds Cunskis, 1917–1996

Č

 

Silvestrs Čamāns, 1908–1996
Tamāra Čēma, 1920-2018
Zeliks Čerfass, 1911–2003
Uldis Čāčus, dz. 1944
Harijs Čerņevskis, dz. 1946

D

 

Guna Dambīte, 1922–2009
Anatolijs Danilāns, dz. 1943
Janīna Danuseviča, 1928-2016
Zenta Lilija Dāboliņa, 1922–2011
Aina Dālmane, 1926 – 2014
Jānis Dimants, dz. 1937
Jānis Dobelis, dz.1943
Vilnis Dzērve – Taluts, dz.1941

E

 

Zigfrīds Eberšteins, 1933-2020
Asja Eglīte, dz. 1943
Irma Eglīte, 1907–2000
Maija Eglīte, dz. 1939
Uldis Eimuss, dz. 1935
Milda Endzelīna, 1918–2009
Ģertrūde Eniņa, 1926-2019
Ēvalds Ezerietis,  1913-2013

F

 

Aija Liliana Fabriciusa, 1937 – 2016
Benita Feldmane, dz. 1938
Ingrīda Frickausa, 1940-2024

G

 

Jānis Gailītis, 1922 – 2017
Ernests Gaudiņš, 1922–2008
Jānis Gaujēns, 1932 – 2024
Andrejs Gediņš, 1933-2020
Gunta Geldnere, 1936–2022
Iveta Grapa-Grāfa, dz. 1939
Bruno Grasis, 1927 -2018
Erna Grāvīte, 1926-2020

H

 

Margrieta Hane, dz. 1937
Ilze Hāznere dz. 1952
Alvils Helds, dz. 1939
Rasma Heniņa, dz. 1933

I

 

Astrīda Igolniece, dz. 1948
Pāvels Ivdra, 1935–2012

J

 

Georgs Jankovskis, 1921-2019
Erna Jansone, 1907–2000
Haralds Jansons, dz. 1934
Māra Jaunkalne, dz. 1940
Lazars Javorkovskis, 1910–1995
Genovefa Jēča, 1921–2011
Irēna Jirgensone dz. 1932

K

 

Viktors Kalnbērzs, 1928-2021
Dzidra Kalniņa, 1924-2015
Rasma Kalniņa, 1932 – 2016
Aleksandrs Kalniņš, 1911–1997
Miervaldis Kaminskis, 1922–2011
Andrejs Kalvelis, dz. 1940
Jānis Kārkliņš, dz. 1939
Jāzeps Keišs, dz. 1942
Kristaps Juris Kegi, dz. 1934 – 2023
Gunārs Kiršbergs, dz. 1932 -2023
Klāra Kondrova, 1932 – 2019
Vilis Krasts, 1917–2009
Jānis Krauklis, 1914–2001
Valdis Kraulis, 1915–1994
Ruta Krievkalne, 1927 – 2017
Gaida Krūmiņa dz. 1944
Biruta Kupča, dz. 1939
Aija Kusmane, dz. 1945
Jānis Kvēps, 1940-2020

L

 

Edīte Lazovska, dz. 1932
Ilmārs Lazovskis, 1931–2003
Indra Lāce, dz. 1947
Jānis Lācis, 1935-2021
Aris Lācis, dz. 1936
Juris Leja, 1938-2021
Guna Liepiņa, dz.1938
Jānis Liepiņš, 1930-2022
Viktorija Linaberga, dz. 1937
Astra Lināre, 1922–2010
Staņislavs Lubāns, 1915–2010
Rita Lugovska, 1948 – 2023
Rasma Lūkina ,dz. 1932
Andris Lasmanis, 1938-2022
Juris Rūdolfs Lange, 1934-2024
Marija Liepiņa, dz. 1942
Ciemalda Lūkina, 1932-2021
Indars Lūkins, dz. 1938
Daumants Lūsis, dz. 1940
Vaira Leimane, dz. 1944
Ilga Lūkina, dz. 1944
Arians Lukins, dz. 1936
Romāns Lācis, dz.1946

M

 

Visvaldis Maizīte, 1921–2002
Mihails Malkiels, dz. 1932-2022
Oļģerts Marga, 1929 – 2018
Aleksandrs Marovskis, 1915–2001
Kārlis Mazūrs, 1899–1995
Juris Matisons, dz. 1941
Modris Melzobs, 1927 – 2014
Ilga Astrīda Mežale, dz.1938
Aigars Migals, dz. 1952
Māris Mihelsons, 1936-2014
Alfrēds Miltiņš, dz. 1939
Ansis Muižnieks, dz. 1928
Astrīda Mūrniece dz. 1941
Ārija Marksa-Ēbele, dz.1941  

N

 

Aina Nagobada-Ābola,  1920-2021
Visvaldis Nagobads, dz. 1921- 2023
Valdis Nagobads, 1942 
Jevgeņijs Nemiro, 1926-2012
Anatolijs Ņikitins, 1928-2022

O

 

Zoja Okuņeva, 1929-12.02.2023.
Lolita Valda Ozola, dz. 1935
Anita Ozoliņa, 1929-2018
Pēteris Ošs, dz. 1940
Mārīte Antra Ozoliņa, dz. 1944
Māra Ozola, dz.1943

P

 

Arvīds Pakalns, 1919-2021
Jānis Petronis, dz. 1939
Edvīns Platkājis, dz. 1938
Marija Poikāne, 1934–2012
Juris Pokrotnieks, dz. 1945
Ilga Sarmīte Priedīte, 1943-2018
Elza Preimate, 1920-2015
Gunta Purkalne dz. 1946
Gunārs Purmalis, dz. 1935
Rita Putniņa, dz. 1924-2022
Maija Pūce, 1938 – 2018
Andrejs Pavārs, dz. 1943

R

 

Jānis Raibarts, 1939-2021
Jānis Reinhards, 1909–2000
Mārtiņš Rempe, dz. 1936
Mirdza Rošonoka, 1928-2014
Rafails Rozentāls, dz. 1937
Vija Rozīte, dz. 1930
Ainārs Rudziņš, 1937-2024
Andris Rubīns, dz. 1947

S

 

Herta Annamarija Salceviča, dz. 1932 – 2016.
Andris Saltups, dz. 1934
Vija Sedola, dz. 1935-2019
Klāra Segleniece, 1928 2017
Ludmila Sakne, dz.1925 – 2022
Laimdota Saldava, 1938-2016
Ivars Siliņš, dz. 1931
Vilis Helmuts Siliņš, dz. 1934 -2023
Izidors Sjakste, 1925-2024
Andrejs Skaģers, dz. 1940
Kārlis Skalders, 1901–2001
Maiga Skudra, dz. 1924
Nikolajs Skuja, 1913-2012
Zigrīda Smilga, dz. 1939
Andrejs Spandegs, dz. 1936-2021
Gundars Spruģevics, 1927-2021
Aivars Stengrevics, 1933-2021
Jānis Stars, dz. 1936-2023
Jānis Strazdiņš, dz. 1941
Kārlis Strēlis, 1943-2023
Jānis Strods, 1931-2020
Jana Savdona, dz. 1939
Gunta Seisuma, dz. 1942
Marina Sevastjanova, dz. 1940
Antoņina Sondore, dz. 1936
Normunds Skroders, dz.1932
Imants Stūrmanis, dz.1929

Š

 

Josifs Šafro, dz. 1932
Ābrams Šapiro, 1909–1996
Georgs Šiliņš, 1918-2012
Viesturs Šiliņš, dz. 1950
Agnis Štifts, 1923-2020
Semjons Štrihs, 1934-2015

Elma Nelija Šmite, dz.1936

T

 

Juris Tārs, dz.1943
Ojārs Teteris, dz. 1948
Svetlana Thora, dz. 1939
Vija Tipaine, dz. 1931 
Vilens Tolpežņikovs, 1928–2008
Lūcija Treimane, 1925 – 2017
Kārlis Andrejs Treimanis, dz. 1941
Pēteris Turkopuls, dz.1936
Dzidra Trūpa, dz. 1941-2024
Kaspars Tūters, dz. 1937
Natālija Točiļenko, dz. 1943
Pēteris Tomiņš, dz. 1951 

U

 

Dzidra Ieva Užāne, 1937–2019
Ivars Ūpis, dz. 1939
Olafs Ūdris, dz. 1935

V

 

Skaidrīte Valdovska, 1924 – 2019
Indulis Vanags, dz. 1948
Pāvils Vasariņš, dz. 1928 -2019
Ilga Vārpiņa, 1917–2005
Arnolds Veinbergs, 1911–2005
Egils Vēverbrants, 1935-2022
Juris Galerijs Vidiņš, dz. 1938
Kārlis Vilks, 1900–1993
Vaida Villeruša, 1930–2009
Ilze Irēna Vingre, 1938-2022
Viktors Vipmanis, 1926-2018
Ludmila Vīksna, dz. 1946
Arnis Vīksna, 1942-2018
Rasma Volkolakova, dz. 1930
Jānis Volkolākovs, 1931-2020
Velta Volksone, dz. 1931
Haralds Voskis, 1928–2011
Vedīna Valeine dz. 1926
Irisa Vilciņa, dz. 1949
Viktors Vestermanis, dz. 1952

Z

 

Ērika Zaķe, 1923-2018
Zigurds Zariņš, 1937-2022
Jānis Arvīds Zālītis, 1933–2007
Aivars Zirnis, 1935-2015
Marija Zvaigznīte, dz.1940
Antons Zvīdris, dz. 1932
Ivans Zagorskis, dz. 1939
Jānis Zaļkalns, dz. 1950
Bertrams Zariņš, dz. 1942
Kristaps Kristofers Zariņš, dz. 1943

 

Ž

Biruta Žube, dz. 1944