Skip to content

LĀB Goda biedri

LĀB Goda Biedru nolikums

A

Ojārs Uldis Aleksis, dz. 1923
Zaiga Alksne-Filipsa, dz. 1934
Arnis Amoliņš, 1930-2014
Georgs Andrejevs, dz. 1932
Jūlijs Anšeļevičs, 1931–2004
Kārlis Arājs, 1915–2005
Tālivaldis Apinis, 1937
Valdis Apinis, 1940
Kārlis Auškāps, 1924-2012
Anita Andrējeva, dz. 1934
Raisa Andrēziņa, dz. 1938
Marta Aizsilniece, 1939-2018
Andris Arājs dz. 1942
Lūcija Arāja, dz 1942
Uldis Arents, 1929 – 2015

Ā

Melita Ābele, 1920-2015
Jānis Arvīds Āboliņš, 1906–1994
Skaidrīte Ādamsone, dz.1937

B

Sarmīte Baltkāje, 1933 -2017
Jānis Baltkājis, 1935
Natālija Bāliņa, 1925-2021
Ausma Bērziņa, 1925–2010
Ieva Bērziņa, 1938
Juris Bērziņš, dz. 1928
Uldis Bērziņš, dz.1928
Viesturs Boka, dz. 1948
Brigita Bole, dz.1933
Voldemārs Brauns, 1921-2016
Edgars Brēmanis, dz. 1935
Enoks Biķis, dz. 1937
Anatolijs Bļugers, 1926–2007
Velta Bramberga, 1921–2012
Dzidra Branta, 1927 – 2019
Māra Briede, dz. 1947
Uldis Briedis dz. 1942

C

Rūta Care, dz. 1942
Anita Caune, 1930-2019
Mintauts Caune, dz. 1929
Nikolajs Cauna, 1914 – 2007
Vija Cera, dz. 1936
Bencions Cerļuks, 1913–2009
Guntis Cēsnieks, 1935 2018
Jānis Cērps, 1932-2015
Lauma Cipele, dz. 1935
Leopolds Cunskis, 1917–1996

Č

Silvestrs Čamāns, 1908–1996
Tamāra Čēma, 1920-2018
Zeliks Čerfass, 1911–2003
Uldis Čāčus, dz. 1944

D

Guna Dambīte, 1922–2009
Janīna Danuseviča, 1928-2016
Zenta Lilija Dāboliņa, 1922–2011
Aina Dālmane, 1926 – 2014
Jānis Dimants, dz. 1937

E

Zigfrīds Eberšteins dz. 1933
Asja Eglīte, dz. 1943
Irma Eglīte, 1907–2000
Maija Eglīte, dz. 1939
Uldis Eimuss, dz. 1935
Milda Endzelīna, 1918–2009
Ģertrūde Eniņa, 1926-2019
Ēvalds Ezerietis,  1913-2013

F

Aija Liliana Fabriciusa, 1937 – 2016
Benita Feldmane, dz. 1938
Ingrīda Frickausa, dz. 1940

G

Jānis Gailītis, 1922 – 2017
Ernests Gaudiņš, 1922–2008
Jānis Gaujēns, dz. 1932
Andrejs Gediņš, 1933-2020
Gunta Geldnere, dz. 1936
Iveta Grapa-Grāfa, dz. 1939
Bruno Grasis, 1927 -2018
Erna Grāvīte, 1926-2020

H

Margrieta Hane, dz. 1937
Alvils Helds, dz. 1939
Rasma Heniņa, dz. 1933

I

Astrīda Igolniece, dz. 1948
Pāvels Ivdra, 1935–2012

J

Georgs Jankovskis, 1921-2019
Erna Jansone, 1907–2000
Haralds Jansons, dz. 1934
Māra Jaunkalne, dz. 1940
Lazars Javorkovskis, 1910–1995
Genovefa Jēča, 1921–2011
Irēna Jirgensone dz. 1932

K

Viktors Kalnbērzs, 1928-2021
Dzidra Kalniņa, 1924-2015
Rasma Kalniņa, 1932 – 2016
Aleksandrs Kalniņš, 1911–1997
Miervaldis Kaminskis, 1922–2011
Andrejs Kalvelis, dz. 1940
Jānis Kārkliņš, dz. 1939
Jāzeps Keišs, dz. 1942
Kristaps Juris Kegi, dz. 1934
Gunārs Kiršbergs, dz. 1932
Klāra Kondrova, 1932 – 2019
Vilis Krasts, 1917–2009
Jānis Krauklis, 1914–2001
Valdis Kraulis, 1915–1994
Ruta Krievkalne, 1927 – 2017
Biruta Kupča, dz. 1939
Jānis Kvēps, 1940-2020

L

Edīte Lazovska, dz. 1932
Ilmārs Lazovskis, 1931–2003
Jānis Lācis, 1935-2021
Aris Lācis, dz. 1936
Juris Leja, 1938
Guna Liepiņa, dz.1938
Jānis Liepiņš, dz. 1930
Viktorija Linaberga, dz. 1937
Astra Lināre, 1922–2010
Staņislavs Lubāns, 1915–2010
Rita Lugovska, dz. 1948
Rasma Lūkina ,dz. 1932
Andris Lasmanis, dz.1938
Juris Rūdolfs Lange dz.1934
Marija Liepiņa dz. 1942
Ciemalda Lūkina, 1932-2021
Indars Lūkins, dz. 1938
Daumants Lūsis, dz. 1940
Vaira Leimane, dz. 1944
Ilga Lūkina, dz. 1944
Arians Lukins, dz. 1936

M

Visvaldis Maizīte, 1921–2002
Mihails Malkiels, dz. 1932
Oļģerts Marga, 1929 – 2018
Aleksandrs Marovskis, 1915–2001
Kārlis Mazūrs, 1899–1995
Juris Matisons, dz. 1941
Modris Melzobs, 1927 – 2014
Ilga Astrīda Mežale, dz.1938
Māris Mihelsons, 1936-2014
Alfrēds Miltiņš, dz. 1939
Ansis Muižnieks, dz. 1928
Astrīda Mūrniece dz. 1941

N

Aina Nagobada-Ābola,  1920-2021
Visvaldis Nagobads, dz. 1921,
Valdis Nagobads, dz.1942
Jevgeņijs Nemiro, 1926-2012
Anatolijs Ņikitins, dz. 1928

O

Zoja Okuņeva, dz. 1929
Lolita Valda Ozola, dz. 1935
Anita Ozoliņa, dz. 1929
Pēteris Ošs dz. 1940
Mārīte Antra Ozoliņa, dz. 1944

P

Arvīds Pakalns, dz. 1919
Jānis Petronis, dz. 1939
Edvīns Platkājis, dz. 1938
Marija Poikāne, 1934–2012
Juris Pokrotnieks, dz. 1945
Ilga Sarmīte Priedīte, 1943-2018
Elza Preimate, 1920-2015
Gunārs Purmalis, dz. 1935
Rita Putniņa, dz. 1924
Maija Pūce, 1938 – 2018

R

Jānis Raibarts, 1939-2021
Jānis Reinhards, 1909–2000
Mārtiņš Rempe, dz. 1936
Mirdza Rošonoka, 1928-2014
Rafails Rozentāls dz. 1937
Vija Rozīte, dz. 1930
Ainārs Rudziņš, dz. 1937

S

Herta Annamarija Salceviča 1932
Andris Saltups, dz. 1934
Vija Sedola, dz. 1935
Klāra Segleniece, 1928 2017
Ludmila Sakne,
Laimdota Saldava, 1938-2016
Ivars Siliņš, dz. 1931
Vilis Helmuts Siliņš, dz. 1934
Izidors Sjakste, dz. 1925
Andrejs Skaģers, dz. 1940
Kārlis Skalders, 1901–2001
Maiga Skudra, dz. 1924
Nikolajs Skuja, 1913-2013
Zigrīda Smilga, dz. 1939
Andrejs Spandegs, dz. 1936
Gundars Spruģevics, dz.1927
Aivars Stengrevics, 1933-2021
Jānis Stars, dz. 1936
Jānis Strazdiņš, dz. 1941
Jānis Strods, 1931-2020
Elma Nelija Šmite, dz.1936
Jana Savdona dz. 1939
Gunta Seisuma dz. 1942
Marina Sevastjanova, dz. 1940
Antoņina Sondore, dz. 1936

Š

Josifs Šafro, dz. 1932
Ābrams Šapiro, 1909–1996
Georgs Šiliņš, 1918-2012
Agnis Štifts, 1923-2020
Semjons Štrihs, 1934-2015

T

Svetlana Thora, dz. 1939
Vilens Tolpežņikovs, 1928–2008
Lūcija Treimane, 1925 – 2017
Kārlis Andrejs Treimanis, dz. 1941
Pēteris Turkopuls, dz.1936
Kaspars Tūters, dz. 1937
Vija Tipaine dz. 1931
Ojārs Teteris, dz. 1948
Natālija Točiļenko, dz. 1943

U

Dzidra Ieva Užāne, dz. 1937
Ivars Ūpis, dz. 1939

V

Skaidrīte Valdovska, 1924 – 2019
Indulis Vanags, dz. 1948
Pāvils Vasariņš, dz. 1928
Ilga Vārpiņa, 1917–2005
Arnolds Veinbergs, 1911–2005
Egils Vēverbrants, dz. 1935
Juris Galerijs Vidiņš, dz. 1938
Kārlis Vilks, 1900–1993
Vaida Villeruša, 1930–2009
Ilze Irēna Vingre dz.1938
Viktors Vipmanis, 1926-2018
Ludmila Vīksna, dz. 1946
Arnis Vīksna, dz. 1942-2018
Rasma Volkolakova, dz. 1930
Jānis Volkolākovs, 1931-2020
Velta Volksone, dz. 1931
Haralds Voskis, 1928–2011
Vedīna Valeine dz. 1926
Irisa Vilciņa, dz. 1949

Z

Ērika Zaķe, 1923-2018
Zigurds Zariņš, dz. 1937
Jānis Arvīds Zālītis, 1933–2007
Aivars Zirnis, 1935-2015
Marija Zvaigznīte, dz.1940
Antons Zvīdris, dz. 1932
Ivans Zagorskis, dz. 1939
Jānis Zaļkalns, dz. 1950
Bertrams Zariņš, dz. 1942
Kristaps Kristofers Zariņš, dz. 1943