Skip to content

LĀB Kursi

Neatliekamā medicīniskā palīdzība un kardiopulmonālā reanimācija (69,-EUR; 24 TIP) (zoom platformā) / 2023.gada 11.,12.,18.,19.maijā / četras dienas pl.15.00-17.30

Aicinām pieteikties un piedalīties Latvijas Ārstu biedrības organizētos kursus. Pieteikšanās ir elektroniski https://is.arstubiedriba.lv/ sadaļā „LĀB kursi

VEBINĀRS zoom platformā (4 dienas)

2023.g. 11.,12.,18.,19.maijā
ceturtdienās plkst.15.00-17.30 un piektdienās plkst.14.00-16.30

(69,00EUR; 24 TIP)

Praktiskā fizioterapija pirmā dzīves gada bērniem ar kustību traucējumiem, pamatojoties uz neirofizioloģisko attīstību

2023.gada 19. un 26. maijā plkst. 9.00-16.00
mērķauditorija: ārsts, fizioterapeits
16 TIP: Skolas ielā 3, Rīgā (LĀB telpās); maksa EUR 195,00
Treniņš TIKAI tiem, kas piedalījušies teorijā

PIETEIKTIES

Kursus vada: Dr. med. Zane Gaile, Roland McDonald Charities Latvija FRM ārste, Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem valdes locekle un Mg. med. Solvita Ķerve, fizioterapeite, BKUS

Kursu saturs:

  1. Motorā kontrole. 
  2. Pozas kontroles mehānismi. 
  3. Kinestētika. 
  4. Handlings.
  5. Sagatavošana tveršanai. 
  6. Sagatavošana sēdēšanai.
  7. Sagatavošana iešanai. 

Aicinām ierasties ērtā apgērbā un ar maiņas apaviem. Daudz strādāsim uz grīdas, uz paklājiem ar lellēm.

Klausītāji iegūs teorētiskās un praktiskās zināšanas fizioterapijā darbam ar bērniem pirmajā dzīves gadā. Kursi dos praktiskas iemaņas fizioterapijas programmas sastādīšanai un realizēšanai pirmā dzīves gada bērniem, kā arī pamatiemaņas programmas realizēšanai.

*Maksa par dalību ir jāveic pirms kursu norises. Neierašanās gadījumā nauda netiek atmaksāta. 

Īsais kurss klīniskajā elektrokardioloģijā (59,-EUR; 16 TIP) (zoom platformā)/ 2023.gada 5., 6.,12.,13.oktobrī /četras dienas ceturtdienās plkst.15.00-17.00; piektdienās plkst.14.00-16.00)

Aicinām pieteikties un piedalīties Latvijas Ārstu biedrības organizētos kursus. Pieteikšanās ir elektroniski https://is.arstubiedriba.lv/ sadaļā „LĀB kursi

VEBINĀRS zoom platformā (4 dienas)

2023.g. 5., 6.,12.,13.oktobrī

četras dienas
ceturtdienās plkst.15.00-17.00 un piektdienās plkst.14.00-16.00
(59,00EUR; 16 TIP)

PACIENTU DATU AIZSARDZĪBA ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM – 2023. gada 1. aprīlī, plkst. 9.00-16.00 (attālināti – Zoom)

Tikai līdz 14.februārim, piesakoties un veicot dalības maksu, Latvijas Ārstu biedrības rīkoto kursu “PACIENTU DATU AIZSARDZĪBA ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM” apgūsti ar 20% atlaidi.

📌 MĒRĶAUDITORIJA
Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas

📌 PAR KURSU
Kurss paredzēts ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, kas jau ir reģistrētas ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā

📌 KURSA SATURS
– Personas datu aizsardzības jēdziens, definīcijas, normatīvais regulējums, datu subjektu tiesības un pienākumi.
– Datu apstrādes likumīgums, piekļuve pacienta datiem
– Pacienta datu aizsardzības prasību ievērošana ikdienā komunikācijā ar klientiem
– Administratīvie, tehniskie un drošības pasākumi, kas jāievēro, lai aizsargātu pacienta datus, atbildība par personai nodarīto kaitējumu.

📌 KURSA ILGUMS
8 akadēmiskās stundas

📌 LEKTORI
Laura Kalniņa, Mg. iur., sertificēta datu aizsardzības speciāliste
Deniss Čalovskis Mg. soc., sertificēts datu aizsardzības speciālists, sertificēts ētiskais hakeris

📌 TIP 8 punkti

📌 PIETEIKŠANĀS
https://is.arstubiedriba.lv/events/kursi/list

Arteriālā hipertensija ambulatorā ārsta/ārsta palīga praksē (59,-EUR; 16 TIP) (zoom platformā)/ 2023.gada 13.,14.aprīlī/ divas dienas

Kurss paredzēts ģimenes ārstiem un citiem ambulatorās prakses ārstiem/ārstu palīgiem kvalifikācijas paaugstināšanai. Neraugoties uz arteriālās hipertensijas ārstēšanu, apmēram 2/3 hipertensijas pacientu nav pietiekoši kontrolēti. Kursā uzmanība vērsta uz pacientu izvērtēšanu, ārstēšanu un uzraudzību.

Aicinām pieteikties un piedalīties Latvijas Ārstu biedrības organizētos kursus. Pieteikšanās ir elektroniski https://is.arstubiedriba.lv/ sadaļā „LĀB kursi

VEBINĀRS zoom platformā  (2 dienas)

2023.gada 13.,14.aprīlī,
ceturtdienās plkst.15.00-17.30,
piektdien plkst.14.00-16.30
(59,00EUR; 16 TIP)

Stresa un spēka pārvaldīšana ārstniecības personām (stresa menedžments) (50,-EUR; 8 TIP) (zoom platformā)/ 2023.gada 26.aprīlī

Programmā iekļautās tēmas:

Sasprindzinājuma kontrole –SK – darba vietā (relaksācija). Nolūks ir iemācīt vienkāršas, bet efektīvas SK metodes.

Mierīgs prāts un ātrā atpūta. Nolūks ir iepazīstināt ar metodēm, kuras  palīdz ātri un efektīvi atjaunot dzīvības enerģiju.

 Koncentrēšanas māksla. Nolūks ir iemācīt spēju koncentrēties, lai domu plūsma netraucē strādāt un laiks tiek izmantots racionālāk. 

Kontroles punkti. Nolūks ir iepazīstināt ar dažiem ķermeņa aktīviem punktiem, kuri palīdz uzlabot smadzeņu darbību un regulēt stresu.

Mugurkauls, kustību māksla un labsajūta. Nolūks ir iemācīt pareizās kustības, kuras palīdz atslābināt mugurkaulu un saglabāt labsajūtu – lai mugura netraucē dzīvot un strādāt. 

Mērķis – izmantojot teorētisko informāciju, konkrētus piemērus un praktiskas nodarbības, lai demonstrētu klausītājiem, ka cilvēks, kas spēj regulēt sevi, var saglabāt savu labsajūtu, darbspējas un veselību ilgam laikam.

Visas iemaņas un praktiskie vingrinājumi, kas ir apgūstāmi kursa laikā, dod iespēju pozitīvi ietekmēt savu organismu, un, regulāri tos atkārtojot, veselība var reāli uzlaboties.

Šī kursa autors ārsts Igors Kudrjavcevs  – stāžs 40 gadi, speciālists integratīvajā (netradicionālajā) medicīnā, komunikācijas zinātnēs un mūsdienu lietišķajā psiholoģijā. Pasniedzējs, konsultants un treniņu vadītājs kopš 1996. gada. Ir vadījis lekcijas, seminārus un treniņus gan valsts, gan privātajās struktūrās. Psiholoģiski-komunikatīvās metodikas „Verbal Resonance®” autors. Vairāku Latvijas un starptautisku profesionālo asociāciju biedrs. Medicīnas Cigun pasniedzējs.  Dr. I. Kudrjevcevs ir grāmatu  “Dziedinošā enerģija”; “Prieka spēks”; “Miera ārsts”; “Dzīvības spēks” autors.

Aicinām pieteikties un piedalīties Latvijas Ārstu biedrības organizētos kursus. Pieteikšanās ir elektroniski https://is.arstubiedriba.lv/ sadaļā „LĀB kursi

VEBINĀRS zoom platformā  (1 dienas)

2023.gada 26.aprīlī plkst. 10.00-17.00

(50,00EUR; 8 TIP)