Skip to content

LĀB Kursi

PACIENTU DATU AIZSARDZĪBA ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM – 2023. gada 14. oktobrī

Tikai līdz 1.oktobrim, piesakoties un veicot dalības maksu, Latvijas Ārstu biedrības rīkoto kursu
“PACIENTU DATU AIZSARDZĪBA ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM” apgūsti ar 20% atlaidi.

REĢISTRĀCIJA

MĒRĶAUDITORIJA
Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas

PAR KURSU
Kurss paredzēts ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, kas jau ir reģistrētas
ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā

KURSA SATURS
– Personas datu aizsardzības jēdziens, definīcijas, normatīvais regulējums, datu subjektu tiesības
   un pienākumi.
– Datu apstrādes likumīgums, piekļuve pacienta datiem
– Pacienta datu aizsardzības prasību ievērošana ikdienā komunikācijā ar klientiem
– Administratīvie, tehniskie un drošības pasākumi, kas jāievēro, lai aizsargātu pacienta datus,
  atbildība par personai nodarīto kaitējumu.

KURSA ILGUMS
8 akadēmiskās stundas

TIP 8 punkti

REĢISTRĀCIJA

Akūtās situācijas medicīnā un neatliekamā palīdzība, teorētiskais un praktiskais kurss; teorija www.kursiarstiem.lv, prakse š.g.21.septembrī pl.9.00-15.00; Skolas ielā 3, Rīgā = 16 TIP

Akūtās situācijas medicīnā un neatliekamā palīdzība, teorētiskais un praktiskais kurss

16 TIP / maksa EUR 65,00

teorija – jāapgūst videoierakstā www.kursiarstiem.lv

Pieteikšanās httpps://is.arstubiedriba.lv

Programmas autors un kursus vada prof.A.Miščuks, anesteziologs, reanimatologs, algologs un doc.I.Golubovska, anesteziologs, reanimatologs, algologs

Kursa mērķis ir sniegt ārstniecības personām pamatotus, precīzus un saprotamus norādījumus par neatliekamās palīdzības un pirmās palīdzības sniegšanu komplicētam pacientam – ar smagu slimību vai akūti gūtu traumu.

Kursu dalībnieki:

1.      Gūs izpratni par pamata principiem un rīcības secību ekstremālās, veselību un dzīvību apdraudošās situācijās notikuma vietā līdz ārsta ierašanās brīdim.

2.      Spēs izvērtēt cietušā elpošanas un sirdsdarbības stāvokli un spēs uzsākt un veikt atdzīvināšanas pasākumus atbilstoši BLS un ABLS algoritma prasībām.

Mācību līdzekļi:

  1. Audiovizuālie materiāli (online video-lekcijas)
  2. Vadlīnijas
  3. BLS un ABLS algorimi
  4. Kardiopulmonālās reanimācijas mulāžas un manipulācijām nepieciešamais aprīkojums
  5. Online MCQ tests
  6. AUTOMĀTISKAIS ĀRĒJAIS DEFIBRILATORS

Neatliekamā medicīniskā palīdzība un kardiopulmonālā reanimācija (69,-EUR; 24 TIP) (zoom platformā) / 2023.gada 28., 29. septembrī, 5., 6. okrobrī / četras dienas pl.15.00-17.30

Aicinām pieteikties un piedalīties Latvijas Ārstu biedrības organizētos kursus. Pieteikšanās ir elektroniski https://is.arstubiedriba.lv/ sadaļā „LĀB kursi

VEBINĀRS zoom platformā (4 dienas)

2023.g. 28., 29. septembrī, 5., 6. okrobrī / četras dienas pl.15.00-17.30
(69,00EUR; 24 TIP)

Īsais kurss klīniskajā elektrokardioloģijā (59,-EUR; 16 TIP) (zoom platformā)/ 2023.gada 5., 6.,12.,13.oktobrī /četras dienas ceturtdienās plkst.15.00-17.00; piektdienās plkst.14.00-16.00)

Aicinām pieteikties un piedalīties Latvijas Ārstu biedrības organizētos kursus. Pieteikšanās ir elektroniski https://is.arstubiedriba.lv/ sadaļā „LĀB kursi

VEBINĀRS zoom platformā (4 dienas)

2023.g. 5., 6.,12.,13.oktobrī

četras dienas
ceturtdienās plkst.15.00-17.00 un piektdienās plkst.14.00-16.00
(59,00EUR; 16 TIP)

Stresa un spēka pārvaldīšana ārstniecības personām (stresa menedžments) (50,-EUR; 8 TIP) (zoom platformā)/ 2023.gada 13. septembrī

Programmā iekļautās tēmas:

Sasprindzinājuma kontrole –SK – darba vietā (relaksācija). Nolūks ir iemācīt vienkāršas, bet efektīvas SK metodes.

Mierīgs prāts un ātrā atpūta. Nolūks ir iepazīstināt ar metodēm, kuras  palīdz ātri un efektīvi atjaunot dzīvības enerģiju.

 Koncentrēšanas māksla. Nolūks ir iemācīt spēju koncentrēties, lai domu plūsma netraucē strādāt un laiks tiek izmantots racionālāk. 

Kontroles punkti. Nolūks ir iepazīstināt ar dažiem ķermeņa aktīviem punktiem, kuri palīdz uzlabot smadzeņu darbību un regulēt stresu.

Mugurkauls, kustību māksla un labsajūta. Nolūks ir iemācīt pareizās kustības, kuras palīdz atslābināt mugurkaulu un saglabāt labsajūtu – lai mugura netraucē dzīvot un strādāt. 

Mērķis – izmantojot teorētisko informāciju, konkrētus piemērus un praktiskas nodarbības, lai demonstrētu klausītājiem, ka cilvēks, kas spēj regulēt sevi, var saglabāt savu labsajūtu, darbspējas un veselību ilgam laikam.

Visas iemaņas un praktiskie vingrinājumi, kas ir apgūstāmi kursa laikā, dod iespēju pozitīvi ietekmēt savu organismu, un, regulāri tos atkārtojot, veselība var reāli uzlaboties.

Šī kursa autors ārsts Igors Kudrjavcevs  – stāžs 40 gadi, speciālists integratīvajā (netradicionālajā) medicīnā, komunikācijas zinātnēs un mūsdienu lietišķajā psiholoģijā. Pasniedzējs, konsultants un treniņu vadītājs kopš 1996. gada. Ir vadījis lekcijas, seminārus un treniņus gan valsts, gan privātajās struktūrās. Psiholoģiski-komunikatīvās metodikas „Verbal Resonance®” autors. Vairāku Latvijas un starptautisku profesionālo asociāciju biedrs. Medicīnas Cigun pasniedzējs.  Dr. I. Kudrjevcevs ir grāmatu  “Dziedinošā enerģija”; “Prieka spēks”; “Miera ārsts”; “Dzīvības spēks” autors.

Aicinām pieteikties un piedalīties Latvijas Ārstu biedrības organizētos kursus. Pieteikšanās ir elektroniski https://is.arstubiedriba.lv/ sadaļā „LĀB kursi

VEBINĀRS zoom platformā  (1 dienas)

2023.gada 13. septembrī plkst. 10.00-17.00

(50,00EUR; 8 TIP)