Skip to content

LĀB Kursi

6. martā DOMĀŠANAS UN UZTVERES MAIŅA LABĀKAI DZĪVEI NEIROZINĀTNES SKATĪJUMĀ kursu ciklā “Veselība roku rokā ar apziņu”/ klātienē

Aicinām pieteikties un piedalīties Latvijas Ārstu biedrības organizētos kursus.
Pieteikšanās  https://is.arstubiedriba.lv/ sadaļā LĀB kursi


Domāšanas un uztveres maiņa labākai dzīvei neirozinātnes skatījumā
kursu ciklā “VESELĪBA ROKU ROKĀ AR APZIŅU”
2024. gada 6. martā plkst. 14.00 – 21.00

klātienē LĀB Skolas ielā 3, Rīgā
EUR 60,00; 8 TIP

Kurss paredzēts visu specialitāšu ārstniecības personām.
Ilgums – 8 akadēmiskās stundas
Struktūra: teorija un praktiski, radoši vingrinājumi.
Visi dalībnieki saņems personīgā lietošanā īpaši izstrādātu audiovizuālu meditāciju.

Saturs:

 • Kā zināšanas un pieredze attīsta vai kavē smadzeņu darbību.
 • “Veselās un slimās” programmas – kā tās atpazīt.
 • Praktiski vingrinājumi prāta psihohigiēnai ar mākslas terapiju.
 • Meditācija ar vadītu iztēli kā enerģijas atjaunotāja veselībai.

Lektore un programmas autore Dita Daugina, ginekoloģe-dzemdību speciāliste, mākslas terapeite, apmācīttiesīga ārste, rekonekcijas meistare (mācījusies ASV), vada Medicīniskās Rekonekcijas sekciju Holistiskās medicīnas asociācijā, reiki meistare, studējusi psihoorganisko analīzi un darba pieredze kā docētājai RSU, LMTAA sertifikācijas komisijā, Eiropas Kontracepcijas un Reproduktīvās veselības biedrības direktoru padomē.  Izstrādājusi autortehniku- meditācijas ar vadīto iztēli gleznās un mūzikā, gleznojot katrai meditācijai īpašu gleznu, ar tai sarakstītu tekstu un īpaši komponētu mūziku. Vada apzinātības kursus un grupu nodarbības.

9., 10. martā PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA – pamata zināšanas un prasmes

Aicinām pieteikties un piedalīties Latvijas Ārstu biedrības organizētajos kursos.
Pieteikšanās https://is.arstubiedriba.lv/ sadaļā LĀB kursi

2024. gada 9.,10. martā plkst. 10.00 – 16.00
klātienē LĀB Skolas ielā 3, Rīgā
EUR 55,00; bez TIP

Tiem, kam ir drosme sniegt pirmo palīdzību, kā arī autovadītājiem, ieroču nēsātājiem un glabātājiem

Kursi tiek organizēti regulāri darbadienu grupās plkst.17.30-22.30 vai brīvdienu grupās pl.10.00-16.00 KLĀTIENĒ Skolas ielā 3, Rīgā

 • Rīcība negadījuma vietā
 • Atdzīvināšanas pasākumi
 • Stipra asiņošana
 • Termiskie bojājumi
 • Ķīmisko vielu izraisītie nelaimes gadījumi
 • Elektrotraumas
 • Slīkšana
 • Traumas
 • Ceļu satiksmes negadījums
 • Dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi
 • Svešķermeņi
 • Slimības
 • Pirmās palīdzības aptieciņas satura minimums
 • AUTOMĀTISKAIS ĀRĒJAIS DEFIBRILATORS

Aicinām pieteikties https://is.arstubiedriba.lv/. Papildu info anda@arstubiedriba.lv vai pa tālruni 29363469

16. martā PACIENTU DATU AIZSARDZĪBA ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM/ attālināti

Tikai līdz 1.martam, piesakoties un veicot dalības maksu, Latvijas Ārstu biedrības rīkoto kursu “PACIENTU DATU AIZSARDZĪBA ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM” apgūsti ar 20% atlaidi.

📌 MĒRĶAUDITORIJA
Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas

📌 PAR KURSU
Kurss paredzēts ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, kas jau ir reģistrētas ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā

📌 KURSA SATURS
– Personas datu aizsardzības jēdziens, definīcijas, normatīvais regulējums, datu subjektu tiesības un pienākumi.
– Datu apstrādes likumīgums, piekļuve pacienta datiem
– Pacienta datu aizsardzības prasību ievērošana ikdienā komunikācijā ar klientiem
– Administratīvie, tehniskie un drošības pasākumi, kas jāievēro, lai aizsargātu pacienta datus, atbildība par personai nodarīto kaitējumu.

📌 KURSA ILGUMS
8 akadēmiskās stundas

📌 LEKTORI
Laura Kalniņa, Mg. iur., sertificēta datu aizsardzības speciāliste
Deniss Čalovskis Mg. soc., sertificēts datu aizsardzības speciālists, sertificēts ētiskais hakeris

📌 TIP 8 punkti

📌 PIETEIKŠANĀS
https://is.arstubiedriba.lv/events/kursi/list

21., 22.martā ARTERIĀLĀ HIPERTENSIJA AMBULATORĀ ĀRSTA/ĀRSTA PALĪGA PRAKSĒ/ attālināti

Aicinām pieteikties un piedalīties Latvijas Ārstu biedrības organizētos kursus.
Pieteikšanās  https://is.arstubiedriba.lv/ sadaļā LĀB kursi

ARTERIĀLĀ HIPERTENSIJA AMBULATORĀ ĀRSTA/ĀRSTA PALĪGA PRAKSĒ
2024. gada 21., 22. martā
Kurss notiek divas dienas Zoom platformā:
ceturtdienā plkst. 15.00 – 17.30; piektdienā plkst. 14.00 – 16.30
EUR 59,00; 16 TIP

Kursa mērķis: vērst uzmanību uz pacientu izvērtēšanu, ārstēšanu un uzraudzību, lai novērstu to, ka neraugoties uz arteriālās hipertensijas ārstēšanu, apmēram 2/3 hipertensijas pacientu nav pietiekoši kontrolēti.

Mērķauditorija: kurss paredzēts ģimenes ārstiem un citiem ambulatorās prakses ārstiem/ārstu palīgiem kvalifikācijas paaugstināšanai.

Saturs:

 1. Ievads: Atreriālā hipertensija – “klusais slepkava”. (45 min.)
 2. Asinsspiediena mērīšanas noteikumi un mērīšanas ierīču izvēle. (60 min.)
 3. Arteriālās hipertensijas riska faktoru izvērtēšana. (45 min.)
 4. Hipertensijas pacientu kategorijas (pēc riska grupas) noteikšana. (30 min.)
 5. Arteriālās hipertensijas veidi:
  a. “baltā virsvalka”,
  b. maskētā,
  c. slodzes,
  d. gestācijas,
  e. rezistenta. (90 min.)
 6. Primārās un sekundārās hipertensijas diferencēšana. (30 min.)
 7. Arteriālās hipertensijas pakāpes. (30 min.)
 8. Ārstēšanas taktika atkarībā no hipertensijas pakāpes un riska. (30 min.)
 9. Pacientu ārstēšanas iespējas:
  a. nefarmakoloģiskās,
  b. medikamentozās. (60 min.)
 10. Galvenās un papildus antihipertensīvo medikamentu grupas un to darbības mehānisms. (60 min.)
 11. Medikamentu izvēle hipertensijas pacientu ārstēšanā. (60 min.)
 12. Hipertensīvā krīze un tās kupēšana:
  a. steidzami kupējama,
  b. neatliekami kupējama. (60 min.)
 13. Hipertensijas pacientu līdzestība un uzraudzība. (30 min.)
 14. Situācijas uzdevumu risināšana. (90 min.)

3. aprīlī FIZISKĀ VESELĪBA KĀ EMOCIONĀLĀ UN ENERĢĒTISKĀ LĪDZSVARA REZULTĀTS kursu ciklā “Veselība roku rokā ar apziņu”/ klātienē

Aicinām pieteikties un piedalīties Latvijas Ārstu biedrības organizētos kursus.
Pieteikšanās  https://is.arstubiedriba.lv/ sadaļā LĀB kursi


Fiziskā veselība kā emocionālā un enerģētiskā līdzsvara rezultāts
kursu ciklā “VESELĪBA ROKU ROKĀ AR APZIŅU”
2024. gada 3. aprīlī plkst. 14.00 – 21.00

klātienē LĀB Skolas ielā 3, Rīgā
EUR 60,00; 8 TIP

Kurss paredzēts visu specialitāšu ārstniecības personām.
Ilgums – 8 akadēmiskās stundas
Struktūra: teorija un praktiski, radoši vingrinājumi.
Visi dalībnieki saņems personīgā lietošanā īpaši izstrādātu audiovizuālu meditāciju.

Saturs:

 • Rekonekcija kā enerģētiskās medicīnas virziens iekšējam līdzsvaram un mieram.
 • Kā pārņemt savas dzīves kontroli ar apzinātu uztveri.
 • Neiroplastiskums kā sinhrons atmiņas un kognitīvās funkcijas uzlabotājs.
 • Emociju un uztveres pārstrukturēšana ar mākslas terapiju.
 • Meditācija ar vadītu iztēli pacienta un ārsta apzinātai veselības uzlabošanai.

Lektore un programmas autore Dita Daugina, ginekoloģe-dzemdību speciāliste, mākslas terapeite, apmācīttiesīga ārste, rekonekcijas meistare (mācījusies ASV), vada Medicīniskās Rekonekcijas sekciju Holistiskās medicīnas asociācijā, reiki meistare, studējusi psihoorganisko analīzi un darba pieredze kā docētājai RSU, LMTAA sertifikācijas komisijā, Eiropas Kontracepcijas un Reproduktīvās veselības biedrības direktoru padomē. Izstrādājusi autortehniku – meditācijas ar vadīto iztēli gleznās un mūzikā, gleznojot katrai meditācijai īpašu gleznu, ar tai sarakstītu tekstu un īpaši komponētu mūziku. Vada apzinātības kursus un grupu nodarbības.

18., 19., 25., 26. aprīlī NEATLIEKAMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA UN KARDIOPULMONĀLĀ REANIMĀCIJA/ attālināti

Aicinām pieteikties un piedalīties Latvijas Ārstu biedrības organizētos kursus.
Pieteikšanās https://is.arstubiedriba.lv/ sadaļā LĀB kursi

NEATLIEKAMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA UN KARDIOPULMONĀLĀ REANIMĀCIJA
2024. gada 18., 19., 25., 26. aprīlī
Kurss notiek četras dienas Zoom platformā:
ceturtdienās plkst. 15.00 – 17.30; piektdienās plkst. 14.00 – 16.30
 EUR 69,00; 24 TIP

Mērķauditorija: programma paredzēta dažādu specialitāšu ārstiem

Saturs:

 • Pamata atdzīvināšanas algoritms (ABC) pieaugušajiem un bērniem.
 • Aizrīšanās algoritms pieaugušajiem un bērniem.
 • Pieaugušo atdzīvināšanas universālais algoritms: ventrikulu fibrilācija/bezpulsa ventrikulu tahikardija; bezpulsa elektriskā aktivitāte; asistolija. Personāla iespējas, pienākumu sadale.
 • Īss ieskats normālajā EKG. Dzīvībai bīstamu ritma un vadīšanas traucējumu (bradi-, tahi-) atpazīšana.
 • Aritmiju kupēšanas algoritmi: trahikardijas algoritms, bradikardijas algoritms.  Personāla iespējas.
 • Elpceļu caurejamības un elpošanas nodrošināšana.
 • Akūts koronārs sindroms, sarežģījumi – diagnostika, taktika, ārstēšana.
 • Dzīvībai un veselībai kritisku stāvokļu medikamentozā terapija. Algoritmos iekļautie medikamenti – indikācijas, devas.
 • Speciālās situācijas: hipotermija; pārkaršana; mehāniskā asfiksija, t.sk., slīkšana; elektrotrauma; asinsrites apstāšanās grūtniecēm; komas.

Programmas autore un lektore Anita Makarovska, kardioloģe, neatliekamās medicīnas ārste

22. un 24. oktobrī JAUNDZIMUŠO REANIMĀCIJAS UN VISPĀRĒJĀ STĀVOKĻA STABILIZĀCIJAS AKTUALITĀTES/ klātienē

Aicinām pieteikties un piedalīties Latvijas Ārstu biedrības organizētos kursus.
Pieteikšanās https://is.arstubiedriba.lv/ sadaļā LĀB kursi

JAUNDZIMUŠO REANIMĀCIJAS UN VISPĀRĒJĀ STĀVOKĻA STABILIZĀCIJAS AKTUALITĀTES
2024. gada 22. un 24. oktobrī plkst. 9.00 – 16.00
LĀB telpās Skolas ielā 3, Rīgā
EUR 69,00; 16 TIP

Kursu vada: Irēna Zahare, neonatoloģe

Saturs:
– Ievads reanimācijā
– Asfiksijas iemesli, patoģenēze
– Stabili elpceļi, intubācijas prasmes
– Speciālās situācijas un ētiskie jautājumi
– Ievads jaundzimušo stabilizācijā
– Optimāla temperatūras režīma uzturēšana, hipotermijas pacientu aprūpe
– Glikozes metabolisms adaptācijas periodā
– Elpošanas atbalsta nepieciešamība un skābju/ sārmu līdzsvara nozīme
– Agrīna neonatāla sepse, šoks
– Akūtā asfiksijā dzimušo bērnu stabilizācija, terapeitiskā hipotermijas uzsākšanas kritēriji
– Pacienta sagatavošana transportēšanai

19. un 20. aprīlī PRAKTISKĀ FIZIOTERAPIJA PIRMĀ DZĪVES GADA BĒRNIEM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM, PAMATOJOTIES UZ NEIROFIZIOLOĢISKO ATTĪSTĪBU. Prakses kurss/ klātienē

Mērķauditorija: ārsts, fizioterapeits; 16 TIP; maksa EUR 195,00

Norises vieta : Skolas iela 3, Rīga, Latvijas Ārstu biedrības telpas

PIETEIKTIES

Kursus vada: Dr. med. Zane Gaile, Roland McDonald Charities Latvija FRM ārste, Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem valdes locekle un Mg. med. Solvita Ķerve, fizioterapeite, Ķerve Solvita – fizioterapeita prakse, Zemgales Veselības centrs

Kursu saturs:

 • Kinestētika.
 • Handlings.
 • Motorā kontrole.
 • Funkcionēšanas traucējumu atpazīšana, problēmas risinājums. 
 • Tveršanas novērtēšana. Sagatavošanās tveršanai.

Klausītāji trennēs praksē iegūtās zināšanas fizioterapijā darbam ar bērniem pirmajā dzīves gadā. Kursi dos praktiskas iemaņas fizioterapijas programmas sastādīšanai un realizēšanai pirmā dzīves gada bērniem, kā arī pamatiemaņas programmas realizēšanai.

19.martā AKŪTĀS SITUĀCIJAS MEDICĪNĀ UN NEATLIEKAMĀ PALĪDZĪBA, TEORĒTISKAIS UN PRAKTISKAIS KURSS/ teorija www.kursiarstiem.lv, prakse – klātienē

Aicinām pieteikties un piedalīties Latvijas Ārstu biedrības organizētos kursus.
Pieteikšanās https://is.arstubiedriba.lv/ sadaļā LĀB kursi

AKŪTĀS SITUĀCIJAS MEDICĪNĀ UN NEATLIEKAMĀ PALĪDZĪBA,
TEORĒTISKAIS UN PRAKTISKAIS KURSS

teorija www.kursiarstiem.lv,
prakse 2024. gada 19.martā plkst. 9.00 – 15.00; Skolas ielā 3, Rīgā
EUR 65,00; 16 TIP

Kurss ir organizēts dalītā formā:
– TEORĒTISKO DAĻU dalībnieks apgūst patstāvīgi, skatoties  www.kursiarstiem.lv ievietotos lekciju videoierakstus un atbildot uz testa jautājumiem pēc katras lekcijas. (Teorijas apguve notiek dalībnieka paša izvēlētā laikā. Visas kursā iekļautās lekcijas un pārbaudes testus ir jānokārto divas dienas pirms praktiskajām nodarbībām.)
– PRAKTISKĀS NODARBĪBAS KLĀTIENĒ tiek organizētas vienu reizi mēnesī plkst. 9.00-15.00 LĀB telpās Skolas ielā 3, Rīgā.

Programmas autori
prof. Aleksejs Miščuks, anesteziologs, reanimatologs, algologs
doc. Iveta Golubovska, anesteziologs, reanimatologs, algologs

Kursa mērķis
Sniegt ārstniecības personām pamatotus, precīzus un saprotamus norādījumus par neatliekamās palīdzības un pirmās palīdzības sniegšanu komplicētam pacientam – ar smagu slimību vai akūti gūtu traumu.

Kursu dalībnieki:
1.      Gūs izpratni par pamata principiem un rīcības secību ekstremālās, veselību un dzīvību apdraudošās situācijās notikuma vietā līdz ārsta ierašanās brīdim.
2.      Spēs izvērtēt cietušā elpošanas un sirdsdarbības stāvokli un spēs uzsākt un veikt atdzīvināšanas pasākumus atbilstoši BLS un ABLS algoritma prasībām.

Mācību līdzekļi:

 1. Audiovizuālie materiāli (online video-lekcijas)
 2. Vadlīnijas
 3. BLS un ABLS algorimi
 4. Kardiopulmonālās reanimācijas mulāžas un manipulācijām nepieciešamais aprīkojums
 5. Online MCQ tests
 6. AUTOMĀTISKAIS ĀRĒJAIS DEFIBRILATORS

21. martā (ceturtdienās) BALINTA GRUPA KĀ LĪDZEKLIS PRET IZDEGŠANU/ klātienē

Aicinām pieteikties un piedalīties Latvijas Ārstu biedrības organizētos kursus.
Pieteikšanās  https://is.arstubiedriba.lv/ sadaļā LĀB kursi

3. daļa
BALINTA GRUPA KĀ LĪDZEKLIS PRET IZDEGŠANU

2024. gada CETURTDIENĀS vienu reizi mēnesī
plkst. 14.00 – 17.00
LĀB telpās Skolas ielā 3, Rīgā

Norises datumi 2024.gadā
25. janvāris
22. februāris
21. marts
25. aprīlis

19. septembris
17. oktobris
14. novembris
12. decembris

Mērķauditorija: dalībnieki, kam ir izpratne par Balinta grupu darbības principiem un norisi

Saturs:

 • Enerģijas “zagļi” un “devēji’, kā palielinat savu enerģiju;
 • Kā izveidot labākas attiecības ar sevi un citiem, samazināt toksiskās emocijas – padziļināts kurss;
 • Garīga inteliģence; kāpēc un kā to attīstīt. Garīgās prakses;
 • integrāls skatījums uz cilvēku; 
 • Biopsihosociāls modelis; 
 • Personības attīstība un dinamika, pāra un ģimenes dinamika no  integrālā skatījuma;
 • Ārstu-pacientu attiecības kā pamats preventīvajai medicīnai;
 • Psihoterapijas pamati – darbs ar grūtām emocijām, negatīvām domām.

Kursa tālākizglītības puntku skaits (32 TIP) tiks precizēts.

Maksa par dalību vienā grupā EUR 19,00

Lektors: Juris Batņa, MD, Latvijas Balinta asociācijas vadītājs, Starptautiskās Balinta Federācijas biedrs, transpersonālais psihoterapeits (EUROTAS).
Programmas direktore: Ilze Aizsilniece, ģimenes ārste, Latvijas Ārstu biedrība prezidente