Skip to content

Dublikātu saņemšana

Ārstniecības personai izsniegtā spēkā esošā sertifikāta dublikāta saņemšanai ir jāiesniedz šādi dokumenti:

    1. Iesniegums, kas adresēts Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas padomei;
      dublikata iesnieguma forma(docx)
  • Maksājumu par jauna sertifikāta izgatavošanu (9,96 EUR apmērā), iesniegumam jāpievieno maksājumu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums, izdruka no internetbankas u.c.). Maksājumu iespējams veikt arī Latvijas Ārstu biedrības kasē Skolas ielā 3 Rīgā vai veicot pārskaitījumu bankā.

LĀB bankas rekvizīti:

Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
AS Swedbank
Konts: LV26HABA000140J038448
Kods: HABALV22

Visi dokumenti, kas saistīti ar dublikātu saņemšanu, ir jāiesniedz Latvijas Ārstu biedrībā 1. stāvā Skolas ielā 3, Rīgā.