Skip to content

Latvijas Ārstu biedrība piešķīrusi otrās pakāpes Goda zīmi “Tempus Hominis” Haraldam Jansonam

Latvijas Ārstu biedrība piešķīrusi otrās pakāpes Goda zīmi  “Tempus Hominis” („Cilvēka laiks”)  Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniskās pētniecības institūta direktora vietniekam un  1. Vispasaules latviešu ārstu kongresa (1989. g.) vienam no organizatoriem, profesoram, Dr. hab. med. Haraldam Jansonam par ieguldījumu ortopēdiskās biomehānikas virziena iedibināšanā un attīstībā Latvijā.

Profesors, Dr. hab. med. Haralds Jansons un LĀB prezidente Ilze Aizsilniece

LĀB Goda zīmes nodibinātas 2009. gadā kā oficiāls atzinības un pateicības izteikums par sasniegumiem pasaules vai Latvijas medicīnas attīstībā, kā arī par izcilu ieguldījumu Latvijas medicīnā un tās attīstībā. Goda zīme var tikt pasniegta arī medicīnas darbiniekiem par sevišķiem nopelniem klīniskajā darbā, kā arī citu darbības jomu pārstāvjiem par ievērojamu atbalstu medicīnas nozarei Latvijā.

LĀB goda biedra nosaukuma piešķiršana ir cieņas un atzinības apliecinājums izciliem ārstiem, kas ievērojami sekmējuši medicīnas un veselības aprūpes virzību. Šo nosaukumu piešķir tikai nozares profesionāļiem ar lielu darba stāžu.