Skip to content

LĀB Kursi

22. augustā STRESA UN SPĒKA PĀRVALDĪŠANA ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM (stresa menedžments)/ attālināti

Aicinām pieteikties un piedalīties Latvijas Ārstu biedrības organizētos kursus. Pieteikšanās https://is.arstubiedriba.lv/ sadaļā LĀB kursi

STRESA UN SPĒKA PĀRVALDĪŠANA ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM (stresa menedžments)
 2024. gada 22. augustā  plkst. 10.00 – 17.00 
EUR 50,00; 8 TIP 

Kursa mērķis: izmantojot teorētisko informāciju, konkrētus piemērus un praktiskās nodarbības, demonstrēt klausītājiem, ka cilvēks, kas spēj regulēt sevi, var saglabāt savu labsajūtu, darbspējas un veselību.

Saturs:
Mugurkauls, kustību māksla un labsajūta. Nolūks ir iemācīt pareizās kustības, kuras palīdz atslābināt mugurkaulu un saglabāt labsajūtu – lai mugura netraucē dzīvot un strādāt.
Sasprindzinājuma kontrole darba vietā (relaksācija). Nolūks ir iemācīt vienkāršas, bet efektīvas sasprindzinājuma kontroles metodes.
Mierīgs prāts un ātrā atpūta. Nolūks ir iepazīstināt ar metodēm, kuras  palīdz ātri un efektīvi atjaunot dzīvības enerģiju.
Koncentrēšanās māksla. Nolūks ir iemācīt spēju koncentrēties, lai domu plūsma netraucē strādāt un laiks tiek izmantots racionālāk.
Kontroles punkti. Nolūks ir iepazīstināt ar dažiem ķermeņa aktīviem punktiem, kuri palīdz uzlabot smadzeņu darbību un regulēt stresu.
Mugurkauls, kustību māksla un labsajūta. Nolūks ir iemācīt pareizās kustības, kuras palīdz atslābināt mugurkaulu un saglabāt labsajūtu – lai mugura netraucē dzīvot un strādāt.

Visas iemaņas un praktiskie vingrinājumi, kas ir apgūstāmi kursa laikā, dod iespēju pozitīvi ietekmēt savu organismu, un, regulāri tos atkārtojot, veselība var reāli uzlaboties.

Kursa autors, ārsts Igors Kudrjavcevs,  ir speciālists integratīvajā (netradicionālajā) medicīnā, komunikācijas zinātnēs un mūsdienu lietišķajā psiholoģijā. Kopš 1996. gada Igors Kudrjavcevs darbojas kā pasniedzējs, konsultants un treniņu vadītājs, lasot lekcijas, seminārus un vadot treniņus gan valsts, gan privātajās struktūrās. Psiholoģiski-komunikatīvās metodikas “Verbal Resonance®” autors. Vairāku Latvijas un starptautisku profesionālo asociāciju biedrs. Medicīnas Cigun pasniedzējs.  Dr. I. Kudrjevcevs ir grāmatu “Dziedinošā enerģija”, “Prieka spēks”, “Miera ārsts”, “Dzīvības spēks” autors.

23.,24. maijā un 6.,7. jūnijā ĪSAIS KURSS KLĪNISKAJĀ ELEKTROKARDIOLOĢIJĀ/ attālināti

Aicinām pieteikties un piedalīties Latvijas Ārstu biedrības organizētos kursus.
Pieteikšanās https://is.arstubiedriba.lv/ sadaļā LĀB kursi

ĪSAIS KURSS KLĪNISKAJĀ ELEKTROKARDIOLOĢIJĀ
2024. gada 23.,24.maijā, 6.,7.jūnijā
Kurss notiek četras dienas Zoom platformā
ceturtdienās plkst. 15.00 – 17.00; piektdienās plkst. 14.00 – 16.00
EUR 59,00; 16 TIP

Mērķis
1. Papildināt zināšanas par sirds slimību (akūta koronāra sindroma, sirds ritma un vadīšanas traucējumu u.c.) diagnosticēšanu, izmantojot elektrokardiogrāfijas metodi.
2. Gūt informāciju par jaunumiem sirds slimību klasifikācijā, elektrokardiogrāfiskā diagnostikā un ārstēšanā. 

Programmas pamatojums
Ārsts/ārsta palīgs savā darbā saskaras ar pacientiem, kam ir neatliekamas sirds saslimšanas, diagnosticē tās un sniedz neatliekamo un ārstniecisko palīdzību. Ārstam/ārsta palīgam ir jāprot diagnosticēt, ar elektrokardiogrāfijas metodi diferencēt neatliekamus sirds saslimšanu gadījumus, kā akūtu koronāro sindromu, dzīvībai bīstamus sirds ritma un vadīšanas traucējumus u.c., ātri pieņemt pareizu lēmumu un atbilstoši taktiski rīkoties.

Nepieciešamās priekšzināšanas
Medicīnas profesionālā izglītība ārsta vai ārsta palīga specialitātē.

Mācību metodes
Lekcija, praktiskais darbs ar grupu (EKG līkņu analīze).

Zināšanu, prasmju un attieksmes novērtējums
Pašnovērtējums, situāciju uzdevumi, kontroles jautājumi, pārrunas.

Programmas autore un lektore
Anita Makarovska – kardioloģe, neatliekamās medicīnas ārste

25., 26. maijā PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA – pamata zināšanas un prasmes

Aicinām pieteikties un piedalīties Latvijas Ārstu biedrības organizētajos kursos.
Pieteikšanās https://is.arstubiedriba.lv/ sadaļā LĀB kursi

2024. gada 25.,26.maijā plkst. 10.00 – 16.00
klātienē LĀB Skolas ielā 3, Rīgā
EUR 55,00; bez TIP

Tiem, kam ir drosme sniegt pirmo palīdzību, kā arī autovadītājiem, ieroču nēsātājiem un glabātājiem

Kursi tiek organizēti regulāri darbadienu grupās plkst.17.00-22.30 vai brīvdienu grupās pl.10.00-16.00 KLĀTIENĒ Skolas ielā 3, Rīgā

 • Rīcība negadījuma vietā
 • Atdzīvināšanas pasākumi
 • Stipra asiņošana
 • Termiskie bojājumi
 • Ķīmisko vielu izraisītie nelaimes gadījumi
 • Elektrotraumas
 • Slīkšana
 • Traumas
 • Ceļu satiksmes negadījums
 • Dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi
 • Svešķermeņi
 • Slimības
 • Pirmās palīdzības aptieciņas satura minimums
 • AUTOMĀTISKAIS ĀRĒJAIS DEFIBRILATORS

Aicinām pieteikties https://is.arstubiedriba.lv/. Papildu info anda@arstubiedriba.lv vai pa tālruni 29363469

13., 14., 27., 28. jūnijā NEATLIEKAMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA UN KARDIOPULMONĀLĀ REANIMĀCIJA/ attālināti

Aicinām pieteikties un piedalīties Latvijas Ārstu biedrības organizētos kursus.
Pieteikšanās https://is.arstubiedriba.lv/ sadaļā LĀB kursi

NEATLIEKAMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA UN KARDIOPULMONĀLĀ REANIMĀCIJA
2024. gada 13., 14., 27., 28. jūnijā
Kurss notiek četras dienas Zoom platformā:
ceturtdienās plkst. 15.00 – 17.30; piektdienās plkst. 14.00 – 16.30
 EUR 69,00; 24 TIP

Mērķauditorija: programma paredzēta dažādu specialitāšu ārstiem

Saturs:

 • Pamata atdzīvināšanas algoritms (ABC) pieaugušajiem un bērniem.
 • Aizrīšanās algoritms pieaugušajiem un bērniem.
 • Pieaugušo atdzīvināšanas universālais algoritms: ventrikulu fibrilācija/bezpulsa ventrikulu tahikardija; bezpulsa elektriskā aktivitāte; asistolija. Personāla iespējas, pienākumu sadale.
 • Īss ieskats normālajā EKG. Dzīvībai bīstamu ritma un vadīšanas traucējumu (bradi-, tahi-) atpazīšana.
 • Aritmiju kupēšanas algoritmi: trahikardijas algoritms, bradikardijas algoritms.  Personāla iespējas.
 • Elpceļu caurejamības un elpošanas nodrošināšana.
 • Akūts koronārs sindroms, sarežģījumi – diagnostika, taktika, ārstēšana.
 • Dzīvībai un veselībai kritisku stāvokļu medikamentozā terapija. Algoritmos iekļautie medikamenti – indikācijas, devas.
 • Speciālās situācijas: hipotermija; pārkaršana; mehāniskā asfiksija, t.sk., slīkšana; elektrotrauma; asinsrites apstāšanās grūtniecēm; komas.

Programmas autore un lektore Anita Makarovska, kardioloģe, neatliekamās medicīnas ārste

27.jūnijā AKŪTĀS SITUĀCIJAS MEDICĪNĀ UN NEATLIEKAMĀ PALĪDZĪBA, TEORĒTISKAIS UN PRAKTISKAIS KURSS/ teorija www.kursiarstiem.lv, prakse – klātienē

Aicinām pieteikties un piedalīties Latvijas Ārstu biedrības organizētos kursus.
Pieteikšanās https://is.arstubiedriba.lv/ sadaļā LĀB kursi

AKŪTĀS SITUĀCIJAS MEDICĪNĀ UN NEATLIEKAMĀ PALĪDZĪBA,
TEORĒTISKAIS UN PRAKTISKAIS KURSS

teorija www.kursiarstiem.lv,
prakse 2024. gada 14.maijā plkst. 10.30 – 15.00; Skolas ielā 3, Rīgā
EUR 65,00; 16 TIP

Kurss ir organizēts dalītā formā:
– TEORĒTISKO DAĻU dalībnieks apgūst patstāvīgi, skatoties  www.kursiarstiem.lv ievietotos lekciju videoierakstus un atbildot uz testa jautājumiem pēc katras lekcijas. (Teorijas apguve notiek dalībnieka paša izvēlētā laikā. Visas kursā iekļautās lekcijas un pārbaudes testus ir jānokārto divas dienas pirms praktiskajām nodarbībām.)
– PRAKTISKĀS NODARBĪBAS KLĀTIENĒ tiek organizētas vienu reizi mēnesī plkst. 9.00-15.00 LĀB telpās Skolas ielā 3, Rīgā.

Programmas autori
prof. Aleksejs Miščuks, anesteziologs, reanimatologs, algologs
doc. Iveta Golubovska, anesteziologs, reanimatologs, algologs

Kursa mērķis
Sniegt ārstniecības personām pamatotus, precīzus un saprotamus norādījumus par neatliekamās palīdzības un pirmās palīdzības sniegšanu komplicētam pacientam – ar smagu slimību vai akūti gūtu traumu.

Kursu dalībnieki:
1.      Gūs izpratni par pamata principiem un rīcības secību ekstremālās, veselību un dzīvību apdraudošās situācijās notikuma vietā līdz ārsta ierašanās brīdim.
2.      Spēs izvērtēt cietušā elpošanas un sirdsdarbības stāvokli un spēs uzsākt un veikt atdzīvināšanas pasākumus atbilstoši BLS un ABLS algoritma prasībām.

Mācību līdzekļi:

 1. Audiovizuālie materiāli (online video-lekcijas)
 2. Vadlīnijas
 3. BLS un ABLS algorimi
 4. Kardiopulmonālās reanimācijas mulāžas un manipulācijām nepieciešamais aprīkojums
 5. Online MCQ tests
 6. AUTOMĀTISKAIS ĀRĒJAIS DEFIBRILATORS

18.jūlijā – Ceļa beigas dzīvē un medicīnā

Aicinām pieteikties un piedalīties Latvijas Ārstu biedrības organizētajos kursos.
Pieteikšanās https://is.arstubiedriba.lv/ sadaļā LĀB kursi

8 TIP
Programmas autore un lektore dr. Gita Gaņģe, ģimenes ārste un antroposofās medicīnas ārste
Kursu tēmas:

 1. Nāve – neizbēgams sods vai nodzīvotās dzīves dāvana.
 2. Dzīve kā “treniņš trenažieru zālē”, lai sagatavotos nāvei.
 3. Nāves procesi un dzīvības procesi cilvēka ķermenī un dabā.
 4. Slimības, kuras mūs konfrontē ar nāvi.
 5. Pirms nāves vēstneši un iespējamā ārsta palīdzība cilvēkam pirms un pēc sliekšņa pāriešanas.
 6. Nāve Latviešu tautas dzīvesziņas skatījumā.
 7. Nāves atspoguļojumi dažādās kultūrās un filozofijās – no Tibetas nāves grāmatas, Zoroastriešu nāves noslēpumi un paražas, lūgšanas, ceremonijas mirstošiem un nomirušiem.

19. septembrī (ceturtdienās) BALINTA GRUPA KĀ LĪDZEKLIS PRET IZDEGŠANU/ klātienē

Aicinām pieteikties un piedalīties Latvijas Ārstu biedrības organizētos kursus.
Pieteikšanās  https://is.arstubiedriba.lv/ sadaļā LĀB kursi

3. daļa
BALINTA GRUPA KĀ LĪDZEKLIS PRET IZDEGŠANU

2024. gada CETURTDIENĀS vienu reizi mēnesī
plkst. 14.00 – 17.00
LĀB telpās Skolas ielā 3, Rīgā

Norises datumi 2024.gadā
25. janvāris
22. februāris
21. marts
25. aprīlis

19. septembris
17. oktobris
14. novembris
12. decembris

Mērķauditorija: dalībnieki, kam ir izpratne par Balinta grupu darbības principiem un norisi

Saturs:

 • Enerģijas “zagļi” un “devēji’, kā palielinat savu enerģiju;
 • Kā izveidot labākas attiecības ar sevi un citiem, samazināt toksiskās emocijas – padziļināts kurss;
 • Garīga inteliģence; kāpēc un kā to attīstīt. Garīgās prakses;
 • integrāls skatījums uz cilvēku; 
 • Biopsihosociāls modelis; 
 • Personības attīstība un dinamika, pāra un ģimenes dinamika no  integrālā skatījuma;
 • Ārstu-pacientu attiecības kā pamats preventīvajai medicīnai;
 • Psihoterapijas pamati – darbs ar grūtām emocijām, negatīvām domām.

Kursa tālākizglītības puntku skaits (32 TIP) tiks precizēts.

Maksa par dalību vienā grupā EUR 19,00

Lektors: Juris Batņa, MD, Latvijas Balinta asociācijas vadītājs, Starptautiskās Balinta Federācijas biedrs, transpersonālais psihoterapeits (EUROTAS).
Programmas direktore: Ilze Aizsilniece, ģimenes ārste, Latvijas Ārstu biedrība prezidente

22. un 24. oktobrī JAUNDZIMUŠO REANIMĀCIJAS UN VISPĀRĒJĀ STĀVOKĻA STABILIZĀCIJAS AKTUALITĀTES/ klātienē

Aicinām pieteikties un piedalīties Latvijas Ārstu biedrības organizētos kursus.
Pieteikšanās https://is.arstubiedriba.lv/ sadaļā LĀB kursi

JAUNDZIMUŠO REANIMĀCIJAS UN VISPĀRĒJĀ STĀVOKĻA STABILIZĀCIJAS AKTUALITĀTES
2024. gada 22. un 24. oktobrī plkst. 9.00 – 16.00
LĀB telpās Skolas ielā 3, Rīgā
EUR 69,00; 16 TIP

Kursu vada: Irēna Zahare, neonatoloģe

Saturs:
– Ievads reanimācijā
– Asfiksijas iemesli, patoģenēze
– Stabili elpceļi, intubācijas prasmes
– Speciālās situācijas un ētiskie jautājumi
– Ievads jaundzimušo stabilizācijā
– Optimāla temperatūras režīma uzturēšana, hipotermijas pacientu aprūpe
– Glikozes metabolisms adaptācijas periodā
– Elpošanas atbalsta nepieciešamība un skābju/ sārmu līdzsvara nozīme
– Agrīna neonatāla sepse, šoks
– Akūtā asfiksijā dzimušo bērnu stabilizācija, terapeitiskā hipotermijas uzsākšanas kritēriji
– Pacienta sagatavošana transportēšanai

27. un 28. septembrī PRAKTISKĀ FIZIOTERAPIJA PIRMĀ DZĪVES GADA BĒRNIEM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM, PAMATOJOTIES UZ NEIROFIZIOLOĢISKO ATTĪSTĪBU. Prakses kurss/ klātienē

Mērķauditorija: ārsts, fizioterapeits; 16 TIP; maksa EUR 195,00

Norises vieta : Skolas iela 3, Rīga, Latvijas Ārstu biedrības telpas

Trīs dienu laikā pēc pieteikšanās un dalības maksas veikšanas jums tiks radīta iespēja www.kursiarstiem.lv noskatīties teorētiskās daļas lekcijas.

PIETEIKTIES

Kursus vada: Dr. med. Zane Gaile, Roland McDonald Charities Latvija FRM ārste, Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem valdes locekle un Mg. med. Solvita Ķerve, fizioterapeite, Ķerve Solvita – fizioterapeita prakse, Zemgales Veselības centrs

Kursu saturs:

 • Kinestētika.
 • Handlings.
 • Motorā kontrole.
 • Funkcionēšanas traucējumu atpazīšana, problēmas risinājums. 
 • Tveršanas novērtēšana. Sagatavošanās tveršanai.

Klausītāji trennēs praksē iegūtās zināšanas fizioterapijā darbam ar bērniem pirmajā dzīves gadā. Kursi dos praktiskas iemaņas fizioterapijas programmas sastādīšanai un realizēšanai pirmā dzīves gada bērniem, kā arī pamatiemaņas programmas realizēšanai.