Skip to content

Tālākizglītības punkti / Kārtība

Tālākizglītības punktu (TIP) piešķiršanas un apstiprināšanas kārtību nosaka MK not. Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” (spēkā  no 2013.gada 3.janvāra)
Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas padome TIP piešķir saskaņā ar šo noteikumu 53;54;55;56 punktiem un tie tiek uzskaitīti saskaņā ar minēto noteikumu 5.pielikumu.
Pieteikums TIP piešķiršanai jāiesniedz divus mēnešus pirms pasākuma norises datuma. Pretējā gadījumā LĀB SP ir tiesības atteikt TIP piešķiršanu (MK not. 943).
Atbilde par TIP piešķiršanu vai nepiešķiršanu tiks nosūtīta, uz elektroniskajā pieteikumā norādīto e-pasta adresi, pēc LĀB Sertifikācijas padomes sēdes.
Sēdes notiek vienu reizi mēnesī. Katra mēneša pirmajā otrdienā. Aicinām sēžu datumiem sekot līdzi LĀB kalendārā.

LĀB Sertifikācijas padome 03.02.2021. sēdē nolēma mainīt tālākizglītības punktu (TIP) apstiprinājuma termiņa ilgumu: “lēmums stājas spēkā no pirmā pasākuma norises brīža, bet ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc Sertifikācijas padomes sēdes lēmuma, nosakot 2 gadu termiņu. Ja organizētājs vēlas pagarināt pasākuma norisi, pagarinājums ir iespējams uz vienu gadu, iesniedzot autora piekrišanu.”  [Lasīt vairāk]

TIP pieteikumus pieņem tikai elektroniski aizpildot pieteikuma formu. E-pastā pieteikumus nepieņem.

 TIP pieteikšanas kārtība:

1.- aizpilda TIP pieteikuma veidlapu un nosūta to saskaņošanai mērķauditorijas (specialitātes) profesionālajai asociācijai  IESNIEGUMA VEIDLAPA
2.- pēc mērķauditorijas profesionālās asociācijas apstiprinājuma saņemšanas TIP pieteikumu LĀB Sertifikācijas padomei aizpilda elektroniski-  ŠEIT

Neskaidrību un jautājumu gadījumā zvaniet vai rakstiet: madara@arstubiedriba.lv, 29429491.

 TIP, kas tika apstiprināti līdz 2015.gada 20.jūlijam

pdf Tālākizglītības punkti 2015