Skip to content

Tālākizglītības punkti / Kārtība

Tālākizglītības punktu (TIP) piešķiršanas un apstiprināšanas kārtību nosaka MK not. Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” (spēkā  no 2013.gada 3.janvāra)
Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas padome TIP piešķir saskaņā ar šo noteikumu 53;54;55;56 punktiem un tie tiek uzskaitīti saskaņā ar minēto noteikumu 5.pielikumu.
Pieteikums TIP piešķiršanai jāiesniedz divus mēnešus pirms pasākuma norises datuma. Pretējā gadījumā LĀB SP ir tiesības atteikt TIP piešķiršanu (MK not. 943).
Atbilde par TIP piešķiršanu vai nepiešķiršanu tiks nosūtīta, uz elektroniskajā pieteikumā norādīto e-pasta adresi, pēc LĀB Sertifikācijas padomes sēdes (sēdes notiek katra mēneša pirmajā trešdienā).

Apstiprināto TIP saraksts

TIP pieteikumus pieņem tikai elektroniski aizpildot pieteikuma formu. E-pastā pieteikumus nepieņem.

 TIP pieteikšanas kārtība:

1.- aizpilda TIP pieteikuma veidlapu un nosūta to saskaņošanai mērķauditorijas (specialitātes) profesionālajai asociācijai    Iesnieguma veidlapa
2.- pēc mērķauditorijas profesionālās asociācijas apstiprinājuma saņemšanas TIP pieteikumu LĀB Sertifikācijas padomei aizpilda elektroniski-  ŠEIT

Neskaidrību un jautājumu gadījumā zvaniet vai rakstiet: madara@arstubiedriba.lv, 29429491.

 TIP, kas tika apstiprināti līdz 2015.gada 20.jūlijam

pdf Tālākizglītības punkti 2015