Skip to content

Jaunumi

Apmeklētājus pieņemam tikai pēc iepriekšēja pieraksta!

Godātie kolēģi!

Latvijas Ārstu biedrība organizē savu darbu attālināti.

Apmeklētājus pieņemam tikai pēc iepriekšēja pieraksta!

Ja vēlaties saņemt vai iesniegt dokumentus klātienē, lūgums iepriekš zvanīt pa tālr. 67220661, 20276668 vai rakstīt e-pastu: info@arstubiedriba.lv.

Aicinām maksājumus, pēc iespējas, veikt elektroniski internetbankā.

LĀB darba laiki, kontakti un rekvizīti mājaslapā: https://www.arstubiedriba.lv/kontakti-rekviziti/

Paldies par sapratni!
Latvijas Ārstu biedrība

Rīgā notiks starptautisks forums par jaunām iespējām onkoloģijas ārstniecībā

Vairāk nekā 20 Skandināvijas, Rietumeiropas un Baltijas eksperti stāstīs par bērnu un pieaugušo onkoloģisko saslimšanu ārstēšanas jaunākajām iespējām Precīzijas medicīnas tīklošanās forumā. Pasākums notiks no 13. līdz 14. oktobrim Rīgas Stradiņa universitātes Lielajā aulā.  

“Brīžos, kad mēs runājam ar pacientu vecākiem par onkoloģisku saslimšanu ārstniecību, mēs zinām, ka viņi sagaida tikai un vienīgi izcilus ārstniecības rezultātus. Latvija ir maza valsts, tādēļ iekļaušanās starptautiskā sadarbībā ir izšķiroši svarīga, lai nodrošinātu kā bērniem, tā pieaugušajiem aizvien efektīvākas, zinātniski pamatotas ārstniecības metodes. Es ceru, ka šis forums mums izgaismos ne tikai ilgtermiņa attīstības vīziju, bet arī parādīs vairākas mazas lietas, ko ieviest Latvijā jau tuvākajā laikā,” stāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols. 

Precīzijas medicīna ir jauna pieeja slimību ārstēšanai un profilaksei, kurā ņemta vērā katra cilvēka ģenētiskā daudzveidība, vide un dzīvesveids. Foruma laikā starptautiski atzīti eksperti runās par tādām tēmām kā:

 • Molekulārās diagnostikas attīstības virzieni bērnu un pieaugušo onkoloģijā;
 • Diagnostika, pētniecība  un citas jaunas iespējas pacientiem ar neskaidrām un retām onkoloģiskām saslimšanām;
 • Multidisciplināras sadarbības loma un molekulāro ģenētiķu, bioinformātikas un patoloģijas vieta ārstniecības komandā;
 • Biobanku nozīme un attīstība, to pielietojums pētniecībā, ārstniecībā un profilaksē;
 • Starptautiskā sadarbība pētniecībā, jaunāko ārstniecības metožu ieviešanā; 
 • Datu un tehnoloģiju loma veselības aprūpes nākotnē;
 • Latvijas biomedicīnas ekosistēmas projekti, attīstības scenāriji un iekļaušanās globālajā mērogā;
 • Valsts sniegtais atbalsts pētniecības finansēšanai – valsts pētījumu programmas un Inovāciju fonds;
 • Klīnisko pētījumu izmantošanas iespējas un finansēšanas modeļi;
 • Eiropas Komisijas un  Latvijas  īstenotās iniciatīvas vienotas datu politikas īstenošanai t.sk. veselības aprūpē.

Foruma laikā noritēs padziļinātas diskusijas par biomedicīnas ekosistēmas ieviešanu, tostarp, iekļaujot ekonomisko perspektīvu un starpnozaru sadarbības lomu.

Kā uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības  jautājumos Raimonds Lapiņš, biomedicīna ir viena no piecām Latvijas viedās specializācijas jomām, kas ir būtiskas ekonomiskajai attīstībai: “Latvijai ir visi nepieciešamie priekšnoteikumi tam, lai attīstītu precīzijas medicīnu globālā mērogā – mums ir spēcīgi uzņēmumi ar pasaules līmeņa produktiem un izstrādēm, zinātniskā ekselence, speciālisti un infrastruktūra, kā arī tādu globālo spēlētāju atbalsts kā Roche, Microsoft un Google.  Savienojot cilvēku zināšanas un prasmes ar tehnoloģiju iespējām un vidi, mēs kļūstam par augstākās raudzes problēmu risinātājiem.” Tāpat viņš  norāda uz unikāliem digitāliem risinājumiem plaušu vēža ārstniecībā ar milzīgu potenciālu ieinteresēt arī starptautisko zinātnisko auditoriju. 

Latvija ievērojami atpaliek atbalstā pacientiem no citām ES valstīm, lai arī kā Eiropas Savienības dalībvalsts jau tagad īsteno vairākas nozīmīgas iniciatīvas, kas iekļaujas starptautiski nozīmīgos procesos. Lai nodrošinātu, ka bērniem un pieaugušajiem pieejamas aizvien efektīvākas, zinātniski pamatotas ārstniecības metodes un ļautu pieņemt datos balstītus lēmumus, ir nepieciešama ārstu, zinātnieku, slimnīcu administrāciju un valsts pārvaldes darbinieku sadarbība.

Sadarbībā ar Veselības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tiek īstenotas vairākas iniciatīvas vienotai veselības aprūpes datu politikas īstenošanai Latvijā, kas ir būtisks priekšnoteikums arī precīzijas medicīnas attīstībai. Viens no foruma diskusiju dalībniekiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozolsnorāda: “Precīzijas medicīna apvieno medicīnas, IT un datu analītikas disciplīnas, kam ir potenciāls būtiski pilnveidot ārstniecības procesu, to personalizējot. Sekmīga rezultāta sasniegšanai nenovērtējama nozīme ir arī sabiedrības līdziesaistei pētniecības procesā, tāpēc svarīgs ir uzsāktais darbs pie datu sekundārās izmantošanas regulējuma, kā arī risinājumiem datu izmantošanas atļauju ērtai sniegšanai.”

Veselības ministrijas valsts sekretāres vietniece digitalizācijas un pārmaiņu vadības jautājumos Aiga Balode: “Veselības pratība un digitālā pratība ir ļoti būtiskas precīzijas medicīnas nodrošināšanai. Zināšanu un prasmju pilnveide, kā arī multidisciplinārā sadarbība ir jautājumi, kuri šajā starptautiskajā forumā izskan daudzkārt, akcentējot ne tikai datu apstrādes vides maiņu, bet arī sadarbības un zināšanu pilnveides modeli.”

Valsts prezidenta padomnieks viedo tehnoloģiju jautājumos Rolands Lappuķe: “Saprotot, ka Latvijas nelielā iedzīvotāju skaita dēļ ar vēzi saslimušo bērnu skaits ir tik zems (ap 50), ka šī slimība var tikt ierindota starp retajām slimībām, kļuva skaidra precizījas medicīnas iespējamā loma pediatriskajā onkoloģijā. Patiesībā slimība ir reta, jo bērns pats ir rets un dārgs, un mums ir jādara viss iespējamais, lai viņa dzīvību glābtu.  Protams, to jau ikdienā cenšas darīt onkologi, bet viņiem jādod papildu instrumenti, lai pēc iespējas ātrāk un precīzāk sniegtu diagnostiku bērnam un izlemtu par labāko ārstēšanas veidu. Ja mīlam savus bērnus, tad ir jārīkojas konsekventi.”

Forumu organizē Latvijas Bērnu onkoloģijas fonds, Bērnu slimnīcas fonds, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca,  Rīgas Stradiņa universitāte, Ekonomikas ministrija, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā, Latvijas Universitāte un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.Atbalsta Valsts prezidenta kanceleja, Latvijas Onkologu un ķīmijterapeitu asociācija un Latvijas Onkologu asociācija. 

Forumam var reģistrēties bez maksasun to apmeklēt aicināti onkologi, ģenētiķi, molekulārie biologi, bioinformātiķi, zinātnieki, ģimenes ārsti, veselības aprūpes atbalsta un administratīvie darbinieki, datu zinātnieki, rezidenti, studenti, kā arī citi interesenti. Īpaši aicināti arī pacientu organizāciju pārstāvji.

Plašāka informācija par foruma programmu un runātājiem: https://www.pmnet-forum.com/

Klajā nācis grāmatas “Medicīnas tiesības” otrais papildinātais izdevums

“Tiesu namu aģentūras” grāmatu apgādā klajā nācis grāmatas „Medicīnas tiesības” otrais papildinātais izdevums. Tas sagatavots Santas Slokenbergas un Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātes asociētās profesores Solvitas Olsenas zinātniskā redakcijā.

“Līdz ar zinātnes attīstību mūsdienu medicīna spēj piedāvāt aizvien jaunas iespējas cilvēka dzīvības un veselības aizsardzībai. Taču cilvēkam, izdarot savu izvēli, kā tieši tapt dziedinātam, tāpat kā sendienās joprojām pamatā ir jāpaļaujas uz mediķu padomiem, jo izprast medicīnisko manipulāciju jēgu un sekas lielākoties spēj tikai paši mediķi. Būtiski ir atcerēties, ka galvenās izvēles par to, kas notiek ar cilvēku, ar cilvēka ķermeni un garu, arī šajā gadījumā ir paša cilvēka rokās. Tās ir cilvēka tiesības pašnoteikties, lemt pašam par savu ķermeni gan dzīves laikā, gan izteikt savu gribu par to, kas ar ķermeni notiks pēc personas nāves,” grāmatas ievadā uzsver LU Juridiskās fakultātes profesore Sanita Osipova.

Medicīnas tiesību grāmatas papildinātais izdevums aptver nozares pamatus un sniedz lasītājam par tiesību pamatprincipiem ikvienā veselības aprūpes situācijā. Vienlaikus lasītājiem tiek piedāvāts padziļināts ieskats atsevišķos nozares jautājumos.

Grāmatu veidojuši ne tikai autori ar eksperta līmeņa zināšanām medicīnas tiesību jautājumos, bet arī medicīnas un medicīnas ētikas speciālisti. Zinātnisko redaktoru Dr.iur. Santas Slokenbergas un Dr.iur. Solvitas Olsenas vadībā grāmatas 18 nodaļu sagatavošanā iesaistījušies Agnese Gusarova, Aldis Lieljuksis, Aleksands Potaičuks, Anita Slokenberga, Ilze Vilka, Karina Palkova, Laura Kadile, Laura Šāberte, Liene Elizabete Tauriņa, Niāra Zālīte, Olga Šķerberga, Ronalds Rožkalns un Signe Mežinska.

Autori pauž cerību, ka izdevumā iekļautā informācija stiprinās medicīnas tiesību attīstību Latvijā, tā kalpojot galvenajam mērķim – pacientu tiesību un interešu aizsardzībai. Šis izdevums noderēs ikvienam – ne tikai juristiem, bet arī un jo īpaši pacientiem un veselības aprūpes nozares profesionāļiem.

Atskats uz 18. Baltijas Dermatoverologu asociācijas (BADV) kongresu

2022. gada 22.-24. septembrī, Latvijas Universitātē, Lielajā Aulā, norisinājās 18. BADV kongress, kurā piedalījās nozares profesionāļi, kā arī studenti un rezidenti. Kongress notika hibrīda formātā un dalībnieki varēja piedalīties gan klātienē, gan attālināti.
Kongresa prezidents bija Latvijas Universitātes Medicīnas Fakultātes dermatoveneroloģijas katedras vadītājs, profesors Andris Rubins, kurš sapulcināja plašu lektoru sastāvu. Kopumā lekcijas lasīja 38 lektori no 15 dažādām valstīm (ASV, Vācijas, Taivānas, Itālijas, Nīderlandes, Somijas, Polijas, Dānijas, Čehijas, Slovēnijas, Norvēģijas, Austrijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas).
Kongresa programma sastāvēja no vairāk kā 60 lekcijām, kur galvenās izklāstītās tēmas bija par psoriāzi, atopisko dermatītu, kosmētisko dermatoloģiju un bakteriālajām infekcijām. Pasākuma noslēgumā pieci jaunie ārsti, rezidenti saņēma sertifikātus par labākajām prezentācijām kongresa ietvaros un viņiem piešķīra “AS Grindeks” un BADV sponsorētu balvu.

No kreisās:
LU MF dermatoveneroloģijas katedras vadītājs un
BADV prezidents Prof. Andris Rubins; LU Rektors, Prof.
Indriķis Muižnieks; Latvijas Zinātņu Akadēmijas Prezidents,
LU padomes priekšsēdētājs Prof. Ivars Kalviņš


Kopumā, kongresa norises laikā, tika pulcēti 376 dalībnieki, no kuriem 218 piedalījās attālināti, Zoom platformā un 158 klātienē. Klātienes apmeklētāji varēja arī apskatīt 13 kompāniju izstāžu stendus un iepazīties ar aktuālo viņu produkcijā.
Baltijas Dermatovenerologu Asociācija pateicas visiem lektoriem par ieguldījumu zinātniskās programmas izveidē, kongresa dalībniekiem par piedalīšanos, kā arī pateicība lielākajiem kongresa atbalstītājiem- Zelta sponsoriem “AS Grindeks”, “Novartis”, Sudraba sponsoriem “Janssen”, “Sandoz”, Bronzas sponsoram “Abbvie”, kā arī Latvijas Universitātei un citiem atbalstītājiem.
Kongresa mājas lapa: www.badv2022riga.org

Pirmās dienas kopbilde pēc Prof. Klaus Fritz (Vācija) atklāšanas lekcijas

9.Latvijas Ārstu kongresa rezolūcija

Rezolūcija

Kvalitatīva un pieejama veselības aprūpe – Latvijas valsts un sabiedrības pastāvēšanas garants

 1. Lielākais medicīnas forums Latvijā – 9.Latvijas Ārstu kongress, kas Rīgā no 21. līdz 24. septembrim klātienē un tiešsaistē pulcēja vairākus tūkstošus veselības aprūpē strādājošos profesionāļus no Latvijas un visas pasaules, uzsver mūsdienīgasveselības aprūpes nozīmību valsts tautsaimniecības attīstībā un sabiedrības labklājībā. Labi organizēta, savlaicīga un efektīva veselības aprūpe palielina darbaspēka kapacitāti un ir nozīmīgs garants valsts drošībai un ilgtspējai.
 • Mūsdienīgu, vērtībās balstītu un pacienta centrētu veselības aprūpi nav iespējams nodrošināt bez pietiekama finansējuma. Veselības aprūpes organizācija un nozares reformas nedrīkst būt fragmentāras. Nozares stratēģijām pirms to apstiprināšanas un ieviešanas ir jābūt nopietni plānotām un izvērtētām. Jauna medicīnas personāla atalgojuma modeļa ieviešanair risinājums personāla trūkumam nozarēun nākotnē ļausveiksmīgāk realizēt uz pacientu centrētu veselības aprūpi, pašu uzmanību pievēršot mātes un bērna veselībai.
 • Medicīnas zinātnes virzība un jauni atklājumi dod iespēju padarīt ārstniecības procesu efektīvāku un palielināt veselības aprūpes kvalitāti, kā arī pilnveidot pētījumos iesaistītā personāla profesionālās kompetences, tāpēc nepieciešams palielināt valsts atbalstu pētnieciskajam darbam gan biomedicīniskajā jomā, gan sabiedrības veselībā. Būtiski atbalstīt Latvijas speciālistu iesaisti starptautiskajā sadarbībā, tādējādi paaugstinot speciālistu kompetences un stiprinot valsts starptautisko atpazīstamību.
 • Ārstniecības process ir mijiedarbība starp pacientu, ārstu, ārsta palīgu, māsu, vecmāti, fizioterapeitu, farmaceitu un citiem veselības aprūpē iesaistītajiem profesionāļiem. Tas balstās sadarbībā  un savstarpējā  izpratnē, cieņpilnā un empātiskā attieksmē vienam pret otru, stingri ievērojot ētikas principus. Šāda mijiedarbība nav īstenojama bez zinoša un atbildīga pacienta, tāpēc ir nepieciešams atjaunot veselības mācību skolu programmās, kā arī būtiski uzlabot veselības pratību Latvijas sabiedrībā, tādejādi vairojot pacientu apmierinātību un līdzestību ārstniecības procesā.
 • Rehabilitācija ir neatņemama uz rezultātu orientēta pacientcentrētas veselības aizsardzības sastāvdaļa. Tāpēc ir nepieciešams nodrošināt rehabilitācijas pieejamību visos ārstniecības etapos, iekļaujot rehabilitāciju kā obligātu sastāvdaļu arī šobrīd par prioritātēm noteiktajās nozarēs – psihiatrijā un onkoloģijā.
 • Sabiedrības veselības nodrošināšanai ir būtiska efektīva primārā un sekundārā slimību profilakse. Valstī ir veidojama sporta medicīnas stratēģija,nodrošinot pietiekamus cilvēkresursus nozarei un pilnvērtīgu sportistu un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpi. Lai nodrošinātu kardiovaskulāro, onkoloģisko un citu slimību profilaksi sporta ārstiem ir jābūt to speciālistu vidū, pie kura pacientu var nosūtīt ģimenes ārsts.
 • Latvijas ārstu augstā profesionalitāte un tās novērtējums ir bijis koleģiāls un neatkarīgs process kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Esošā sertifikācijas un resertifikācijas sistēma ir demokrātisks process, kuru nodrošina profesionālās asociācijas ar Latvijas Ārstu biedrības atbalstu. Ārstu profesionālo organizāciju pašnoteikšanos tālākizglītības, sertifikācijas un resertifikācijas jautājumos nedrīkst nomainīt ar ierēdniecisku procedūru!
 • Ārstu līdzdiploma un pēcdiploma izglītība ir jāplāno atbilstoši veselības aprūpes vajadzībām, ir jānodrošina augstskolu beidzējiem – jaunajiem ārstiem iespēja turpināt pēcdiploma apmācību Latvijā, tādējādi mazinot jauno kolēģu aizplūšanu uz citām valstīm.
 • Būtiski pēc iespējas ātri veselības aprūpē ieviest kvalitatīvus un funkcionējošus digitālos risinājumus. Veselībasdatiem un to analīzei ir jākļūst par pamatu lēmumu pieņemšanā, jaunu stratēģiju veidošanā un veselības sektora reformu īstenošanā, tāpēc nepieciešams mazināt datu fragmentāciju. Īpaša uzmanība ir jāvērš uzsekundāro datu izmantošanu un personas datu drošību, kas nedrīkst būt šķērslis sabiedrības interešu īstenošanai veselības jomā.

9.Latvijas Ārstu kongresa delegāti

Latvijas Ārstu kongresa atklāšanā tika godināti 200 gadu medicīnas sasniegumi

Šodien, 22. septembrī, 9. Latvijas Ārstu kongresa atklāšanas plenārsēde bija veltīta 200 gadu Latvijas medicīnas sasniegumiem un izaugsmei zinātnē. Plenārsēdi atklāja veselības ministrs Daniels Pavļuts, Kongresa prezidents prof. Mārcis Leja un Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) prezidente Ilze Aizsilniece. Ar īpaši emocionālu ziņojumu tajā uzstājās Latvijas Medicīnas fonda (LMF) līdzdibinātājs un vadītājs, Pirmā Pasaules latviešu kongresa idejas autors prof. Bertrams Zariņš: “Pirmais ārstu kongress bija desmit emociju pilnas dienas, neatkārtojama vienotības sajūta, latviskums, patriotisms, pirmā reize Tēvzemē daudziem no ārzemēm. Tas bija katalizators Latvijas neatkarības cīņā.”

Savukārt LĀB prezidente Ilze Aizsilniece savā uzrunā visiem kongresa dalībniekiem sacīja: “Novēlu jums visiem nepagurt ikdienā un nepadoties! Šodien ir ļoti zīmīgs datums – Baltu vienības diena, kas atgādina par mūsu un brāļu tautu spēku cauri gadsimtiem. Ārsti, šis ir jūsu kongress un Latvijas Ārstu biedrība ir jūsu biedrība, tāpēc jūsu līdzdarbošanās ir bezgalīgi svarīga ne tikai kongresā, bet arī ikdienā. Skaistu mums visiem nākotni Latvijā un zaļās planētasZeme!”

Atklāšanas plenārsēdi vadīja RSU Medicīnas vēstures institūta direktors prof. Juris Salaks, bet ar referātiem tajā uzstājās LĀB viceprezidentsDr. Māris Pļaviņš (“Rīgas praktizējošo ārstu biedrībai 200 gadu”), LZA prezidents Ivars Kalviņš (“Latvijas farmācija laikmeta griežos”), Prof. Jānis Vētra (“Akadēmiskajai medicīnas izglītībai Latvijā 100 gadu”) un Dr. med. Maija Pozemkovska (“Latvijas medicīnas izaugsme – 1918-1940”).

“Virzība uz pacienta centrētu, cilvēcīgu veselības aprūpi ir vienojošais 9.Latvijas Ārstu kongresa temats. Tāds ir arī Veselības ministrijas virsuzdevums. Līdzīgi kā kongresa dienas kārtībai arī veselības aprūpei ir jābūt visaptverošai – ar veselīgu dzīvesveidu, ar profilaksi, ar lētākām zālēm, ar modernu, pieejamu ārstniecību, rehabilitāciju un sociālo atbalstu. Veselības aprūpes turpmākai attīstībai nākamgad un daudzus gadus uz priekšu būs vajadzīgi resursi, pie tā strādāsim roku rokā ar nozari. Sveicu visus kongresa dalībniekus ar atkalsatikšanos pēc pieciem gadiem!” sacīja veselības ministrs Daniels Pavļuts.

Par Latvijas Ārstu kongresu

Lielākais medicīnas forums Latvijā – 9. Latvijas Ārstu kongressno  21. līdz 24. septembrim norisināsies ATTA CENTRE Rīgā, pulcējot vairākus tūkstošus dalībnieku no Latvijas un visas pasaules. Kongresa, kuru organizē Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) un Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA), vienojošais temats šogad būs virzība uz pacienta centrētu precīzijas medicīnu un to 21. septembrī ievadīja vairāki svinīgi pasākumi – Ekumēnisks dievkalpojums Rīgas Domā un svinīgā ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa.

Šogad aprit 33 gadi kopš pirmā vēsturiskā kongresa 1989. gadā, kas kļuva par vienu no Trešās atmodas nozīmīgākajiem notikumiem un deva impulsu būtiskām izmaiņām praktiski visās medicīnas nozarēs. Pasaules latviešu ārstu kongresa ideja pieder ASV ortopēdam, profesoram Bertramam Zariņam. Viņš kopā ar profesoru Kristapu Kegi un profesoru Viktoru Kalnbērzu rada iespēju 1989. gadā Rīgā rīkot Pirmo Vispasaules latviešu ārstu kongresu.

Nākamie Latvijas Ārstu kongresi, katrs kļūdams par unikālu un nozīmīgu veselības aprūpes un sabiedrības veselības speciālistu profesionālās dzīves notikumu, kopumā veido nozares kopskatu Latvijā un pasaulē, izceļot būtiskākos notikumus un pavērsienus tās attīstībā.

Paralēli kongresam notiks arī 9. Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu kongress, kā arī Latvijas Māsu asociācija (LMa) atzīmēs 100 gadus māsu profesijai Latvijā. Savukārt LĀZAsvinēs 75 gadu pastāvēšanu, kuras centrālie notikumi būs Latvijas Medicīnas fonda stipendiju pasniegšana un plenārsēde “Mūsu ceļš medicīnā – zināšanas, darbs, humānisms: latviešu mediķu pieredze un sasniegumi ārvalstīs”.

22. septembrī, notiks arī plenārsēde “Medicīniska kļūda. Pacientu un ārstu savstarpējo attiecību ētiskie un juridiskie aspekti drošas medicīnas kontekstā”, kā arī vairākas zinātniski praktiskās sesijas un diskusijas, dodot iespēju jebkuram Latvijas ārstam nepastarpināti iesaistīties kongresa darbā.Savukārt piektdien, 23. septembrī, notiks virkne diskusiju un starpdisciplināru zinātnisko sekciju un zinātniski praktisko sesiju. Kongress noslēgsies sestdien, 24. septembrī, ar plenārsēdi – “Ieskatoties nākotnē: Latvijas medicīna nākamajā simtgadē”, dodot vielu pārdomām līdz nākamajam Latvijas Ārstu kongresam, kurā atzīmēsim tā 10. jubileju. 

9. Latvijas Ārstu kongresa prezidents ir Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskās daļas vadītājs, gastroenterologs, Latvijas Universitātes profesors Mārcis Leja. Savukārt prezidenta vietnieki ir LĀZA eksprezidents, Pirmā Vispasaules latviešu ārstu kongresa organizators, Latvijas Medicīnas fonda dibinātājs, profesors Bertrams Zariņš, kā arī Ogres rajona slimnīcas direktore veselības aprūpes jomā, ārste – infektoloģe un hepatoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes profesore un LĀB valdes locekle Angelika Krūmiņa. Kongresa Zinātnisko komisiju veido vairāk nekā 30 vadošie veselības aprūpes speciālisti un medicīnas zinātnieki.

Pasākuma lieldraugi ir AS „Olainfarm”, AS „Grindeks”, AS Sentor farm aptiekas – “Mēness aptieka”, SIA “Centrālā laboratorija” un AS „Veselības centru apvienība”, kā arī “Roche”.

Ieslodzījuma vietu pārvalde aicina darbā radiologa asistentu

Adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009
Tālrunis: 67208325
e-pasts: pasts@ievp.gov.lv
mājaslapa: http://www.ievp.gov.lv/

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

Darbinieku darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums.

Iestāde Jums piedāvā:

 • stabilu atalgojumu;
 • profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • kvalifikācijas pilnveidošanas kursi amata pienākumu veikšanai;
 • sociālās garantijas:
 • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
 • papildatvaļinājums atbilstoši novērtējuma rezultātiem – līdz 5 darba dienām;
 • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam – 3 darba dienas;
 • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem – ne mazāk par vienu darba dienu;
 • veselības apdrošināšana;
 • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;
 • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
 • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā.

Vakance: Radiologa asistents, 3211 01

Darbavieta:Ieslodzījuma vietu pārvaldes Jelgavas cietums, Palīdzības iela 3, Jelgava, LV-3001 (uz nepilnu darba laiku 10 stundas nedēļā); Ieslodzījuma vietu pārvaldes Valmieras cietums, Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219 (uz nepilnu darba laiku 20 stundas nedēļā)

Atalgojums: no 1368 EUR

Prasības pretendentiem:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • profesionālā pieredze vismaz viens gads;
 • latviešu valodas zināšanas B līmeņa 1. pakāpē;
 • veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”);
 • labas komunikācijas prasmes;
 • spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, analītiska domāšana, prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • kvalitatīvi, atbilstoši prasībām, noformēt medicīnisko dokumentāciju.

Kontaktinformācija:

Rīgas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114, tālr. 67512032, pasts@ievp.gov.lv, vadims.viktorovs@ievp.gov.lv

CV un motivācijas vēstuli sūtītpasts@ievp.gov.lv

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu Pārvalde informē, ka Pārvalde apstrādās Jūsu personas datus, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pārvalde ir pārzinis Jūsu personas datu apstrādei (adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, e-pasta adrese: pasts@ievp.gov.lv, personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.specialists@ievp.gov.lv. Plašāka informācija par personas datu apstrādi ir pieejama: https://www.ievp.gov.lv/lv/datu-aizsardziba

Ieslodzījuma vietu pārvalde aicina darbā māsas palīgu

Adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009
Tālrunis: 67208325
e-pasts: pasts@ievp.gov.lv
mājaslapa: http://www.ievp.gov.lv/

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

Darbinieku darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums.

Iestāde Jums piedāvā:

 • stabilu atalgojumu;
 • profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • kvalifikācijas pilnveidošanas kursi amata pienākumu veikšanai;
 • sociālās garantijas:
 • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
 • papildatvaļinājums atbilstoši novērtējuma rezultātiem – līdz 5 darba dienām;
 • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam – 3 darba dienas;
 • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem – ne mazāk par vienu darba dienu;
 • veselības apdrošināšana;
 • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;
 • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
 • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā.

Vakance: Māsas palīgs, 5321 03

Darbavieta: Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca), Rīgas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Atalgojums: no 1056 EUR

Prasības pretendentiem:

 • profesionālā vidējā izglītība vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • latviešu valodas zināšanas B līmeņa 1. pakāpē;
 • veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”);
 • labas komunikācijas prasmes;
 • spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, analītiska domāšana, prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • kvalitatīvi, atbilstoši prasībām, noformēt medicīnisko dokumentāciju.

Kontaktinformācija:

Rīgas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114, tālr. 67512032, pasts@ievp.gov.lv, vadims.viktorovs@ievp.gov.lv

CV un motivācijas vēstuli sūtītpasts@ievp.gov.lv

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu Pārvalde informē, ka Pārvalde apstrādās Jūsu personas datus, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pārvalde ir pārzinis Jūsu personas datu apstrādei (adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, e-pasta adrese: pasts@ievp.gov.lv, personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.specialists@ievp.gov.lv. Plašāka informācija par personas datu apstrādi ir pieejama: https://www.ievp.gov.lv/lv/datu-aizsardziba

Ieslodzījuma vietu pārvalde aicina darbā ārsta palīgu

Adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009
Tālrunis: 67208325
e-pasts: pasts@ievp.gov.lv
mājaslapa: http://www.ievp.gov.lv/

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

Darbinieku darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums.

Iestāde Jums piedāvā:

 • stabilu atalgojumu;
 • profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • kvalifikācijas pilnveidošanas kursi amata pienākumu veikšanai;
 • sociālās garantijas:
 • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
 • papildatvaļinājums atbilstoši novērtējuma rezultātiem – līdz 5 darba dienām;
 • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam – 3 darba dienas;
 • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem – ne mazāk par vienu darba dienu;
 • veselības apdrošināšana;
 • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;
 • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
 • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā.

Vakance: Ārsta palīgs, 2240 01

Darbavieta:Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca), Rīgas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Iļģuciema cietums, Tvaikoņu iela 3, Kurzemes rajons, Rīga, LV-1007, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Rīgas Centrālcietums, Mazā Matīsa iela 5, Rīga, LV-1009

Atalgojums: no 1500 EUR līdz 1548 EUR

Prasības pretendentiem:

 • amatam nepieciešama profesionālā vidējā izglītība vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • profesionālā pieredze vismaz viensgads ārsta palīga amatā;
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • ārsta palīga speciālista sertifikāts;
 • latviešu valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpē;
 • veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”);
 • labas komunikācijas prasmes;
 • spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, analītiska domāšana, prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • kvalitatīvi, atbilstoši prasībām, noformēt medicīnisko dokumentāciju.

Kontaktinformācija:

Rīgas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114, tālr. 67512032, pasts@ievp.gov.lv, vadims.viktorovs@ievp.gov.lv

CV un motivācijas vēstuli sūtītpasts@ievp.gov.lvSaskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu Pārvalde informē, ka Pārvalde apstrādās Jūsu personas datus, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pārvalde ir pārzinis Jūsu personas datu apstrādei (adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, e-pasta adrese: pasts@ievp.gov.lv, personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.specialists@ievp.gov.lv. Plašāka informācija par personas datu apstrādi ir pieejama: https://www.ievp.gov.lv/lv/datu-aizsardziba