Skip to content

Profesora Ilmāra Lazovska balva medicīnā

Profesora Ilmāra Lazovska balvas nolikums (pdf)

Balvu par fundamentālu ieguldījumu medicīnā saņēmuši

Andrejs Kalvelis – 2011. g.

Anatolijs Danilāns – par ilggadēju darbu Latvijas medicīnas zinātnes, izglītības un gastroenteroloģijas attīstībā. 2012. g.

Jāzeps Baško – par ilggadēju darbu Latvijas medicīnas zinātnes un torokālās ķirurģijas attīstībā.  2013. g.

Jānis Raibarts – par ilggadēju darbu Latvijas medicīnas zinātnes un izglītības, kardioloģijas un internās medicīnas attīstībā. 2014. g.

Guna Laganovska – par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas medicīnas zinātnes, izglītības un oftalmoloģijas attīstībā. 2015. g.

Gustavs Latkovskis – par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas medicīnas zinātnes, izglītības un kardioloģijas attīstībā. 2016. g.

Jānis Eglītis – par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas medicīnas zinātnes, izglītības un onkoloģijas attīstībā.
2017. g.

Harijs Čerņevskis – par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas medicīnas zinātnes, izglītības un nefroloģijas attīstībā. 2018. g.

Edvīns Platkājis – par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas medicīnas zinātnes, izglītības un bērnu ķirurģijas attīstībā, un kā veselības aprūpes organizatoram. 2019. g.

Ludmila Vīksna – par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas medicīnas zinātnes un infektoloģijas attīstībā. 2020. g. 

Aivars Pētersons- par  ieguldījumu peritoneālās dialīzes ieviešanā un  nefroloģijas attīstībā Latvijā. 2021. g.