Skip to content

Bez tēmas

2024. gada 22. martā biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” biedru pilnsapulce

Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” biedru pilnsapulce notiks 2024. gada 22. martā plkst. 15.00 LĀB ēkā Skolas ielā 3, Rīgā. Biedriem tiks nodrošināta iespēja piedalīties arī tiešsaistē, izmantojot ZOOM platformu. Pieslēgšanās iespēja no plkst. 14.15.

Darba kārtībā:

 1. Sapulces atklāšana, ziņojums par pieslēgušos un ieradušos biedru skaitu
 2. Sapulces vadītāja un protokolētāja, Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
 3. Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums par komisijas priekšsēdētāju
 4. Prezidentes ziņojums par LĀB aktualitātēm
 5. Revīzijas komisijas ziņojums par 2023. gada pārskatu
 6. 2023. gada pārskata apstiprināšana
 7. Grozījumi Latvijas Ārstu Ētikas kodeksā
 8. Grozījumi Latvijas Ārstu biedrības Izglītības komisijas nolikumā
 9. Biedru naudas apmēra noteikšana

Biedriem, kuri piedalīsies sapulcē tiešsaistē, pieslēgšanās biedru sapulcei notiks, izmantojot autentifikāciju www.latvija.lv un LĀB informatīvo sistēmu https://is.arstubiedriba.lv/biedriem, kurā tikai biedriem būs pieejama ZOOM pieslēguma saite biedru sapulcei. Biedriem uz reģistrētajām e-pasta adresēm tiks izsūtīts skaidrojums par pieslēgšanos un attālinātu dalību biedru sapulcē.

Biedriem, kuri piedalīsies klātienē, reģistrācija sāksies plkst. 14.00.

Lūdzam biedrus iepriekš, līdz 2024. gada 19. martam, informēt LĀB par biedra vai pārstāvja plānotu ierašanos klātienē: https://is.arstubiedriba.lv/events/konferences/list

Ja biedru pilnsapulce nebūs lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, atkārtota biedru pilnsapulce notiks 2024. gada 25. aprīlī plkst. 15.00 gan klātienē, gan tiešsaistē, izmantojot ZOOM platformu.

Ar biedru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem klātienē iespējams iepazīties LĀB Skolas ielā 3, Rīgā, ierašanās laiku iepriekš saskaņojot e-pastā lab@arstubiedriba.lv

Rīgā, 2024. gada 21. februārī

Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” valdes vārdā
prezidente Ilze Aizsilniece

Mūžībā devies LĀB goda biedrs

Free photo front view of white candle in golden stand on black

3. oktobrī mūžībā devies Brēmanis Edgars (1935.20.12. Cēsis) neiroķirurgs, sporta ārsts un fiziologs, LSPA docētājs un docents(1968-93), katedras vadītājs (1972-83), zin. prorektors (1983-92).
1960. gadā beidzis Rīgas Medicīnas Institūtu. Dr. med. (1966). Neiroloģijas, sporta medicīnas un fizioloģijas rakstu un grāmatu autors. 17 maratonskrējienu dalībnieks. Vācvalodīgs Baltijas valstu tūristu gids. LĀB godabiedrs kopš 2010.gada. Apbedīts Raiņa kapos Rīgā.

Latvijas Ārstu biedrības prezidentes amatā atkārtoti ievēlēta Ilze Aizsilniece

15. novembrī biedru kopsapulcē par Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) prezidenti atkārtoti uz četriem gadiem ir ievēlēta ģimenes ārste Ilze Aizsilniece, bet par viceprezidentiem – infektoloģe un hepatoloģe prof. Angelika Krūmiņa un nefrologs Māris Pļaviņš. Par Ilzi Aizsilnieci nobalsoja 245 biedri, bet par Angeliku Krūmiņu un Māri Pļaviņu attiecīgi –268 un 325 biedri.

Kopā pilnsapulcē piedalījās 430 biedri, no tiem 12 juridiskie un 418 individuālie biedri. Prezidenta vēlēšanās tika nodoti 417 biļeteni, no kuriem 26 bija nederīgi. Par otru LĀB prezidenta kandidātu Pēteri Apini nobalsoja 146 biedri.

Pilnsapulcē tika ievēlēta arī biedrības valde, kā arī profesionālās struktūrvienības un Revīzijas komisija. Kopumā LĀB valdē darbojas 15 cilvēki, tai skaitā – prezidents un divi viceprezidenti. Valdes sastāvs veidojas no 7 tieši ievēlētiem valdes locekļiem, prezidenta, diviem viceprezidentiem un 5 nominētiem valdes locekļiem – Latvijas Jauno ārstu asociācijas nominēta pārstāvja un katras LĀB profesionālās struktūrvienības priekšsēdētāja.

Biedru pilnsapulcē tieši ievēlēti tika sekojoši septiņi valdes locekļi – ķirurgs prof. Viesturs Boka – 262 balsis, endokrinologs un internists prof. Valdis Pīrāgs – 249 balsis, psihiatrs prof. Māris Taube – 244 balsis, anesteziologs, reanimatologs, algologs asoc. prof. Eva Strīķe – 229 balsis, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Anda Nulle – 224 balsis, traumatologs un ortopēds Sandris Petronis – 219 balsis, radiologs asoc. prof. Ardis Platkājis – 215 balsis. Kopumā par valdi balsoja 331 biedrs.

Revīzijas komisijā ievēlēti ģimenes ārsts Jevgeņijs Bondins, psihoterapeite un veselības aprūpes vadības ārste Viktorija De Lāte un plastikas ķirurgs Gundars Krauklis.

Savukārt LĀB Arodtiesā turpmāk strādās eksperte, algologs un neirologs Valentīna Berga (315 balsis); narkoloģe, psihiatre un veselības aprūpes vadības ārste Astrīda Stirna (276 balsis); kardioloģe Sanda Jēgere (255balsis); internists Edmunds Jansons (234 balsis); traumatologs, ortopēds un rokas ķirurgs Jānis Krustiņš (232 balsis);neiroķirurgs Jānis Stuķēns (230 balsis); psihoterapeits Jānis Vītiņš (226 balsis);      eksperts un psihiatrs Jānis Bušs (225 balsis).

LĀB Sertifikācijas padomē ievēlēti sekojoši 17 locekļi: psihiatrs Elmārs Tērauds (309 balsis); ginekoloģe un dzemdību speciāliste Sandra Vītiņa (275 balsis); plastikas ķirurgs, bērnu ķirurgs Valdis Ģīlis (264 balsis);kardiologs Gustavs Latkovskis (259 balsis); plastikas ķirurgs, rokas ķirurgs Mārtiņš Kapickis (256 balsis); gastroenteroloģe Jeļena Derova (255 balsis); algologs, neirologs Ināra Logina (255 balsis); nefrologs, imunologs Inese Mihailova (250 balsis); pediatre, reimatologs, bērnu reimatologs Ingrīda Rumba-Rozenfelde (238 balsi); anesteziologs, reanimatologs Sigita Kazūne (235 balsis); ģimenes ārsts Alise Nīcmane-Aišpure (230 balsis); onkologs ķīmijterapeits Viktors Kozirovskis (225 balsis);  zobārsts, mutes, sejas un žokļu ķirurgs Egils Korņevs (222 balsis); bērnu ķirurgs un sirds ķirurgs Valts Ozoliņš (219 balsis); fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts Zaiga Kalnbērza-Ribule (218 balsis); psihoterapeits, narkologs Tija Vanaga (214 balsis); homeopāte Inguna Vecvagare (211 balsis).

LĀB Izglītības komisijā ievēlēti 14 locekļi: ginekologs, dzemdību speciāliste Dace Rezeberga, (340 balsis); gastroenterologs un internists Aleksejs Derovs(318 balsis); endokrinologs un internists prof. Valdis Pīrāgs (313 balsis);kardioloģe Silvija Hansone (236 balsis); anesteziologs, reanimatologs Oļegs Sabeļņikovs (233 balsis); interniste um gastroenteroloģe Ilona Vilkoite (225 balsis); psihiatre Jeļena Vrubļevska (224 balsis); radiologs diagnosts Arturs Balodis (223 balsis); rokas ķirurgs un plastikas ķirurgs Aivars Tihonovs (217 balsis); pediatre un bērnu infektologs Ilze Grope (206 balsis);internists un dietologs Georgijs Moisejevs (205 balsis); zobārsts Inguna Rence – Bambīte (193 balsis); psihoterapeits Valdis Briedis (182 balsis); bērnu ķirurgs un sirds ķirurgs Valts Ozoliņš (165 balsis).

Ētikas komisijā turpmāk strādās sekojoši 15 pilnsapulcē ievēlētie locekļi: radiologs un invazīvais radiologs Kārlis Kupčs (280 balsis); psihoterapeits Gunta Andžāne (276 balsis); rokas ķirurgs, plastikas ķirurgs Haralds Adovičs (244 balsis); anesteziologs, reanimatologs Eva Šteina (223 balsis); veselības aprūpes vadības ārsts, neonatologs un pediatrs Ilze Kreicberga (223 balsis); mutes, sejas un žokļu ķirurgs, zobārsts Andis Paeglītis (213 balsis); urologs Vilnis Lietuvietis (206 balsis); neirologs Evija Miglāne (205 balsis); onkologs ķīmijterapeits Elīna Sīviņa (196 balsis); neiroķirurgs Henrijs Ozoliņš (195 balsis); narkologs un psihiatrs Inga Landsmane (187 balsis); fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, manuālās medicīnas ārsts Uģis Beķeris (186 balsis); ģimenes ārsts Evelīna Beire (183 balsis); nefrologs Ilze Puide (181 balss); traumatologs, ortopēds Kristaps Knohenfelds (180 balsis).

LĀB pašlaik ir 40 juridiskie un vairāk nekā 3336 individuālie biedri.

15.11.2022., biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” biedru atkārtota pilnsapulce

God. kolēģi!

2022. gada 15. novembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes aulā, Dzirciema ielā 16, Rīgā, notiks biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” (LĀB) biedru atkārtota pilnsapulce. Reģistrācija no plkst. 14.00.

DARBA KĀRTĪBĀ:

 1. Sapulces atklāšana, ziņojums par ieradušos biedru skaitu
 2. Sapulces vadītāja un protokolētāja, Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
 3. Viesu uzrunas
 4. Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums par komisijas priekšsēdētāju
 5. Prezidenta ziņojums
 6. Profesionālo struktūrvienību (Sertifikācijas padome, Ētikas komisija, Aroda tiesa, Izglītības komisija) vadītāju ziņojumi
 7. Revīzijas komisijas ziņojums
 8. Prezidenta vēlēšanas
 9. Goda biedru sveikšana
 10. Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums par prezidenta vēlēšanu rezultātiem, rezultātu apstiprināšana
 11. Ievēlētā prezidenta uzruna
 12. Viceprezidentu vēlēšanas, rezultātu apstiprināšana
 13. Valdes vēlēšanas, rezultātu apstiprināšana
 14. Revīzijas komisijas vēlēšanas, rezultātu apstiprināšana
 15. Sertifikācijas padomes, Ētikas komisijas, Izglītības komisijas un Aroda tiesas vēlēšanas, rezultātu apstiprināšana

Kandidātus ievēlēšanai LĀB pārvaldes un profesionālajās institūcijās var pieteikt, iesniedzot iesniegumu LĀB sekretariātā, Skolas ielā 3, Rīgā, vai iesūtot e-pastā lab@arstubiedriba.lv.

9. Latvijas Ārstu kongress ir sācies

Latvijas Ārstu biedrība ir noslēgusi 21.06.2022. līgumu Nr. SKV-TL-2022/22 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir ERAF-5.png

Godātie kongresa dalībnieki!

Trešdien, 21. septembrī, plkst. 10.00 visi būsiet mīļi gaidīti ekumēniskajā dievkalpojumā Rīgas Domā un plkst. 11.30 svinīgajā ziedu nolikšanā pie Brīvības pieminekļa. Savukārt no plkst. 13.00 gaidīsim jūs ATTA centrā Krasta ielā 60, kur plkst. 14.00 sāksies sešas zinātniskās sesijas.

ATTĀLINĀTI pieslēgšanās kongresa tiešraidei notiks Latvijas Ārstu biedrības informatīvajā sistēmā https://is.arstubiedriba.lv/kongress (jāievada savu kartes numuru un paroli VAI jāautorizējas ar latvija.lv). Tiešraidē dalībnieki varēs sekot ATTA centrā notiekošajam un iesūtīt jautājumus lektoram īsziņas veidā.

KLĀTIENĒ dalība kongresā tiks fiksēta, skenējot LĀB tālākizglītības pasākumu karti. Ja karte nav, dalībnieks varēs uzrādīt QR kodu, kas ir katra dalībnieka profilā Latvijas Ārstu biedrības informatīvajā sistēmā. Klātienes dalībnieku reģistrācija ATTA centrā sāksies stundu pirms pirmā pasākuma un turpināsies visu dienu.

Ja ir nepieciešama palīdzība pieslēgties kongresa norisei LĀB informatīvajā sistēmā, zvaniet 27267999 vai 26422748.

Uz tikšanos kongresā!

Federation of European Societies for Surgery of the Hand semināri

Aicinām apmeklēt seminārus https://fessh.com/, kur sadaļā “Hand in Hand with Ukraine Webinar Series” ir pieejama informācija par semināriem par kara traumu menedžmentu, kas parasti notiek ceturtdienās. Semināri ir bezmaksas un visi interesenti ir laipni aicināti reģistrēties un piedalīties šajās mācībās attālinātā formātā, kā arī ir pieejams semināru ieraksts.  

Semināri tiek organizēti sadarbojoties FESSH (Federation of European Societies for Surgery of the Hand) and BSSH (The British Society for Surgery of the Hand).

12.03.2022., bezmaksas seminārs “Militārās medicīnas darbība krīzes apstākļos”

Atsaucoties uz saņemtajiem ierosinājumiem, Latvijas Ārstu biedrība sestdien, 12. martā, plkst. 9.30 – 12.00 TIEŠSAISTĒ rīko bezmaksas semināru “Militārās medicīnas darbība krīzes apstākļos”, ko vadīs pulkvežleitnants, ārsts Normunds Vaivads, NBS Apvienotā štāba Medicīnas dienesta Galvenais vadības ārsts.

PIETEIKŠANĀS ŠEIT

* Lūgums Jūs interesējošos jautājumus iesūtīt, ierakstot tos anonīmā aptaujā: https://www.visidati.lv/aptauja/1838595291/

Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana

Veselības ministrija atgādina, ka projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” (turpmāk- Projekts) ietvaros līdz 2023.gada 31.decembrim ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem speciālistiem tiek piedāvāta iespēja bezmaksas mācībās papildināt vispārējās un profesionālās zināšanas un prasmes.

Detalizēta informācija par programmām, mācību laikiem un pieteikšanos mācībām pieejama tīmekļvietnē www.talakizglitiba.lv.


Projektā tiek atbalstīta arī ārstniecības personu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju dalība pieredzes apmaiņas pasākumos (t.sk. kongress, konference, seminārs – gan klātienē, gan tiešsaistē), kas vērsti uz profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidi un jaunu ārstniecības un diagnostikas metožu apguvi. Ārstniecības personas var piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos Latvijā un ārpus tās, bet farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēji pieredzes apmaiņas pasākumos Latvijā.

Izmaksas (t.i. ceļa un dzīvošanas izdevumi, pasākuma dalības maksa un komandējuma dienas nauda), kas saistītas ar pieredzes apmaiņas pasākumiem Latvijā un ārvalstīs, tiek segtas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, un atbilstoši Veselības ministrijas apstiprinātajai apmācību kvalitātes novērtēšanas, apmeklējuma uzskaites un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanas kārtībai (detalizētāks apraksts par pieteikšanos pieredzes apmaiņas pasākumiem un iesniedzamajiem dokumentiem pievienots pielikumā).
Aicinām izmantot šo iespēju!


Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar Ārstniecības personu tālākizglītības projekta nodaļas vadītāju Elīnu Vilcāni (e-pasts: elina.vilcane@vm.gov.lv, tālr.: 60008327), tālākizglītības eksperti Zaigu Šopo (e-pasts: zaiga.sopo@vm.gov.lv, tālr.: 60008320) vai tālākizglītības eksperti Sandu Terelu (e-pasts: sanda.terela@vm.gov.lv, tālr.: 60005264) .

Mūžībā devies “ALma” dibinātājs un pirmais ģimenes ārsts Latvijā Andris Lasmanis

Pirmdien, 31. janvārī, mūžībā devies klīnikas “ALma” dibinātājs, sirds asinsvadu ķirurgs un pirmais ģimenes ārsts Latvijā Andris Lasmanis.

“Ar skumjām paziņoju, ka mūžībā devies vecvectēvs, vectēvs, tēvs, sirds asinsvadu ķirurgs, ģimenes ārstu institūta Latvijā izveidotājs un Latvijas pirmais ģimenes ārsts, klīnikas “ALma” dibinātājs, kaislīgs mednieks, slēpotājs un sportists – mans un Jāņa Lasmaņa tēvs – Dr. Andris Lasmanis. Lai vieglas smiltis, pap,” sociālajā vietnē “Facebook” paziņojis Andra Lasmaņa dēls Ansis.

Lasmanis dzimis 1938.gadā. 1962. gadā ieguva augstāko izglītību, beidzot Rīgas Medicīnas institūtu.

2006. gadā dibināja SIA “Ģimenes ārsta Andra Lasmaņa klīnika “Alma””, kur strādāja kā ģimenes ārsts, direktors.

2006. gadā kandidējis arī 9. Saeimas vēlēšanās no partijas “Jaunais laiks” saraksta.

“Tautas Veselības Avīze” 2018. gada interviju ar Lasmani iespējams izlasīt šeit.