Skip to content

Personas datu izmaiņas

Visi dokumenti, kas saistīti ar uzvārda, vārda, personas koda maiņu ir jāiesniedz Latvijas Ārstu biedrībā 1. stāvā Skolas ielā 3, Rīgā.

Ārstniecības personai izsniegtais spēkā esošais sertifikāts ir jāmaina, ja ir mainījies personas vārds, uzvārds vai personas kods. Sertifikāta maiņai jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. Brīvā formā rakstīts iesniegums, kas adresēts Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas padomei;
   iesnieguma forma ja ir mainījies vārds (doc)
   iesnieguma forma ja ir mainījies uzvārds (doc)
   iesnieguma forma ja ir mainījies personas kods(doc)
 • Spēkā esošā sertifikāta oriģināls;
 • Vārda, uzvārda vai personas koda maiņu apliecinoša dokumenta kopija (t.i., laulības apliecības vai kāda cita dokumenta kopija);
 • Maksājumu par jauna sertifikāta izgatavošanu (9,96 EUR apmērā) apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums, izdruka no internetbankas u.c.). Maksājumu iespējams veikt arī Latvijas Ārstu biedrības kasē Skolas ielā 3 Rīgā vai veicot pārskaitījumu bankā.

LĀB bankas rekvizīti:

Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
AS Swedbank
Konts: LV26HABA000140J038448
Kods: HABALV22