Skip to content

Personas datu izmaiņas

Ārstniecības personai izsniegtais spēkā esošais sertifikāts ir jāmaina, ja ir mainījies personas vārds, uzvārds vai personas kods. Sertifikāta maiņai jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. Brīvā formā rakstīts iesniegums, kas adresēts Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas padomei;
   iesnieguma forma ja ir mainījies vārds (doc)
   iesnieguma forma ja ir mainījies uzvārds (doc)
   iesnieguma forma ja ir mainījies personas kods(doc)
 • Spēkā esošā sertifikāta oriģināls;
 • Vārda, uzvārda vai personas koda maiņu apliecinoša dokumenta kopija (t.i., laulības apliecības vai kāda cita dokumenta kopija);
 • Maksājumu par jauna sertifikāta izgatavošanu (9,96 EUR apmērā) apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums, izdruka no internetbankas u.c.). Maksājumu iespējams veikt arī Latvijas Ārstu biedrības kasē Skolas ielā 3 Rīgā vai veicot pārskaitījumu bankā.

 

LĀB bankas rekvizīti:

Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
AS Swedbank
Konts: LV26HABA000140J038448
Kods: HABALV22

Visi dokumenti, kas saistīti ar uzvārda, vārda, personas koda maiņu ir jāiesniedz Latvijas Ārstu biedrībā 1. stāvā Skolas ielā 3, Rīgā.