Skip to content

Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana

  • Ārstiem, kuriem ir tiesības pilntiesīgi un patstāvīgi strādāt mītnes valstī tādā profesijā, kas Latvijā ir reglamentēta, un viņi vēlas strādāt šajā profesijā arī Latvijā, jāgriežas Akadēmiskās Informacijas centrā- www.aic.lv.
  • Izziņu par ārzemēs iegūtas izglītības atbilstību LĀB izsniedz tikai pēc izglītības un to apstiprinošu dokumentu izvērtēšanas Akadēmiskās Informācijas centrā.
    Latvijas Ārstu biedrība izziņās nevar iekļaut darba stāžu ārvalstu klīnikās.
  • Lai Ukrainas civiliedzīvotājs (ārstniecības persona) varētu turpināt veikt profesionālo darbību Latvijā pēc īslaicīgās praktizēšanas atļaujas derīguma termiņa beigām (īslaicīgās praktizēšanas atļaujas derīguma termiņš ir pieci gadi no apliecības izsniegšanas brīža), ir nepieciešams atzīt profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālai darbībai Latvijas Republikā atbilstoši likumam “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”. Detalizēta informācija pieejama šeit!
Jautājumiem par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu rakstīt uz migration@arstubiedriba.lv vai zvanīt uz +371 29429491.