Skip to content

Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana

Ārstiem, kuriem ir tiesības pilntiesīgi un patstāvīgi strādāt mītnes valstī tādā profesijā, kas Latvijā ir reglamentēta, un viņi vēlas strādāt šajā profesijā arī Latvijā, jāgriežas Akadēmiskās Informacijas centrā- www.aic.lv.

Izziņu par ārzemēs iegūtas izglītības atbilstību LĀB izsniedz tikai pēc izglītības un to apstiprinošu dokumentu izvērtēšanas Akadēmiskās Informācijas centrā.
Latvijas Ārstu biedrība izziņās nevar iekļaut darba stāžu ārvalstu klīnikās.

Jautājumiem par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu rakstīt uz migration@arstubiedriba.lv vai zvanīt uz 26194744.