Skip to content

Noderīgi

LĀZA aicina pieteikties Ojāra Veides Fonda stipendijai 2024/2025

Līdz 15. septembrim Latvijas jaunie ārsti, rezidenti un citas ārstniecības personas ar augstāko medicīnisko izglītību var iesniegt pieteikumu Ojāra Veides Fonda stipendijai, ja apmācības paredzētas 2024/25 gadā.

Ojāra Veides fonda mērķis ir atbalstīt Latvijas speciālistus, kas strādā veselības aprūpes laukā Latvijā un kuriem ir izdevība un vēlēšanās papildināt profesionālās zināšanas kādā mācību iestādē ārzemēs. Stipendija paredzēta ceļa naudas, dzīvesvietas, maksas par mācībām, uztura izdevumu segšanai. Līdz pat 2021. gadam fonds galvenokārt atbalstīja Latvijas jauno ārstu un zobārstu profesionālo pilnveidi, bet kopš 2021. gada pretendentu loks ir paplašināts un stipendiju var saņemt arī citas ārstniecības personas, piemēram, fizioterapeiti, rehabilitologi, farmaceiti u.c.

Katru gadu 4-6 pretendentiem ir iespēja saņemt stipendiju $1000 līdz $ 2500 apmērā. Pieteikumus vērtē fonda valde, kurā sabiedriskā kārtā darbojas Dr. Juris Lazovskis, Dr. Inese Flude un Dr. Ingrīda Šketris (Kanāda). Fonda darbība ir cieši saistīta ar Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) darbību.

Ojāra Veides fonda stipendiāti par savu pieredzi un ieguvumiem gatavo aprakstu, ko var lasīt LĀZA Apkārtrakstā LĀZA mājaslapā sadaļā Publikācijas. Neiztrūkstoši ir pateicības vārdi par atbalstu. Tas priecē un motivē Fonda valdi arī turpmāk sniegt savu atbalstu Latvijas jaunajiem un ne tik jaunajiem speciālistiem.

Lai pieteiktos stipendiju konkursam, pretendentiem ir jānosūta pieteikuma e-pasts uz laza@lazariga.lv, pievienojot visus dokumentus (faila nosaukumā norādot uzvārdu un doc. saturu), tēmā norādot Ojāra Veides Stipendiju fondam. Pieteikšanās kārtība www.lazariga.lv sadaļā Stipendijas.

Ojāra Veides stipendiju fondu 1999. gadā Kanādā dibinājusi Saskačevanas universitātes profesore Emma Irēne Groduma (1916-2007), kas testamentā novēlēja daļu mantojuma fonda izveidei, lai godinātu savu brāli LU medicīnas studentu Ojāru Kārli Veidi, kas zaudēja dzīvību Otrajā pasaules karā. Fondu vada asoc. prof. Juris Lazovskis. Ekspriekšsēdis – Kaspars Tūters (Kanāda).

Medicīnas studentus aicina pieteikties Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijai 2024! “

“Vārdi ir domu drānas”
Prof. Ilmārs Lazovskis

Latvijas medicīnas studentiem ir iespēja apliecināt savu domu spēku, savu mērķu skaidrību un pieteikties atbalstam, ko sniedz diasporas ārstu dibinātais Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonds, jau kopš 2005. gada atbalstot nākamos ārstus.

Līdz 15.aprīlim Latvijas medicīnas augstskolu vecāko kursu studentus aicinām pieteikties Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) ikgadējai Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijai.

Stipendijas tiek piešķirtas Latvijā studējošiem vecāko kursu medicīnas studentiem, kam ir ne tikai labas sekmes mācībās, plašs interešu loks, bet kas arī savu turpmāko dzīvi ir nolēmuši saistīt ar ārsta profesiju Latvijā. Nozīmīga ir arī studenta finansiālā situācija, skaidrība par līdzekļu izlietojumu, aktīva dzīves pozīcija, piedaloties sabiedriskajā dzīvē.

Otrā atlases kārta – intervija notiks klātienē maijā, kad lēmumu pieņems “Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda” stipendiju komisija. Stipendijas apjoms ir no 400 līdz 1000 EUR.

Kopš 2016. gada tiek piešķirtas arī veicināšanas stipendijas. Pretendentiem, kas saņēmuši veicināšanas stipendiju, ir iespēja atkārtoti pretendēt uz pilno stipendiju.

Aicinām augstskolu pasniedzējus, īpaši jau tos, kas paši reiz bijuši LĀZA stipendiāti, aktīvi iesaistīties, lai atbalstu saņemtu tie, kam tas visvairāk vajadzīgs! Stipendiju svinīga pasniegšana notiks Rīgā, 21. jūnijā, kad atkal varēsim tikties ar LĀZA biedriem!

Informācija par pieteikšanās kārtību LĀZA mājaslapā www.lazariga.lv sadaļā Stipendijas.

Fonds pastāv, pateicoties LĀZA biedru, draugu un atbalstītāju ziedojumiem. Latviešu ārsta, profesora Ilmāra Lazovska (1931–2003) piemiņa ir saglabāta. Fondu drīz pēc profesora nāves izveidoja LĀZA biedrs Dr. Ēriks Niedrītis (Ņujorka), kurš ir arī fonda vadītājs.

LĀZA aicina ziedot fonda sekmīgai darbībai, ko var ērti veikt lazariga.lv sadaļā Maksājumi.

Jūnijā Rīgā norisināsies starptautisks psihiatru kongress “Zināšanas un cilvēcība psihiatrijā”

2024. gada 6. un 7. jūnijā Rīgā norisināsies 34. starptautiskais Ziemeļvalstu psihiatru asociācijas kongress, kura tēma ir “Zināšanas un cilvēcība psihiatrijā”. Kongresā starptautiski atzīti psihiatrijas speciālisti runās par psihiatrijas aktualitātēm, apskatot sociālo psihiatriju un izpratni par psihiatra lomu, kā arī psihiatrijas pagātni un nākotni, pieminot arī tādas svarīgas tēmas kā pašnāvība, trauksme un depresija no bioloģiskā un klīniskā viedokļa, kā arī jaunākās metodes, piemēram, neiromodulāciju.

Ziemeļvalstu Psihiatru asociācijas kongress katru trešo gadu tiek organizēts kādā no Ziemeļeiropas vai Baltijas valstīm un šogad ir pirmais gads, kad Latvijas Psihiatru asociācija Ziemeļvalstu psihiatrijas kongresu rīko Rīgā.

Latvijas Psihiatru asociācijas prezidents, profesors Māris Taube: “Ir liels gods un izaicinājums Latvijā organizēt šādu nozīmīgu konferenci, iet vienā solī ar Ziemeļvalstu un Baltijas kolēģiem, tiekties pēc līdzīga ārstēšanas un humānas attieksmes līmeņa psihiatrijā, būt kopā un risināt aktuālas problēmas. Lai mums izdodas vēl labāk palīdzēt cilvēkiem ar psihiskās veselības problēmām!”.

Kongresa laikā starptautiski atzīti psihiatrijas eksperti runās par tādām tēmām kā:

 • Medicīnas un psihiatrijas nākotne;
 • Norvēģijas simpozijs: kas jādara psihiatriem? kā mēs veidojam savu lomu ārstniecības komandā? Pieredze no Norvēģijas, Zviedrijas un Somijas;
 • Lietuvas simpozijs: Kas slēpjas aiz “es esmu tik noguris”? Noguruma noteikšana un mērīšana;
 • Somijas simpozijs: neiromodulācijas terapijas;
 • Islandes simpozijs: ADHD medikamentu izrakstīšanas pieaugums Islandē: psihotisku epizožu, ļaunprātīgas izmantošanas un antipsihotisko līdzekļu izrakstīšanas risks;
 • Igaunijas simpozijs: Dažādas pieejas šizofrēnijas ārstēšanai;
 • Latvijas simpozijs: Žoga nojaukšana psihiatrijā – kas tālāk?;
 • Zviedrijas simpozijs: pašnāvību pētījumi;
 • Dānijas simpozijs: Psihiatrijas nākotne Dānijā – desmit gadu perspektīva;
 • Jaunākais par trauksmes traucējumiem — epidemioloģija, taksonomija, etioloģija un ārstēšana;
 • Kas nepieciešams, lai kļūtu par psihiatru? Psihiatru medicīniskās izglītības turpināšana – pieredze no Norvēģijas, Latvijas un Lietuvas;
 • Duālie traucējumi un to ietekme uz atveseļošanos pacientiem ar šizofrēniju;
 • Aktuālākās ziņas no Nordic Journal of Psychiatry;
 • Psihiskā veselība perimenopauzes periodā;
 • Galvenais izaicinājums depresijas ārstēšanā: kā atgriezt dzīvesprieku;

un citi.

Viena no Latvijas simpozija prezentētājām būs Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Izglītības un pētniecības daļas vadītāja, psihiatre Liene Sīle, kura runās par izmaiņām Latvijas psihiskās veselības aprūpes sistēmā: “Katru dienu strādājot veselības aprūpes nozarē ne tikai klīnisku, bet arī administratīvu darbu ir radusies izpratne, ka pakalpojuma kvalitātei, pieejamībai un arī atbilstībai zinātnes sasniegumiem ārsta loma ir tikai viena no daudziem iesaistītajiem mehānismiem. Veselības aprūpi veido gan politiski procesi, gan arī sabiedrības socālie-ekonomiskais stāvoklis un kopējā veselībpratība. Šis ir gadsimts, kad beidzot psihiatrija ir kļuvusi par prioritāti un ne tikai mūsu valstī, bet arī citās attīstītās valstīs- mums ir daudz kopīga nozares attīstības ceļā, varam viens no otra mācīties un sadarboties. Pēdējos trīs gadus Ziemeļvalstu Psihiatru asociācija man ir viena no intensīvākajām “brīvā laika nodarbēm” un esmu tik pateicīga par iespēju būt kopā ar izciliem profesionāļiem psihiatrijā no Skandināvijas un Baltijas valstīm- mums ir daudz vairāk kopīga kā varam iedomāties. ”

Kongresu organizē Latvijas psihiatru asociācija. Atbalsta uzņēmumi “Gedeon Richter”, “RECORDATI”, “Jannsen, Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson”, “Lundbeck”, “Grindex”, “Olainfarm”, “Boehringer Ingelheim”, “Medochemie”, “Biocodex”, “Teva”, “Biocodex”.

34. Ziemeļvalstu psihiatrijas kongresa “Zināšanas un cilvēcība psihiatrijā” informatīvie atbalstītāji ir Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, kurš šogad atzīmē savu 200 dibināšanas gadadienu, kā Latvijas Ārstu biedrība.

Kongress notiks Radisson Blu Latvija Conference & Spa viesnīcā Elizabetes ielā 55.

Dalībnieki saņems Latvijas un starptautisko CME kredītpunktus.

Dalības maksa par divu dienu konferenci tikai 100 euro līdz 2024. gada 3. martam.

Plašāka informācija par Kongresa programmu un runātājiem, kā arī pieteikšanās:  https://www.ncp2024.lv/

RSU starptautiskais pētījums

Aicinām iesaistīt veselības aprūpes profesionāļus piedalīties RSU īstenotā projekta DDS-MAP pētījumā, kura mērķis ir noskaidrot, kā veselības aprūpes jomas profesionāļi vērtē savas zināšanas un prasmes digitālo tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā un profesionālajā praksē.

Dalība pētījumā ir pilnīgi brīvprātīga. Pētījumā iekļautie jautājumi nav sensitīva rakstura, tomēr, ja jūtaties neērti, atbildot uz jautājumiem, jebkurā brīdī varat pārtraukt aptaujas pildīšanu. Pēc aptaujas aizpildīšanas nebūs iespējams atsaukt iesniegtās atbildes, jo tās nav iespējams identificēt.

Pētījums ir apstiprināts RSU Pētījumu ētikas komitejā.

Papildus informācija par projektu:
RSU ir iesaistījies programmas Apvārsnis (Horizon) Eiropa EU4 Health projektā DDS-MAP.
DDS-MAP mērķis ir izstrādāt apmācību moduļus, kas pielāgoti veselības aprūpes dienestos strādājošo vajadzībām. DDS-MAP projektā piedalās 15 organizācijas (universitātes, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, apmācību nodrošinātāji, veselības apdrošinātāji) no visas ES. DDS-MAP tiek finansēts Eiropas Savienības iniciatīvas EU4Health ietvaros. Vairāk par DDS-MAP projektu var uzzināt, klikšķinot uz šīs saites – https://ddsmap.webbaysolutions.com

DDS-MAP satura izstrādes laikā ir svarīgi konsultēties ar veselības aprūpes pakalpojumu jomā strādājošajiem un noskaidrot, kā veselības aprūpes jomas profesionāļi vērtē savas zināšanas un prasmes digitālo tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā un profesionālajā praksē.

Saite uz aptauju: Survey – DDS-MAP (easpd.eu) 
Lūdzu ņemt vērā, ka projekta mājaslpā t.sk. aptaujā ir iespējams izvēlēties valodu (ir pieejama LV versija).

SPKC informatīvie materiāli

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) regulāri izstrādā un piedāvā iespēju saņemt bezmaksas informatīvos materiālus par daudzveidīgām ar veselību, tās veicināšanu un slimību profilaksi saistītām tēmām. Vēlamies informēt, ka SPKC speciālisti ir izstrādājuši vairākus jaunus informatīvos materiālus par dažādiem veselības jautājumiem, kas var būt noderīgi bērnu un jauniešu centriem.  

Veselīga uztura ieteikumi:   

Veselīga uztura paraduma ceļveži bērniem un jauniešiem:   

Informatīvi materiāli par atkarību izraisošo vielu profilaksi: 

Informatīvi materiāli par seksuālo un reproduktīvo veselību:   

Plašāk ar izstrādāto informatīvo materiālu klāstu un saturu var iepazīties SPKC mājaslapā:  
https://www.spkc.gov.lv/lv/informativi-materiali   
Materiālus ir iespējams saņemt bez maksas – Rīgā, Duntes ielā 22, k-5, darba dienās no plkst. 9.00–16.30, iepriekš obligāti vienojoties par Jums ērtāko saņemšanas dienu un laiku.  Ja ir radusies interese, tad informatīvos materiālus ir iespējams pasūtīt, aizpildot elektronisko pasūtījuma veidlapu, https://www.spkc.gov.lv/lv/form/pasutit-informativos-materialus. Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz infomateriali@spkc.gov.lv 
Ja Jums ir iespēja un interese, esiet laipni aicināti pasūtīt tos informatīvos materiālus, kas Jums būtu aktuāli un noderīgi!    

ZVA izdevums visiem ārstiem un farmaceitiem “Cito!”

Jaunajā numurā lasiet:


ZĀĻU DROŠUMS

ZVA saskaņotas vēstules veselības aprūpes speciālistam ar aktuālu zāļu drošuma informāciju (02.11.2023. – 29.12.2023.):
Šīs vēstules ir publicētas Zāļu valsts aģentūras (ZVA) tīmekļa vietnes www.zva.gov.lv sadaļā “Veselības aprūpes speciālistiem un iestādēm > Zāles > Farmakovigilance > Vēstules veselības aprūpes speciālistiem” laikā no 2023. gada 2. novembra līdz 2023. gada 29. decembrim, kā arī pie katrām zālēm
Latvijas Zāļu reģistrā:

ZĀĻU REĢISTRĀCIJA

ZĀĻU PIEEJAMĪBA

ANTIBIOTIKU PATĒRIŅŠ. ANTIMIKROBIĀLĀ REZISTENCE – ARVIEN LIELĀKS DRAUDS SABIEDRĪBAS VESELĪBAI

KOMPENSĀCIJA PAR COVID-19 VAKCĪNU KAITĒJUMU

Jauna veidlapa ārstniecības personām, pacientam pieprasot kompensāciju par vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu veselībai vai dzīvībai

CITI JAUNUMI

JAUNI BRĪDINĀJUMI ZĀĻU APRAKSTOS

1 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee – Eiropas Zāļu aģentūras Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja
2 Periodic Safety Update Reports Single Assessment – Vienotās vērtēšanas procedūra

Zāļu valsts aģentūras informatīvajā izdevumā “Cito!” ir publicēta jaunākā pierādījumos balstīta un neatkarīga informācija par zāļu un medicīnisko ierīču drošumu.
“Cito!” ir Starptautiskas neatkarīgo izdevumu biedrības (ISDB) loceklis kopš 1995. gada.
Aicinām pieteikties izdevuma “Cito!” elektroniskās versijas saņemšanai, rakstot uz: cito@zva.gov.lv (pieteikumā jānorāda e-pasta adrese).

ZVA izdevums visiem ārstiem un farmaceitiem “Cito!”

      

Jaunajā numurā lasiet:


ZĀĻU DROŠUMS

Svarīgākais no Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (PRAC) sanāksmēm 2023. gadā:


ZVA saskaņotas vēstules veselības aprūpes speciālistam ar aktuālu zāļu drošuma informāciju (01.01.2023. – 01.11.2023.):
Šīs vēstules ir publicētas Zāļu valsts aģentūras (ZVA) tīmekļa vietnes www.zva.gov.lv sadaļā “Veselības aprūpes speciālistiem un iestādēm > Zāles > Farmakovigilance > Vēstules veselības aprūpes speciālistiem” laikā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 1. novembrim, kā arī pie katrām zālēm Latvijas Zāļu reģistrā:JAUNU ZĀĻU REĢISTRĀCIJA

Svarīgākais no EZA Zāļu reģistrācijas komitejas sanāksmes:


ZĀĻU PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA NĀKAMAJĀ ZIEMĀ


NORMATĪVIE AKTI UN CITA REGULATORA INFORMĀCIJA


INFORMĀCIJA, KO ZVA IR SNIEDZIS REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS


Zāļu valsts aģentūras informatīvajā izdevumā “Cito!” ir publicēta jaunākā pierādījumos balstīta un neatkarīga informācija par zāļu un medicīnisko ierīču drošumu.
“Cito!” ir Starptautiskas neatkarīgo izdevumu biedrības (ISDB) loceklis kopš 1995. gada.
Aicinām pieteikties izdevuma “Cito!” elektroniskās versijas saņemšanai, rakstot uz: cito@zva.gov.lv (pieteikumā jānorāda e-pasta adrese).
Skatīt iepriekšējās “Cito!” publikācijas
Skatīt visus tīmekļa vietnes jaunumus Veselības aprūpes speciālistiem un iestādēm

Pasaules AIDS dienas koncerts un balvas GLĀSTS pasniegšanas ceremonija

Biedrība AGIHAS šā gada 1. decembrī rīkos jau piekto Pasaules AIDS dienas koncertu Latvijā, kas vienlaikus iecerēts arī kā balvas “Glāsts”* pasniegšanas ceremonija un biedrības 30. dzimšanas dienas svinības.

Šogad, respektējot un izmantojot pasākuma norises vietas – Mūzikas nama “Daile” – piedāvātas iespējas, ar koncerta muzikālā vadītāja Jura Vaivoda atbalstu biedrībai ir izdevies sapulcināt talantīgu un brīnišķīgu dziedātāju kopu. Proti, koncertā uzstāsies Marija Naumova, Aija Vītoliņa, Aija Andrejeva un Ilze Ķuzule – Skrastiņa, bet to vadīs aktieris Klāvs Kristaps Košins.

Esat laipni aicināti izmantot iespēju piedzīvot emocionāli bagātu un mākslinieciski augstvērtīgu koncertu par ļoti demokrātiskām cenām, iegādājoties biļetes Biļešu Paradīzes tīmekļa vietnē.

Vairāk informācijas: https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/133857

*par ieguldījumu HIV infekcijas ierobežošanā Latvijā

Latvijas Nacionālās operas un baleta piedāvājums ārstniecības iestāžu darbiniekiem

Latvijas Nacionālā opera un balets vēlas iepriecināt ārstniecības iestāžu darbiniekus, piedāvājot apmeklēt
Frančesko Čilea operu “Adriāna Lekuvrēra” 20. oktobrī plkst. 19.00
un
Volfganga Amadeja Mocarta operu “Dons Žuans” 26. oktobrī plkst. 19.00 ar 25% atlaidi.

Biļetes pieejamas LNO kasēs un internetā www.opera.lv.
Ar īpašo kodu MED25 saņemsiet biļetes cenas atlaidi 25% apmērā.

Latvijas Nacionālā opera un balets
www.opera.lv