Skip to content

Noderīgi

Pilnsapulcē notiks Latvijas Ārstu biedrības vadības vēlēšanas

Šī gada 15. novembrī norisināsies Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) biedru pilnsapulce, kurā notiks biedrības prezidenta, divu viceprezidentu, valdes un profesionālo struktūrvienību un revīzijas komisijas vēlēšanas, kā arī jauno Goda biedru sveikšana. LĀB prezidenta amatam ir izvirzīti divi kandidāti – līdzšinējā biedrības prezidente un ģimenes ārste Ilze Aizsilniece un veselības aprūpes vadības ārsts Pēteris Apinis.

Pilnsapulcē, kas 15. novembrī plkst. 15.00 notiks Rīgas Stradiņa universitātes aulā, Dzirciema ielā 16, Rīgā, piedalīties aicināti visi LĀB 40 juridiskie un 3290 individuālie biedri.

Realistic empty transparent ballot box

Pilnsapulci ievadīs viesu uzrunas un LĀB prezidentes ziņojums par aizvadītajos četros gados paveikto, kam sekos LĀB prezidenta kandidātu uzstāšanās un vēlēšanas. Tam sekos divu viceprezidentu un valdes vēlēšanas, kā arī Revīzijas, komisijas, Sertifikācijas padomes, Ētikas komisijas, Aroda tiesas un Izglītības komisijas vadītāju ziņojumi un attiecīgo profesionālo struktūrvienību un revīzijas komisijas vēlēšanas. Kopumā LĀB valdē darbojas 15 cilvēki, tai skaitā – prezidents un divi viceprezidenti. Valdes sastāvs veidojas no 7 tieši ievēlētiem valdes locekļiem, prezidenta, diviem viceprezidentiem un 5 nominētiem valdes locekļiem – Latvijas Jauno ārstu asociācijas nominēta pārstāvja un katras LĀB profesionālās struktūrvienības priekšsēdētāja.

Kandidātus ievēlēšanai LĀB izpildinstitūcijā(valdē) un profesionālajās institūcijās var pieteikt, iesniedzot iesniegumu LĀB sekretariātā, Skolas ielā 3, Rīgā, vai iesūtot e-pastā lab@arstubiedriba.lv.

Pasaules Medicīnas asociācijas ģenerālā asambleja

God. Latvijas Ārstu biedrības biedri!

No 5. līdz 8. oktobrim Berlīnē norisinājās ikgadējā Pasaules Medicīnas asociācijas ģenerālā asambleja, kuru apmeklēja pārstāvji no 57 nacionālajām medicīnas asociācijām visā pasaulē. Latviju un tās ārstu saimi gada nozīmīgākajā nozares pasākumā pārstāvēja un visu lēmumu pieņemšanā piedalījās Latvijas Ārstu biedrības prezidente Dr. Ilze Aizsilniece un biroja vadītāja Maira Sudraba.

Asamblejā šogad tika izskatīti ļoti nozīmīgi jautājumi un pieņemti būtiski dokumenti, piemēram, Pasaules Medicīnas Asociācijas/ World Medical Association atjaunotais Ētikas kodekss, tāpat arī rezolūcija par koleģiālu attiecību stiprināšanu starp ārstiem un farmaceitiem, lai pacientam nodrošinātu labāku medikamentozo terapiju.

Liela uzmanība tika pievērsta notikumiem Ukrainā un Irānā. Asamblejas dalībnieki atkārtoti apliecināja savu atbalstu ārstiem kolēģiem Ukrainā un nosodīja Krievijas armijas veikto Ukrainas civiliedzīvotāju un slimnīcu bombardēšanu. Tāpat sanāksmē tika paustas dziļas bažas par ziņojumiem par vardarbību pret protestētājiem Irānā, kur tiek ziņots, ka daudzi cilvēki ir gājuši bojā. Sīkāk par izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem paziņojumiem…

Asamblejas ietvaros Vācijas Ārstu biedrība atzīmēja nozīmīgu jubileju, svinīgajā pasākumā “Vācijas Ārstu biedrībai – 75 gadi” tās prezidents Dr. Klauss Reinhards uzstājās ar runu, kurā uzsvēra un pamatoja ārsta profesionālās brīvības saglabāšanu kā medicīniski ētisku pienākumu pret pacientiem un sabiedrības veselību. Piedāvājam iepazīties ar pilnu runas tulkojumu latviešu valodā var: https://www.arstubiedriba.lv/vacijas-arstu-biedribas-prezidents-dr-klauss-reinhards-profesionala-briviba-ka-mediciniski-etisks-pienakums/

Patiesā cieņā un uz tikšanos LĀB biedru kopsapulcē
LĀB prezidente Dr. Ilze Aizsilniece

55 minūtes ar LĀZA 19. oktobrī par LĀB un LĀZA sadarbību

“55 Minūtes ar LĀZA” atgriežas! Jau trešdien, 19. oktobrī, 18:00 pēc Latvijas laika.

Parunāsimies par Latvijas Ārstu kongresu un LĀZA sadarbību ar Latvijas Ārstu biedrību tā organizācijā, kā arī par potenciālām sadarbības iespējām nākotnē. Piedalīsies LĀB prezidente Dr. Ilze Aizsilniece un LĀB eksprezidents prof. Viesturs Boka, no LĀZA puses – prof. Uģis Gruntmanis un Dr. Daina Dreimane kā panelisti. Viens no jautājumiem, kas interesē arī visus mūs, kā ārpus Latvijas esošie LĀB biedri var piedalīties LĀB darbā un lēmumu pieņemšanā.

Saruna notiks Zoom formātā un aicinām pievienoties, lai tad varat aktīvi komentēt un piedalīties.

Zoom saite šeit 

Meeting ID: 878 9742 7976
Passcode: 618934

Kā vienmēr šo sarunu varēs vērot tiešraidē caur LĀZA Facebook vietni, kur arī glabāsies tās ieraksts.

Kamena Kaidaka, tālr. 29121922

Vācijas Ārstu biedrības prezidents Dr. Klauss Reinhards: Profesionālā brīvība kā medicīniski ētisks pienākums

Šī gada oktobra sākumā Latvijas Ārstu biedrības sadarbības organizācija Vācijas Ārstu biedrība atzīmēja nozīmīgu jubileju, svinīgajā pasākumā“Vācijas Ārstu biedrībai – 75 gadi” tās prezidents Dr. Klauss Reinhards (Klaus Reinhardt) uzstājās ar runu, kurā uzsvēra un pamatoja ārsta profesionālās brīvības saglabāšanu kā medicīniski ētisku pienākumu pret pacientiem un sabiedrības veselību. Piedāvājam iepazīties ar spilgtākajiem runas citātiem, kā arī pilnu runas tulkojumu latviešu valodā.

“Profesionālā brīvība nav novecojusi vērtība, kas mantota no aizgājušajiem laikiem, kaut arī daži politiķi un viens otrs izmaksu sedzējs ļoti uzstājīgi cenšas par to pārliecināt.Nē, profesionālā brīvība ir sinequa non un līdz ar to – pamats, lai cilvēki uzticētos ārstiem.”

“Tie, kuri apšauba ārstu profesionālu brīvību, pakļauj šaubām arī pacientu tiesības uz ārstēšanu saskaņā ar Ženēvas deklarācijas noteikumiem. Un mēs to nepieļausim.”

“Par to, ka ārstu biedrībām patlaban ir vairāk nekā jebkad agrāk nepieciešams uzņemties šo aizsardzības funkciju, liecina lielais valsts iejaukšanās gadījumu skaits un ekonomiski motivēti dažādu pušu mēģinājumi ietekmēt ārstu profesionālo darbību.”

“Visu ārstu medicīniski profesionālā rīcības brīvība un ārstu profesionālās ētikas un medicīnas jomu regulējošajos tiesību aktos noteiktais pienākums uzņemties personīgu atbildību par pacientu labklājību, mūsuprāt, ir kvalitatīvas pacientu aprūpes pamatnosacījums. Šī profesionālā autonomija kalpo tikai un vienīgi pacientu interesēm, un līdz ar to mūsu ieskatā tā arī ir daļa no pacientu tiesībām!”

“Arī šodien joprojām ir vērts regulāri atgādināt politiķiem un izmaksu sedzējiem, ka ārsti netika dalīti ārstos, kas strādā slimnīcās, ārstos, kas darbojas kā ierēdņi un ārstos, kas īsteno pastāvīgu profesionālo darbību kā pašnodarbinātie. Arī militārie ārsti veic darbību brīvajā profesijā – tieši tāpat kā ārsti, kas strādā pastāvīgā darbā veselības aprūpes centros, turklāt arī tad, ja šos centrus pārvalda komercsabiedrības.”

“Profesors JērgsHope (JörgHoppe), kuru vairākums no jums iepazina, kad viņš darbojās Vācijas Ārstu biedrības prezidenta amatā, bija viens no pirmajiem, kurš brīdināja par šādu brīvas profesionālās darbības īstenošanas apdraudējumu. Jērgs Hope ir dedzīgi iebildis pret ietekmēšanu, no medicīnas viedokļa nevajadzīgu standartizāciju un tā saukto „pavārgrāmatu medicīnu”, atņemot ārstiem jebkādu rīcības brīvību, kas ļautu pieņemt patstāvīgus lēmumus par ārstēšanu. Man šķiet, ka daudzi tolaik nemaz nebija aptvēruši šīs problēmas apmērus.”

“Šobrīd Vācijas Ārstu biedrība kā Vācijas ārstu biedrību asociācija pārstāv aptuveni 550 000 ārstu visā Vācijas teritorijā. Tādējādi ārstu pašpārvalde ir būtiska Vācijas veselības aprūpes sistēmas iezīme, un šādā formā tādas nav nekur citur pasaulē, izņemot Austriju.”

“Profesors Taupics (Taupitz) pašpārvaldes būtību ir brīnišķīgi kodolīgā veidā paudis savā rakstā, kuru viņš kā viesautors iesniedza mūsu jubilejas publikācijai: „No socioloģiskā viedokļa pašpārvalde balstās uz līguma starp sabiedrību un kādas profesijas pārstāvjiem. Sabiedrība nodrošina šīs profesijas pārstāvjiem autonomiju tās profesionālās darbības īstenošanā un aizsardzību pret nekvalificētu konkurenci. Pretī tā [sabiedrība] saņem ticamu efektīvas pašregulācijas un paškontroles solījumu. Šādā aspektā ārsta profesijas pārstāvji garantē pacientiem un sabiedrībai medicīniskā personāla profesionālo kompetenci un integritāti.””

Pilns runas teksts:

Rīgā notiks starptautisks forums par jaunām iespējām onkoloģijas ārstniecībā

Vairāk nekā 20 Skandināvijas, Rietumeiropas un Baltijas eksperti stāstīs par bērnu un pieaugušo onkoloģisko saslimšanu ārstēšanas jaunākajām iespējām Precīzijas medicīnas tīklošanās forumā. Pasākums notiks no 13. līdz 14. oktobrim Rīgas Stradiņa universitātes Lielajā aulā.  

“Brīžos, kad mēs runājam ar pacientu vecākiem par onkoloģisku saslimšanu ārstniecību, mēs zinām, ka viņi sagaida tikai un vienīgi izcilus ārstniecības rezultātus. Latvija ir maza valsts, tādēļ iekļaušanās starptautiskā sadarbībā ir izšķiroši svarīga, lai nodrošinātu kā bērniem, tā pieaugušajiem aizvien efektīvākas, zinātniski pamatotas ārstniecības metodes. Es ceru, ka šis forums mums izgaismos ne tikai ilgtermiņa attīstības vīziju, bet arī parādīs vairākas mazas lietas, ko ieviest Latvijā jau tuvākajā laikā,” stāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols. 

Precīzijas medicīna ir jauna pieeja slimību ārstēšanai un profilaksei, kurā ņemta vērā katra cilvēka ģenētiskā daudzveidība, vide un dzīvesveids. Foruma laikā starptautiski atzīti eksperti runās par tādām tēmām kā:

 • Molekulārās diagnostikas attīstības virzieni bērnu un pieaugušo onkoloģijā;
 • Diagnostika, pētniecība  un citas jaunas iespējas pacientiem ar neskaidrām un retām onkoloģiskām saslimšanām;
 • Multidisciplināras sadarbības loma un molekulāro ģenētiķu, bioinformātikas un patoloģijas vieta ārstniecības komandā;
 • Biobanku nozīme un attīstība, to pielietojums pētniecībā, ārstniecībā un profilaksē;
 • Starptautiskā sadarbība pētniecībā, jaunāko ārstniecības metožu ieviešanā; 
 • Datu un tehnoloģiju loma veselības aprūpes nākotnē;
 • Latvijas biomedicīnas ekosistēmas projekti, attīstības scenāriji un iekļaušanās globālajā mērogā;
 • Valsts sniegtais atbalsts pētniecības finansēšanai – valsts pētījumu programmas un Inovāciju fonds;
 • Klīnisko pētījumu izmantošanas iespējas un finansēšanas modeļi;
 • Eiropas Komisijas un  Latvijas  īstenotās iniciatīvas vienotas datu politikas īstenošanai t.sk. veselības aprūpē.

Foruma laikā noritēs padziļinātas diskusijas par biomedicīnas ekosistēmas ieviešanu, tostarp, iekļaujot ekonomisko perspektīvu un starpnozaru sadarbības lomu.

Kā uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības  jautājumos Raimonds Lapiņš, biomedicīna ir viena no piecām Latvijas viedās specializācijas jomām, kas ir būtiskas ekonomiskajai attīstībai: “Latvijai ir visi nepieciešamie priekšnoteikumi tam, lai attīstītu precīzijas medicīnu globālā mērogā – mums ir spēcīgi uzņēmumi ar pasaules līmeņa produktiem un izstrādēm, zinātniskā ekselence, speciālisti un infrastruktūra, kā arī tādu globālo spēlētāju atbalsts kā Roche, Microsoft un Google.  Savienojot cilvēku zināšanas un prasmes ar tehnoloģiju iespējām un vidi, mēs kļūstam par augstākās raudzes problēmu risinātājiem.” Tāpat viņš  norāda uz unikāliem digitāliem risinājumiem plaušu vēža ārstniecībā ar milzīgu potenciālu ieinteresēt arī starptautisko zinātnisko auditoriju. 

Latvija ievērojami atpaliek atbalstā pacientiem no citām ES valstīm, lai arī kā Eiropas Savienības dalībvalsts jau tagad īsteno vairākas nozīmīgas iniciatīvas, kas iekļaujas starptautiski nozīmīgos procesos. Lai nodrošinātu, ka bērniem un pieaugušajiem pieejamas aizvien efektīvākas, zinātniski pamatotas ārstniecības metodes un ļautu pieņemt datos balstītus lēmumus, ir nepieciešama ārstu, zinātnieku, slimnīcu administrāciju un valsts pārvaldes darbinieku sadarbība.

Sadarbībā ar Veselības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tiek īstenotas vairākas iniciatīvas vienotai veselības aprūpes datu politikas īstenošanai Latvijā, kas ir būtisks priekšnoteikums arī precīzijas medicīnas attīstībai. Viens no foruma diskusiju dalībniekiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozolsnorāda: “Precīzijas medicīna apvieno medicīnas, IT un datu analītikas disciplīnas, kam ir potenciāls būtiski pilnveidot ārstniecības procesu, to personalizējot. Sekmīga rezultāta sasniegšanai nenovērtējama nozīme ir arī sabiedrības līdziesaistei pētniecības procesā, tāpēc svarīgs ir uzsāktais darbs pie datu sekundārās izmantošanas regulējuma, kā arī risinājumiem datu izmantošanas atļauju ērtai sniegšanai.”

Veselības ministrijas valsts sekretāres vietniece digitalizācijas un pārmaiņu vadības jautājumos Aiga Balode: “Veselības pratība un digitālā pratība ir ļoti būtiskas precīzijas medicīnas nodrošināšanai. Zināšanu un prasmju pilnveide, kā arī multidisciplinārā sadarbība ir jautājumi, kuri šajā starptautiskajā forumā izskan daudzkārt, akcentējot ne tikai datu apstrādes vides maiņu, bet arī sadarbības un zināšanu pilnveides modeli.”

Valsts prezidenta padomnieks viedo tehnoloģiju jautājumos Rolands Lappuķe: “Saprotot, ka Latvijas nelielā iedzīvotāju skaita dēļ ar vēzi saslimušo bērnu skaits ir tik zems (ap 50), ka šī slimība var tikt ierindota starp retajām slimībām, kļuva skaidra precizījas medicīnas iespējamā loma pediatriskajā onkoloģijā. Patiesībā slimība ir reta, jo bērns pats ir rets un dārgs, un mums ir jādara viss iespējamais, lai viņa dzīvību glābtu.  Protams, to jau ikdienā cenšas darīt onkologi, bet viņiem jādod papildu instrumenti, lai pēc iespējas ātrāk un precīzāk sniegtu diagnostiku bērnam un izlemtu par labāko ārstēšanas veidu. Ja mīlam savus bērnus, tad ir jārīkojas konsekventi.”

Forumu organizē Latvijas Bērnu onkoloģijas fonds, Bērnu slimnīcas fonds, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca,  Rīgas Stradiņa universitāte, Ekonomikas ministrija, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā, Latvijas Universitāte un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.Atbalsta Valsts prezidenta kanceleja, Latvijas Onkologu un ķīmijterapeitu asociācija un Latvijas Onkologu asociācija. 

Forumam var reģistrēties bez maksasun to apmeklēt aicināti onkologi, ģenētiķi, molekulārie biologi, bioinformātiķi, zinātnieki, ģimenes ārsti, veselības aprūpes atbalsta un administratīvie darbinieki, datu zinātnieki, rezidenti, studenti, kā arī citi interesenti. Īpaši aicināti arī pacientu organizāciju pārstāvji.

Plašāka informācija par foruma programmu un runātājiem: https://www.pmnet-forum.com/

Latvijas Ārstu kongresa atklāšanā tika godināti 200 gadu medicīnas sasniegumi

Latvijas Ārstu biedrība ir noslēgusi 21.06.2022. līgumu Nr. SKV-TL-2022/22 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir ERAF-5.png

Šodien, 22. septembrī, 9. Latvijas Ārstu kongresa atklāšanas plenārsēde bija veltīta 200 gadu Latvijas medicīnas sasniegumiem un izaugsmei zinātnē. Plenārsēdi atklāja veselības ministrs Daniels Pavļuts, Kongresa prezidents prof. Mārcis Leja un Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) prezidente Ilze Aizsilniece. Ar īpaši emocionālu ziņojumu tajā uzstājās Latvijas Medicīnas fonda (LMF) līdzdibinātājs un vadītājs, Pirmā Pasaules latviešu kongresa idejas autors prof. Bertrams Zariņš: “Pirmais ārstu kongress bija desmit emociju pilnas dienas, neatkārtojama vienotības sajūta, latviskums, patriotisms, pirmā reize Tēvzemē daudziem no ārzemēm. Tas bija katalizators Latvijas neatkarības cīņā.”

Savukārt LĀB prezidente Ilze Aizsilniece savā uzrunā visiem kongresa dalībniekiem sacīja: “Novēlu jums visiem nepagurt ikdienā un nepadoties! Šodien ir ļoti zīmīgs datums – Baltu vienības diena, kas atgādina par mūsu un brāļu tautu spēku cauri gadsimtiem. Ārsti, šis ir jūsu kongress un Latvijas Ārstu biedrība ir jūsu biedrība, tāpēc jūsu līdzdarbošanās ir bezgalīgi svarīga ne tikai kongresā, bet arī ikdienā. Skaistu mums visiem nākotni Latvijā un zaļās planētasZeme!”

Atklāšanas plenārsēdi vadīja RSU Medicīnas vēstures institūta direktors prof. Juris Salaks, bet ar referātiem tajā uzstājās LĀB viceprezidentsDr. Māris Pļaviņš (“Rīgas praktizējošo ārstu biedrībai 200 gadu”), LZA prezidents Ivars Kalviņš (“Latvijas farmācija laikmeta griežos”), Prof. Jānis Vētra (“Akadēmiskajai medicīnas izglītībai Latvijā 100 gadu”) un Dr. med. Maija Pozemkovska (“Latvijas medicīnas izaugsme – 1918-1940”).

“Virzība uz pacienta centrētu, cilvēcīgu veselības aprūpi ir vienojošais 9.Latvijas Ārstu kongresa temats. Tāds ir arī Veselības ministrijas virsuzdevums. Līdzīgi kā kongresa dienas kārtībai arī veselības aprūpei ir jābūt visaptverošai – ar veselīgu dzīvesveidu, ar profilaksi, ar lētākām zālēm, ar modernu, pieejamu ārstniecību, rehabilitāciju un sociālo atbalstu. Veselības aprūpes turpmākai attīstībai nākamgad un daudzus gadus uz priekšu būs vajadzīgi resursi, pie tā strādāsim roku rokā ar nozari. Sveicu visus kongresa dalībniekus ar atkalsatikšanos pēc pieciem gadiem!” sacīja veselības ministrs Daniels Pavļuts.

Par Latvijas Ārstu kongresu

Lielākais medicīnas forums Latvijā – 9. Latvijas Ārstu kongressno  21. līdz 24. septembrim norisināsies ATTA CENTRE Rīgā, pulcējot vairākus tūkstošus dalībnieku no Latvijas un visas pasaules. Kongresa, kuru organizē Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) un Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA), vienojošais temats šogad būs virzība uz pacienta centrētu precīzijas medicīnu un to 21. septembrī ievadīja vairāki svinīgi pasākumi – Ekumēnisks dievkalpojums Rīgas Domā un svinīgā ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa.

Šogad aprit 33 gadi kopš pirmā vēsturiskā kongresa 1989. gadā, kas kļuva par vienu no Trešās atmodas nozīmīgākajiem notikumiem un deva impulsu būtiskām izmaiņām praktiski visās medicīnas nozarēs. Pasaules latviešu ārstu kongresa ideja pieder ASV ortopēdam, profesoram Bertramam Zariņam. Viņš kopā ar profesoru Kristapu Kegi un profesoru Viktoru Kalnbērzu rada iespēju 1989. gadā Rīgā rīkot Pirmo Vispasaules latviešu ārstu kongresu.

Nākamie Latvijas Ārstu kongresi, katrs kļūdams par unikālu un nozīmīgu veselības aprūpes un sabiedrības veselības speciālistu profesionālās dzīves notikumu, kopumā veido nozares kopskatu Latvijā un pasaulē, izceļot būtiskākos notikumus un pavērsienus tās attīstībā.

Paralēli kongresam notiks arī 9. Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu kongress, kā arī Latvijas Māsu asociācija (LMa) atzīmēs 100 gadus māsu profesijai Latvijā. Savukārt LĀZAsvinēs 75 gadu pastāvēšanu, kuras centrālie notikumi būs Latvijas Medicīnas fonda stipendiju pasniegšana un plenārsēde “Mūsu ceļš medicīnā – zināšanas, darbs, humānisms: latviešu mediķu pieredze un sasniegumi ārvalstīs”.

22. septembrī, notiks arī plenārsēde “Medicīniska kļūda. Pacientu un ārstu savstarpējo attiecību ētiskie un juridiskie aspekti drošas medicīnas kontekstā”, kā arī vairākas zinātniski praktiskās sesijas un diskusijas, dodot iespēju jebkuram Latvijas ārstam nepastarpināti iesaistīties kongresa darbā.Savukārt piektdien, 23. septembrī, notiks virkne diskusiju un starpdisciplināru zinātnisko sekciju un zinātniski praktisko sesiju. Kongress noslēgsies sestdien, 24. septembrī, ar plenārsēdi – “Ieskatoties nākotnē: Latvijas medicīna nākamajā simtgadē”, dodot vielu pārdomām līdz nākamajam Latvijas Ārstu kongresam, kurā atzīmēsim tā 10. jubileju. 

9. Latvijas Ārstu kongresa prezidents ir Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskās daļas vadītājs, gastroenterologs, Latvijas Universitātes profesors Mārcis Leja. Savukārt prezidenta vietnieki ir LĀZA eksprezidents, Pirmā Vispasaules latviešu ārstu kongresa organizators, Latvijas Medicīnas fonda dibinātājs, profesors Bertrams Zariņš, kā arī Ogres rajona slimnīcas direktore veselības aprūpes jomā, ārste – infektoloģe un hepatoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes profesore un LĀB valdes locekle Angelika Krūmiņa. Kongresa Zinātnisko komisiju veido vairāk nekā 30 vadošie veselības aprūpes speciālisti un medicīnas zinātnieki.

Pasākuma lieldraugi ir AS „Olainfarm”, AS „Grindeks”, AS Sentor farm aptiekas – “Mēness aptieka”, SIA “Centrālā laboratorija” un AS „Veselības centru apvienība”, kā arī “Roche”.

SKDS aptauja: Ārsta profesija ir pati prestižākā Latvijā

Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka ārsta profesija ir pati prestižākā, liecina pētījumu centra SKDS veiktā aptauja. Savukārt paši ārsti savas profesijas prestižu novērtējuši pieticīgāk, vienlaikus atzīstot, ka aizvadītajos desmit gados notikušas pozitīvas izmaiņas. Lai pirms 9. Latvijas Ārstu kongresa noskaidrotu, ko pēc teju trijiem Covid pandēmijā pavadītiem gadiem domā un kādas nākotnes perspektīvas saskata Latvijā praktizējoši ārsti, kā arī uzzinātu pacientu viedokli par veselības aprūpes kvalitāti un ārstu darbu, jūlijā un augustā tika īstenota plaša aptauja.

“Aptaujā iedzīvotājiem arī tika jautāts, cik, viņuprāt, var uzticēties dažādu profesiju pārstāvjiem. Ārsti un māsas bauda nedalītu iedzīvotāju uzticību, tā tikai statistiskās kļūdas ietvaros atpaliek no uzticības līmeņa, ko sabiedrībā bauda inženieri un arhitekti. Savukārt niecīga uzticēšanās ir politiķiem, ierēdņiem unarī tiesnešiem. Turklāt iedzīvotāju uzticēšanās ārstiem dinamika ir izteikti pozitīva, kas vēlreiz apliecina ārstu kā viedokļu līderu lomu sabiedrībā,” norāda SKDS direktors Arnis Kaktiņš.

Ar SKDS iedzīvotāju un ārstu aptaujas rezultātiem 9. Latvijas Ārstu kongresā, kas norisināsies no 21. līdz 24. septembrim Rīgā, tiks iepazīstināta plašāka sabiedrība un īpaši diskutēts arī plenārsēdē «Ārstu un pacientu savstarpējo attiecību ētiskie un juridiskie aspekti drošas medicīnas kontekstā. Profesionalitātes un medicīnisko kļūdu cēloņsakarības”. Aptauju īstenoja pētījumu centrs SKDS, kopumā aptaujājot 1005 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 65 gadiem un 1187 ārstus. Aptaujas anketā tika iekļauti gan aktuālie jautājumi, gan jau iepriekšējās aptaujās uzdotie, nodrošinot iespēju salīdzināt šī gada vērtējumus ar 2013. un 2017. gada aptauju rezultātiem.

Viena no aptaujas tradicionālajām sadaļām bija veltīta ārsta profesijas prestiža noskaidrošanai, kā arī ārstu profesionālās apmierinātības mērīšanai. Aptaujā lūdzām ārstus novērtēt, cik, viņuprāt, prestižas Latvijā ir biežāk izplatītās profesijas.  Līdzīgi kā 2013. un 2017. gadā, arī šoreiz TOP3 prestižāko profesiju vidū ārsti ierindoja – arhitekta, advokāta un uzņēmēja profesijas. Ārsti savas profesijas prestižu 10 baļļu skalā novērtējuši ar 6,93, kas vienlaikus ir būtiski augstāks rādītājs nekā iepriekšējās aptaujās un rada pamatu piesardzīgam optimismam. Savukārt Latvijas iedzīvotāji ārsta profesiju novērtējuši kā pašu prestižāko. Tikai tad seko arhitekti, advokāti un uzņēmēji.

“Sabiedrības novērtējums, protams, ka ir ļoti svarīgs, bet liela nozīme ir arī paša ārsta apmierinātībai ar savām profesionālajām izvēlēm. Joprojām 75% ārstu arī tagad izvēlētos to pašu profesiju, bet tikai 9% ir vīlušies savā izvēlē, bet 15% ir grūti atbildēt uz šo jautājumu. Īpaši priecē fakts, ka šo rezultātu nav ietekmējusi smagā Covid pandēmijas pieredze, apliecinot, ka ārsta profesiju izvēlas cilvēki ar skaidru misijas apziņu un augstu psiholoģisko noturību arī smagās krīzes situācijās. Savukārt, ja runa ir par bērnu profesionālajām izvēlēm. 57% ārstu saviem bērniem ieteiktu kļūt par ārstu, bet 35% – neieteiktu. Pozitīvi vērtējams, tas, ka kopš iepriekšējām aptaujām būtiski audzis to ārstu skaits, kas savam bērnam novēlētu sekot vecāku pēdās. Tas dod pamatu optimismam, ka ārstu dinastijas Latvijā ir uz palikšanu,” uzsver Latvijas Ārstu biedrības prezidente Dr. Ilze Aizsilniece.

Salīdzinot ar 2017. un 2013. gadu, ir būtiski pieaudzis to ārstu skaits, kas uzskata, ka darbs ārstniecības jomā tiek pienācīgi novērtēts tieši finansiāli, kā arī uzlabojušies darba apstākļi. Ja vēl 2017. gadā darba algu par pienācīgu novērtēja tikai 14% respondentu, tad šogad tie jau ir 29% aptaujāto ārstu. Tomēr joprojām paliek 59% ārstu, kas uzskata, ka finansiālais novērtējums nav atbilstošs.

Pēc Covid pandēmijas teju trim gadiemsvarīgi bija noskaidrot, kā savu darba slodzi, fizisko un garīgo veselību novērtē paši ārsti, kas visu šo laiku bijuši pakļauti paausgtinātam stresam un pārslodzei. Aptaujas dati parāda, ka dramatiski pieaudzis pacientu skaits ar ko ārsts kontaktējas ikdienā – vienas nedēļas laikā. Šogad vidēji tie ir 80 pacienti, bet vēl 2017. gadā tie bija 66 pacienti nedēļā.

Tāpat aptauja parāda, ka joprojām ārsti ir spiesti strādāt vairākās darbavietās, bet 22% strādā pat trīs un vairāk darbavietās! Tikai 43% aptaujāto atzīst, ka viņiem ir tikai viena darbavieta. Šie dati uzkstāmi parāda, ka Latvijā hroniski trūkst ārstu, kas arī rada papildus epidemioloģiskās drošības riskus.

Joprojām “izdegšana” darbā ir ārsta profesijas neatņemama sastāvdaļa. Un 10 gadu laikā, kopš tiek īstenotas aptaujas, situācija nav būtiski uzlabojusies. Joprojām katrs trešais ārst jeb 35% bieži satsopas ar “izdegšanu”, bet 53% – dažkārt. Tikai 9% aptaujāto ārstu ir atzinuši, ka nekad nav sastapušies ar “izdegšanu” darbā. 

Pirmo reizi mēs aptaujā vēlējāmies noskaidrot, kā iedzīvotāji un ārsti novērtē Latvijas veselības aprūpes sistēmu un tās atbilstību mūsdienu prasībām. Kā kopumā labu Latvijas veselības aprūpes sistēmu novērtējuši tikai 13% ārstu un 17% iedzīvotāju, bet kā kopumā sliktu – 28% ārstu un 32% iedzīvotāju.

Jau gadiem Latvijā tiek runāts par medicīniska rakstura kļūdām un to dekriminalizāciju, kā tas ir citās Eiropas valstīs. Tāpēc aptaujā pirmo reizi gan ārstiem, gan iedzīvotājiem tika jautāts, kā viņi redz šo jautājumu. Tikai 26% ārstu uzskata, ka medicīnisko kļūdu cēlonis ļoti bieži ir ārsta neprofesionalitāte un nekompetence, aptaujātie ārsti sliecas domāt, ka biežāk pie medicīniska rakstura kļūdām ir vainojamas drošas ārstniecības sistēmas trūkums, kā arī zemā pacientu veselības pratība un gaidas, ka ārstēšana vienmēr dos 100% pozitīvu rezultātu. Vienlaikus viņi atzīts, ka pacienti ļoti bieži ir arī izprotoši, ja redz godīgu mediķu attieksmi. Pacientu izpratni apliecina arī atbildes uz jautājumu, vai, jūsuprāt, Latvijā ir nepieciešams atbrīvot ārstus no kriminālatbildības par netīšām medicīniskām kļūdām. Kopumā apstiprinoši uz šo jautājumu atbildējuši 46% iedzīvotāju, bet nē teikuši 39% respondentu.

Pasākuma lieldraugi ir AS „Olainfarm”, AS „Grindeks”, AS Sentor farm aptiekas – “Mēness aptieka”, SIA “Centrālā laboratorija” un AS „Veselības centru apvienība”, kā arī “Roche”.

Latvijas Nacionālā opera un balets dāvana ārstniecības personām

Latvijas Nacionālā opera un balets dāvina iespēju ārstniecības personām apmeklēt Latvijas Nacionālās operas iestudējumu “Hamlets” 10. septembrī un 13. oktobrī ar 25% atlaidi.

Uz Latvijas Nacionālās operas skatuves ir atgriezies viens no spožākajiem darbiem latviešu mūzikā – Jāņa Kalniņa muzikālā traģēdija Hamlets, stāsts par spēku un maigumu, kas veidots desmit ainās ar starpspēlēm. Jaunuzvedumu veidojuši izrādes muzikālais vadītājs un diriģents Mārtiņš Ozoliņš, režisore Kristīna Vuss (Kristina Wuss), scenogrāfs Andris Eglītis un kostīmu māksliniece Kristīne Pasternaka. Iestudējuma patrons ir Latvijas Nacionālās operas ģilde ASV.

Jānis Kalniņš opera HAMLETS

10. septembrī plkst. 19.00

13. oktobrī plkst. 19.00

Muzikālais vadītājs un diriģents Mārtiņš Ozoliņš

Biļetes pieejamas LNO kasēs un elektroniski vietnē www.opera.lv.

Ievadot atlaides kodu MED25, saņemsiet biļetes cenas atlaidi 25% apmērā.

Viena pirkuma ietvaros iespējams iegādāties 4 biļetes. Atlaides kods nedarbojas biļešu iegādei uz izrādēm citos datumos.

Saziņai:e-pasts: info@opera.lv

WHO/Europe training course on NCD 2022

WHO/Europe training course on noncommunicable diseases 2022

30 August is the last day to register for the WHO/Europe training course on noncommunicable diseases 2022If you are a researcher, policy maker or postgraduate scholar with an interest in noncommunicable diseases (NCDs), you have an opportunity to take part in a unique WHO training course developed for early or mid-career health professionals.

The course will enable participants to:

 • understand novel challenges in the area of NCDs, and work on solution-oriented approaches to tackle the burden of NCDs;
 • acquire skills in developing NCD prevention approaches;
 • gather, analyze and publish NCD-related data;
 • build capacity and learn how to transfer research into policy-related contexts; and
 • network with colleagues.

Learn more and register here.

The course is jointly developed by the WHO European Office for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases (NCD Office), WHO collaborating centres and partner organizations.

Please feel free to share the information on the WHO NCD training course 2022 among your professional networks.

Ārsti speciālisti par darbu ārstniecības iestādē ārpus Rīgas var saņemt naudas kompensāciju

Ārsti speciālisti par darbu ārstniecības iestādē ārpus Rīgas var saņemt naudas kompensāciju

Veselības ministrija aicina jaunos ārstus speciālistus reģionospieteikties un saņemt kompensāciju par darbu ārstniecības iestādē, t.sk. stacionāros, ģimenes ārstu praksē, kurā pacientiem nodrošina valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Atbilstot nosacījumiem, ārsti speciālisti var saņemt naudas kompensāciju par darbu reģionā, par ģimenes locekļiem un uzturēšanās izdevumiem.

Finanšu atbalsts tiek izmaksāts Veselības ministrijai īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” ar mērķi piesaistīt ārstniecības personālu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai pacientiem.

Lai pieteiktos kompensācijai:

 • ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa,
 • jāpievieno darba līguma kopija,
 • dokumenti jāiesniedz Veselības ministrijā.

Galvenie nosacījumi:

 • ārsts, tajā skaitā ģimenes ārsts,ir sertificēts specialitātē;
 • darba līgumsar ārstniecības iestādi ārpus Rīgas ir noslēgtsuz nenoteiktu laiku par normālo darba laiku (t.sk. saīsināto) neatkarīgi no darba laika organizācijas;
 • ārstsspeciālists specialitātē ārpus Rīgas nestrādāja 2017. gada 24. martā (dienā, kad stājās spēkā MK noteikumi par atbalsta ieviešanu), savukārt zobārsti šajā dienā nesniedza valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus ārpus Rīgas;
 • pieteikuma iesniegšanas brīdī ārsts nav pensijas vecumā;
 • kompensācijas saņēmējam atbilstoši projekta nosacījumiem ārpus Rīgas jāstrādāvismaz 5 gadus.

Ārsti speciālisti reģionos var pieteikties trīs veidu kompensācijām, ko aprēķinasaskaņā ar 2021. gada 1. jūnijā spēkā esošajiem normatīviem par zemākajām mēnešalgām ārstniecības personām (sertificētiem ārstiem 1489 eiro):

1) par darbu reģionā (5 zemākās mēnešalgas),

2) par ģimenes locekļiem (viena zemākā mēnešalga par katru ģimenes locekli),

3) uzturēšanās izmaksām (3600 eiro).

Papilduskompensācijas saņemšanai var pieteikties ģimenes ārsts, kurš sasniedzis pensijas vecuma un vēlas nodod savu praksi jaunajam ārstam.

Plašāka informācija, tajā skaitā nosacījumi, pieteikumu veidlapas un kontaktinformācija pieejama projekta mājas lapā talakizglitiba.lv: Kompensācijas ārstniecības personām par darbu reģionos | talakizglitiba.lv.

Pieteikumus no ārstniecības personām projektā plānots pieņemt līdz 2023. gada 31. jūlijam vai līdz pieejamā finansējuma apguvei.

ESF projekts Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”  tiek līdzfinansēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” ietvaros. Specifiskā atbalsta ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 14 612 707 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 12 420 800 eiro un valsts budžeta finansējums – 2 191 907 eiro.Projekta īstenošana sākās 2017. gada nogalē.