Skip to content

Kontakti / Rekvizīti

Rekvizīti  konferenču apmaksai Rekvizīti sertifikācijas/resertifikācijas apmaksai Rekvizīti biedra naudas apmaksai

Latvijas Ārstu biedrība
Vienotais reģ. nr. LV40008000051
Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
AS Swedbank, HABALV22
Konts: LV18HABA0551046541166

BIROJA DARBA LAIKS:
P – Pk. 09:00-17:00
Brīvdienās – slēgts

Latvijas Ārstu biedrība
Vienotais reģ. nr. LV40008000051
Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
AS Swedbank, HABALV22
Konts: LV27HABA0551035992836
Latvijas Ārstu biedrība
Vienotais reģ. nr. LV40008000051
Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
AS Swedbank
Konts: LV26HABA000140J038448
Kods: HABALV22
Latvijas Ārstu biedrības biroja kontaktinformācija

LĀB birojs

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Sekretāre Anda Zeltiņa Mob.: 20276668 info@arstubiedriba.lv
Veselības aprūpes stratēģijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Maira Sudraba Mob.: 29335984
Tālr.: 67287321
lab@arstubiedriba.lv
maira@arstubiedriba.lv
Speciāliste sertifikācijas un apmācīttiesību jautājumos Agnese Zvaigzne Mob.: 29179248 agnese@arstubiedriba.lv
Dalībnieka karšu un sertifikātu izņemšana Teiksma Pavasara

Mob.: 27816296

teiksma@arstubiedriba.lv

Speciāliste tālākizglītības jautājumos un profesionālās kvalifikācijas jautājumos

Madara Bērante

Mob.: 29429491

madara@arstubiedriba.lv

migration@arstubiedriba.lv

Finanšu administratīvais vadītājs 

Kristaps Ģermanis

 

kristaps@arstubiedriba.lv

Galvenā grāmatvede Inese Reinfelde Mob.: 27887512
gramatvediba@arstubiedriba.lv
Valsts deleģēto funkciju izpildes nodaļas vadītāja Elita Vīksne

Mob.: 26413873

elita@arstubiedriba.lv
Speciāliste profesionālās kvalifikācijas jautājumos  Gunita Čalovska 

 

migration@arstubiedriba.lv
Mācību centra vadītāja (LĀB konferences) Antra Plane Mob.: 29428133 macibucentrs@arstubiedriba.lv
Mārketinga daļas vadītāja Inese Bogdanova Mob.: 26523676 inesez@arstubiedriba.lv
Izglītības un e-projektu vadītāja Anda Jēgere Mob.: 29363469 anda@arstubiedriba.lv

Datu drošības speciālists

Saimniecības daļas vadītājs

Deniss Čalovskis 

Mārtiņš Grīns

Žurnāla “Latvijas Ārsts” redakcijas kontaktinformācija
Atbildīgais par izdevumu Māris Pļaviņš   la@arstubiedriba.lv
Projekta vadītāja Maira Sudraba Mob.: 29335984 lab@arstubiedriba.lv
Abonēšanas un reklāmas daļa Agnese Uzare Mob.: 26489504 reklama@arstubiedriba.lv
       
Žurnāla “Ārsts.lv” redakcijas kontaktinformācija
Atbildīgā par izdevumu Ilze Aizsilniece    
Projektu vadītāja/ Abonēšana Maira Sudraba Mob.: 29335984 arsts@arsts.lv
Reklāmas daļa Agnese Uzare Mob.: 26489504 reklama@arstubiedriba.lv