Skip to content

Kontakti / Rekvizīti

Rekvizīti  konferenču apmaksai Rekvizīti sertifikācijas/resertifikācijas apmaksai Rekvizīti biedra naudas apmaksai

Latvijas Ārstu biedrība
Vienotais reģ. nr. LV40008000051
Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
AS Swedbank, HABALV22
Konts: LV18HABA0551046541166

BIROJA DARBA LAIKS:
P – Pk. 09:00-17:00
Brīvdienās – slēgts

Latvijas Ārstu biedrība
Vienotais reģ. nr. LV40008000051
Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
AS Swedbank, HABALV22
Konts: LV27HABA0551035992836
Latvijas Ārstu biedrība
Vienotais reģ. nr. LV40008000051
Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
AS Swedbank
Konts: LV26HABA000140J038448
Kods: HABALV22
Latvijas Ārstu biedrības biroja kontaktinformācija

LĀB birojs

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

LĀB biroja vadītāja  Maira Sudraba Mob.: 29335984
Tālr.: 67287321
lab@arstubiedriba.lv
maira@arstubiedriba.lv
Speciāliste sertifikācijas un apmācīttiesību jautājumos Agnese Zvaigzne Pieņemšanas laiki 204. kab.:
Trešdienās 14:00-17:00
Ceturtdienās 9:00-13:00
Iepriekš saskaņojot laiku pa mob. 29179248
agnese@arstubiedriba.lv
Speciāliste darbā ar LĀB juridiskajiem biedriem un tālākizglītības jautājumos Inese Bogdanova Mob.: 26523676 inesez@arstubiedriba.lv
Sekretāre Anda Zeltiņa Mob.: 20276668 info@arstubiedriba.lv
Dalībnieka karšu un sertifikātu izņemšana Teiksma Pavasara Mob.: 27816296 teiksma@arstubiedriba.lv
Grāmatvedība Mob.: 27887512
gramatvediba@arstubiedriba.lv
Juriste Elita Vīksne

Mob.: 26413873

elita.viksne@precinieks.lv
Speciāliste profesionālās kvalifikācijas jautājumos Gunita Čalovska

Mob.: 26194744

migration@arstubiedriba.lv
Mācību centra vadītāja (LĀB konferences) Antra Plane Mob.: 29428133 macibucentrs@arstubiedriba.lv
Mācību centra reklāmas daļas vadītāja Inese Bogdanova Mob.: 26523676 inesez@arstubiedriba.lv
Izglītības un e-projektu vadītāja Anda Jēgere Mob.: 29363469 anda@arstubiedriba.lv
Žurnāla “Latvijas Ārsts” redakcijas kontaktinformācija
Atbildīgā par izdevumu Ilze Aizsilniece la@arstubiedriba.lv
 Abonēšanas un reklāmas daļa Agnese Uzare Mob.: 26489504 reklama@arstubiedriba.lv
Žurnāla “Ārsts.lv” redakcijas kontaktinformācija
Atbildīgā par izdevumu Ilze Aizsilniece
Projektu vadītāja Maira Sudraba Mob. 29335984 arsts@arsts.lv
Reklāmas daļa Agnese Uzare Mob.: 26489504 reklama@arstubiedriba.lv