Skip to content

Nozares aktualitātes

Latvijas Medicīnas Fonda stipendiāti 2020. gadā

Latvijas Medicīnas Fonda (LMF) Zariņu studiju ceļojuma stipendiju rezidentiem un jaunajiem ārstiem 2020. gadā 5000 USD apjomā saņems Latvijas jaunie ārsti: traumatologs-ortopēds Igors Terjajevs, lai papildinātu zināšanas par kaulu un locītavu infekcijām Oksfordas Universitātē, Lielbritānijā, LU rezidents asinsvadu ķirurģijā Roberts Rumba, lai apgūtu jaunas asinsvadu ārstēšanas metodes Groningenas universitātē Nīderlandē un Helsinku universitātē, RSU rezidents neiroloģijā Jānis Vētra, lai papildināt zināšanas Carlo Besta Neiroloģijas institūtā Milānā un RSU rezidents rehabilitoloģijā Matīss Mežals apmācībai diagnostiskajā ultrasonogrāfijā un invazīvajā rehabilitācijā Taivānas Rehabilitācijas centrā.

3000 USD stipendiju saņems LU rezidente ginekoloģijā-dzemdniecībā Klinta Lisnere, lai turpinātu mācības King’s College hospital, Londonā.

Kopējais LMF atbalsts stipendiātiem šajā gadā ir 23 000 USD. COVID pandēmija ir būtiski mainījusi arī iespējas apmeklēt stažēšanās valstis, tāpēc stipendiju izlietojums būs iespējams gan 2020., gan 2021. gadā, bet stipendijas saņems stipendiāti tikai tad, kad būs iespēja tās izmantot. 2021. gadā būs iespēja pieteikties gan Zariņu studiju ceļojuma stipendijai jaunajiem ārstiem un rezidentiem, gan, cerams, arī Rietumu latviešu studentiem  LMF Studentu stipendijai, lai gūtu praktisku pieredzi Latvijā P.Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā vai kādā citā ārstniecības iestādē, un papildinātu zināšanas un praktiskās iemaņas medicīnā. Stipendija ir $ 2500

Par izmaiņām DNL izrakstīšanā, VM skaidrojums

Informējam, ka ar 2020. gada 9. septembri stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība”, kas atceļ regulējumu par darbnespējas lapu izrakstīšanu pēc atgriešanās no ārzemēm noteiktām iedzīvotāju grupām (t.i. tiem, kas nodarbināti izglītības iestādē, kuru apmeklē bērni, ārstniecības iestādē vai sociālās aprūpes institūcijā tādos darbos, kuros ir tuvs kontakts ar pakalpojuma saņēmēju, klientu vai pacientu).

Minētajām grupām turpmāk pēc atgriešanās no ārzemēm darbnespējas lapa nav izsniedzama, ja jāievēro pašizloācija, un līdz ar to iedzīvotājiem patstāvīgi jāplāno iespējas ievērot pašizloāciju.

Tāpat informējam, ka attiecīgajām iedzīvotāju grupām jau izsniegtās darbnespējas lapas, kas izsniegtas līdz š.g. 9.septembrim, noslēdzamas paredzētajā laikā, nevis 9.septembrī.

Piemēram, ja darbnespējas lapa A skolotājai pašizolācijas gadījumā izsniegta 6.septembrī, tā nav jānoslēdz 9.septembrī, bet gan noslēdzama pēc 10 atvēršanas dienām 15.septembrī. Taču pēc jau izsniegtās darbnespējas lapas beigām nav izsniedzama jauna darbnespēja lapa kā iepriekšējās turpinājums, pat ja 14 dienu pašizolācija nav beigusies. Savukārt gadījumā, ja pacientam sākusies saslimšana, darbnespējas lapa izrakstāma/turpināma vispārējā kārtībā.

Veselības ministrija atgādina, ka šobrīd vajadzētu atturēties no ārzemju braucieniem, kā arī ceļotājus aicina regulāri sekot līdzi valstu saslimstības rādītājiem ar Covid-19.

Tāpat norādām, ka attiecībā uz pārējo regulējumu darbnespējas lapu izrakstīšanā izmaiņas šobrīd nav ieviestas un turpināma ierastā kārtība.”

Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumus Nr. 558 “Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība”” skatīt caur saiti: https://likumi.lv/ta/id/317170-grozijumi-ministru-kabineta-2001-gada-3-aprila-noteikumos-nr-152-darbnespejas-lapu-izsniegsanas-un-anulesanas-kartiba