Skip to content

Nozares aktualitātes

Latvijas Ārstu biedrība pieprasa veselības ministra Daniela Pavļuta demisiju

Ņemot vērā Veselības ministrijas (VM) ilgstoši pieļautās kļūdas krīzes vadībā un plānoto mediķu mobilizācijas izsludināšanu, Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) pieprasa veselības ministra Daniela Pavļuta demisiju. LĀB aicina valdības vadītāju nekavējoties pārskatīt krīzes vadību valstī un lēmumu pieņemšanā iesaistīt veselības nozares profesionālās organizācijas un ekspertus.

LĀB pauž visas mediķu sabiedrības sašutumu par veselības ministra Daniela Pavļuta un VM neprofesionālo pieeju Covid-19 radītās krīzes risināšanā. Tāpēc biedrība atkārtoti uzsver, ka tālāk nav pieļaujama situācija, ka visa atbildība par valdības un VM kļūdainajiem vai savlaicīgi nepieņemtajiem lēmumiem tiek novelta uz veselības aprūpē strādājošajiem, kuru viedoklis ir klaji ignorēts divus gadus. Arī par VM ieceri jau novembrī izsludināt mediķu mobilizāciju veselības nozare uzzināja šodien no masu medijiem.

Biedrība pieprasa, lai VM un veselības ministrs pārstāj graut Latvijas veselības aprūpes sistēmu, un uzņemas atbildību par vakcinācijas procesa organizācijas kļūdām. Jānorāda arī uz to, ka kopš 2021. gada jūlija VM nav apstiprinājusi pacientu prioritizēšanas vadlīnijas, kā to paredz Ministru Kabineta noteikumi. Šis svarīgais uzdevums ir novilcināts un vadlīniju neesamība rada vēl lielāku apgrūtinājumu Covid-19 pacientu ārstēšanā iesaistīto mediķu darbā.

LĀB arī uzskata, ka pašlaik VM ar paziņojumu par mobilizāciju rada nevajadzīgu trauksmi iedzīvotāju un arī mediķu vidū, lai gan kopš 2020. gada pavasara nav uzrunāts vairums no speciālistiem, kuri brīvprātīgi pieteicās strādāt ar Covid-19 pacientiem. Pirms mobilizācijas uzsākšanas ir jāveic mērķtiecīga resursu plānošana, kā arī Covid-19 pacientu ārstēšanā iesaistīto mediķu apmācība. Tāpat nav plāna par to, kur mobilizētie speciālisti tiks nosūtīti.  

Vakcinācija ir svarīgākais Covid-19 profilakses līdzeklis, kura organizēšanai paredzētie līdzekļi ir iztērēti bez reālas atdeves no ieguldījumiem. Sākotnēji ģimenes ārstu darbs tika noniecināts, bet tagad kolēģi tiek vainoti visās ar vakcināciju saistītās problēmās. Tāpat tā vietā, lai risinātu veselības aprūpē strādājošo darbinieku atalgojuma jautājumu, valdība visā nopietnībā diskutē par ārvalstu speciālistu piesaisti, kas vēl vairāk demotivē esošo, uz izdegšanas sliekšņa strādājošo, personālu.

European healthcare professionals recommend getting vaccinated against influenza also this year

In 2020-21, the influenza activity in Europe remained at a low level throughout the flu season, due to
various public health and social measures implemented to reduce transmission of SARS-CoV-2.
However, it is expected that the seasonal influenza virus will circulate much more in the forthcoming
winter, as social mixing and social contact now return in many European countries. In addition,
because of the low incidence of flu last year, a lower level of natural population immunity against
influenza is expected for the 2021-22 season, which could increase transmission and the burden of
disease in people.

Therefore, European healthcare professionals highly recommend people, especially those belonging
to an at-risk group, to adequately protect themselves from potential serious illness by getting an
influenza vaccine also this year. Moreover, it is crucial that people maintain hygiene measures and
avoid unnecessary physical crowding.

In order to secure sufficient protection against the influenza across Europe, the Coalition for
Vaccination specifically reminds healthcare professionals to:
• Lead by example and make sure they are vaccinated against the influenza also this year;
• Be vigilant for potential lower uptake of influenza vaccination among their at-risk patients and
encourage them pro-actively to take the flu vaccine;
• Provide credible and reliable information on vaccinations while discussing possible questions
patients may have.
The Coalition for Vaccination also calls on the EU, national and regional health authorities to:
• Ensure timely supply of influenza vaccines and adequate support to healthcare professionals
who give them;
• Involve and support healthcare professionals as trusted sources for the public in
communication on influenza vaccination to secure sufficient uptake;
• Strengthen collaboration with healthcare professionals’ organisations as key partners to help
increasing trust in vaccines, fighting vaccine hesitancy and achieving higher uptake overall
within local communities.

This statement is launched on the occasion of the Flu Awareness Week, organised by WHO/Europe.
The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) provides useful information on flu
vaccination here.

The Coalition for Vaccination brings together European associations of healthcare professionals and
relevant student associations in the field. It was convened by the European Commission in 2019 with
an aim to support delivering accurate information to the public, combating myths around vaccines and
vaccination, and exchanging best practices on vaccination. More information about the Coalition for
Vaccination can be found here.

@CoalitionForVax

Aktualizē brīvās ģimenes ārstu prakses vietas reģionos: aicina strādāt ārpus Rīgas un saņemt finanšu atbalstu

Jaunu ģimenes ārstu piesaiste ir aktuāla daudzviet reģionos, tostarp šobrīd ārpus Rīgas ir brīvas ģimenes ārstu prakses vietas, liecina Nacionālā veselības dienesta dati. Veselības ministrija atgādina, ka ģimenes ārsti, kuri strādās ārpus Rīgas, var saņemt arī ES fondu finanšu atbalstu – naudas kompensāciju par darbu reģionā.

Brīva prakses vieta nozīmē, ka ģimenes ārsts var uzsākt savu praksi, jo uz iedzīvotāju skaitu ir nepietiekams ģimenes ārstu skaits. Informācija, kurās Latvijas vietās ir brīvas prakses, šeit: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/brivas-prakses-vietas

Ar mērķi piesaistīt papildu ārstniecības personas reģioniem, tajā skaitā ģimenes ārstus, Veselības ministrija kopš 2017. gada nogales īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”. Nosacījumi paredz, ka uz finanšu atbalstu var pretendēt ārsts, kuram ir derīgs ārsta specialitātes sertifikāts un kurš MK noteikumu spēkā stāšanās dienā 24.03.2017. nav strādājis specialitātē ārpus Rīgas.

Nosacījumi arī paredz, ka uz naudas kompensāciju var pretendēt ģimenes ārsta prakse – pensijas vecuma ģimenes ārsts, kurš nodod praksi jaunajam speciālistam. Finanšu atbalstu saņem abi ārsti. Ģimenes ārsts, kurš pārņem praksi, no 24.03.2017. līdz kompensācijas pieteikuma iesniegšanai nevar būt strādājis par ģimenes ārstu ārpus Rīgas ar pacientu sarakstā reģistrētām personām.

Speciālistiem, kuri saņēmuši atbalstu Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros, ārpus Rīgas jāstrādā vismaz 5 gadus, sniedzot iedzīvotājiem valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Pretendentu atlase plānota līdz projektam pieejamā finansējuma apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. jūlijam.  

Kompensāciju apmēri un nosacījumi šeit: Kompensācijas ārstniecības personām par darbu reģionos | talakizglitiba.lv

Dr. Emma Irēne Groduma un Ojāra Veides fonds

Šī gada 17. oktobrī Ojāra Veides Stipendiju fonda dibinātājaiDr. Emmai Irēnei Grodumai, Saskatčevanas Universitātes Medicīnas fakultātes profesorei  ir 105 gadu jubileja. Dr. Groduma dzimusi Rīgā, 1916. gada 17. oktobrī. 1941. gadā viņa ieguva zobārstniecības diplomu Latvijas Universitātē un pirms izbēgšanas no Latvijas 1944. gadā strādāja par zobārsti Rīgā. 1953. gadā viņa kopā ar vīru Vilhelmu Grodumu emigrēja no Anglijas uz Kanādu, uz Saskačevanas provinci. Tajos laikos, lai Kanādā strādātu par zobārsti, studijas bija jāsāk no paša sākuma. Dr. Groduma izlēma, ka Saskatčevanas Universitātē pārstudēs nevis par zobārsti, bet iegūs doktora grādu neiroanatomijā un patoloģijā. Pēc grāda iegūšanas Dr. Groduma publicēja daudzus zinātniskus darbus un nostrādāja par profesori Saskatčevanas Universitātes Mikrobioloģijas nodaļā līdz aiziešanai pensijā 1982. gadā. Nu jau kopš 2007. gada 20. augusta viņas šīs zemes gaitas ir tikai mūsu atmiņās.

Bet ir viņas darbi, kuru augļus var baudīt Latvijas veselības aprūpes speciālisti jau vairāk nekā 20 gadus – 1999. gadā Kanādā tika nodibināts Ojāra Veides Stipendiju fonds un tam ir ziedojumu nodokļu atlaides kā labdarības organizācijai. Fonda mērķis ir atbalstīt Latvijas jaunos ārstus un citus nozares speciālistus. Fonda vadītājs bija un ir LĀZA valdes loceklis un eksprezidents Kaspars Tūters, bet naudu fonda darbības uzsākšanai deva Dr. Emma Irēne Groduma. Viņas karsta vēlēšanās bija saglabāt sava brāļa Ojāra Veides piemiņu. Būdams jauns medicīnas students Latvijā, viņš zaudēja savu dzīvību, cīnoties Otrā pasaules karā. Ojārs Kārlis Veide piedzima Rīgā 1922. gada 17. aprīlī. Viņš sāka studijas Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē, bet 1944. gada rudenī tika mobilizēts latviešu leģionā. Cik zināms, pēc sākotnējām apmācībām Ojārs Veide tika norīkots par asistentu pie leģiona kara ārsta Dr. Alberta Vēriņa (dzimis 1917. g. Gaujienā, Latvijā – miris 1987. g. Melburnā, Austrālijā). Pēc Dr. Vēriņa teiktā, 1945. gada pavasarī bija ļoti smagas cīņas. Ojārs Veide neatgriezās no kaujas lauka un vēlāk nav atrasts.

2022. gada 17. aprīlī mēs varēsim atzīmēt Ojāra Veides 100 dzimšanas dienu, bet nāves diena tā arī nav zināma. Ja kādam, kurš lasa šī rindas, ir zināms vēl kas par Ojāru Veidi, tad Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) būs pateicīga par jebkuru informāciju.

Bet Dr. Grodumas dibinātais fonds ir daudz palīdzējis Latvijas ārstiem viņu profesionālajā izaugsmē. Pateicoties Ojāra Veides fonda piešķirtajai stipendijai, arī Liepājas ģimenes ārstei un dietoloģei Justīnei Rudzītei 2021. gada jūnijā bija iespēja iepazīt medicīnas sistēmu un darbu ģimenes ārsta praksē Kalifornijā, tikt uzņemtai ģimeniskā vidē, kā arī ceļot ASV. 

Te neliels ieskats Dr. Justīnes Rudzītes pieredzes aprakstā, kas publicēts LĀZA mājaslapā. „Es esmu sertificēta ģimenes ārste Liepājā. Savu praksi atvēru 2014.gada decembrī.  Tā tika izveidota no nulles, nevis pārņemta no ārsta, kas pārtrauc savu profesionālo darbību.  Manai ģimenes ārsta praksei ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu, kas nosaku, ka mana prakse uzņemas rūpes par 1400 Kurzemes iedzīvotājiem, ārstējot viņu slimības, veicot profilaktiskās apskates, vakcināciju, nosūtot un veicot valstī organizētos vēža skrīningu, rakstot dažāda veida izziņas utt.
Strādājot vairāk nekā piecus gadus savā praksē, nepārtraukti ir domas – vai tas, kā es strādāju, ir tā, kā tam ir jābūt? Kā lai es realizēju visas tās prasības, ko nosaka Nacionālā veselības dienesta (NVD) līguma noteikumi? Kā lai nodrošina labāko veselības aprūpi un pieejamību maniem pacientiem?
Šajā darbā un vispār dzīvē bieži nākas būt radošam. Un es neesmu vienīgais ārsts, kas ar ierobežotiem resursiem diezgan labi spēj šo visu „nožonglēt”.  Tomēr mans radošums bija uz izsīkuma robežās un „žonglēšana” nav tas, ko es vēlos darīt.  Tā arī sapratu, ka vēlētos paskatīties, kā ģimenes ārsti strādā citās valstīs. Gatavošanās un prakses plānošana pagājušā gada garumā ir bijis iedvesmas avots pat jau pirms biju devusies uz ASV.
Vēlos pateikties LĀZA un Ojāra Veides fondam, īpaši Kasparam Tūteram, Dainai Dreimanei un Irēnai Baumanei par doto iespēju ar stipendijas un cilvēciskas sirsnības palīdzību redzēt un izjust Ameriku.”
Pilns raksts http://lazariga.lv/250-iedvesma-gimenes-arsta-darbam

2021. gadā sakarā ar COVID pandēmiju mainīta pieteikšanās kārtība – vēl līdz 25. oktobrim fonda valde gaidīs elektroniski pieteikumus stipendijām, ja apmācības paredzētas 2022. gadā. Lai pieteiktos stipendiju konkursam, pretendentiem ir jānosūta pieteikuma e-pasts uz laza@lazariga.lv, pievienojot visus dokumentus (faila nosaukumā norādot uzvārdu un doc. saturu), tēmā norādot Ojāra Veides Stipendiju fondam. Katru gadu 4-6 pretendentiem ir iespēja saņemt stipendiju $1000 līdz $2000 apmērā.

Pieteikumus vērtēs fonda valde – LĀZA valdes loceklis Kaspars Tūters, LĀZA vicepriekšsēdis Juris Lazovskis un LĀZA biedre Inese Flude (Kanāda). Fonda darbība ir cieši saistīta ar Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) darbību.
Plašāk par pieteikuma iesniegšanu un prasībām http://lazariga.lv/stipendijas/ojara-veides-fonda-stipendija

LĀZA vieno ārzemēs un Latvijā dzīvojošos ārstus un zobārstus, kā arī citus veselības nozares profesionāļus, zinātniekus un darbiniekus kopējam mērķim – visiem spēkiem veicināt veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu, ārstu un zobārstu izglītību un sadarbību. To dibināja 1947. gadā Eslingenā trimdā devušies latviešu ārsti.

Par aktuālo medicīnā – izstāde “Medbaltica 2021” jau oktobrī!

Jau pēc nepilna mēneša, 7. un 8. oktobrī Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā vienlaikus ar izstādi “Medbaltica 2021” notiks 12 profesionālās konferences, kur aktualitātes medicīnā drošā vidē apspriedīs dažādu veselības nozaru speciālisti.

Konferences mediķiem

Pirmajā izstādes dienā, 7. oktobrī zaļajā drošības režīmā* norisināsies Veselības aprūpes darba devēju asociācijas konference “Veselības aprūpes sistēmas izaicinājumi”, kurā piedalīsies  arī Veselības ministrs Daniels Pavļuts un notiks divas Latvijas Ārstu biedrības konferences (LĀB) – “Neirofizioloģisko  izmeklējumu nozīme  dažādu patoloģiju diagnosticēšanas uzlabošanai” un “Kas palīdzēs palīdzētājiem? Bālinta grupas kā pierādīts līdzeklis pret izdegšanu. Integratīvais modelis”.

Vēl 7. oktobrī notiks Latvijas Farmaceitu biedrības konference “Pareiza zāļu  lietošana. Farmaceitu praktiskā  pieredze” un konference “Aktualitātes onkoloģijā”, ko rīko Operāciju māsu apvienība sadarbībā ar Latvijas Māsu asociāciju (LMA).

Savukārt zobārsti uz Ķīpsalu ir aicināti abas dienas, jo norisināsies Latvijas Zobārstu asociācijas konferences, turklāt 8. oktobrī – arī Latvijas Zobu higiēnistu asociācijas konference un Latvijas Zobārstniecības asistentu asociācijas konference, kas notiks pirmoreiz.

Izstādes otrajā dienā ārsti ir aicināti apmeklēt arī LĀB konferenci  “Aktualitātes Endoskopijā un radioloģijā”, bet plašā māsu saime – Garīgās veselības aprūpes māsu apvienības un LMA konferenci “Aktualitātes garīgās veselības aprūpes māsu praksē COVID-19 pandēmijas laikā”. Skatīt pasākumu programmu: www.bt1.lv/medbaltica/visit.php#events

Jaunākās medicīnas preces un pakalpojumi

Lai arī “Medbaltica 2021” varēs piedalīties uzņēmumu pārstāvji tikai no tām valstīm, kam ir Eiropas Savienībā sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts, jau šobrīd zināms, ka izstādei gatavojas aptuveni 80 uzņēmumu no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Čehijas, Krievijas, Rumānijas, un Šveices.

Modernākās zobārstniecības, ķirurģijas, ortopēdijas, rehabilitācijas, oftalmoloģijas, farmācijas un citas medicīnas tehnoloģijas, iekārtas, materiālus, apģērbu un pakalpojumus piedāvās gan tādi ilggadēji izstādes dalībnieki kā “Dentoflex Schumann”, “Plandent”, “Dentsply Sirona”, “Kulzer”, “GC Nordic”, “Altex”, “Arde Dental”, “Kmik”, “Malli”, “Dinastija”, “Arbor Medical Korporācija”, “Prāna Ko”, gan “Aliance Plast”, “Biosan”, “DAB Dental”, “Medirent1” (skabeklaterapija.lv) u.c., kas izstādi “Medbaltica” kā atbalstu savām biznesa aktivitātēm ir izvēlējušies pirmoreiz.

Vēl var pieteikt dalību!

Izstādes “Medbaltica 2021” ekspozīcijas platība jau ir gandrīz aizņemta, tomēr vēl ir iespēja pieteikt dalību izstādē. Ja ir interese, lūdzam sazināties ar “Medbaltica” vadītāju Mārtiņu Druvkalnu (tālr.: 67065036; e-pasts: martins.druvkalns@bt1.lv).

Izstādi “Medbaltica” rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1.


Vairāk par izstādi un pasākumiem: www.medbaltica.com
Seko “Medbaltica” jaunumiem arī www.facebook.com/medbaltica

Izstādes darba laiks:

7. oktobrī 10.00–18.00

8. oktobrī 10.00–18.00

Ieejas biļete izstādē – 3 €

Lai reģistrētos dalībai konferencēs, interesentiem jāvēršas atbilstošajā asociācijā vai biedrībā.

Autostāvvieta – 3 €

Ieeja tikai ar derīgu ES sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.

* Epidemioloģiskās drošības noteikumu izpratnē kā zaļu jeb drošu saprot vidi, kurā atrodas tikai tās personas, kuras ir vakcinējušās pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā ir izslimojušas šo slimību. Zaļais režīms ir visvairāk pietuvināts laikam pirms pandēmijas – ne izstāžu dalībniekiem, ne apmeklētājiem nevajadzēs valkāt sejas maskas un ievērot savstarpēju distanci. Tāpat nebūs ierobežots apmeklētāju skaits un norises laiks.

Zobārstus reģionos aicina pieteikties kompensācijai, sniedzot valsts apmaksātos pakalpojumus

Lai uzlabotu valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu pieejamību reģionos, paplašināts to zobārstu loks, kas var pieteikties un saņemt finanšu atbalstu – naudas kompensāciju par darbu ārpus Rīgas, kā arī par ģimenes locekļiem un uzturēšanās izdevumiem.

Naudas kompensācijas izmaksa ārstniecības personām, ko finansē no ES fondu līdzekļiem, vērsta uz speciālistu piesaisti reģioniem, kuri sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka katrā no reģioniem šobrīd ir vairāki desmiti ārstniecības iestāžu, kurās sniedz valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus, bet tas nav pietiekami.

Precizētie noteikumi paredz, ka uz kompensāciju var pretendēt sertificēts zobārsts, kuram 2017. gada 24. martā nebija spēkā līgums ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu. Tādējādi pieteikties var arī tie zobārsti, kuri 2017.gada 24.martā ir snieguši tikai maksas zobārstniecības pakalpojumus, bet turpmāk noteiktā apjomā iesaistīsies valsts apmaksāto zobārstniecība pakalpojumu sniegšanā.

Lai pretendētu uz kompensāciju, sertificētam zobārstam Veselības ministrijā jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti, tajā skaitā pieteikums, kurā jāsniedz apliecinājums, ka ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu noteiktā apjomā – vismaz 800 apmeklējumiem gadā.

Naudas kompensācijas pieejamas arī zobārstu asistentiem, zobu higiēnistiem un zobārstniecības māsām, kas strādās vienā komandā ar zobārstu – kompensācijas saņēmēju, kā arī atbildīs vēl citiem papildus izvirzītajiem nosacījumiem.

Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Veselības ministrija uzsāka īstenot 2017. gada nogalē. Pieteikumu pieņemšana no ārstniecības personām turpināsies līdz pieejamā finansējuma apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. jūlijam, paredz esošā kārtība.

Ņemot vērā lielo interesi par darbu reģionos, ar minētajiem grozījumiem MK noteikumos palielināts arī projekta kopējais attiecināmais finansējums, kas pēc grozījumu spēkā stāšanās ir 11 960 105 eiro. Atbalstu projekta ietvaros var saņemt noteikts ārstniecības personu loks, kuras reģionos trūkst. Plašāka informācija un pieteikumu veidlapas šeit.

Ģimenes ārstiem lielākas iespējas saņemt atbalstu par darbu reģionos

Veselības ministrija informē, ka ir paplašinātas iespējas ģimenes ārstiem ārpus Rīgas saņemt naudas kompensāciju. Atbalsts, ko finansē no ES fondu līdzekļiem, ieviests, lai veicinātu ģimenes ārstu paaudžu nomaiņu un nodrošinātu veselības aprūpi iedzīvotājiem.

Precizētie nosacījumi paredz, ka jaunais ģimenes ārsts, kurš pārņem ģimenes ārsta praksi no pensijas vecuma ģimenes ārsta reģionā, laika posmā no 2017. gada 24. marta līdz kompensācijas pieteikuma iesniegšanas brīdim nevar būt strādājis par ģimenes ārstu ārpus Rīgas ar pacientu sarakstā reģistrētām personām. Tādējādi turpmāk kompensāciju varēs saņemt arī tie ģimenes ārsti, kuri laika posmā no 2017.gada 24.marta ir aizvietojuši prombūtnē esošu ģimenes ārstu vai strādājuši kā papildus ģimenes ārsts cita ģimenes ārsta praksē.

Atgādinām, ka kompensāciju saņem abi ārsti – gan pensijas vecuma ģimenes ārsts, gan jaunais speciālists. Naudas kompensācija tiek izmaksāta par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu/pārņemšanu, bet jaunais ārsts papildus saņem vienreizēju finanšu atbalstu par darbu reģionā, ģimenes locekļiem un uzturēšanās izdevumiem.

Ģimenes ārsta prakses pārņemšanas nosacījumi ir:

  • ģimenes ārsta prakse atrodas ārpus Rīgas;
  • ģimenes ārsts, kurš pārņem praksi, pēc MK noteikumu spēkā stāšanās dienas (24.03.2017.) līdz kompensācijas pieteikuma iesniegšanai nav strādājis par ģimenes ārstu ar pacientu sarakstā reģistrētām personām ģimenes ārsta praksē ārpus Rīgas;
  • kompensācijas saņemšanas brīdī ģimenes ārsts, kurš nodod ģimenes ārsta praksi, ir sasniedzis pensijas vecumu;
  • kompensācijas saņemšanas brīdī ģimenes ārsts, kurš pārņem ģimenes ārsta praksi, nav sasniedzis pensijas vecumu;
  • ģimenes ārsts, kas pārņem ģimenes ārsta praksi, noslēdz līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu vismaz uz pieciem gadiem.

Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Veselības ministrija sāka īstenot 2017. gada nogalē. Pretendentu pieteikumu pieņemšana turpināsies līdz pieejamā finansējuma apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. jūlijam, paredz esošā kārtība.

Ņemot vērā lielo interesi par darbu reģionos, ar minētajiem grozījumiem MK noteikumos palielināts arī projekta kopējais attiecināmais finansējums, kas pēc grozījumu spēkā stāšanās ir 11 960 105 eiro.

Ģimenes ārstu piesaiste ir aktuāla visos reģionos Latvijā. Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta datiem ārpus Rīgas šobrīd ir vairākas brīvas prakses vietas – Līgatnē, Saldū, Liepājā, Tukumā, Talsos, Rankas pagastā un Sabilē. Taču liela daļa ģimenes ārstu ir pensijas vecumā, tāpēc aktuāla ir ģimenes ārstu paaudžu nomaiņa un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana arī citās pašvaldībās. Veselības ministrija aicina ģimenes ārstus izmantot pieejamo atbalstu. Plašāka informācija šeit

Latvijas Ārstu biedrība iestājas pret vakcinācijas loterijas rīkošanu

Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) iestājas par vakcināciju kā pašlaik drošāko un efektīvāko Covid-19 pandēmijas ierobežošanas līdzekli, bet ir kategoriski pret vakcinācijas loterijas rīkošanu. LĀB uzskata, ka fiskālu stimulu izmantošana sabiedrības veselības veicināšanā ir pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos. Biedrība aicina pārtraukt nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu neefektīvām reklāmas kampaņām un naudu novirzīt Latvijas veselības aprūpes stiprināšanai.

LĀB valde uzsver, ka vakcinācijas loterija un viena saukļa reklāmas kampaņas nav labākais veids, kā izglītot un uzrunāt sabiedrību, lai veicinātu vakcināciju pret Covid-19. Vēl vairāk – biedrība uzskata, ka šādas akcijas devalvē cilvēka dzīvības vērtību, jo veselība un vakcinācija nav laimes spēle!

VIENOTI PAR VESELĪBU

Tāpat nav saprotamas plānotās vakcinācijas loterijas izmaksu lietderība un finansiālais pamatojums, jo  gandrīz pusi no kopējā budžeta (520 tūkst. eiro) ir plānots atvēlēt reklāmai, nevis laimestiem. Loterijai atvēlēto naudu būtu lietderīgāk izmantot Covid-19 pacientu ārstēšanai un veselības aprūpes sistēmas kapacitātes stiprināšanai.

LĀB aicina valdību, atbildīgās ministrijas un Saeimu sabiedrības informēšanai un izglītošanai algot veselības nozares profesionāļus, kā arī vairāk sadarboties ar pašvaldībām un uzņēmējiem, kas spēj daudz tiešāk un efektīvāk uzrunāt konkrētas cilvēku grupas.

Vienlaikus LĀB atzīst, ka Latvija nav unikāla un šādas loterijas tiek rīkotas arī citviet pasaulē. Diemžēl vairumā gadījumu šī pieeja sevi nav attaisnojusies, jo nav vērsta uz konkrētu mērķauditoriju vajadzību uzrunāšanu. Biedrība rosina vakcinācijas aptveres palielināšanai un atsevišķu sabiedrības grupu mēķtiecīgam atbalstam pārdomāt, piemēram, bezmaksas transporta biļešu vai pusdienu/ pārtikas produktu talonu piešķiršanas stratēģiju. LĀB atkārtoti aicina Latvijas iedzīvotājus veikt vakcināciju, bet neskaidros jautājumu par vakcinācijas procesu pārrunāt ar saviem ģimenes ārstiem vai citiem ārstiem speciālistiem.

Ceļavārdi Gerda Herolda “Innere Medizin” tulkojumam

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) biedrs kardiologs Roberts Feders atgriezās Latvijā pēc vairākiem darba gadiem Vācijā, kurp bija devies mācībās. Atgriezās kopā ar labu un ļoti vajadzīgu palīgu ārsta darbā – grāmatu iekšķīgajās slimībās Gerd Herold und MitarbeiterInnere Medizin“, kas kalpo par rokasgrāmatu Vācijas un daudzu citu valstu kolēģiem.

Pirmais grāmatas tulkojums latviešu valodā tika izdots pēc dr. Roberta Federa iniciatīvas 2017. gadā, lasītājiem nodrošinot kardioloģijas sadaļu. Drīz pēc tam dr. R.Federa vadībā tika uzsākta arī pārējo daļu tulkošana, ko veica gan ārzemēs, gan Latvijā praktizējošu ārstu komanda – Dr. Roberts Feders, Dr. Dana Kigitoviča, Dr. Sabīne Upmale-Engela, Dr. Kārlis Rācenis, Dr. Antra Briede, Doc. Anda Kadiša, Dr. Annija Līce, Dr. Elīna Līce, Dr. Andra Pekša, Dr. Kaspars Rimicāns, Dr. Rihards Engels.

2020. gada janvārī visi tulkotāji un projekta vadītājas Dr. Dana Kigitoviča un Dr. Sabīne Upmale vērsās pie LĀZA, lūdzot atbalstīt aizsākto projektu – izdot plaši zināmā vācu medicīnas autora Gerda Herolda grāmatu internajā medicīnā „Innere Medizin” latviešu valodā. Projekta mērķis – palielināt latviešu valodā pieejamo mācību literatūru medicīnā. No tā iegūst ne tikai medicīnas studenti, rezidenti, ģimenes ārsti, bet gan jebkurš medicīnas nozares profesionālis. Elektroniskajā izdevumā latviski pieejamas ir nefroloģijas, pulmonoloģijas, reimatoloģijas, angioloģijas un hematoloģijas daļas.

Autoru kolektīvs grāmatas tulkojumu veica brīvprātīgi, kā arī grāmatas latviešu tulkojums ir brīvpieejams visiem lasītājiem Roberta Federa mājaslapā. Grāmatas izdošana bija uzticēta Latvijas Universitātes Akadēmiskajam apgādam un izdošanas izmaksas pilnībā sedza Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA), pateicoties Jura Lazovska ziedojumam.

Grāmatas ievadā ir reimatologa, LĀZA viceprezidenta Jura Lazovska ceļavārdi.

„Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) ar lielu prieku uzņēmās segt ar Gerda Herolda grāmatas “Iekšķīgās slimības” izdošanu saistītās izmaksas. Šī mācību un praktiskam ārstniecības darbam noderīgā literatūra nu bez maksas ir pieejama latviski lasošajiem ārstiem un medicīnas studentiem.

Pēc Dr. Roberta Federa iniciatīvas pieņemts liels izaicinājums un kopīgiem spēkiem paveikts vērtīgs darbs. Izaicinājumus saskatu daudzo svešvārdu tulkošanā, atrodot tiem atbilstošus latviskus terminus, kā arī rūpējoties par grāmatas satura atjaunināšanu nākotnē. Laikam ritot, mainās ne tikai ārstēšana, bet arī izpratne par slimību izcelsmi un diagnostikas paņēmieni. Gerda Herolda rokasgrāmatas priekšrocība ir tās konspektīvisms, nezaudējot precizitāti. Spēja sarežģītas lietas paskaidrot īsi, kodolīgi un atmiņā paliekoši ir māksla.

1985. gadā latviski iznāca mana tēva Ilmāra Lazovska sarakstītā grāmata “Iekšķīgo slimību pamati”. Katru sadaļu ievadīja īss pārskats, izceļot būtisko. Savam laikam neraksturīgi – garu, grūti uztveramu, no krievu valodas pārliktu tekstu vietā dienasgaismu ieraudzīja intuitīvi uztverams labā latviešu valodā uzrakstīts oriģināls mācību līdzeklis, kurā bija viegli orientēties un atrast meklēto. Toreiz grāmatu varēja uztvert kā gaismas staru vispārējā pelēcībā.

Dr. Gerda Herolda grāmata pēc apjoma, izklāsta skaidruma un būtiskā akcentēšanas atsauc atmiņā “Iekšķīgo slimību pamatus”. Ja 1985. gada grāmata bija kā gaismas stars, tad Dr. Roberta Federa un kolēģu veiktais līdzinās bākai, kura 45 gadus vēlāk daudz atšķirīgākā situācijā dod skaidru skatījumu uz būtisko slimību diagnostikā un ārstēšanā. Mūsu globalizētajā, ņirbošajā pasaulē ar neskaitāmām, reizumis pretrunīgām vadlīnijām, ko nereti nosaka deklarētas un nedeklarētas personiskas un komerciālas intereses, nepastarpināts un no interešu konfliktiem neatkarīgs redzējums ir būtiski nepieciešams. Tas atbilst LĀZA mērķim – “veicināt veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu un ārstu un zobārstu sadarbību un izglītību”. Tamdēļ esam priecīgi pievienot savu finansiālo artavu šī lielā darba novadīšanā līdz rezultātam. No sirds izsaku pateicību Dr. Robertam Federam un visai tulkotāju komandai par veikumu!”

Grāmata tiek izdota jau kopš 1980. gada, grāmatas izdevums tiek atjaunots ikgadēji. Šo materiālu izmanto medicīnas studiju apgūšanā ne tikai visā Vācijā, bet arī pārējās vāciski runājošās zemēs, kā arī citviet, kur tā ir tulkota. Vācijā medicīnas fakultātēs šī ir visplašāk pielietotā mācību literatūra, apgūstot iekšķīgās slimības. Tāpat to bieži izmanto klīniskajā praksē rezidenti un sertificēti ārsti, kad nepieciešama īsa, kodolīga un konkrēta, bet tajā pašā laikā vispusīga informācija par kādu tēmu iekšķīgajās slimībās. Jau šobrīd grāmata tiek tulkota 15 valodās, ieskaitot, krievu, angļu, poļu un igauņu. Grāmatas popularitāte skaidrojama ar tās vienoto un vienkāršo pieeju, kā arī atbilstību jaunākajām vadlīnijām un pierādījumiem medicīnā iekšīgajās slimībās. Tā bieži tiek izmantota, ne tikai mācību procesā, bet arī gatavojoties ārsta grāda, sertifikācijas un citiem eksāmeniem.

Esmu neizsakāmi priecīgs, ka šis apjomīgais projekts ar lielu autoru pašaizliedzību ir nonācis līdz finišam un, pateicoties LĀZA finansiālajam atbalstam, mediķiem Latvijā būs pieejama jauna medicīnas grāmata latviešu valodā.
Dr. Roberts Feders

Gerda Herolda grāmatas “Iekšķīgās slimības”  virtuālie atvēršanas svētki notika 4. jūnijā un tos var baudīt vēl joprojām. https://www.facebook.com/roberts.feders/videos/10158329283936801

Bet grāmatas elektronisko versiju var lejuplādēt personiskai lietošanai https://www.dr-feders.lv/herolds

atviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) vieno ārzemēs un Latvijā dzīvojošos ārstus un zobārstus, kā arī citus veselības nozares profesionāļus, zinātniekus un darbiniekus kopējam mērķim – visiem spēkiem veicināt veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu, ārstu un zobārstu izglītību un sadarbību. To dibināja 1947. gadā Eslingenā trimdā devušies latviešu ārsti.
Plašāk par LĀZA un iespējām atbalstīt medicīnas izglītību www.lazariga.lv

Preses relīze 17.06.2021.

CPME paziņojuma projekts par digitālo zaļo sertifikātu

Eiropas Ārstu pastāvīgā komiteja (CPME) pārstāv nacionālās ārstu asociācijas visā Eiropā. Mēs esam pilni apņēmības piedāvāt medicīnas profesijas pārstāvju viedokli Eiropas Savienībai un Eiropas politikas veidotājiem, aktīvi sadarbojoties visdažādāko ar veselību un veselības aprūpi saistīto jautājumu jomā.

CPME atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu[1] izveidot digitālo zaļo sertifikātu, kas pierāda, ka persona ir vakcinējusies pret COVID-19, testa rezultāti bijuši negatīvi vai cilvēks atveseļojusies no COVID-19. Šis sertifikāts atvieglos iespēju droši un brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē, turklāt Eiropas ārsti uzskata, ka šis sertifikāts mudinās iedzīvotājus uzņemties atbildību par vakcīnas saņemšanu. Imunizācija ir indivīdam piemītošas tiesības un kopīga atbildība par labāku sabiedrības veselību.

Tai pašā laikā ES jānodrošina, lai diskriminācijai netiktu pakļautas personas, kuras vēl nav varējušas vakcinēties, vai tās, kuras nevar vakcinēt. Kaut arī vakcinācija lielākoties ir bez maksas, testēšanas pakalpojumu cenas var būt augstas. Tāpēc sertifikātu brīvas pārvietošanās veicināšanai vajadzētu izmantot tikai tad, kad visās ES dalībvalstīs būs nodrošināta vismaz pietiekama piekļuve tādiem testēšanas pakalpojumiem, kurus cilvēki var atļauties.

CPME uzsver arī vajadzību pēc stingriem drošības pasākumiem pacientu datu aizsardzībai un atsaucas uz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja un Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas kopīgo nostāju šajā saistībā.[2] Turklāt, izstrādājot sertifikātu, jāņem vērā arī tā falsifikācijas risks. Jau tagad ir kļuvuši zināmi vairāki viltotu COVID-19 testu sertifikātu pārdošanas gadījumi ceļotājiem.[3]

Galīgais lēmums par digitālo zaļo sertifikātu jāpieņem, pamatojoties uz jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem un ņemot vērā privātuma un cilvēktiesību jautājumus.

CPME piekrīt tam, ka sertifikāts tiks izmantots kā pagaidu dokuments līdz brīdim, kad Pasaules Veselības organizācija (PVO) pasludinās COVID-19 pandēmiju par uzveiktu, bet mudina Eiropas Komisiju turpināt darbu, lai izstrādātu kopīgu Eiropas elektroniskās vakcinācijas karti izmantošanai parastajās imunizācijas programmās[4]. Visbeidzot, CPME atgādina, ka jau tagad lietošanā ir PVO Starptautiskais vakcinācijas vai profilakses sertifikāts (ICVP) un vēl ilgi pirms COVID-19 pandēmijas to prasīja ieceļošanai konkrētās valstīs ar paaugstinātu veselības apdraudējumu.

MĒRĶIS: Apspriešanai / TĒMA: Vakcinācija / AUTORS: CPME Sekretariāts / CPME NUMURS:CPME 2021/043 / DATUMS: 2021. gada 8. aprīlis


[1] Priekšlikums regulai par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (digitālais zaļais sertifikāts). Eiropas Komisija, 2021.
[2] EDAK EDAU kopīgā nostāja attiecībā uz digitālo zaļo sertifikātu. EDAK-EDAU, 2021.
[3] Eirpola brīdinājums par nelikumīgu viltus negatīvu COVID-19 testu sertifikātu pārdošanu. Eirpol, 2021.
[4] CPME politika vakcinācijas jautājumos. Eiropas Ārstu pastāvīgā komiteja (CPME), 2021