Skip to content

2024.gada 21.jūnija stājās spēkā Ministru kabineta 2024. gada 18. jūnija noteikumi Nr. 391 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”

LĀB informē, ka no 2024.gada 21.jūnija stājās spēkā Ministru kabineta 2024. gada 18. jūnija noteikumi Nr. 391 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”,  https://likumi.lv/ta/id/352922 un ar 21.06.20024. zaudē spēku Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”. Lūgums pievērst uzmanību, ka MK 18.06.2024. Noteikumos Nr.391 salīdzinot ar MK 18.12.2012. Noteikumiem Nr.943 ir mainīta punktu numerācija, kā arī ir mainīta pielikumu numerācija un redakcionāli precizēts pielikumu saturs.