Skip to content

Biedru priekšrocības

Latvijas Ārstu biedrības biedram ir tiesības:
 • vēlēt un tikt ievēlētam LĀB pārvaldes, izpildes un revīzijas institūcijās;
 • piedalīties biedru sapulcēs un citos LĀB organizētajos pasākumos;
 • apspriest un izteikt priekšlikumus par LĀB darbības uzlabošanu;
 • izmantot LĀB materiāltehnisko bāzi, kā arī zinātnes, informācijas un speciālo pakalpojumu potenciālu;
 • statūtos paredzētajā kārtībā pieprasīt LĀB biedru sapulces vai valdes ārkārtas sēdes sasaukšanu ar savu izvirzīto darba kārtību.
Samaksājis ikgadējo biedra naudu EUR 30.00, Jūs iegūstat:
 • iespēju sekot līdzi aktualitātēm medicīnā, katru mēnesi savā pastkastītē saņemot nacionālo medicīnas žurnālu “Latvijas Ārsts” bez abonēšanas maksas;
 • žurnāls “Latvijas Ārsts” pieejams arī elektroniski, sadaļā “Mans profils”;
 • atlaidi LĀB konferenču dalības maksai;
 • bez maksas ievietot sludinājumus LĀB mājaslapā;
 • iespēju pieteikties pie LĀB juristes uz 1h bezmaksas konsultāciju;
 • e-pastā saņemt aktuālo informāciju par konferencēm un video kursiem.

________________________________________________________________________________

Par LĀB biedru var kļūt jebkura fiziska persona ar ārsta vai zobārsta diplomu (individuālais biedrs); ārstu vai zobārstu profesionālās apvienības un biedrības (biedrs – juridiska persona), kurām ir juridiskas personas statuss un kuru visi īstenie biedri ir tikai fiziskas personas ar ārsta vai zobārsta diplomu. Biedra statuss, veicot ikgadējo maksājumu, ir uz vienu gadu no 1. janvāra līdz 31. decembrim. 

Aktuālo informāciju par biedra statusu, resertifikāciju varat apskatīties savā profilā: “Mans profils”.

________________________________________________________________________________

1. Pretendents, kas vēlas kļūt par Biedrības biedru, LĀB prezidentei vai valdei iesniedz iesniegumu.

2. Juridiskās personas – papildus iesniegumam iesniedz organizācijas statūtu kopiju, dibināšanas protokolu un biedru sarakstu. Dokumentus variet iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: madara@arstubiedriba.lv.

Biedra naudas apmērs (spēkā no 2013. gada 15. novembra):
EUR 45  iestāšanās maksa;
EUR 30  regulārā gada biedra nauda (jāsamaksā par nākamo gadu līdz iepriekšējā gada 15. decembrim).

Rekvizīti biedra naudas maksājumam:

Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
AS Swedbank
Konts: LV26HABA000140J038448

Ja ir nepieciešams rēķins par biedra naudu, tad lūgums to pieprasīt grāmatvedībai, e-pasts: gramatvediba@arstubiedriba.lv.
Ja vēlaties izstāties no biedrības, tad lūgums iesniegt iesniegumu.
Lasīt vairāk – biedrības statūti.

Aicinām pagarināt biedra statusu un aktīvi līdzdarboties arī turpmāk!