Skip to content

15.11.2022., biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” biedru atkārtota pilnsapulce

God. kolēģi!

2022. gada 15. novembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes aulā, Dzirciema ielā 16, Rīgā, notiks biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” (LĀB) biedru atkārtota pilnsapulce. Reģistrācija no plkst. 14.00.

DARBA KĀRTĪBĀ:

 1. Sapulces atklāšana, ziņojums par ieradušos biedru skaitu
 2. Sapulces vadītāja un protokolētāja, Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
 3. Viesu uzrunas
 4. Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums par komisijas priekšsēdētāju
 5. Prezidenta ziņojums
 6. Profesionālo struktūrvienību (Sertifikācijas padome, Ētikas komisija, Aroda tiesa, Izglītības komisija) vadītāju ziņojumi
 7. Revīzijas komisijas ziņojums
 8. Prezidenta vēlēšanas
 9. Goda biedru sveikšana
 10. Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums par prezidenta vēlēšanu rezultātiem, rezultātu apstiprināšana
 11. Ievēlētā prezidenta uzruna
 12. Viceprezidentu vēlēšanas, rezultātu apstiprināšana
 13. Valdes vēlēšanas, rezultātu apstiprināšana
 14. Revīzijas komisijas vēlēšanas, rezultātu apstiprināšana
 15. Sertifikācijas padomes, Ētikas komisijas, Izglītības komisijas un Aroda tiesas vēlēšanas, rezultātu apstiprināšana

Kandidātus ievēlēšanai LĀB pārvaldes un profesionālajās institūcijās var pieteikt, iesniedzot iesniegumu LĀB sekretariātā, Skolas ielā 3, Rīgā, vai iesūtot e-pastā lab@arstubiedriba.lv.