Skip to content

Jaunumi

VCA poliklīnika aicina darbā speciālistus

AS “Veselības centru apvienība”:
Medicīnas centrs “Elite” (Anniņmuižas bulvāris 85, Rīga)
Medicīnas centrs “Pulss 5” (Lāčplēša iela 38, Rīga)
Veselības centrs “Aura” (Nīcgales iela 5, Rīga)

aicina darbā

ENDOKRINOLOGU
UROLOGU
GINEKOLOGU
FIZIKĀLĀS UN REHABILITĀCIJAS MEDICĪNAS ĀRSTU
NARKOLOGU
PSIHIATRU

Prasības:

 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā
 • vēlams sertifikāts specialitātē

Darba alga: akorda alga – % no maksas un valsts pakalpojumiem, slodzes vidējais atalgojums sākot no 2083 EUR/mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).

Darba laiks: vienojoties, saskaņā ar grafiku.

Piedāvājam:

 • Darbu strauji augošā uzņēmumā
 • iespēju strādāt ar mūsdienīgām un inovatīvām tehnoloģijām
 • uzņēmuma pakalpojumu privilēģiju karti

Lai pieteiktos, sūtiet CV kristine.jankovska@vca.lv

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Iesniedzot savu CV un pieteikumu, Jūs piekrītat dalībai norādītās vakances kandidātu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Apliecinām, ka kandidātu izvērtēšanas un atlases procesā tiks nodrošināta tiesiska Jūsu personas datu apstrāde. Pēc konkursa noslēgšanās, Jūsu personas dati tiks dzēsti vai iznīcināti.
CV un pieteikumā norādāma tikai tā informācija, kas ir nepieciešama, lai objektīvi izvērtētu Jūsu kandidatūras atbilstību vakantajam amatam. Ievērojot minēto, aicinām izvērtēt CV un pieteikumā iekļaujamās informācijas apjomu. Pārzinis: AS “Veselības centru apvienība”, reģ.Nr.40103464662

Ojāra Veides Fonds gatavs atbalstīt Latvijas medicīnas speciālistus

Ojāra Veides Fonds gatavs atbalstīt Latvijas medicīnas speciālistus

Nu jau 12 gadus Ojāra Veides Fonds finansiāli atbalsta Latvijas medicīnu. Katru gadu 4-6 jaunajiem medicīnas speciālistiem ir iespēja saņemt stipendiju līdz $ 2500 apmērā. Stipendija jāizmanto 1,5 gadu laikā un par iegūtajām zināšanām jāsniedz rakstiska atskaite, kā arī finanšu pārskats.

Latvijas jaunie ārsti, rezidenti un citas ārstniecības personas ar augstāko medicīnisko izglītību var iesniegt pieteikumu Ojāra Veides Fonda stipendijai, ja apmācības paredzētas 2023/24 gadā, līdz 2023. gada 15. septembrim. Ojāra Veides fonda mērķis ir atbalstīt Latvijas speciālistus, kas strādā veselības aprūpes laukā Latvijā un kuriem ir izdevība un vēlēšanās papildināt profesionālās zināšanas kādā ārstniecības vai mācību iestādē ārzemēs. Stipendija paredzēta ceļa naudas, dzīvesvietas, maksas par mācībām, uztura izdevumu segšanai. Lai pieteiktos stipendiju konkursam, pretendentiem ir jānosūta pieteikuma e-pasts uz laza@lazariga.lv, pievienojot visus dokumentus (faila nosaukumā norādot uzvārdu un doc. saturu), tēmā norādot Ojāra Veides Stipendiju fondam. Pieteikšanās kārtība www.lazariga.lv sadaļā Stipendijas

2022. gadā stipendijas saņēma seši kolēģi: SIA “Vidzemes slimnīca” fizioterapeite Linda Kornete; Dr. Emīls Šmitiņš, Rīgas Stradiņa universitātes bērnu kardioloģijas rezidents; Dr. Nauris Zdanovskis, RSU radioloģijas katedras asistents; Dr. Kristaps Eglītis, Latvijas Universitātes vispārējās ķirurģijas programmas rezidents; Dr. Artūrs Šilovs, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcas rezidents radiologa specialitātē un Dr. Vadims Ņefjodovs, RSU Tālākizglītības fakultātes rezidents plastikas ķirurģijā. Finansiālu atbalstu savai profesionālai pilnveidei ārpus Latvijas ārstniecības iestādēs no Ojāra Veides Fonda ir saņēmuši jau 66 stipendiāti. Ar viņu pieredzes stāstiem var iepazīties ikgadējā LĀZA Apkārtrakstā.

Fondu sekmīgi kopš tā dibināšanas pirmās dienas 2009. gadā ir vadījis LĀZA eksprezidents, psihoterapeits un psihiatrs profesors Kaspars Tūters (Kanāda). Ojāra Veides fonds turpina savu darbu, tomēr 2023. gada nogalē tā vadību prof. Kaspars Tūters vēlas nodot reimatologa asoc. prof. Jura Lazovska rokās. Fonda kasiere būs valdes locekle zobārste Inese Flude un fonda valdē ienāks farmakoloģe prof. Ingrīda Selga Šķetre (Ingrida Selga Sketris), Latvijas goda konsule Kanādā Jaunskotijas provincē.

Juris Lazovskis: ”Esmu reimatologs Kanādas Jaunskotijas provincē. Esmu LĀZAs valdes un Ojāra Veides stipendiju fonda loceklis. Esmu pieredzējis pozitīvās pārmaiņas – gan savā, gan kolēģu un studentu profesionālajā izaugsmē, ko veicina iespēja iepazīties ar dažādām pieejām ārstēšanai atšķirīgās veselības aprūpes sistēmās. Liels prieks, ka ar fonda palīdzību šai procesā iespējams līdzdarboties.”

Plašāk par fondu un pieteikšanās kārtību www.lazariga.lv
Foto: Ojāra Veides Fonda vadītājs, asoc. prof. Juris Lazovskis
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja Latvijā
www.lazariga.lv; laza@lazariga.lv
tālr. +371 29121922

Par semināru organizēšanu ģimenes ārstiem un ārstējošiem ārstiem

Par projekta 4.3.6.2.SAM “Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana” aktivitāti – Semināru organizēšana ģimenes ārstiem un ārstējošiem ārstiem

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – Komisija) atzinīgi novērtē un izsaka pateicību par līdzšinējo sadarbību Latvijas Ārstu biedrībai un ar atbildību vēlamies informēt, ka Komisija īsteno Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.2. pasākuma ”Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei” īstenošanas noteikumi” projektu 4.3.6.2.SAM ”Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana” (turpmāk – Projekts). Projektā tiek īstenoti vairāki informatīvi pasākumi sabiedrības izpratnes veicināšanai par invaliditātes noteikšanas sistēmu.

Invaliditātes ekspertīzes pamatā būtisks aspekts ir ģimenes ārstu un ārstējošo ārstu (turpmāk – Ārsti) gatavotā dokumentācija un tās saturs, Projektā plānoti informatīvi izglītojoši semināri ģimenes ārstiem un ārstējošiem ārstiem (turpmāk – Ārsti), kas nosūta savus pacientus uz Komisiju invaliditātes un darbspēju ekspertīzēm. Semināru mērķis sniegt aktuālāko informāciju invaliditātes noteikšanas jomā, tajā skaitā par ekspertīzei nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt vadlīnijas nosūtījuma sagatavošanai.

Komisijas veiktā iepirkuma rezultātā ir noslēgts pakalpojuma līgums ar SIA “Biznesam.lv”, kas Komisijas uzdevumā mērķtiecīgi plānos un organizēs semināru norisi, tai skaitā semināru dalībnieku grupu komplektēšanu. Līdz 2025.gada beigām plānots realizēt aptuveni 30 (trīsdesmit) seminārus tiešsaistes platformā, iekļaujot visus Latvijas reģionus, tādējādi veicinot pēc iespējas plašākas Ārstu auditorijas iesaistīšanu un informēšanu.

Augsti novērtējot līdzšinējo sadarbību, Komisija aicina Jūs kā savas jomas profesionāļus un nozares pārstāvjus būt atsaucīgiem un sadarboties ar SIA “Biznesam.lv” pārstāvjiem, lai aptvertu pēc iespējas plašāku mērķauditoriju un kopīgi stiprinātu Ārstu zināšanas par nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un pacientu nosūtīšanu uz invaliditātes un darbspēju ekspertīzi, tādejādi mazinot administratīvo slogu, kas rodas papildu informācijas pieprasīšanā un sagatavošanā un veicinot klientu iesniegumu laicīgu izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu.

Jautājumus un informāciju par kontaktpersonu lūdzam sūtīt Projekta koordinatorei Vinetai Vējonei uz e-pastu: vineta.vejone@vdeavk.gov.lv.

Par obligātās elektroniskās kvīts ieviešanu ārstniecības un izglītības pakalpojumiem

Finanšu ministrijas izstrādātā Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2024. – 2027. gadam projekts paredz elektroniskās kvīts (turpmāk – e-kvīts) ieviešanu kā obligātu par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes iegūšanu, izglītības iegūšanu, tai skaitā interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem, lai gada ienākumu deklarācijā varētu iekļaut kā attaisnotos izdevumus, paredzētais rezultāts ir samazināt laika un resursu patēriņu gada ienākumu deklarāciju iesniegšanai un apstrādei, veicināt iestāžu un pakalpojumu sniedzēju datu apmaiņu ar Valsts ieņēmumu dienestu, kā arī iedzīvotājiem iespēja ātrāk saņemt pārmaksātā nodokļa atmaksu.

Lai vienkāršotu procesus un gūtu papildu fiskālo efektu, e-kvīšu ieviešanas termiņš ir plānots jau par 2024.gada periodu. Minētā sakarā ir būtiski apzināt, vai veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji un izglītības iestādes ir tam gatavi.

Attiecīgi, lai apzinātu e-kvīts ieviešanas praktiskās iespējas, Finanšu ministrija aicina Ekonomikas ministrijas pārstāvjus uz klātienes tikšanos 2023. gada 29. augustā vai 2023. gada 30. augustā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam aptaujāt Jūsu organizācijas biedrus minētajās nozarēs par e-kvīts ieviešanas praktiskajām iespējām, iespējamiem riskiem un problēmām, un nonāktu pie labākiem un efektīvākiem risinājumiem e-kvīts ieviešanai.

Lūgums iesūtīt mums šo informāciju līdz pirmdienai 28.08.2023

ANDA PAEGLE

Ekonomikas ministrijas
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments
Vecākā eksperte
Tel. nr. 67013242, m.t.: 26158998
anda.paegle@em.gov.lv
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija
pasts@em.gov.lv, www.em.gov.lv

pasts@em.gov.lv, www.em.gov.lv

Dobeles un apkārtnes slimnīca aicina darbā ķirurgu

SIA “ DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA ”
Ādama ielā 2, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, telefoni: valdes priekšsēdētājs -63781145; galvenā ārste -63722156; sekretāre -63781145; grāmatvedība -6 3781147; personāldaļa -63724552; reģ. Nr40003551323; konta Nr.LV24UNLA0050000387934, AS SEB banka, kods UNLALV2X., e-pasts: info@dobelesslimnica.lv

SIA “ Dobeles un apkārtnes slimnīca “ aicina darbā sertificētu

ķirurgu vai 3. studiju gada rezidentu kirurģijā darbam nodaļā, dežūrās un ambulatoro pieņemšanu;

Galvenie amata pienākumi:

 ● konsultēt, izmeklēt un ārstēt ķirurģiska profila pacientus un pacientu uzņemšanas nodaļā, observācijas palātā un stacionāra nodaļās;
● sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību pacientiem dzīvībai vai veselībai bīstamā  stāvoklī;
● saskaņot un pieņemt lēmumu par pacienta hospitalizāciju, novērošanu vai  izrakstīšanu ambulatorai ārstēšanai;
● informēt pacientu par izrakstīto medikamentu vai ārstniecisko metožu iespējamām blaknēm;
● medicīniskajā dokumentācijā, atbilstoši lietvedības prasībām precīzi un savlaicīgi atspoguļot par pacientu iegūto informāciju, veiktās manipulācijas/operācijas un nozīmēto terapiju;

   Prasības kandidātiem:

  ● augstākā medicīniskā izglītība (ķirurga sertifikāts) vai specialitātes rezidents sākot no 3.studiju gada;
  ● reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
  ● spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
  ● spēja ātri reaģēt un rīkoties neatliekamās situācijās;
  ● precizitāte un atbildība;
  ● zināšanas darbā ar datoru;
  ● veselīgas profesionālās ambīcijas.

 Piedāvājam:

 ● darba līgums uz nenoteiktu laiku;
 ● summētais darba laiks;
 ● atbildīgs,dinamisks un interesants darbs profesionāļu komandā;
 ● stabils atalgojums vienmēr laikā un sociālās garantijas;
 ● atalgojums balstīts uz personīgā darba ieguldījumu, darba kvalitāti un efektivitāti no 2500 EUR
 ● papildus piemaksas un kompensācijas;
 ● darba devēja apmaksātas profesionālās izaugsmes iespējas;
 ● iespēja pretendēt uz kompensāciju atbilstoši Veselības Ministrijas Eiropas Savienības fonda projektam;
 ● nodrošinām ar dienesta dzīvokli, bērnudārzu.

Kontaktinformācija
Cv un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@dobelesslimnica.lv
Adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV-3701
Kontaktpersona – valdes priekšsēdētājs Leons Zariņš, talr.+37129410863

Veselības centru apvienība aicina darbā speciālistus

AS “Veselības centru apvienība”:
Ķekavas doktorāts  (Rīgas iela 22A, Ķekava)
Medicīnas centrs “Vesels” (Zāģeru iela 11, Rīga)
Poliklīnika “Dole” (Maskavas iela 357, Rīga)
Veselības centrs “Pļavnieki” (A.Saharova iela 16, Rīga)
Juglas medicīnas centrs (Juglas iela 2, Rīga)
Juglas medicīnas centrs (Juglas iela 2, Rīga)
Dubultu poliklīnika (Slokas iela 26, Jūrmala)  

aicina darbā 

Reimatologu

oftalmologu

otolaringologu

Arodveselības un arodslimību ārstu

Bērnu ķirurgu

Gastroentererologu

Bērnu gastroenterologu

Endokrinologu

Bērnu endokrinologu

Ginekologu

Endoskopistu

Neirologu

Dermatologu

Bērnu neirologu

Kardiologu

Ehokardiogrāfijas metodes ārstu

Veloergometrijas speciālistu

Ultrasonogrāfijas speciālistu

Prasības:

 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā
 • vēlams sertifikāts specialitātē

Darba alga: akorda alga – % no maksas un valsts pakalpojumiem, slodzes vidējais atalgojums sākot no 2083 EUR/mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).

Darba laiks: vienojoties, saskaņā ar grafiku.

Piedāvājam:

 • Darbu strauji augošā uzņēmumā
 • iespēju strādāt ar mūsdienīgām un inovatīvām tehnoloģijām
 • uzņēmuma pakalpojumu privilēģiju karti

Lai pieteiktos, sūtiet CV irina.bogdanova@vca.lv

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Iesniedzot savu CV un pieteikumu, Jūs piekrītat dalībai norādītās  vakances kandidātu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums.  Apliecinām, ka kandidātu izvērtēšanas un atlases procesā tiks nodrošināta tiesiska Jūsu personas datu apstrāde. Pēc konkursa  noslēgšanās, Jūsu personas dati tiks dzēsti vai iznīcināti.
CV un pieteikumā norādāma tikai tā informācija, kas ir nepieciešama, lai objektīvi izvērtētu Jūsu kandidatūras atbilstību vakantajam amatam. Ievērojot minēto, aicinām izvērtēt CV un pieteikumā iekļaujamās informācijas apjomu. Pārzinis: AS “Veselības centru apvienība”, reģ.Nr.40103464662

Uzsākta pieteikšanās neformālo aprūpētāju kompetenču attīstības programmā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina visus, kuri ikdienā sniedz aprūpi saviem tuvākajiem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, piedalīties jaunajā kompetenču attīstības programmā neformālajiem (neprofesionālajiem) aprūpētājiem. Šī programma ļaus iegūt nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai sniegtu atbalstu un aprūpi cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Pirmās apmācības sāksies šajā rudenī un tiks piedāvātas divos pamatmoduļos: “Aprūpētāja pašaprūpe” un “Saskarsme”.

Programma ir domāta cilvēkiem, kuri rūpējas par ģimenes locekļiem, kaimiņiem, draugiem vai citiem tuviem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Pilotprojekta ietvaros plānots apmācīt 100 neformālos aprūpētājus, kuri spēs nodrošināt atbilstošu atbalstu un aprūpi cilvēkiem ar traucējumiem, kā arī rūpēties par savu psihoemocionālo labklājību.

Kompetenču attīstības programma tika izstrādāta kopā ar SIA “AC Konsultācijas”, SIVA speciālistiem, sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām, kā arī nozaru ekspertiem. Programma ir veidota moduļu veidā un ir savstarpēji ērti salāgojama, lai to piemērotu dažādām neformālo aprūpētāju vajadzībām un ļautu elastīgi iegūt nepieciešamās zināšanas. Tā ietver A pamatmoduļus (5 dienu apmācības) un specializētos B moduļus (1-2 dienu apmācības), kas pielāgoti dažādiem funkcionālo traucējumu veidiem, piemēram, garīgās veselības, redzes vai dzirdes traucējumiem.

Apmācības ietvers praktiskus uzdevumus, lai pilnveidotu neformālo aprūpētāju prasmes un zināšanas. Tajās izcila lektoru komanda – sociālās jomas eksperti, SIVA speciālisti – ārsti, fizioterapeiti, ergoterapeiti, psihologi un citi speciālisti nodrošinās apmācības praktiskā vidē SIVA Koledžā Jūrmalā, ļaujot arī satikties un dalīties pieredzē ar līdzīgu vajadzību cilvēkiem. Apmācībām var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu SIVA mājaslapā. Vairāk informācijas var uzzināt SIVA mājaslapā un sociālajos medijos.

Šīs kompetenču attīstības programma notiek Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda investīciju projekta “RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. TālākIzglītība.” ietvaros. Projekts un apmācības tiek īstenotas ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.

Informācija par programmu:

Ilze Ločmele, SIVA ANM Projekta galvenā metodiķe

Telefona numurs +371 27064068

E-pasta adrese: ilze.locmele@siva.gov.lv

BKUS aicina darbā Ārstniecības direktoru

VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
Rīgā, Vienības gatvē 45
Vienotais reģistrācijas Nr.40003457128

Meklējam jaunu kolēģi –  Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Ārstniecības direktoru

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ir dibināta 1899.gadā un lepojas ar savu ilggadējo vēsturi un tradīcijām. Apgūstot jaunākās tehnoloģijas, sekojot mūsdienu tendencēm un pakalpojumu kvalitātes prasībām, slimnīca ir kļuvusi par lielu un mūsdienīgu ārstniecības iestādi Latvijā, kura šobrīd nodarbina ap 2000 darbinieku.

 Slimnīcas misija ir ārstēt, aprūpēt, mācīt un iedvesmot tā, lai bērniem Latvijā būtu iespējami veselīgāka un pilnvērtīgāka dzīve. Šīs misijas realizēšana ir atkarīga no cilvēkiem, kas strādā pie mums un mūsu darbinieki ir Bērnu Slimnīcas nozīmīgākā vērtība.

Nāc, pievienojies un esi viens no mums, palīdzot augt un attīstīties!

Obligātās prasības kandidātiem:

Izglītība:

Profesionālā pieredze:

 • Profesionālā darba pieredze ārsta amatā vismaz 5 gadi
 • Pieredze vidējā vai augstākā līmeņa vadītāja amatā vidējā vai lielā organizācijā vismaz 3 gadi

Zināšanas un prasmes:

 • Teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas
 • Labas prasmes darbā ar datoru, informācijas sistēmām un datu apstrādes programmām
 • Datu analīzes un prezentācijas prasmes

Nepieciešamās kompetences:

 • veidojot stipru, profesionāli spēcīgu, uz attīstību un izaugsmi vērstu ārstniecības vadītāju komandu
 • virzīt, motivēt un iedvesmot ārstniecības struktūrvienību vadītājus kopējo un personīgo mērķu sasniegšanai
 • un pieņemt drosmīgus un uz attīstību vērstus lēmumus, kā arī uzņemties par tiem atbildību
 • cieņpilnas, uz sadarbību vērstas attiecības ar kolēģiem un sadarbības partneriem

Citas prasības:

 • Pieredze ārstniecībā un izpratne par bērnu veselības pakalpojuma organizēšanas kārtību
 • Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta prasībām

Galvenie amata pienākumi:

 • Stratēģisko mērķu un uzdevumu izvirzīšana un izpildes uzraudzība
 • Rīcībpolitikas un plānu izstrāde
 • Ārstniecības struktūrvienību vadība
 • Ambulatoro un stacionāro pakalpojumu attīstības virzīšana
 • Pacientu drošības un pacientu pieredzes kultūras iedzīvināšana
 • Jaunu, inovatīvu un efektīvāku risinājumu un metožu ieviešanas nodrošināšana
 • Kvalitātes rādītāju noteikšana un uzraudzība, ekselences standartu ieviešana
 • Nacionālā veselības dienesta līgumu izpildes uzraudzība
 • Sadarbības attīstīšana ar ārvalstu slimnīcām, klīnikām un centriem kvalitatīvāku un plašāku ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai, rezultātu sasniegšanai un zināšanu pārnesei
 • Ikdienas operatīvo jautājumu risināšana savas kompetences ietvaros
 • Iesaiste infrastruktūras attīstības projektos
 • Sadarbība izglītībā un pētniecībā
 • Sadarbība ar Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu
 • Darbība Bērnu slimnīcas vadības grupas sastāvā

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas
 • Atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu

Darba laiks: normālais darba laiks
Darba līgums: tiek slēgts uz 4 gadu periodu, ar iespējām pagarināt uz nākamo periodu pēc darba snieguma izvērtēšanas.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Pieteikums vakancei Ārstniecības direktors” lūdzam sūtīt uz e-pastu: vakances@bkus.lv

Informējam, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz atlases 2.kārtu.

Kontaktpersona jautājumu uzdošanai par vakanci: Valdes locekle Zane Straume, e-pasts: zane.straume@bkus.lv., tālr.29451578.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk –VDAR) 13.pantu, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas” informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, kontaktinformācija: Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004; elektroniskā pasta adrese: info@bkus.lv.

Papildu VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” interneta vietnē www.bkus.lv sadaļā Datu drošība.

Valsts asinsdonoru centrs aicina darbā

Valsts asinsdonoru centrs aicina pieteikties darbā

ĀRSTU

Donoru nodaļā uz nenoteiktu laiku

Darba procesā Tu:

-Veiksi asins un asins komponentu donoru atlasi Centrā un izbraukumos, ievērojot iekšējas

dokumentācijas prasības.

– Sniegsi informāciju donoriem par donoru tiesībām un pienākumiem, procedūras norisi.

– Sniegsi medicīnisko palīdzību donoram procedūras laikā vai pēc tās (ja tas nepieciešams), veiksi donoru blakņu uzskaiti un dokumentēšanu.

– Informēsi donoru par viņa izmeklēšanas rezultātiem, sniegt konsultācijas amata kompetences ietvaros, nosūtīsi pie ģimenes ārsta

– Veiksi centra atbildīgās personas par donoru drošību pienākumus.

– Veiksi pirmsdonācijas skrīninga izmeklēšanu donoriem atlases procesā.

– Nodrošināsi donoru datu informācijas sistēmas pielietošanas kārtību.

– Informēsi nodaļas vadītāju vai Asins pagatavojumu krājumu nodaļas vadītāju par sagatavoto     asins/asins komponentu atsaukšanas nepieciešamību, ja rodas pamatotas šaubas par to kvalitāti.

– Popularizēsi donoru kustību dažāda vecuma iedzīvotāju grupās (lasot lekcijas, sniedzot intervijas, utt.), sadarbībā ar Sabiedrisko attiecību speciālistu un preses sekretāru.

No Tevis mēs sagaidām:

– augstāko izglītību medicīnas jomā;

– ne mazāk kā 1 gadu darba pieredzi specialitātē:

– sertificēts ārsts (transfuziologs vai citas specialitātes ārsts), reģistrēts Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā;

– datorprasmes: tekstapstrādes, prezentāciju gatavošanas prasmes, prasme strādāt ar izklājlapām (Excel u.c.), lietot elektronisko pastu, izmantot interneta pārlūkprogrammas, kā arī strādāt Windows vidē;

-valsts valodas zināšanas normatīvos aktos noteiktajā apjomā;

– krievu valodas prasme: – labā līmenī (sarunvaloda);

– angļu valodas prasme: pamatzināšanu līmenī.

Mēs Tev piedāvājam:

– stabilu, atbildīgu un interesantu darbu

– veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas

– darba vietu Sēlpils ielā 9, Rīgā

– atalgojumu līdz 1768 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Sīkāku informāciju varat saņemt zvanot: 20217628 (Donoru nodaļas vadītāja)

Jūsu CV un pieteikuma vēstules lūdzam sūtīt uz e-pastu ingrida.veigule@vm.gov.lv 

ar norādi “Pieteikums ārsta amatam”

Pieteikumus pieņemsim līdz 2023.gada 08.septembrim. Iepriekš pateicamies visiem, kas izrādīs interesi, tomēr sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks virzīti otrajai atlases kārtai

Informējam, ka Jūsu pieteikums tiek apstrādāts atbilstoši personu datu apstrādes prasībām šī konkursa ietvaros.