Skip to content

RSU starptautiskais pētījums

Aicinām iesaistīt veselības aprūpes profesionāļus piedalīties RSU īstenotā projekta DDS-MAP pētījumā, kura mērķis ir noskaidrot, kā veselības aprūpes jomas profesionāļi vērtē savas zināšanas un prasmes digitālo tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā un profesionālajā praksē.

Dalība pētījumā ir pilnīgi brīvprātīga. Pētījumā iekļautie jautājumi nav sensitīva rakstura, tomēr, ja jūtaties neērti, atbildot uz jautājumiem, jebkurā brīdī varat pārtraukt aptaujas pildīšanu. Pēc aptaujas aizpildīšanas nebūs iespējams atsaukt iesniegtās atbildes, jo tās nav iespējams identificēt.

Pētījums ir apstiprināts RSU Pētījumu ētikas komitejā.

Papildus informācija par projektu:
RSU ir iesaistījies programmas Apvārsnis (Horizon) Eiropa EU4 Health projektā DDS-MAP.
DDS-MAP mērķis ir izstrādāt apmācību moduļus, kas pielāgoti veselības aprūpes dienestos strādājošo vajadzībām. DDS-MAP projektā piedalās 15 organizācijas (universitātes, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, apmācību nodrošinātāji, veselības apdrošinātāji) no visas ES. DDS-MAP tiek finansēts Eiropas Savienības iniciatīvas EU4Health ietvaros. Vairāk par DDS-MAP projektu var uzzināt, klikšķinot uz šīs saites – https://ddsmap.webbaysolutions.com

DDS-MAP satura izstrādes laikā ir svarīgi konsultēties ar veselības aprūpes pakalpojumu jomā strādājošajiem un noskaidrot, kā veselības aprūpes jomas profesionāļi vērtē savas zināšanas un prasmes digitālo tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā un profesionālajā praksē.

Saite uz aptauju: Survey – DDS-MAP (easpd.eu) 
Lūdzu ņemt vērā, ka projekta mājaslpā t.sk. aptaujā ir iespējams izvēlēties valodu (ir pieejama LV versija).