Skip to content

LĀB kursi – ĪSAIS KURSS KLĪNISKAJĀ ELEKTROKARDIOLOĢIJĀ/ attālināti

2024. gada 23., 24. maijā, 6.,7. jūnijā
Kurss notiek četras dienas Zoom platformā
ceturtdienās plkst. 15.00 – 17.00; piektdienās plkst. 14.00 – 16.00
EUR 59,00; 16 TIP