Skip to content

Par aizliegumu lietot pesticīdus apdzīvoto lauku māju tuvumā

Latvijas Ārstu biedrība ir nosūtījusi vēstuli Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijai, Latvijas Republikas Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai, Veselības ministrijai, Zemkopības ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kurā vērš uzmanību uz pēdējiem pētījumiem saistībā ar pesticīdu lietošanu lauksaimniecībā un to ietekmi uz cilvēku veselību.

Latvijas Ārstu biedrība iestājas par pesticīdu lietošanas aizliegumu vismaz 25 metru attālumā no cilvēku mītnēm. Lauksaimniekiem, kuri plāno izmantot pesticīdus, herbicīdus, insekticīdus un fungicīdus, šādā lauksaimniecības zemju tuvumā dzīvojošie iedzīvotāji rakstiski, kā arī izmantojot attiecīgās pašvaldības oficiālās informācijas vietnes jāinformē vismaz vienu nedēļu pirms plānotā līdzekļa lietošanas. Paziņojamajai informācijai jāietver ziņas par dienu, laiku un kādu augu aizsardzības līdzekli plānots izmantot. Pesticīdu lietošana apdzīvotās teritorijās, piemēram, pilsētās un ciemos, nav pieļaujama.

Viennozīmīgi nedrīkstētu pieļaut situāciju, kurā lauksaimniecībā iesaistītie uzņēmēji var izmantot pesticīdu iegādei subsīdijas. Pēc būtības Latvijas iedzīvotāju nodokļu nauda tiek izmantota viņu veselības pasliktināšanai. Ne mazāk svarīgi ir informēt un izglītot Latvijas iedzīvotājus par pesticīdu ietekmi uz vidi un viņu veselību.

Pesticīdu lietošanas ierobežošana ir būtisks priekšnoteikums ikviena Latvijas iedzīvotāja veselības saglabāšanā un nākamo paaudžu veselības nodrošināšanā.

Ar vēstules saturu variet iepazīties šeit –