Skip to content

Konference “Sociālā darba profesijas attīstība” un HIV testēšanas diena Cēsīs, 20. martā

20. martā Cēsīs Labklājības ministrija projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros organizē konferenci sociāla darba speciālistiem. Šī gada konferences tēma ir sociālā darba profesijas attīstība. Konferences “Sociālā darba profesijas attīstība mērķis ir atgādināt par sociālā darbinieka sūtību – būt pārmaiņu aģentam, kurš, izprotot savu klientu vajadzības, iestājas par šo vajadzību īstenošanu, attīsta jaunus pakalpojumus un sekmē mūsdienīga sociālā darba attīstību.

Paralēli konferences programmai sadarbībā ar Cēsu novada domi, Cēsu novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests”, un Baltijas HIV asociāciju tiks organizēta HIV testēšanas diena, kur gan konferences dalībniekiem, gan Cēsu novada iedzīvotājiem būs iespēja veikt HIV eksprestestus. Organizējot šo pasākumu, Labklājības ministrija vēlas pievērst gan sabiedrības, gan sociālās jomas speciālistu uzmanību HIV izplatības aktualitātei Latvijā.

Iedzīvotājiem HIV testēšanas punkts būs atvērts 20. martā no plkst. 9.30 līdz plkst. 14.00 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas telpās, Raunas ielā 7.

HIV testēšanas punktā iedzīvotājiem būs iespēja ne tikai veikt HIV exprestestus, bet saņemt konsultācijas par HIV profilakses un ārstēšanas jautājumiem un sniegto atbalstu HIV inficētiem iedzīvotājiem.