Skip to content

Bauskas slimnīca aicina darbā traumatologu,ortopēdu ambulatorajā daļā

SIA „Bauskas slimnīca”, reģistrācijas Nr.43603017682,
aicina darbā Traumatologu,ortopēdu ambulatorajā daļā
profesijas klasifikatora kods 2212 101

Prasības pretendentiem:

 • Ārsta grāds, LR Ārstniecības personu reģistrs
 • Sertifikāts specialitātē, rezidentūra traumatoloģijā – ortopēdijā, sākot ar 3.gadu
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes spējas, spēja strādāt komandā, apzinīga un godprātīga attieksme pret darbu, atbildība par sava darba izpildi
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas citu svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī
 • datorprasmes; prasme strādāt ar biroja tehniku un sakaru ierīcēm, viedierīcēm, amata pienākumu veikšanai nepieciešamo programmatūru, informācijas sistēmas un datu bāzes.

Galvenie darba pienākumi:

 • Ambulatoro pacientu pieņemšana – diagnostika, ārstēšana atbilstoši specialitāti
 • Artroskopisko izmeklējumu un operāciju veikšanas dienas stacionārā;
 • Pārzināt un pielietot traumatoloģijā, ortopēdijā mūsdienu labākai praksei atbilstošās diagnostiskās un ārstnieciskās metodes;
 • Saprotamā veidā sniegt pacientiem informāciju par slimības diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu un izskaidrot nepieciešamās ārstēšanas taktiku;
 • Dokumentēt (elektroniskā vidē) izmeklējumu procesu un informāciju par pacientu veselību un nozīmēto terapiju
 • Sniegt priekšlikumus darba organizācijas pilnveidošanai un veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanai

Piedāvājam:

 •  motivējošu atlīdzības sistēmu
 • apmaksātu tālākizglītību, profesionālās kvalifikācijas celšanas apmācības, seminārus, konferences, utml
 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu
 • dinamisku, radošu darbu draudzīgā kolektīvā un jaunus kontaktus
 •   augstas sociālās garantijas
 • veselības apdrošināšanu;


Pretendentiem jāiesniedz:

 • pieteikuma vēstule, kurā ir aprakstīta darba pieredze atbilstoši izvirzītajām prasībām;
 •   dzīvesgaitas apraksts (Curriculum Vitae (CV));
 •   izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

Pieteikumu un dokumentus sūtīt uz e-pastu: personals@bauskasslimnica.lv

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK  (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, SIA “Bauskas slimnīca” informē, ka:

 1. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi;
 2. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Bauskas slimnīca”