Skip to content

Mācību programmu “Psiholoģiskā trauma un tās pārstrāde”

Sveicināti, cien. kolēģi!

Informējam, ka Latvijas Psihologu biedrības Profesionālās kompetences centrs 2024. gada pavasarī sezonā atkārtoti organizē mācību programmu “Psiholoģiskā trauma un tās pārstrāde” 40 akadēmisko stundu apjomā. 

Programmu vadīs pieredzējuši psihologi, psihoterapijas speciālisti, psihoterapeiti un izcili pasniedzēji:

  • Anita Pīlēna, psihoterapijas speciāliste;
  • Gitāna Dāvidsone, Mg.psych.
  • Guna Berga, Junga analītiķe, Smilšu spēles terapeite, psihoterapijas speciāliste
  • Jeļena Harlamova, Dr.psych.
  • Marks Jermaks, Mg. psych.

Mācību norise plānota gan tiešsaistē, gan klātienē laika posmā no 06.04.2024. līdz 08.05.2024.

Programmas mērķauditorija: psihologi, psiholoģijas studenti, psihoterapeiti, psihoterapijas speciālisti, mākslas terapeiti, sociālie darbinieki, garīdznieki, teologi, mācītāji , supervizori, karjeras konsultanti, mediatori un citu palīdzošo, izglītojošo, konsultējošo profesiju pārstāvji, kuri sniedz konsultācijas un sniedz psiholoģisko palīdzību, tai skaitā strādā ar klientiem, kuri ir piedzīvojuši psiholoģisko traumu.

Programmas mērķis: padziļināt zināšanas, pilnveidot prasmes un attīstīt kompetences par psiholoģiskās traumas bioloģiskajiem aspektiem, tās riska faktoriem, izpausmēm un sekām, kā arī tās pārstrādes pieejām un metodēm vairāku psiholoģisko koncepciju ietvaros, integrējot tās atbilstoši savai profesionālajai darbībai.

Nenokavējiet pieteikties programmā līdz 11.03.2024 un maksājiet mazāk!

Dalībnieku skaits programmā ir ierobežots – vēl ir atlikušas dažas brīvas vietas!

Nepieciešamie soļi, lai reģistrētos mācību programmai:
1. Aizpildīt pieteikuma anketu – https://forms.gle/xYwspYqkUoVfNPQ28

2. Veikt apmaksu uz LPB Profesionālās kompetences centra bankas kontu atbilstoši dalības maksas plānam (sīkāku informāciju par skatīt pielikumā).
3. Rekvizīti:
Latvijas Psihologu biedrība
Vienotais reģ. Nr.: 40008203882
Konta Nr.: LV83HABA0551050540179

Sīkāku informāciju par programmas plānu, dalības maksu un lektoriem skatīt materiālā pielikumā.

· Programmas dalībnieki, kuri būs piedalījušies visās nodarbībās, saņems Pieaugušo neformālās izglītības iestādes “Latvijas Psihologu biedrības Profesionālās kompetences centrs” apliecību.

· Pieslēgšanās mācību tiešsaistei būs iespējama tikai pēc e-pastā saņemtā uzaicinājuma

· Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazināties, rakstot uz konsultesana.lpb.pkc@gmail.com

Lūgums nodot un pārsūtīt minēto informāciju par šo mācību programmu saviem kolēģiem!

Latvijas Psihologu biedrības 
Profesionālās kompetences centra vārdā, 
ar cieņu Sandra Feldmane
Mob.tālr.: (+371) 28347531