Skip to content

Nozares aktualitātes

Norisināsies Latvijā pirmais hospisa aprūpes diskusiju forums “Tiesības uz cieņpilnu nāvi”

22. martā plkst. 10.00 Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā nodibinājums “Hospiss LV” ar LU un Latvijas Ārstu biedrības atbalstu rīko diskusiju forumu “Tiesības uz cieņpilnu nāvi”. Tā mērķis ir veidot sabiedrības, politiķu un ierēdņu izpratni par pasaules labākajai pieredzei atbilstošu hospisa aprūpes pakalpojuma ieviešanu Latvijā.

Forumā ar hospisa jomu saistīti ārsti, tiesību speciālisti, teologi atbildēs uz neskaidrajiem jautājumiem un skaidros, kas ir hospisa aprūpe un kāpēc ir nozīmīgi Latvijā šo jomu sakārtot.

Forumu atklās Valsts prezidenta dzīvesbiedre Andra Levite un Maltas Republikas prezidenta dzīvesbiedre Mirjama Vella (Miriam Vella).

Zināšanās un pieredzē dalīsies tādi sabiedrībā zināmi cilvēki kā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Paliatīvās aprūpes nodaļas vadītājs ārsts Vilnis Sosārs, Latvijas Ārstu biedrības prezidente ārste Ilze Aizsilniece, tiesību zinātnieki ­­­­– Sanita Osipova un Laura Kadile –, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liene Cipule, teologi – Indulis Paičs, Linards Rozentāls – u. c.

Latvijā atšķirībā no citām Eiropas valstīm paliatīvā aprūpe ir atstāta novārtā – valstī nav nedz vienotas hospisa sistēmas, nedz arī stabila, pastāvīga valsts atbalsta. Forumā plānots izcelt sociāli mazaizsargātu un augstam diskriminācijas riskam pakļautu personu – hospisa pacientu – intereses un vajadzības, akcentējot cilvēktiesību aspektus, kā arī diskutēt par hospisa pacientiem nepieciešamajiem pakalpojumiem, problēmām to ieviešanā un uzzināt ārvalstu pieredzi.

“Hospiss ir paliatīvās aprūpes beigu posms, lai nodrošinātu cilvēka cieņpilnu aiziešanu. Tas nevar balstīties tikai uz atsevišķiem pilotprojektiem, kā tas ir pašlaik, jo tādējādi nav nodrošināta pieeja pēdējās aprūpes pakalpojumam ikvienam, kam tā nepieciešama. Šī aprūpe jāiekļauj pamatpakalpojumos, ar skaidru sistēmu un pietiekamu finansējumu, lai nevienam cilvēkam Latvijā nevajadzētu nomirt vientulībā un smagās ciešanās. Mūsu foruma mērķis ir veicināt sabiedrības informētību un šādas sistēmas izveidi,” norāda nodibinājuma “Hospiss LV” līdzdibinātāja Ilze Zosule.

Pērn nodibinājums “Hospiss LV” saņēma Eiropas Pilsoņu balvu par neatlaidību un aktīvo iesaisti hopisa pacientu aprūpē. Nodibinājuma mērķis ir Latvijā ieviest atsevišķu hospisa aprūpes sistēmu, kad valsts finansē starpdisciplināru pakalpojumu, apvienojot veselības, sociālo, psiholoģisko un garīgo aprūpi, ievērojot neārstējami slimā cilvēka un viņa ģimenes emocionālās, garīgās, fiziskās un sociālās vajadzības, kā arī izveidot aprūpes namu, kur pacientiem cieņpilni aizvadīt pēdējās dzīves dienas, ja mājās tas nav iespējams.

Interesenti forumu varēs skatīties tiešraidē LETA mājaslapā vai Hospiss LV Facebook lapā!

Mediju pārstāvjus, kuri vēlas apmeklēt forumu, lūdzam pieteikties, rakstot uz e-pastu: pieteikumi@hospiss.lv

Saziņai: +371 28664614 | pieteikumi@hospiss.lv

LĀZA turpina atbalstu Latvijas medicīnai

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijas 2023!

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonds jau kopš 2005. gada atbalsta Latvijas medicīnas studentus. Līdz 2023. gadam stipendijas saņēmuši gandrīz 100 studenti.

Līdz 15.aprīlim Latvijas medicīnas augstskolu vecāko kursu studentus aicinām pieteikties Latviešu ārstu un zobārstu apvienības ikgadējai Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijai.

Stipendijas tiek piešķirtas Latvijā studējošiem vecāko kursu medicīnas studentiem, kam ir ne tikai labas sekmes mācībās, plašs interešu loks, bet kas arī savu turpmāko dzīvi ir nolēmuši saistīt ar ārsta profesiju Latvijā. Nozīmīga ir arī studenta finansiālā situācija, skaidrība par līdzekļu izlietojumu, aktīva dzīves pozīcija, piedaloties sabiedriskajā dzīvē.

Otrā atlases kārta – intervija notiks maijā. Pieteikumus izvērtēs un lēmumu pieņem “Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda” stipendiju komisija. Stipendijas apjoms ir no 400 līdz 1000 EUR.

Kopš 2016. gada tiek piešķirtas arī veicināšanas stipendijas. Pretendentiem, kas saņēmuši veicināšanas stipendiju, ir iespēja atkārtoti pretendēt uz pilno stipendiju.

Aicinām augstskolu pasniedzējus, īpaši jau tos, kas paši reiz bijuši LĀZA stipendiāti, aktīvi iesaistīties, lai atbalstu saņemtu tie, kam tas visvairāk vajadzīgs! Stipendiju svinīga pasniegšana notiks Dziesmusvētku laikā Rīgā, kad atkal varēsim visi būt kopā no tāliem un tuviem krastiem!

Informācija par pieteikšanās kārtību LĀZA mājaslapā www.lazariga.lv sadaļā Stipendijas.

Fonds pastāv, pateicoties LĀZA biedru, draugu un atbalstītāju ziedojumiem. Latviešu ārsta, profesora Ilmāra Lazovska (1931–2003) piemiņa ir saglabāta. Fondu drīz pēc profesora nāves izveidoja LĀZA biedrs Dr. Ēriks Niedrītis (Ņujorka), kurš ir arī fonda vadītājs.

LĀZA drauga un atbalstītāja prof. Ilmāra Lazovska viena no daudzajām filozofiskajām atziņām: “Ārsta vispārējā māka jeb kompetence balstās uz zināšanām, spējām, pieredzi un prasmi izturēties. Ārsta izturēšanās ir māksla, ko var iemācīties. Tā ir trausla, viegli sagraujama un grūti pārveidojama, bet bieži vien nepietiekami novērtēta.”

Šo izturēšanās mākslu LĀZA dibinātāji bija apguvuši no saviem skolotājiem, to nodevuši saviem skolniekiem un, cerams, ka to spēsim nosargāt arī jaunajos laikos. LĀZA stipendiātiem ir iespēja pierādīt ar savu attieksmi un darbu, ka gūt var ņemot, gūt var dodot… Un ir laiks, kad nav kauns lūgt, un būs laiks, kad varēs dot!

LĀZA aicina ziedot fonda sekmīgai darbībai, ko var ērti veikt lazariga.lv sadaļā Maksājumi.

Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja Latvijā
www.lazariga.lv; laza@lazariga.lv
tālr. +371 29121922

Slimnīcas un veselības aprūpē strādājošie sāk gatavoties ārkārtas situācijai medicīnā

Apzinoties dramatisko situāciju Latvijas veselības aprūpē un smagās sekas, ko jau šogad izraisīs nepietiekamais valsts finansējums, nozarē strādājošo un slimnīcu profesionālās organizācijas ir uzsākušas gatavošanos ārkārtas situācijas izsludināšanai medicīnā. Par smago situāciju Latvijas veselības aprūpē vēstules nosūtītas Eiropas Komisijai, Eiropas ārstu pastāvīgai komitejai (CPME) un Eiropas Medicīnas speciālistu apvienībai (UEMS), lai pievērstu starptautiskās sabiedrības uzmanību. Par gaidāmo valsts veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes pasliktināšanos jau ir informēti Saeimas deputāti, Latvijas Valsts prezidents un Tiesībsargs.

 Latvijas Ārstu biedrība (LĀB), Latvijas Jauno ārstu asociācija (LJĀA), Latvijas Ģimenes ārstu asociācija (LĢĀA), Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija (LLĢĀA), Latvijas Māsu asociācija (LMa), Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība (LAPPOS), Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA), Latvijas Slimnīcu biedrība (LSB), Latvijas Lielo slimnīcu asociācija (LLSA) un Veselības aprūpes darba devēju asociācija (VADDA) kopīgā tikšanās vienojās nekavējoties sāk gatavoties ārkārtas situācijas izsludināšanai gan primārajā, gan ambulatorajā, gan neatliekamajā medicīnā.

“Veselības aprūpē strādājošie un slimnīcas ir vienotas uzskatā, ka pie esošā veselības aprūpes finansējuma un valdības attieksmes, vēlākais vasarā nozarē iestāsies smaga krīze. Ģimenes ārstu prakses aizveras vai slēdz savas filiāles, trūkst darbaroku un naudas prakšu tālākai uzturēšanai. Savukārt slimnīcās, ambulatorajās iestādēs izveidojušās nepieredzēti garas rindas uz izmeklējumiem, kuru sniegšanu šogad nāksies būtiski samazināt vai pilnībā pārtraukt finansējuma trūkuma dēļ. Ārsti un māsas masveidā plāno pamest nozari un arī valsti… Tāpēc nozare, izjūtot atbildību par Latvijas sabiedrības veselību un iestājoties par pacientu tiesībām, sāk savlaicīgu sagatavošanās darbus ārkārtas situācijas izsludināšanai visā valstī,” uzsver LĀB prezidente Ilze Aizsilniece.     

Pēc slimnīcu veiktajiem aprēķiniem – kopējais zudums jeb valsts nesamaksātā summa (parāds) slimnīcām 2022. gadā ir 88 miljoni eiro. Valsts noteiktie tarifi par pakalpojumiem jau sen nesedz pat pašizmaksu, situāciju kritisku padarījusi arī augstā inflācija, dārgie energoresursi, apkure un materiāli.

Tāpat joprojām daļa ģimenes ārstu prakšu nav saņēmušas naudu par janvāri, bet 2023. gadā papildus paredzētie nedaudz vairāk par 4 milj. eiro nesegs pat inflāciju un energoresursu izmaksas. Budžeta projektā atvēlētie nepilnie 30 miljoni mediķu atalgojuma palielināšanai, kā arī nepietiekamais finansējums onkoloģijas  u.c. plānu ieviešanai, situāciju būtiski neuzlabos.

Veselības nozarē strādājošo un slimnīcu organizācijas vērš uzmanību, ka nepietiekamā finansējuma dēļ Latvija arī šogad un turpmākajos gados bezjēdzīgi zaudēt savus cilvēkus – vismaz 13 dienā un vairāk nekā 150 gadā! Tikai nepiešķirot finansējumu onkoloģijas plānā iekļautajiem medikamentiem šogad cīņu ar slimību var zaudēt vairāk nekā 100 pacientu…

Latvijas veselības aprūpes nozares finansējums šogad būs zemākais Eiropas Savienībā (ES) un 2023. gadā un nākamajos gados noslīdēs zem 4% no IKP. Samazinājums ir arī absolūtajos skaitļos – no 2 miljardiem eiro 2022. gadā uz 1,6 miljardiem eiro 2023. un 2024. gadā. Lai Latvija panāktu kaimiņus un tuvotos Eiropas vidējam līmenim, saskaņā ar valdības pieņemtajām “Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam” veselības aprūpes nozarei būtu jānovirza 6,5% no IKP, bet Latvijas valdības tēriņiem nozarei (% īpatsvars no visiem izdevumiem) – aptuveni 15%.

Latvija cieš no hroniska cilvēkresursu trūkuma – uz 1000 iedzīvotājiem ir 3,3 ārsti, Lietuvā – 5. Tas nav salīdzināms ar ārstu skaitu Rietumeiropā – Francijā – 6,5 ārsti, Itālijā – 8 ārsti. Arī māsu skaits Latvijā ir dramatisks – 4,6 māsas uz 1000 iedzīvotājiem. Salīdzinājumam Lietuvā – 9,4 , Igaunijā – 6,6. Skandināvijas valstīs tās ir 15-17 māsas! Latvijā pašlaik trūkst vismaz 4000 māsu un māsu palīgu!

Ārsta speciālista minimālās algas mēneša likme Latvijā – 1555 eiro, vecākā rezidenta – 1506 eiro. Salīdzinājumam – Igaunijā ārsta minimālā mēneša likme – 2721 eiro, bet vecākā rezidenta – 2521 eiro.

Mediķu organizācijas: Reformas nerisinās hronisku finansējuma un cilvēkresursu trūkumu veselības aprūpē

Latvijas veselības aprūpes nozare jau vairāk nekā 30 gadus cieš no hroniska finansējuma un cilvēkresursu trūkuma,  un to neatrisinās neviena reforma, šodien, tiekoties ar Valsts prezidentu Egilu Levitu un veselības ministri Līgu Meņģelsoni, uzvēra Latvijas Ārstu biedrības (LĀB), Latvijas Jauno ārstu asociācijas (LJĀA) un Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas (LĢĀA) pārstāvji.

“Latvijas veselības aprūpe, iespējams, piedzīvojusi tik daudz reformu, kā neviena cita nozare mūsu valstī, ja nu vien vēl izglītības. Turklāt tas darīts bez papildu finansējuma piešķiršanas. Lieki teikt, ka ne viena no tām nav devusi jūtamu rezultātu. Veselības aprūpes pieejamība arvien samazinās un mēs strauji dodamies maksas veselības aprūpes virzienā. Pašlaik mūsu valstī invaliditātes pabalstu saņem vairāk nekā 211 tūkst. cilvēku, un iemesls tam ir savlaicīgas un mūsdienīgas veselības aprūpes nepieejamība. Latvijas cilvēku veselīgi nodzīvoto gadu skaits un vidējais mūža ilgums ir viens no zemākajiem, bet hroniski slimo cilvēku un pāragro nāvju skaits – viens no augstākajiem Eiropā. Savukārt bērnu dzimstība ir dramatiski zema. Mūsu nācija noveco un strauji izmirst, tādejādi zaudējot gan savu ekonomisko konkurētspēju, gan spēju sevi aizsargāt!” norāda LĀB prezidente Ilze Aizsilniece. 

Latvijas veselības aprūpes nozares finansējums ir zemākais Eiropas Savienībā (ES) un 2023. gadā un nākamajos gados noslīdēs zem 4% no IKP. Attiecīgi Igaunijā jau pašlaik veselības aprūpei tiek atvēlēti 6,7%, bet Lietuvā – 5,9%. Samazinājums ir arī absolūtajos skaitļos – no 2 miljardiem eiro 2022. gadā uz 1,6 miljardiem eiro 2023. un 2024. gadā.

Saskaņā ar OECD jaunākajiem datiem Latvijā viena cilvēka ārstēšanai valsts gadā atvēl nedaudz vairāk par 1500 eiro, kas ir ceturtais zemākais rādītājs starp ES valstīm un ir trīs reizes mazāk nekā ES vidējais līmenis. Salīdzinājumam Igaunija un Lietuva tie vairākus gadus ir – 2000 – 2200 eiro. Lai Latvija panāktu kaimiņus un tuvotos Eiropas vidējam līmenim, saskaņā ar valdības pieņemtajām “Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam” veselības aprūpes nozarei būtu jānovirza 6,5% no IKP, bet Latvijas valdības tēriņiem nozarei (% īpatsvars no visiem izdevumiem) – aptuveni 15%.

Ārsta speciālista algas mēneša likme Latvijā – 1555 eiro, vecākā rezidenta – 1506 eiro. Salīdzinājumam – Igaunijā ārsta minimālā mēneša likme – 2721 eiro, bet vecākā rezidenta – 2521 eiro. Vācijā un Lielbritānijā, uz kuru visbiežāk dodas strādāt mūsu ārsti mēneša algu likmes ir sekojošas: Lielbritānijā jaunais ārsts speciālists mēnesī saņem no 7 līdz 10 tūkst. eiro, bet Vācijā no 7 līdz 8,5 tūkst. eiro. Attiecīgi vecākais rezidents Lielbritānijā par savu darbu tiek atalgots ar 5 tūkst. eiro, bet Vācijā ar 6,5 tūkst. eiro mēnesī.

“Zemais nozares finansējums novedis arī pie hroniska cilvēkresursu trūkuma. Trūkst gan ārstu, gan māsu, gan cita ārstniecības personāla. Paaudžu nomaiņa un jauno ienākšana nozarē ir nepietiekama, saskaņā ar LJĀA nesen veikto jauno ārstu aptauju 25% jauno speciālistu pašlaik jau nopietni apsver iespēju doties strādāt uz ārzemēm, bet 12% jau ir pieņēmuši lēmumu veidot karjeru citur. Svarīgi atzīmēt, ka jauno ārstu īpatsvars Latvijā ir ļoti zems un 50% no visiem ārstiem mūsu valstī ir vismaz 50 gadus veci, bet 2/3 ģimenes ārstu ir pirmspensijas vecumā,” skaidro LJĀA valdes priekšsēdētājs Artūrs Šilovs.

Latvijā uz 1000 iedzīvotājiem ir 3,3 ārsti, Lietuvā – 5. Tas nav salīdzināms ar ārstu skaitu Rietumeiropā – Francijā – 6,5 ārsti, Itālijā – 8 ārsti. Turklāt kopējais sabiedrības veselības stāvoklis Latvijā ir daudz sliktāks, nekā Rietumeiropā. Arī māsu skaits Latvijā ir dramatisks – 4,6 māsas uz 1000 iedzīvotājiem. Salīdzinājumam Lietuvā – 9,4 , Igaunijā – 6,6. Skandināvijas valstīs tās ir 15-17 māsas! Latvijā pašlaik trūkst vismaz 4000 māsu un māsu palīgu!

Balva par mūža ieguldījumu medicīnā piešķirta Vijai Cerai un Vilnim Dzērvem

Latvijas veselības nozares nozīmīgākais pasākums “Gada balva medicīnā 2022”svinīgā ceremonija būs skatāma1.aprīlī plkst. 22.00. kanālā ReTV. Pasākumā balvas tiks pasniegtas 15 nominācijās, būs arī vairākas speciālbalvas. Latvijas Ārstu biedrība balvu par mūža ieguldījumu medicīnā šogad pasniegs diviem izciliem ārstiem – anestezioloģeiun reanimatoloģei Vijai Cerai un fiziologam un kardiologam Vilnim Dzērvem – Tālutam.

Vija Cera ir izcila, nesavtīga un savā laikā vadošā savas nozares speciāliste, specializētas septisko un toksikoloģisko pacientu reanimācijas aizsācēja Latvijā.  Bijusi Rīgas 5. slimnīcas nodaļas vadītāja, kā arī vadījusi Gaiļezera slimnīca nodaļu. Ilgstoši bijusi Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Toksikoloģijas centra vadītāja un virsārste (1987-2015). Triju  Zvaigžņu ordeņa virsniece (1998). Apbalvota ar LĀB II pakāpes Goda zīmi “Tempus Hominis” (2010) un ir LĀB goda biedre(2016).

Vilnis Dzērve – Tāluts ir Latvijas Universitātes Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta vadošais pētnieks, viņa virsvadībā tapuši starptautiski atzīti sirds un asinsvadu slimību un to riska faktoru epidemioloģiskie pētījumi, kas nozīmīgi Latvijas sirds un asinsvadu slimību profilakses programmu veidošanā. V. Dzērve-Tāluts ir vairāk nekā 200 zinātnisku publikāciju autors, tai skaitā publikācijām un pētījumu protokoliem par meldonija klīniskajiem pētījumiem kardioloģijā. Vairāku Latvijas Ārstu kongresu zinātniskais vadītājs. 2018. gadā saņēmis D.H. Grindeļa balvu par mūža ieguldījumu Latvijas medicīnā. LĀB valdes loceklis (2010-2022), viceprezidents (2010-2018). Saņēmis Atzinības krusta 4. šķiru (2012). Apbalvots ar LĀB II pakāpes Goda zīmi “Tempus Hominis” (2011)  un ir LĀB godabiedrs (2022).

“Gada balva medicīnā 2022” tiks pasniegta 15 nominācijās, bet ikvienam sabiedrības pārstāvim ir iespēja balsot par savu kandidātu desmit nominācijās – “Gada ģimenes ārsts 2022”, “Gada ārsts speciālists 2022”, “Gada zobārsts 2022”, “Gada ārsta palīgs 2022”, “Gada farmaceits 2022”, “Gada māsa 2022”, “Gada māsas palīgs 2022”, “Gada vecmāte 2022”, “Gada funkcionālais speciālists 2022” un “Gada slimnīca 2022”. Balsot var līdz 24. februārim www.arstubiedriba.lv/gadabalvamedicina

Tradicionāli “Gada balva medicīnā” tiks pasniegta arī nominācijās “Gada jaunais ārsts 2022”, “Gada cilvēks medicīnā 2022”, “Gada notikums medicīnā 2022” un “Gada balva par mūža ieguldījumu medicīnā”. Šajās nominācijās uzvarētājus noteiks LĀB ekspertu vērtējums. Savukārt nominācijā “Gada docētājs 2022” par saviem iedvesmojošākiem pedagogiem balsos Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes medicīnas studenti.

„Gada balvas medicīnā” pasniegšanas pasākumu organizē Latvijas Ārstu biedrība sadarbībā ar Latvijas Jauno ārstu asociāciju un Latvijas Māsu asociāciju, kā arī Latvijas Universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti. Pasākuma ilggadējie lieldraugi ir AS „Grindeks” un AS „Olainfarm”.

Par valsts augstāko amatpersonu tikšanos ar veselības aprūpes nozarē strādājošajiem

Latvijas Ārstu biedrība (LĀB), Latvijas Jauno ārstu asociācija (LJĀA), Latvijas Ģimenes ārstu asociācija (LĢĀA) un Latvijas Māsu asociācija (LMa) nosūta vēstuli, kurā aicina valsts augstākās amatpersonas nekavējoties tikties par veselības aprūpes finansējumu šim un nākamajiem gadiem.

Latvijas Valsts prezidentam Egilam Levitam
LR Saeimas priekšsēdētājam Edvardam Smiltēnam
LR Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam
LR finanšu ministram Arvilam Ašeradenam
LR veselības ministrei Līgai Meņģelsonei
LR Sociālo un darba lietu komisijas
priekšsēdētājai Ingai Bērziņai
LR Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas
priekšsēdētājam Jānim Reiram

Par valsts augstāko amatpersonu tikšanos ar veselības aprūpes nozarē strādājošajiem

Ņemot vērā plānoto Latvijas ekonomikas transformāciju, Latvijas Ārstu biedrība (LĀB), Latvijas Jauno ārstu asociācija (LJĀA), Latvijas Ģimenes ārstu asociācija (LĢĀA) un Latvijas Māsu asociācija (LMa) aicina Valsts prezidentu, Saeimu, Ministru prezidentu un valdību uz kopīgu tikšanos, lai nekavējoties pārrunātu plānoto valsts finansējumu veselības nozarei šogad un nākamajos gados, un tā ietekmi uz sabiedrības veselību, valsts ilgtspējīgu attīstību un drošību.

Veselības nozarē strādājošo organizācijas uzskata, ka izeju no kritiskās situācijas nozarē ir  iespējams rast tikai visiem apsēžoties pie viena galda un kopīgi meklējot efektīvus risinājumus. Tāpēc aicina valsts augstākās amatpersonas iespējami ātri rast iespēju visiem tikties klātienē, lai 2023. gada un nākamie valsts budžeti risinātu, nevis padziļinātu problēmas veselības aprūpes nozarē.

LĀB prezidente Ilze Aizsilniece
LJĀA valdes priekšsēdētājs Artūrs Šilovs
LĢĀA prezidente Sarmīte Veide
LMa prezidente Dita Raiska

EUROSON 2023 – Eiropas ultrasonogrāfijas kongress

Šā gada 25.-27. maijā Rīgā ATTA centrā norisināsies Eiropas Ultrasonogrāfijas kongress – EUROSON 2023, kur tiks apskatītas visas medicīnas nozares, kurā tiek izmantota ultrasonogrāfija. Šī pasākuma ietvaros tiek rīkota arī pirmskongresa skola 24. maijā ATTA centrā, kur paralēli padziļināti iespējams apgūt:

(I) Muskuloskeletālo US ar prof. Carlo Martinoli.

(II) Elastogrāfiju ar prof. Richard Barr.

Reģistrējies!

Aicinām reģistrēties jau tagad un izmantot agrīnās reģistrācijas iespējas, kas pieejamas līdz 28. februārim. Reģistrējieties vietnē www.euroson2023.com/register/

Līdz 15/02/2023 pieejams atlaižu kods ar 15% atlaidi: EUROSON15%

Iesniedz tēzes!

Pagarināts tēžu iesniegšanas termiņš – līdz 15. februārim gaidām tēzes, sniedzot iespēju prezentēt savus pētījumus ultrasonogrāfijā www.euroson2023.com/submit-abstract/ . Ja tēzes tiks akceptētas, reģistrējoties atlaide 50%.

Nenokavē iespēju piedalīties lielākajā Eiropas Ultrasonogrāfijas speciālistu kongresā tepat Rīgā!

EUROSON 2023 Organizatori

Valsts finansējums veselības aprūpei ir nāves spriedums valsts apmaksātai medicīnai

LĀB: Valsts finansējums veselības aprūpei ir nāves spriedums valsts apmaksātai medicīnai

Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) valde uzskata, ka valdības plānotais valsts budžeta finansējums veselības aprūpei 2023. un 2024. gadā nolemj nozari smagai stagnācijai un ir nāves spriedums valsts apmaksātai veselības aprūpei. Pretēji “Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2021. – 2027.gadam”, kā arī priekšvēlēšanu laikā dotiem solījumiem – veselības nozares finansējums šogad un nākamajos gados ne tikai nepieaugs, bet samazināsies, turpinot graut sabiedrības veselību, kas ir valsts pastāvēšanas un labklājības pamats.

“Šogad un nākamgad Latvijas veselības aprūpes nozares finansējums, kas jau pašlaik ir zemākais Eiropas Savienībā, noslīdēs zem 4% no IKP. Attiecīgi Igaunijā jau pašlaik veselības aprūpei tiek atvēlēti 6,7%, bet Lietuvā – 5,9%. Ar esošo veselības aprūpes finansējumu Latvijā jau gadiem ir izveidojusies neatrisināma dilemma – slimnīcu vadītāji nespēj nodrošināt visas nepieciešamās mūsdienīgās zāles un tehnoloģijas klīnikās strādājošajiem ārstiem, kas savukārt nespēj pilnvērtīgi veikt ārsta pienākumu – pacientam nodrošināt iespējami labāko ārstniecību. Šajā un nākamajā gadā paredzētais finansējums draud ar veselu slimnīcu nodaļu un ārstu prakšu slēgšanu, kā arī strauju pārreju uz maksas medicīnu,” norāda LĀB prezidente Ilze Aizsilniece.

Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) datiem Latvijā viena cilvēka ārstēšanai valsts gadā atvēlē vien 1384 eiro, kas ir trešais zemākais rādītājs starp ES valstīm un ir trīs reizes mazāk nekā ES vidējais līmenis. Salīdzinājumam Igaunija viena sava iedzīvotāja veselībā gadā investē 2327eiro, bet Lietuva – 2302eiro. Tas liedz Latvijas iedzīvotājiem pieeju mūsdienīgai ārstēšanai un zālēm, kas pieejamas citu ES valstu pilsoņiem, tādejādi turpinot būtiski pasliktināt mūsu cilvēku dzīves kvalitāti un sekmē emigrāciju uz citām valstīm.

“LĀB uzstājīgi aicina valdību neuzsākt Latvijas ekonomisko transformāciju ar veselības sektora sagraušanu, bet kopīgi izstrādāt un veikt nepieciešamās izmaiņas normatīvajā regulējumā, lai valdības izdevumi veselības aprūpei pieaugtu vismaz līdz 6,5% no IKP un Latvijas valdības tēriņi nozarei (% īpatsvars no visiem izdevumiem) tuvinātos ES vidējam rādītājam  – 15%,” uzsver LĀB viceprezidents Māris Pļaviņš.

Lai jau 2035. gadā Latviju mēs nevarētu uzskatīt par izmirstošu valsti, mums nekavējoties ir  jādomā par veselības ekonomiku un investīcijām mūsu cilvēku veselībā, jo aizvadītajos gados Latvijai nav izdevies veselības aprūpē sakārtot pat lietas, kas neprasa būtiskus finanšu ieguldījumu, piemēram, slimnīcu pārvaldību un primāro aprūpi – ģimenes ārstu pieejamību.

“Gan onkoloģijas, gan reto slimību pacientu biedrību pārstāvji jau valdībai atkārtoti norādījuši, ka pieņemto plānu realizācijai netiek atvēlēts atbilstošs finansējums. Tas pats attiecas un jauno veselības aprūpē strādājošo atalgojumu modeli, kas bez papildus budžeta līdzekļu piešķiršanas ir bezjēdzīgs. Lielā darba slodze un ilgstošs stress rada neizbēgamu profesionālu un emocionālu izdegšanu gan ārstiem, gan ārstu palīgiem un māsām. Savukārt pārstrādājies un ilgstoši nenovērtēts cilvēks agri vai vēlu izvēlas meklēt darbu privātajā sektorā vai dodas prom no Latvijas. Tā gadā Latvija vidēji zaudē 150 līdz 200 ārstu un simtiem māsu, bet vēl vairāk iedzīvotāju, kas dodas dzīvot uz valstīm, kas spēj nodrošināt cilvēka cienīgu un mūsdienīgu veselības aprūpi,” uzsver LĀB viceprezidente prof. Angelika Krūmiņa.

Atgādinām, ka Latvijas Ārstu biedrība un citas veselības aprūpes profesionāļu un pacientu organizācijas ar politiskajām partijām pirms 14. Saeimas vēlēšanām parakstīja Sadarbības memorandu, kurā vienojās par kopējiem mērķiem un konkrētiem uzdevumiem Latvijas veselības nozares sakārtošanā. Viens no tiem bija kopīgi sadarboties tādas veselības aprūpes politikas un publiski finansētas veselības aprūpes sistēmas veidošanā, kas visiem Latvijas iedzīvotājiem nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju veselības aprūpes pakalpojumiem un zālēm, uzlabotu slimību agrīnu diagnostiku un ārstēšanu, celtu pacientu aprūpes kvalitāti.

RMI 1983. gada Ārstniecības un Pediatrijas fakultāšu absolventu salidojums

Par desmit gadiem reizi…

1983.gada vasarā mēs saņēmām RMI diplomus.

2023. gada 27. maijā mēs pulcēsimies Salidojumā!

RMI 1983. gada Ārstniecības un Pediatrijas fakultāšu

absolventu salidojums notiks 2023. gada 27. maijā plkst. 17:00

Rīgas Stradiņa universitātē, Dzirciema ielā 16, Rīgā.

Pieteikšanās, informācija:

ĀF – Jānis Vētra, telefons, WhatsApp – 29241380; e-pasts – Janis.Vetra@rsu.lv

PF – Edīte Jeruma, telefons, WhatsApp –  29896785; e-pasts – jeruma@inbox.lv

Apvienotā Salidojuma Rīcības komiteja

Latvijas Ārstu biedrība iestājas pret Andas Nulles reputācijas graušanu un profesionālās darbības ierobežošanu

Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) atkārtoti vērsusies pie Valsts prezidenta, Ministru prezidenta un veselības ministres par atsauktās Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” valdes priekšsēdētājas Andas Nulles reputācijas graušanu un profesionālās darbības ierobežošanu.  LĀB uzsver, ka nav pieļaujams, ka Veselības ministrija (VM) pati sagatavo ziņojumu, kas satur nepatiesas ziņas un apzināti grauj spēcīga kandidāta reputāciju, lai radītu pamatu tā izslēgšanai no konkursa uz Nacionālā rehabilitācijas centra (NRC) “Vaivari” valdes priekšsēdētājas un valdes locekļu amatiem.

“Valsts un tās institūciju pienākums ir nodrošināt, lai ārstniecības iestādes Latvijā vadītu nozares profesionāļi ar atbilstošu izglītību un pieredzi, īpaši ārkārtas situācijā kādu piedzīvojām Covid-19 pandēmijas laikā un pašlaik, kad piedzīvojam akūtu veselības nozares speciālistu, bet jo īpaši – spējīgu vadītāju trūkumu,” teikts LĀB vēstulē.

Atklātajā vēstulē LĀB norāda, ka VM ziņojumā ietvertās ziņas, kas kalpoja par pamatojumu Andas Nulles atstādināšanai,  ārste tiesu lūgusi atzīt par nepatiesām un viņas godu un cieņu aizskarošām. Tiesa Andas Nulles pieteikumu ir pieņēmusi, tādejādi par ziņojumā ietverto ziņu patiesumu pastāv juridisks strīds. Tāpēc Latvijas Ārstu biedrība rūpīgi sekos līdzi, lai kā pamatotas šaubas vai pierādījumi konkursā uz NRC “Vaivari” valdi un valdes priekšsēdētāja amatiem netiktu izmantotas ziņas, par kuru patiesumu tiek pārbaudītas tiesas procesā.

LĀB atkārtoti vērš uzmanību, ka VM savu pēkšņo lēmumu atstādināt A.Nulli pamatoja ar šķietamu interešu konflikta situāciju, lai gan A.Nulle bija ievērojusi iepriekš pašas VM un KNAB dotos norādījumus un rīkojusies KNAB noteiktā tiesiskā risinājuma ietvaros. Bažas par lēmuma politisko raksturu joprojām uztur fakts, ka lēmums tika pieņemts laikā, kad notika jaunās valdības veidošana un tika izsludināts konkurss uz NRC “Vaivari” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu vietām, kurā viennozīmīgi Anda Nulle varētu pārliecinoši pieteikt savu kandidatūru kā spēcīgs pretendents.

Jāatgādina, ka VM ziņojums ir ticis izplatīts arī plašsaziņas līdzekļos pēc Veselības ministrijas sniegtās informācijas un Veselības ministrijas valsts sekretāres Indras Dreikas raksts “Indra Dreika: Plašāk par Andas Nulles atsaukšanu no amata “Vaivaros”” arī publicēts vienā no Latvijas lielākajiem interneta ziņu portāliem DELFI. Rakstā valsts sekretāre, atsaucoties uz minēto ziņojumu turpina nepatiesas un sagrozītas informācijas izplatīšanu, izraujot no konteksta un sagrozot faktus. Tas nozīmē to, ka Andas Nulles goda un cieņas aizskārums izdarīts publiski ļoti plaši.

Konkursa nolikuma prasību 1.punktā norādīts, ka valdes priekšsēdētājam un valdes locekļiem ir  nepieciešama “nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo”.

Nav šaubu, ka valsts kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam ir jābūt ar nevainojamu reputāciju, to nosaka arī citi normatīvie akti. Vienlaikus LĀBvērš uzmanību, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums nosaka, ka valdes locekļa nominēšanas process atbilst korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem, nodrošina atklātu, godīgu un profesionālu valdes locekļu atlasi, kas veicina profesionālas un kompetentas kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas izveidi.

Jau pērn vairākkārt gan vēstulēs atbildīgajām amatpersonām, gan publiski medijos LĀB ir paudusi dziļu neizpratni par Veselības ministrijas (VM) rīcību, atsaucot no amata Nacionālā rehabilitācijas centra (NRC) “Vaivari” valdes priekšsēdētāju Andu Nulli, un uzsverot, ka “VM Valsts sekretāre Indra Dreika ir pieņēmusi katastrofālu, veselības aprūpei un pacientiem absolūti kaitniecisku un nozares profesionāļiem pilnīgi nesaprotamu lēmumu, kas nodara kaitējumu nacionālai drošībai un stabilitātei svarīgajā veselības nozarē”.