Skip to content

Nozares aktualitātes

Nozares profesionāļiem pasniegti Veselības ministrijas Atzinības un Pateicības raksti

Veselības ministrs Hosams Abu Meri nozares profesionāļiem pasniedz Veselības ministrijas Atzinības un Pateicības rakstus

Piektdien, 10. novembrī, notika Veselības ministrijas apbalvošanas svinīgais pasākums, kurā tika godināti 46 nozares profesionāļi. Apbalvojumu mērķis ir izteikt atzinību sabiedrības veselības, veselības aprūpes un farmācijas nozares amatpersonām un darbiniekiem par ieguldīto darbu un nopelniem Latvijas valsts attīstībā. 

Veselības ministrijas Atzinības raksts piešķirts:

 • par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu veselības aprūpē  Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļas anestezioloģe, reanimatoloģei Laimai Gebauerei,
 • par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu veselības aprūpē Alūksnes slimnīcas pediatrei Inesei Priedītei,
 • par ilgu, apzinīgu un priekšzīmīgu darbu veselības aprūpē, par izcilu darba pienākumu veikšanu un aktīvu iesaistīšanos iedzīvotāju veselības saglabāšanā un slimību profilaksē Latvijas Amerikas acu centra oftalmoloģei Mārai Briedei, bērnu oftalmoloģei Ievai Kūlniecei, oftalmoloģijas operāciju zāles virsmāsai Sandrai Hramcovai, māsas palīgam Sandrai Dombrovskai,
 • par ilgu, apzinīgu un priekšzīmīgu darbu veselības aprūpē Latvijas Jūras medicīnas centra ķirurgam Mārim Skrupskim, 
 • par ilgu, apzinīgu un priekšzīmīgu darbu veselības aprūpē Rīgas Stradiņa universitātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedras profesoram Mārim Taubem,  
 • par ilgu, apzinīgu un priekšzīmīgu darbu veselības aprūpē Priekules slimnīcas ginekoloģei, dzemdību speciālistei Ritai Zarembinai, māsas palīgam Anitai Gruntiņai,
 • par ilgu, apzinīgu un priekšzīmīgu darbu veselības aprūpē Bauskas slimnīcas vispārējās aprūpes māsai, Aprūpes nodaļas vadītājai Ivetai Kārkliņai, par godprātīgu darbu veselības aprūpes nozarē oftalmoloģei Ilzei Kintai, ķirurģijas māsai Lijai Kaļķei, 
 • par ilgu, apzinīgu un priekšzīmīgu darbu veselības aprūpē Rīgas 2. slimnīcas anestezioloģei, reanimataloģei Dzintrai Pūkai,
 • par ilgu, apzinīgu un priekšzīmīgu darbu veselības aprūpē, par izcilu darba pienākumu veikšanu un aktīvu iesaistīšanos iedzīvotāju veselības saglabāšanā un slimību profilaksē “Dziedniecība” endokrinoloģei Tatjanai Kuplai, ģimenes ārstei Irinai Matvejevai, ķirurgam Igoram Šubņikovam, ginekoloģei, dzemdību speciālistei Marinai Stepanovai, vecmātei Tatjanai Pļehunai,    
 • par ilggadēju darbu un personīgo ieguldījumu tiesu medicīnas attīstībā, jauno speciālistu un studentu apmācībā, tiesu medicīnas ekspertu kvalifikācijas celšanā, Latvijas tiesu medicīnas starptautiskās atpazīstamības veicināšanā Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centra Tiesu medicīnas ekspertīžu departamenta direktorei, vecākajai tiesu medicīnas ekspertei Dr. med.Jolantai Vamzei-Liepiņai,
 • par ilggadēju, profesionālu un atbildīgu darbu veselības nozarē Rēzeknes slimnīcas pediatrei, neonataloģei Skaidrītei Vasilevskai, par ilggadēju, godprātīgu un priekšzīmīgu darbu veselības aprūpē Diagnostikas nodaļas virsmāsai Valentīnai Brencovai, 
 • par ieguldījumu veselības aprūpes sistēmas stiprināšanā Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītājai Inetai Būmanei, par ilggadēju, godprātīgu un priekšzīmīgu darbu Veselības ministrijas Juridiskā departamenta tiesību aktu nodaļas juristei Ievai Brūverei, 
 • par profesionālu un apzinīgu darbu veselības aprūpē Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra “Pārdaugava” vadītājam Dr. Elmāram Tēraudam,
 • par godprātīgu, radošu un ilggadēju darbu un ieguldījumu veselības nozares attīstībā psihiatrijas un narkoloģijas jomā Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra Informācijas tehnoloģiju un sakaru daļas programmētājai Veltai Ernai Lācei,Veselības aprūpes kvalitātes kontroles vadītājai Valentīnai Bergai,
 • par nozīmīgu un ilggadēju iesaisti imunizācijas politikas veidošanā un īstenošanā Latvijā Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas Bērnu infektoloģei, hepatoloģei, Ģimenes vakcinācijas centra vadītājai prof. Dacei Zavadskai,  
 • par godprātīgu darbu veselības aprūpes nozarē Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas bērnu reimatoloģei Rutai Šanterei,  Anestezioloģijas un intensīvās terapijas klīnikas anestezioloģei, reanimatoloģei un algoloģei Irēnai Allardai,
 • par ilggadēju, profesionālu un atbildīgu darbu Rīgas Stradiņa universitātes Aroda un vides medicīnas katedras vadītājai profesorei Maijai Eglītei, Zobārstniecības fakultātes emeritētai profesorei Ilgai Urtānei, Infektoloģijas katedras vadītājai profesorei Ludmilai Vīksnai, Iekšķīgo slimību katedras vadītājam profesoram Aivaram Lejniekam,  
 • par profesionālu un apzinīgu darbu veselības aprūpē Rīgas Stradiņa universitātes Dzemdniecības un ginekoloģijas katedras vadītāja, Veselības ministrijas galvenajai speciālistei dzemdniecībā un ginekoloģijā Dacei Rezebergai,
 • par nozīmīgu ieguldījumu māsas profesijas kvalitātes attīstības veicināšanu Latvijas Māsu asociācijas biedrei vispārējās aprūpes māsai Agitai Melbārdei-Kelmerei, par aktīvu darbību māsas profesijas prestiža un identitātes attīstībā Latvijas Māsu asociācijas biedrei vispārējās aprūpes māsai Ilzei Ortveinai
 • par priekšzīmīgu un ilggadēju darbu Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas Internās medicīnas klīnikas Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un uztura terapijas centra Endoskopiju nodaļas virsmāsai Valentīnai Lapiņai, par profesionālu un atbildīgu darbu Diagnostiskās radioloģijas institūta virsārstei radioloģei Ligitai Zvaigznei.

Veselības ministrijas Pateicības raksts piešķirts:

 • par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu veselības aprūpē Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Kardioloģijas un iekšķīgo slimību nodaļas virsmāsai Gintai Pulmanei, 
 • par aktīvu iesaistīšanos medicīnas centra darba organizēšanā un citu veselības centra aprūpes māsu kvalifikācijas celšanā “Dzelzceļa veselības centra” ambulatorās aprūpes māsai, radiologa asistentei Liliānai Potašovai,
 • par godprātīgu, radošu un ilggadēju darbu, kā arī ieguldījumu veselības nozares attīstībā psihiatrijas un narkoloģijas jomā Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Ambulatori konsultatīvās nodaļas ārstei-narkoloģei Tatjanai Ivanovai, par godprātīgu, radošu un ilggadēju darbu, kā arī ieguldījumu veselības nozares attīstībā psihiatrijas un narkoloģijas jomā Ambulatori konsultatīvās nodaļas vispārējās aprūpes māsai Dagnijai Rubenei,
 • par godprātīgu darbu veselības aprūpes nozarē Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas Bērnu slimnīcas 1. nodaļas māsas palīgam Vijai Ozoliņai,  Bērnu slimnīcas 3. nodaļas māsas palīgam Sallijai Ūdrei,  
 • par godprātīgu darbu veselības aprūpes nozarē Valsts asinsdonoru centragalvenajai medicīnas māsai Latgales filiālē Veltai Andrijevskai. 

No sirds apsveicam visus kolēģus par atzinīgi novērtēto darbu
veselības aprūpes un sabiedrības veselības jomā!

Atskats uz 19. Baltijas Dermatoverologu asociācijas (BADV) kongresu

Pirmās dienas lektoru kopbilde pēc atklāšanas ceremonijas

2023. gada 14.-16. septembrī, Latvijas Universitātē, Lielajā Aulā, norisinājās 19. BADV kongress, kurā piedalījās nozares profesionāļi, kā arī studenti un rezidenti. Kongress notika hibrīda formātā un dalībnieki varēja piedalīties gan klātienē, gan attālināti.


Kongresa prezidents bija Latvijas Universitātes Medicīnas Fakultātes dermatoveneroloģijas katedras profesors Andris Rubins, kurš sapulcināja plašu lektoru sastāvu. Kopumā lekcijas lasīja vairāk kā 40 lektori no 12 dažādām valstīm (ASV, Vācijas, Taivānas, Itālijas, Nīderlandes, Somijas, Austrijas, Lielbritānijas, Spānijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas).


Kongresa programma sastāvēja no vairāk kā 50 lekcijām, kur galvenās izklāstītās tēmas bija par psoriāzi, atopisko dermatītu, kosmētisko dermatoloģiju un bakteriālajām infekcijām. Pasākuma noslēgumā pieci jaunie ārsti, rezidenti saņēma sertifikātus par labākajām prezentācijām kongresa ietvaros un viņiem piešķīra “AS Grindeks” un BADV sponsorētu balvu.


Tā pat 16. septembrī īpaši vērtīgu un interesantu praktisko nodarbību sagatavoja “Inomedis Group”. Nodarbību vadīja profesors Leonardo Marini (Itālija), kuras laikā demonstrēja jaunākās mūsdienu iespējas lāzerterapijā. Kopumā, kongresa norises laikā, tika pulcēti 353 dalībnieki, no kuriem 178 piedalījās piedalījās attālināti, “Zoom” platformā un 175 klātienē. Klātienes apmeklētāji varēja arī apskatīt 11 kompāniju izstāžu stendus un iepazīties ar aktuālo viņu produkcijā.


Baltijas Dermatovenerologu Asociācija pateicas visiem lektoriem par ieguldījumu zinātniskās programmas izveidē, kongresa dalībniekiem par piedalīšanos, kā arī pateicība lielākajiem kongresa atbalstītājiem: galvenajam atbalstītājam – AS “Latvijas Gāze”, Zelta sponsoriem “AS Grindeks” un “Inomedis Group” un Bronzas sponsoriem “Sandoz” un “Sanofi”, kā arī Latvijas Universitātei un citiem atbalstītājiem.
Kongresa mājas lapa: www.badv2023riga.org

No kreisās:
LU MF dermatoveneroloģijas katedras profesors un BADV prezidents Andris Rubins; Latvijas Zinātņu Akadēmijas Prezidents, LU padomes priekšsēdētājs Prof. Ivars Kalviņš ; LU Rektors, Prof. Indriķis Muižnieks
LU MF dermatoveneroloģijas katedras vadītājs un BADV 19. kongresa zinātniskās komitejas vadītājs, asoc. profesors Silvestrs Rubins
LU MF dermatoveneroloģijas katedras profesors un BADV prezidents Andris Rubins pēc balvu pasniegšanas labāko jauno ārstu prezentāciju autorēm Dr. Ingel Soop, Igaunija (attēlā pa kreisi) un Dr. Terēze Pavloviča, Latvija (attēlā pa labi).

Pasaules Medicīnas asociācijas ģenerālās asamblejas ikgadējā tikšanās no 4. līdz 7. oktobrim.

Delegates from 49 national medical associations around the world attended the annual General Assembly of the WMA in Kigali, Rwanda from 4 to 7 October. Among the issues discussed were:

Nepal

The recent surge in attacks on physicians and the widespread violence occurring within health institutions in Nepal has been condemned by the World Medical Association. These distressing incidents have posed a significant threat to the safety of healthcare professionals and have the potential to undermine the quality of healthcare services in the country.

Ethical Use of Medical Technology

The World Medical Association is taking a leading role in addressing the ethical implications brought by the rapid advancements in medical technology. Today, WMA announces a revised version of its Declaration on Medical Ethics and Advanced Medical Technology, a landmark initiative underscoring the organization’s dedication to ensuring that medical technology serves humanity with the highest ethical standards.

Biological Weapons

WMA aims to strengthen global preparedness and response to health emergencies, counteract biological weapons research, and foster mechanisms to monitor the threat of biological weapons. It comes as a response to the rapid advances in microbiology, molecular biology, and genetic engineering, which have raised concerns about the potential misuse of these technologies for harmful purposes.

New President

Dr. Lujain Alqodmani, a leading public health doctor from Kuwait, was installed as the 74th President of the WMA for 2023-24.She is the first Arab woman to be elected President.

Dr. Ashok Philip, former president of the Malaysian Medical Association, was elected unopposed as President-elect of the WMA. He will take up his post at the WMA’s General Assembly in Helsinki, Finland in October 2024.

Other Policies

Other policies adopted by the Assembly include regulations in times of armed conflict and other situations of violence, Primary Health Care, condemnation of the human rights violations against the Uyghurs and other minorities in China and a statement on human health as a primary policy focus for governments worldwide.

World Medical Association

13A chemin du Levant
01210 Ferney-Voltaire,
France
ph: +33 450 40 75 75
Fax: +33 450 40 59 37
E-mail: wma@wma.net
WEB: www.wma.net

Latvijas Ārstu biedrība lemj uz laiku apturēt žurnāla “Latvijas Ārsts” izdošanu

Latvijas Ārstu biedrības valde, izskatot un izvērtējot žurnāla “Latvijas Ārsts” darbību un situāciju , ir pieņēmusi lēmumu žurnāla izdošanu un nenoteiktu laiku apturēt, kamēr tiks izstrādāts jauns žurnāla “Latvijas Ārsts” koncepts.

Valdes izveidotā žurnāla reorganizācijas komisija, pēc detalizēta žurnāla darbības izvērtējuma, ir izvirzījusī mērķi izstrādāt jaunu žurnāla konceptu, kurā tiks ņemta vērā gan Latvijas mērogiem blīvā drukātās periodikas vide, gan “zaļā” domāšana, gan ārstu vēlmes.  Izvērtējuma ietvaros Latvijas Ārstu biedrība augustā veica biedru aptauju, kurā savu viedokli izteica vairāki simti kolēģu. 

“Žurnāla “ Latvijas Ārsts” vairāk nekā trīsdesmit gadu ilgajā pastāvēšanas laikā, tas ir bijis neatsverama iespēja kolēģiem padziļināt zināšanas, apmainīties viedokļiem un sekot līdzi novitātēm medicīnā. Visa medicīnas nozare mūsdienās attīstās ļoti strauji gan medicīnas tehnoloģiju, gan metožu, gan pētījumu un atklājumu ziņā. Pirmais žurnāls ārstiem latviešu valodā iznāca 1923. gadā, tāpēc šīs mēs varam saukt par simtgades pārmaiņām, jo mainās arī lasītāji un to pasaules uztvere kopumā, tādēļ arī Latvijas Ārstu biedrība savā darbā ne mirkli nedrīkst apstāties attīstībā, uzskatot, ka ir sasniegta pilnība”, norāda Ilze Aizsilniece, Latvijas Ārstu biedrības prezidente.

Pirmais žurnāls ārstiem latviešu valodā tika izdots no 1923. gada līdz padomju okupācijas gadiem.  Žurnāla “Latvijas Ārsts” pirmais numurs iznāca 1989. gada 23. jūnijā un tika atvērts Pirmā Pasaules latviešu ārstu kongresa laikā Latvijas Ārstu biedrības sēdē Bērnu klīniskās slimnīcas konferenču zālē. Turpinot tradīciju, kura tika aizsākta pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, “Latvijas Ārsts” sniedza iespēju latviešu ārstiem dzimtajā valodā lasīt un rakstīt par jaunākajiem sasniegumiem un pētījumiem visās medicīnas nozarēs. Kopumā šo gadu laikā izdoti vairāk nekā 300 žurnāla numuri.  

Pasniedz LĀB godabiedra diplomu Imantam Stūrmanim

2023. gada 10. augustā svinīgā sarīkojumā Pāvilostas muzejā LĀB viceprezidents Māris Pļaviņš LĀB godabiedra diplomu pasniedza pāvilostniekam Imantam Stūrmanim.

Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) godabiedra statuss noteikts biedrības statūtos. Tas paredz, ka godabiedra nosaukuma piešķiršana ir cieņas un atzinības apliecinājums izciliem ārstiem, kas sekmējuši veselības aprūpes virzību Latvijā, nesavtīgi kalpojuši saviem pacientiem, guvuši panākumus savā profesijā, zinātnē un akadēmiskajā darbā. Kandidātus izvirza ārstu profesionālās asociācijas, teritoriālās organizācijas un LĀB valde. Kandidātam jābūt ar lielu darba stāžu un vismaz 70 gadu vecam. Pirmie divi goda biedri tika apstiprināti 1990. gadā, bet vairāk nekā 30 gadu laikā šo nosaukumu jau saņēmuši vairāk par 200 kolēģiem Latvijā un arī ārzemēs. LĀB valde ir augstu novērtējusi pāvilostnieka Imanta Stūrmaņa garo darba un dzīves gājumu. Ārstu sabiedrības interesi un ievērību ieguvusi unikālā dzīves dienasgrāmata – dokumentējums no piecdesmito gadu sūrās medicīnas studentu dzīves. Par grāmatas rūpīgo rediģēšanu jāpateicas Pāvilostostas izcilajai novadpētniecei un grāmatu autorei Gunai Grimstai-Heniņai.

Stūrmanis Imants, dz. 1929. gada 24. jūlijā Pāvilostā, mācījies Pāvilostas pamatskolā, Liepājas 1. vidusskolā (ģimnāzijā). 1957. gadā beidzis RMI. Ārsts Ziru lauku iecirkņa slimnīcā (1957-61), Pāvilostā (1962-68), Tuberkulozes un plaušu slimību centra funkcionālās diagnostikas kabineta vadītājs, kardiologs (1969-2000). Sarakstījis un izdevis  grāmatu „Studenta piezīmes ”, apgāds „Priedaines” (2018). Grāmata ir dienasgrāmata par studiju laiku RMI (1951-57).  

10. augustā LĀB viceprezidents Māris Pļaviņš Pāvilostas muzejā kolēģu un pāvilostnieku sarīkojumā godināja sirmo ārstu un pasniedza LĀB godabiedra diplomu. Viņu apsveica arī Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Priedols. Izrādās, ka cienījamais kolēģis ir bijis arī pašdarbības kinoamatieris un uzņēmis vairākas filmas, kuras arī prēmētas filmu skatēs. Vienu šādu filmu „Sēņotāji” klātesošie arī noskatījās. Pirms neilga laika visi kādreiz nofilmētie materiāli nodoti Foto un kino arhīvam.

Izrādās, ka savā laikā, 20. gs. piecdesmitajos gados, Pāvilostā darba gaitas sākuši vēlāk pazīstami Latvijas ārsti: RMI 1952. gada absolvente, P. Stradiņa slimnīcas rentgenoloģe Zigrīda Brilovska (1925-2014), 1955. gada absolvents ftiziatrs profesors Oļģerts Marga (1929-2018) un 1959. gada absolvents ķirurgs Gunārs Purmalis (dz. 1935. gadā), Latvijas Ķirurgu asociācijas prezidents (1994-2001), RAKUS Ķirurģijas klīnikas vadītājs (1998-2011).

Sociālā darba speciālistu nodarbinātības izaicinājumi

Noslēgusies domnīca par sociālā darba jomas nodarbinātības izaicinājumiem

Labklājības ministrija (LM) projekta “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” ietvaros 24. augustā organizēja domnīcu “Sociālā darba speciālistu nodarbinātības izaicinājumi”. LM, nozares darba devēju, izglītības iestāžu, profesionālo asociāciju kopdarba rezultātā tapa idejas, kā risināt sociālā darba speciālistu nepietiekamības problēmu, kā arī ieceres kvalifikācijas prasību nodrošināšanai tiem sociālajiem darbiniekiem, kuri vēlētos strādāt sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas jomās.

LM valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa atgādināja par nozares ietvaros apspriestām un plānotām izmaiņām sociālās palīdzības organizēšanas darba regulējumā, kā arī aicināja dažādu sektoru pārstāvjus konstruktīvi un lietišķi modelēt iespējas praktizējošiem sociālajiem darbiniekiem apgūt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas darbam nepieciešamās kompetences. Socioloģe Inese Šūpule sniedza datu analīzi par faktoriem, kuri izraisa darbinieku trūkumu pašvaldību sociālajos dienestos, kurā viņa kā pirmo un svarīgāko uzsvēra zemo atalgojumu. Kā galvenos izaicinājumus līdzās zemajam atalgojumam Šūpule minēja pārslodzi darbā, kura izraisa profesionālu izdegšanu, kā arī grūtības praktizējošiem sociālā darba speciālistiem apvienot darbu ar studijām.

Domnīcas dalībnieki darbojās arī nozaru grupās, kurās tapa gan aicinājums turpināt digitālu risinājumu ieviešanu sociālo pabalstu administrēšanā, gan aicinājums stiprināt sociālo darbinieku profesiju, veidojot Sociālā darba skolu, kurā notiktu pēcdiploma studijas un profesionālā pilnveide. Atbalstu izpelnījās arī ideja par specializētu kompetenču apguvi sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas jomā, lai speciālisti ar sociālā darba izglītību varētu strādāt šajos amatos. Šāds risinājums mazinātu neprofesionāla pakalpojuma sniegšanas riskus, kad akūta darbinieku trūkuma apstākļos darba devēji priecājas par ikvienu, kurš ir ar mieru strādāt šajos amatos.

“Domnīcas mērķis ir īstenots: dialoga gaitā esam modelējuši iespējas gan saglabāt sociālā darba profesijas identitāti, gan piedāvāt elastīgus risinājumus sociālajiem darbiniekiem jaunu kompetenču apguvei un darbam citās nozares profesijās”, uzskata LM Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta direktore Ilze Skrodele – Dubrovska.

Informācija par domnīcas rezultātiem: liesma.ose@lm.gov.lv

Ojāra Veides Fonds gatavs atbalstīt Latvijas medicīnas speciālistus

Ojāra Veides Fonds gatavs atbalstīt Latvijas medicīnas speciālistus

Nu jau 12 gadus Ojāra Veides Fonds finansiāli atbalsta Latvijas medicīnu. Katru gadu 4-6 jaunajiem medicīnas speciālistiem ir iespēja saņemt stipendiju līdz $ 2500 apmērā. Stipendija jāizmanto 1,5 gadu laikā un par iegūtajām zināšanām jāsniedz rakstiska atskaite, kā arī finanšu pārskats.

Latvijas jaunie ārsti, rezidenti un citas ārstniecības personas ar augstāko medicīnisko izglītību var iesniegt pieteikumu Ojāra Veides Fonda stipendijai, ja apmācības paredzētas 2023/24 gadā, līdz 2023. gada 15. septembrim. Ojāra Veides fonda mērķis ir atbalstīt Latvijas speciālistus, kas strādā veselības aprūpes laukā Latvijā un kuriem ir izdevība un vēlēšanās papildināt profesionālās zināšanas kādā ārstniecības vai mācību iestādē ārzemēs. Stipendija paredzēta ceļa naudas, dzīvesvietas, maksas par mācībām, uztura izdevumu segšanai. Lai pieteiktos stipendiju konkursam, pretendentiem ir jānosūta pieteikuma e-pasts uz laza@lazariga.lv, pievienojot visus dokumentus (faila nosaukumā norādot uzvārdu un doc. saturu), tēmā norādot Ojāra Veides Stipendiju fondam. Pieteikšanās kārtība www.lazariga.lv sadaļā Stipendijas

2022. gadā stipendijas saņēma seši kolēģi: SIA “Vidzemes slimnīca” fizioterapeite Linda Kornete; Dr. Emīls Šmitiņš, Rīgas Stradiņa universitātes bērnu kardioloģijas rezidents; Dr. Nauris Zdanovskis, RSU radioloģijas katedras asistents; Dr. Kristaps Eglītis, Latvijas Universitātes vispārējās ķirurģijas programmas rezidents; Dr. Artūrs Šilovs, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcas rezidents radiologa specialitātē un Dr. Vadims Ņefjodovs, RSU Tālākizglītības fakultātes rezidents plastikas ķirurģijā. Finansiālu atbalstu savai profesionālai pilnveidei ārpus Latvijas ārstniecības iestādēs no Ojāra Veides Fonda ir saņēmuši jau 66 stipendiāti. Ar viņu pieredzes stāstiem var iepazīties ikgadējā LĀZA Apkārtrakstā.

Fondu sekmīgi kopš tā dibināšanas pirmās dienas 2009. gadā ir vadījis LĀZA eksprezidents, psihoterapeits un psihiatrs profesors Kaspars Tūters (Kanāda). Ojāra Veides fonds turpina savu darbu, tomēr 2023. gada nogalē tā vadību prof. Kaspars Tūters vēlas nodot reimatologa asoc. prof. Jura Lazovska rokās. Fonda kasiere būs valdes locekle zobārste Inese Flude un fonda valdē ienāks farmakoloģe prof. Ingrīda Selga Šķetre (Ingrida Selga Sketris), Latvijas goda konsule Kanādā Jaunskotijas provincē.

Juris Lazovskis: ”Esmu reimatologs Kanādas Jaunskotijas provincē. Esmu LĀZAs valdes un Ojāra Veides stipendiju fonda loceklis. Esmu pieredzējis pozitīvās pārmaiņas – gan savā, gan kolēģu un studentu profesionālajā izaugsmē, ko veicina iespēja iepazīties ar dažādām pieejām ārstēšanai atšķirīgās veselības aprūpes sistēmās. Liels prieks, ka ar fonda palīdzību šai procesā iespējams līdzdarboties.”

Plašāk par fondu un pieteikšanās kārtību www.lazariga.lv
Foto: Ojāra Veides Fonda vadītājs, asoc. prof. Juris Lazovskis
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja Latvijā
www.lazariga.lv; laza@lazariga.lv
tālr. +371 29121922

Par semināru organizēšanu ģimenes ārstiem un ārstējošiem ārstiem

Par projekta 4.3.6.2.SAM “Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana” aktivitāti – Semināru organizēšana ģimenes ārstiem un ārstējošiem ārstiem

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – Komisija) atzinīgi novērtē un izsaka pateicību par līdzšinējo sadarbību Latvijas Ārstu biedrībai un ar atbildību vēlamies informēt, ka Komisija īsteno Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.2. pasākuma ”Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei” īstenošanas noteikumi” projektu 4.3.6.2.SAM ”Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana” (turpmāk – Projekts). Projektā tiek īstenoti vairāki informatīvi pasākumi sabiedrības izpratnes veicināšanai par invaliditātes noteikšanas sistēmu.

Invaliditātes ekspertīzes pamatā būtisks aspekts ir ģimenes ārstu un ārstējošo ārstu (turpmāk – Ārsti) gatavotā dokumentācija un tās saturs, Projektā plānoti informatīvi izglītojoši semināri ģimenes ārstiem un ārstējošiem ārstiem (turpmāk – Ārsti), kas nosūta savus pacientus uz Komisiju invaliditātes un darbspēju ekspertīzēm. Semināru mērķis sniegt aktuālāko informāciju invaliditātes noteikšanas jomā, tajā skaitā par ekspertīzei nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt vadlīnijas nosūtījuma sagatavošanai.

Komisijas veiktā iepirkuma rezultātā ir noslēgts pakalpojuma līgums ar SIA “Biznesam.lv”, kas Komisijas uzdevumā mērķtiecīgi plānos un organizēs semināru norisi, tai skaitā semināru dalībnieku grupu komplektēšanu. Līdz 2025.gada beigām plānots realizēt aptuveni 30 (trīsdesmit) seminārus tiešsaistes platformā, iekļaujot visus Latvijas reģionus, tādējādi veicinot pēc iespējas plašākas Ārstu auditorijas iesaistīšanu un informēšanu.

Augsti novērtējot līdzšinējo sadarbību, Komisija aicina Jūs kā savas jomas profesionāļus un nozares pārstāvjus būt atsaucīgiem un sadarboties ar SIA “Biznesam.lv” pārstāvjiem, lai aptvertu pēc iespējas plašāku mērķauditoriju un kopīgi stiprinātu Ārstu zināšanas par nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un pacientu nosūtīšanu uz invaliditātes un darbspēju ekspertīzi, tādejādi mazinot administratīvo slogu, kas rodas papildu informācijas pieprasīšanā un sagatavošanā un veicinot klientu iesniegumu laicīgu izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu.

Jautājumus un informāciju par kontaktpersonu lūdzam sūtīt Projekta koordinatorei Vinetai Vējonei uz e-pastu: vineta.vejone@vdeavk.gov.lv.

Par obligātās elektroniskās kvīts ieviešanu ārstniecības un izglītības pakalpojumiem

Finanšu ministrijas izstrādātā Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2024. – 2027. gadam projekts paredz elektroniskās kvīts (turpmāk – e-kvīts) ieviešanu kā obligātu par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes iegūšanu, izglītības iegūšanu, tai skaitā interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem, lai gada ienākumu deklarācijā varētu iekļaut kā attaisnotos izdevumus, paredzētais rezultāts ir samazināt laika un resursu patēriņu gada ienākumu deklarāciju iesniegšanai un apstrādei, veicināt iestāžu un pakalpojumu sniedzēju datu apmaiņu ar Valsts ieņēmumu dienestu, kā arī iedzīvotājiem iespēja ātrāk saņemt pārmaksātā nodokļa atmaksu.

Lai vienkāršotu procesus un gūtu papildu fiskālo efektu, e-kvīšu ieviešanas termiņš ir plānots jau par 2024.gada periodu. Minētā sakarā ir būtiski apzināt, vai veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji un izglītības iestādes ir tam gatavi.

Attiecīgi, lai apzinātu e-kvīts ieviešanas praktiskās iespējas, Finanšu ministrija aicina Ekonomikas ministrijas pārstāvjus uz klātienes tikšanos 2023. gada 29. augustā vai 2023. gada 30. augustā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam aptaujāt Jūsu organizācijas biedrus minētajās nozarēs par e-kvīts ieviešanas praktiskajām iespējām, iespējamiem riskiem un problēmām, un nonāktu pie labākiem un efektīvākiem risinājumiem e-kvīts ieviešanai.

Lūgums iesūtīt mums šo informāciju līdz pirmdienai 28.08.2023

ANDA PAEGLE

Ekonomikas ministrijas
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments
Vecākā eksperte
Tel. nr. 67013242, m.t.: 26158998
anda.paegle@em.gov.lv
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija
pasts@em.gov.lv, www.em.gov.lv

pasts@em.gov.lv, www.em.gov.lv

Uzsākta pieteikšanās neformālo aprūpētāju kompetenču attīstības programmā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina visus, kuri ikdienā sniedz aprūpi saviem tuvākajiem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, piedalīties jaunajā kompetenču attīstības programmā neformālajiem (neprofesionālajiem) aprūpētājiem. Šī programma ļaus iegūt nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai sniegtu atbalstu un aprūpi cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Pirmās apmācības sāksies šajā rudenī un tiks piedāvātas divos pamatmoduļos: “Aprūpētāja pašaprūpe” un “Saskarsme”.

Programma ir domāta cilvēkiem, kuri rūpējas par ģimenes locekļiem, kaimiņiem, draugiem vai citiem tuviem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Pilotprojekta ietvaros plānots apmācīt 100 neformālos aprūpētājus, kuri spēs nodrošināt atbilstošu atbalstu un aprūpi cilvēkiem ar traucējumiem, kā arī rūpēties par savu psihoemocionālo labklājību.

Kompetenču attīstības programma tika izstrādāta kopā ar SIA “AC Konsultācijas”, SIVA speciālistiem, sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām, kā arī nozaru ekspertiem. Programma ir veidota moduļu veidā un ir savstarpēji ērti salāgojama, lai to piemērotu dažādām neformālo aprūpētāju vajadzībām un ļautu elastīgi iegūt nepieciešamās zināšanas. Tā ietver A pamatmoduļus (5 dienu apmācības) un specializētos B moduļus (1-2 dienu apmācības), kas pielāgoti dažādiem funkcionālo traucējumu veidiem, piemēram, garīgās veselības, redzes vai dzirdes traucējumiem.

Apmācības ietvers praktiskus uzdevumus, lai pilnveidotu neformālo aprūpētāju prasmes un zināšanas. Tajās izcila lektoru komanda – sociālās jomas eksperti, SIVA speciālisti – ārsti, fizioterapeiti, ergoterapeiti, psihologi un citi speciālisti nodrošinās apmācības praktiskā vidē SIVA Koledžā Jūrmalā, ļaujot arī satikties un dalīties pieredzē ar līdzīgu vajadzību cilvēkiem. Apmācībām var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu SIVA mājaslapā. Vairāk informācijas var uzzināt SIVA mājaslapā un sociālajos medijos.

Šīs kompetenču attīstības programma notiek Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda investīciju projekta “RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. TālākIzglītība.” ietvaros. Projekts un apmācības tiek īstenotas ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.

Informācija par programmu:

Ilze Ločmele, SIVA ANM Projekta galvenā metodiķe

Telefona numurs +371 27064068

E-pasta adrese: ilze.locmele@siva.gov.lv