Skip to content

Par zāļu SNN izrakstīšanu no 2020. gada 1. aprīļa

Zāļu valsts aģentūras (ZVA) mājaslapā ir publicēts ārstniecības personām un farmaceitiem paredzēts informatīvais materiāls “Jautājumi un atbildes par zāļu starptautiskā nepatentētā nosaukuma (SNN) izrakstīšanu no 2020. gada 1. aprīļa”. Materiālu sagatavoja ZVA, Veselības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta (NVD) un Veselības inspekcijas eksperti, un tajā ir apkopota aktuālā informācija par jauno SNN izrakstīšanas kārtību, kā arī sniegtas atbildes uz līdz šim saņemtajiem ārstu un farmaceitu jautājumiem.

Informatīvais materiāls pieejams ZVA tīmekļa vietnes sadaļā “Veselības aprūpes speciālistiem un iestādēm > Zāles” – šeit.

Informācija šajā tīmekļa vietnes sadaļā un minētajā informatīvajā materiālā tiks papildināta, iekļaujot tajā arī atbildes uz citiem ārstniecības personu un farmaceitu iesūtītajiem jautājumiem.

 Uzsākta ārstniecības personu un farmaceitu informēšana

Lai informētu ārstniecības personas un farmaceitus par jauno SNN izrakstīšanas kārtību, ZVA, Veselības ministrijas un NVD eksperti piedalās ārstu un farmaceitu konferencēs, skaidrojot un prezentējot SNN izrakstīšanas kārtību un atbildot uz ārstu un farmaceitu jautājumiem. Turklāt tuvākajā laikā ārstniecības personām un farmaceitiem tiks sagatavots un nosūtīts maketēts informatīvs buklets gan digitālā, gan drukātā formā, izplatīti skaidrojošie video par SNN izrakstīšanu e-veselības sistēmā, kā arī izvietota informācija tematiskajos ārstniecības personu un farmaceitu medijos un izsūtīti informatīvi materiāli, ko izsniegt pacientiem. Savukārt no 13. marta tiks uzsākta informatīva kampaņa Latvijas iedzīvotāju informēšanai un jaunās kārtības skaidrošanai.

 Par SNN izrakstīšanas kārtību no šī gada 1. aprīļa

No šī gada 1. aprīļa, izrakstot A saraksta zāles kompensācijas sistēmas ietvaros, lietojams zāļu SNN un aptiekā pacientam izsniedzamas zemākās cenas līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāles*. SNN lietošana ir Pasaules Veselības organizācijas atzīts un rekomendēts zāļu izrakstīšanas standarts, kas veiksmīgi darbojas Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Somijā, Nīderlandē, Dānijā, Lielbritānijā un citās Eiropas valstīs. Turklāt pēc šī standarta daudzi ārsti arī Latvijā jau vairākus gadus izraksta pacientiem zāles. Jaunās kompensējamo medikamentu izrakstīšanas kārtības mērķis ir samazināt pacientu zāļu līdzmaksājumu, jo pacienti par zālēm katru gadu pārmaksā gandrīz 25 miljonus eiro, neiegādājoties zemākas cenas līdzvērtīgas efektivitātes zāles**.

Jaunā kārtība paredz, ka kompensējamo zāļu (īpašajās) receptēs būs jānorāda SNN. Vienlaikus, ja būs ārstniecisks pamatojums, ka pacienta ārstēšanā ir nepieciešamas konkrēta nosaukuma zāles, arī turpmāk ārsti varēs izrakstīt zāļu komerciālo nosaukumu, norādot zāļu receptē šo pamatojumu.

Prognozēts, ka 70% no visu ārsta izrakstīto kompensējamo zāļu recepšu skaita gada laikā receptēs tiks norādīts SNN, bet 30 % – komerciālais nosaukums. Savukārt pacientiem, kuriem pirmo reizi tiek izrakstītas kompensējamās zāles konkrētas diagnozes ārstēšanai, tāpat kā līdz šim īpašajā receptē varēs lietot tikai zāļu SNN.

Ja pacients nevēlēsies iegādāties references zāles, tad citu zāļu iegāde netiks kompensēta un tās pacientam būs jāiegādājas par saviem līdzekļiem. Pacienti nevarēs “piemaksāt” un pret īpašo recepti saņemt aptiekā citas, dārgākas kompensējamās zāles, ja references vai lētākas līdzvērtīgas efektivitātes zāles būs pieejamas un nebūs ārstnieciska pamatojuma to nelietošanai. Turklāt nereferences zāļu iegādei pacientam būs nepieciešams atkārtoti doties pie ārsta, lai saņemtu cita veida (parasto) recepti. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka ārsta saruna ar pacientu par zālēm, kas tiks izsniegtas aptiekā, notiek jau zāļu izrakstīšanas laikā, tādējādi ietaupot gan ārsta, gan pacienta laiku. Tāpat pacienta vizītes laikā ir būtiski izskaidrot, ka zāļu iepakojums, nosaukums un izskats var atšķirties bet tajā esošā aktīvā viela, kas ir vajadzīga ārstēšanai, ir tā pati, kas līdz šim, un nodrošina tikpat efektīvu ārstniecisko iedarbību.

Farmaceits pacientam aptiekā izsniegs zemākās cenas līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāles, vēlreiz izskaidrojot, ka to iepakojums, nosaukums un izskats var atšķirties, bet ārstēšanai nepieciešamā viela ir tieši tā pati. Ja vienā aptiekā zemākās cenas SNN zāļu nebūs, bet tās būs pieejamas lieltirgotavās (ZVA tīmekļa vietnes sadaļā “Zāļu reģistrs” pie konkrētām zālēm nebūs sarkana simbola “X”, kas norāda uz nepieejamību), farmaceita uzdevums ir zāles pasūtīt un informēt pacientu par to saņemšanas laiku vai arī, ja zāles ir nepieciešamas pēc iespējas ātrāk, aicināt pacientu vērsties citā aptiekā. Farmaceits nedrīkstēs mainīt kompensējamajā receptē noteikto lēmumu un izsniegt citas (dārgākas) zāles, ko pieprasa pacients, arī gadījumā, ja pacients vēlas tās iegādāties par personiskajiem līdzekļiem, jo valsts šīs zāles nekompensēs.

Jautājumu vai papildu informācijas gadījumā ārstniecības personas un farmaceiti ir aicināti izmantot informatīvo e-pastu, tai skaitā sūtīt savus jautājumus uz e-pastu info@zva.gov.lv.
___
* 2020. gada 1. aprīlī stāsies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumiem Nr. 899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”.

** Nacionālā veselības dienesta dati
Ziņa ir tapusi Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas numurs 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros”.