Skip to content

Katastrofu medicīnas civilā-militārā sadarbība un veselības aprūpes personāla resursu mobilizācijas iespējas krīzes situācijā

Latvijas Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas valde 11.03.2022. organizē konferenci “Katastrofu medicīnas civilā-militārā sadarbība un veselības aprūpes personāla resursu mobilizācijas iespējas krīzes situācijā” ar mērķi informēt ārstus un veselības aprūpes iestāžu vadītājus par mobilizācijas organizatoriskajiem jautājumiem, kā arī atbildīgo militārās un civilās medicīnas iestāžu redzējumu par sadarbību. Konferencē ar ziņojumiem piedalīsies militārās un civilās medicīnas iestāžu pārstāvji.

Konference notiks 11.03.2022. no plkst.13.00 līdz plkst.16.00 Zoom platformā.
Saite būs pieejama Latvijas Veselības aprūpes vadības speciālistu mājas lapā https://lvavsa.lv

PROGRAMMA

13.00-13.10 Konferences atklāšana
13.10-13.25  Ārstniecības iestādes gatavības nodrošināšana un iekļaušanās katastrofu medicīnas sistēmā  (ziņo NMPD direktore L.Cipule)
13.25-13.40 Civilās un militārās medicīnas sadarbības plānošana gatavībai kara, militārā iebrukuma vai to draudu gadījumā  (ziņo NMPD Katastrofu medicīnas centra vadītāja D.Heiberga)
13.40-13.55 Par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistru (ziņo Veselības inspekcijas Reģistru nodaļas vadītāja A. Gudre)
13.55-14.10 Par NATO spēku integrācijas vienību (NFIU) Latvijā (ziņo NFIU vecākais eksperts plt V.Matjuhins)
14.10-14.25 Par mobilizāciju (ziņo NBS Apvienotā štāba Mobilizācijas un rekrutēšanas pārvaldes mobilizācijas un rezerves karavīru apmācību plānošanas daļas virsnieks CD J.Mačis)
14.25-14.40 Par NBS un Valsts katastrofu medicīnas plānu (ziņo NBS Apvienotā štāba medicīnas dienesta galvenais vadības ārsts plt N.Vaivads)
14.40-15.00 Paneļa diskusija

Latvijas Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas valde