Skip to content

Jelgavas pilsētas slimnīca aicina kolektīvā VIRSĀRSTU

SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”,
Reģ. Nr. 41703007038

Aicina kolektīvā
Neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļā
VIRSĀRSTU

Ja Tev ir:

 • augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds)
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā
 • sertifikāts kādā no pamatspecialitātēm
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes
 • spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus
 • spēja vadīt un attīstīt nodaļas komandu
 • pārzināt informācijas sistēmas, piemēram, Ārsta birojs, Outlook, Datamed u.c.
 • Valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodas likumu

Tavi galvenie darba pienākumi būs:

 • plānot, organizēt un vadīt Neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļas darbu
 • efektīvi vadīt un attīstīt nodaļas darbinieku darbu un procesus
 • organizēt personāla piesaisti nodaļas vajadzībām, nodrošināt rezidentu un praktikantu apmācības procesa uzraudzību
 • nodrošināt dežūrārstu piesaisti darbam Slimnīcas Neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļā
 • organizēt un optimāli uzturēt nodaļas tehnisko nodrošinājumu
 • iespēju robežās veicināt jauno medicīnas tehnoloģiju  un ārstēšanas metožu ieviešanu nodaļā
 • nodrošināt racionālu medikamentu un ārstēšanas līdzekļu apriti nodaļā
 • nodrošināt pacientu optimālu izmeklēšanu, sniegt profesionālu medicīnisko palīdzību un aizpildīt medicīnisko dokumentāciju

Tavi ieguvumi būs:

 • patstāvīgu darba līgumu ar atalgojumu, atbilstoši pieredzei, sākot no 2629.00 EUR (bruto)
 • strādājot papildus kā dežūrārstam Neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļā, veicot ambulatoro darbu, atlīdzība vidēji 4500.00 EUR (bruto), sociālās garantijas, apmaksātas virsstundas un prēmijas īpašos gadījumos
 • atbilstoši darba stāžam ārstniecības jomā piemaksa no 1% līdz 5%
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas atbilstoši profesijai saglabājot darba samaksu
 • pilnu darba laiku no plkst. 8:00. līdz plkst.16:00
 • darba vietu: Brīvības bulvāris 6, Jelgava
 • dotāciju siltām pusdienām
 • patīkamu, sakārtotu darba vidi, modernas telpas, darbu ar  mūsdienīgām medicīnas tehnoloģijām
 • draudzīgu, atsaucīgu kolektīvu ar kopīgām tradīcijām un kultūras pasākumiem
 • jaunajiem kolēģiem, kuri uzsāk slimnīcā patstāvīgu darbu var tikt izmaksāta ikmēneša kompensācija 250, – EUR apmērā par dzīvojamo telpu īri Jelgavā vai novadā
 • prioritāte bērniem iegūt vietu Jelgavas bērnudārzā
 • pasākumi, kas veicina veselīgu darba vidi (t.sk. visā slimnīcā ir pieejams dzeramais ūdens, tējas, augļi)
 • apmaksāts abonements veselības un fitnesa centrā “FITLAND”

Gaidām Tavu:

 1. CV;
 2. Izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Visus norādītos dokumentus, lūdzams iesniegt elektroniski Slimnīcas Personāla daļai sūtot uz e-pastu: personals@jpslimnica.lv vai iesniedzot personīgi Personāla daļai, Brīvības bulvāris 6, Jelgava.

Tālrunis papildus informācijai +371 63030110.

Datu drošība

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk –VDAR) 13.pantu, SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” informē, ka:

 1. piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai;
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, kontaktinformācija: Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV-3002; elektroniskā pasta adrese: info@jpslimnica.lv. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.