Skip to content

Iespēja pieteikties LĀZA stipendijām 2020

Jau 15. gadu Latviešu ārstu un zobārstu apvienība ( LĀZA) izsludina iespēju pieteikties atbalstam medicīnas studijām.

! Līdz 31.03. Latvijas medicīnas augstskolu vecāko kursu studenti var iesniegt pieteikumu Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijai.

Fonda mērķis ir atbalstīt medicīnas studentu centienus apgūt ārsta arodu un vēlmi strādāt savā profesijā Latvijā. Stipendijas tiek piešķirtas vecāko (4.-6.) kursu studentiem, kam ir ne tikai labas sekmes mācībās, plašs interešu loks, bet kas arī savu turpmāko dzīvi ir nolēmuši saistīt ar ārsta profesiju Latvijā un kam ir līdzekļu trūkums mācībām. Skaidrs pamatojums, kāpēc stipendija vajadzīga, ir tas, ko komisija sagaida no pretendenta. Informācija par pieteikšanās kārtību www.lazariga.lv sadaļā Stipendijas.

 

Pieteikumu jāsūta laza@lazariga.lv, tēmā norādot Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendija. Otrās kārtas klātienes intervija notiks 17. aprīlī, sākot no 9.00 P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. Pieteikumus izvērtēs un lēmumu pieņem Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju komisija.

Stipendijas svinīgi pasniegs P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā vasarā, kad Rīgā būs arī LĀZA biedri un fonda dibinātājs Ēriks Niedrītis (ASV). Par stipendijas pielietojumu stipendiāts sniedz atskaites rakstu LĀZA Apkārtrakstam. 2019. gadā Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju 1000 USD saņēma četri medicīnas augstskolu studenti un četri studenti – veicināšanas stipendiju (500 USD).

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonds radies, godinot ārsta Ilmāra Lazovska (1931–2003) piemiņu. Fondu drīz pēc profesora nāves izveidoja ārsts, LĀZA valdes loceklis Ēriks Niedrītis (Ņujorka), kurš ir arī tā vadītājs. LĀZA regulāri vāc ziedojumus fonda sekmīgai darbībai. 2005. gadā tika pasniegtas pirmās Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijas, kuras saņēma pieci Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas studenti. Fondu finansiāli atbalsta arī Ojāra Veides Fonds, LĀZA biedri un citi ziedotāji.

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) vieno ārzemēs un Latvijā dzīvojošos ārstus un zobārstus, kā arī citus veselības nozares profesionāļus, zinātniekus un darbiniekus kopējam mērķim – visiem spēkiem veicināt veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu, ārstu un zobārstu izglītību un sadarbību.

Kamena Kaidaka,
LĀZA biroja vadītāja Latvijā
+371 29121922
www.lazariga.lv; laza@lazariga.lv