Skip to content

COVID-19 informācija ārstiem

Labdien, kolēģi!

 1. Visi, kuri ielido lidostā Rīga un kuriem ir elpceļu infekcijas simptomi, ir aicināti nodot analīzes, lai pārliecinātos par viņu iespējamo inficēšanos ar Sars-Cov-2 vīrusu. Analīzes varēs nodot lidostā uz vietas, atbildes saņemot pēc kāda laika telefoniski. Negatīva atbilde neatceļ 14 dienu pēc atbraukšanas pašizolāciju mājās!
 1. Koronavīrusa COVID-19 skartās valstis vai teritorijas (nekontrolēta izplatība):

https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/769

 1. Karantīnā mājās esošos cilvēkus bez «Covid-19» simptomiem ārsti konsultē pa telefonu.
 1. Analīzes – ja atgriežas pacienti no Covid-19 skartajām teritorijā, kuriem parādās akūtas respiratoras infekcijas simptomi, ir jāzvana uz 113. Analīzes tiks paņemtas mājās vai pacientus novirzīs uz analīžu telti. Jārēķinās ar ilgu gaidīšanu, bet nav par to jāsatraucas. Var zvanīt Gulbja laboratorijai. +371 67801112. 

N.B! Bez simptomiem analīzes netiks ņemtas, jo tās nespēj pateikt, ka cilvēks ir inficēts un vēlāk var attīstīties slimība. Analīzes tiks veikties tikai tiem, kuriem ir simptomi.

Jautājumi par Covid – 19   pa tālr.: 67387661.

 1. Darba nespējas lapas izdod:
 1. Pieaugušajiem, kuri atgriezušies no Covid-19 infekcijas skartajām teritorijām, saskaņā ar 2020.gada 12.marta Ministru prezidenta rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, 14 dienas no izbraukšanas brīža no skartās teritorijas ir jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā, novērojot savu veselības stāvokli, tai skaitā mērot ķermeņa temperatūru divas reizes dienā. Šajos gadījumos darbnespējas lapa netiek izsniegta, izņemot ārstniecības personas, sociālās aprūpes institūciju darbiniekus un izglītības iestāžu darbiniekus, kas strādā ar bērniem (skat. 2.punktu).  Gadījumā, ja personai 14 dienu laikā parādās akūtas respiratoras infekcijas slimības pazīmes, personai ir jāsazinās ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, kas organizēs personas laboratorisko izmeklēšanu.
 1. Veselības aprūpes iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu darbiniekiem, kas strādā tiešā kontaktā ar klientiem, kā arī izglītības iestāžu darbiniekiem, kas strādā tiešā kontaktā ar bērniem un kas atgriezušies no Covid-19 infekcijas skartajām teritorijām, tiek rekomendēta pašizolācija mājās 14 dienas kopš izbraukšanas no minētās teritorijas. Šīm personām tiek izdota DNL, atzīmējot cēloni “cits” un piezīmēs ”ierakstot “karantīna”, un tiek rekomendēts veikt veselības stāvokļa novērtējumu, tai skaitā mērot ķermeņa temperatūru. Gadījumā, ja personai 14 dienu laikā parādās akūtas respiratoras infekcijas slimības pazīmes, personai ir jāsazinās ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, kas organizēs personas laboratorisko izmeklēšanu.
 1. Bērniem līdz 7 gadu vecumam:
 • kuri ir atgriezušies no Covid-19 infekcijas skartajām teritorijām
 • vai kāds no ģimenes locekļiem ir atgriezies no  Covid-19 infekcijas skartajām teritorijām
 • vai ir bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, kam piemērojami īpašie piesardzības pasākumi un tiek noteikta mājas karantīna uz 14 dienām kopš izbraukšanas no skartās teritorijas vai kontakta ar Covid-19 saslimušo vai kontaktpersonu  un, ja nepieciešams, vienam no bērna vecākiem tiek izsniegta B darbnespējas lapa, ailē “Piezīmes” norādot “karantīna”. Tiek rekomendēts veikt veselības stāvokļa novērtējumu, tai skaitā mērot ķermeņa temperatūru. Gadījumā, ja bērnam 14 dienu laikā parādās akūtas respiratoras infekcijas slimības pazīmes, ir jāsazinās ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, kas organizēs bērna laboratorisko izmeklēšanu.
  1. Pieaugušajiem, kuri atgriezušies no kādas no Covid-19 infekcijas skartajām teritorijām un kuriem ir akūtas respiratoras infekcijas slimības pazīmes, bet laboratoriskais izmeklējums uz Covid-19 infekciju ir negatīvs, darba nespēja tiek noteikta vispārējā kārtībā līdz slimības pazīmju izzušanai. Tomēr pēc atveseļošanās personai tiek rekomendēts novērot savu veselības stāvokli 14 dienas no atgriešanās brīža Latvijā, mērot ķermeņa temperatūru divas reizes dienā.
  1. Personai, kura bijusi ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku, jānosaka karantīna (izolācija mājās) 14 dienas no kontakta brīža. Šīm personām atbilstoši MK 2001. gada 3. aprīļa noteikumiem Nr. 152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” izsniedz darbnespējas lapu (A darbnespējas lapu pieaugušajiem, izvēloties cēloni “cits”, kurā veic ierakstu “karantīna”, un B darbnespējas lapu – slima bērna kopšanai un pieaugušajiem no 11 dienas,  ailē “Piezīmes” norādot “karantīna”,).

  Aicinām izrakstot DNL,, noteikti piezīmēs norādīt “karantīna”, lai novērstu jebkādus pārpratumus ar kontrolējošām iestādēm.

  Ja persona kļuvusi par Covid-19 pacienta kontaktpersonu vai  uzturējusies Covid-19 infekcijas skartajā teritorijā, kam piemērojami īpašie piesardzības pasākumi,  veicot darba pienākumus, un personai tiek noteikta karantīna un izrakstīta darbnespējas lapa, kā pārejošas darbnespējas cēlonis tiek norādīts “nelaimes gadījums darbā”, “Piezīmes” norādot “karantīna”.

   

  1.  Gadījumā, ja operatīvajiem dienestiem ārkārtas situācijā nepieciešams sazināties ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC), lūdzam izmantot šādus kontakttālruņus:
   • darba dienās, SPKC darba laikā (no 8:30 līdz 17:00) lūdzam zvanīt uz telefona numuru 67271738 .
   • ārpus SPKC darba laika, no plkst. 17:00 līdz 08:30, kā arī svētku un atpūtas dienās, iespējams sazināties ar dežurējošo epidemiologu, zvanot pa mobilo tālruni 28343552 .

  Ar cieņu, Dr. Ilze Aizsilniece
  LĀB prezidente