Skip to content

ārsts.lv numuru saturs

Rekomendācijas fizisko aktivitāšu veicināšanai Latvijas iedzīvotājiem

Lai Latvijas iedzīvotāji būtu fiziski aktīvāki, Veselības ministrija kopā ar Pasaules Veselības organizāciju ir izstrādājusi rekomendācijas fizisko aktivitāšu veicināšanai. Tikai savstarpēji sadarbojoties gan valsts iestādēm, gan pašvaldībām, skolām, gan sabiedriskām organizācijām un citiem iesaistītajiem, ievērojot principu “veselība visās politikās”, ir iespējams nodrošināt, ka visi Latvijas iedzīvotāji ir fiziski aktīvi, dzīvo, strādā un atpūšas fiziskām aktivitātēm atbalstošā vidē.

Rekomendācijas fizisko aktivitāšu veicināšanai Latvijas iedzīvotājiem

(http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/Tava%20veseliba/Precizets_Rekomend%C4%81cijas_FA_080219_050819.pdf)