Skip to content

ATGĀDINĀM: ārsta izziņa bērnu nometnei vairs nav obligāta prasība

Atgādinām, ka ārsta izziņa bērnu nometnei vairs nav obligāta prasība.

Veselības ministrija norādījusi, ka nepieciešamības gadījumā saistībā ar bērna veselību vecāki var iesniegt [ārsta izziņu], piemēram, ja ārsts var sniegt korektākas norādes par nepieciešamo atbalstu bērnam hroniskas saslimšanas gadījumā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

13. Dalībnieka likumiskie pārstāvji, (..), iesniedz šādus dokumentus un apliecina, ka sniegtā informācija ir patiesa:

13.1. anketu, kurā norādīta šāda informācija par dalībnieku: (..)

13.1.7. cita būtiska informācija par dalībnieku, kas var būt noderīga nometnes organizētājiem pakalpojuma nodrošināšanai un piemērotas pirmās palīdzības sniegšanai, tai skaitā hroniskās saslimšanas, alerģijas, lietojamie medikamenti, uztura pielāgojumi, fiziskās slodzes ierobežojumi un nepieciešamie atbalsta pasākumi.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 501 redakcijā)

14. Ārvalstnieki primārās veselības aprūpes ārsta izziņas iesniedz atbilstoši mītnes valsts normatīvo aktu prasībām.

https://likumi.lv/ta/id/197039-bernu-nometnu-organizesanas-un-darbibas-kartiba