Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes (LU MF)Domepar jauno fakultātes dekānu ievēlējuši asoc. prof. Valdi Folkmani, kas pēc diviem termiņiem amatā nomainīs līdzšinējo dekāni prof. Ingrīdu Rumbu-Rozenfeldi. Plānots, ka dekāns savus amata pienākumus sāks pildīt šā gada 1. jūlijā pēc apstiprināšanas LU Senāta sēdē.

“Esmu aizkustināts par kolēģu pausto atbalstu un lielo uzticību, ko plānoju attaisnot ar nopietnu darbu mācībspēku, studentu, fakultātes un mūsu Alma Materlabā. Esmu iecerējis stiprināt fakultātes pozīcijas medicīnas izglītībā Latvijā un Baltija mērogā, turpinot līdzšinējās dekānes veiksmīgi aizsākto. 17 gados atjaunotā Medicīnas fakultāte no ideālistiski noskaņotu mācībspēku un studentu domubiedru grupas ir izaugusi par vienu no spēcīgākām Latvijas Universitātes fakultātēm, kas nodrošina starptautiski konkurētspējīgu izglītību gan latviešu, gan angļu valodā. Un mēs neplānojam apstāties pie sasniegtā,” uzsver asoc. prof. Valdis Folkmanis, kas ir ilggadējs fakultātes mācībspēks un patriots.
Dekānam ir doktora grāds medicīnā un maģistra grāds pedagoģijā, kas ļāvis Valdim Folkmanim veidot veiksmīgu profesionālo karjeruneiroloģijāun akadēmiskajā vidē. Viņš ir ne tikai studentu un kolēģu cienīts mācībspēks, bet arī LU MF Sociālās pediatrijas centra izveidotājs un vadītājs. Asoc. prof. attīstījis nopietnu pētniecisko sadarbību ar ārvalstu kolēģiem, īpaši no Vācijas.
LU MF dekāna vēlēšanās, kas norisinājās 3. jūnijā, savas kandidatūras bija izvirzījuši trīs kandidāti – asoc. prof. Gustavs Latkovskis un prof. Valdis Pīrāgs, bet pārliecinošu balsu vairākumu saņēma asoc. prof. Valdis Folkmanis.
LU MF programmas ārstniecībā, farmācijā un veselības aprūpē ir ļoti mūsdienīgas, veidotas, balstoties uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un Skandināvijas valstu pieredzi. Visas programmas ir akreditētas un atbilstEiropas Savienībasnormām. Būtiska studiju sastāvdaļa ir praktiskās nodarbības un prakse, kas sākas jau 3. studiju semestrī un notiek Rīgas vadošajās klīnikās ārstniecības iestādēs un farmācijas uzņēmumos. Savukārt pētniecības jomā notiek plaša sadarbība ar daudzām zinātniskajām institūcijām Latvijā. LU MF studenti katru gadu arī piedalās ES izglītības programmās ERASMUS+, kas piedāvā studentiem iespēju no 3 mēnešiem līdz pilnam akadēmiskajam gadam studēt kādā citā Eiropas Savienības dalībvalsts augstskolā.

Par LU MF
LU MF 2014./2015. absolvēja 219 jauno medicīnas speciālistu, bet kopš fakultātes atjaunošanas, 18 gadu laikā to beiguši vairāk nekā 3800 jauno speciālistu – ārstu, māsu un farmaceitu. Pašlaik LU MF studē 959 pašmāju un 118 ārvalstu studentu. Līdzās atzītiem Latvijas medicīnas nozares korifejiem, LU MF strādā arī daudz jaunu un talantīgu pasniedzēju, lasīt lekcijas ierodas arī vieslektori no Zviedrijas, Vācijas un ASV. 1998./1999. mācību gadā, kad tika atklāta LU MF, tās akadēmiskais personāls bija 47 mācībspēki, 17 gados tas ir pieaudzis līdz 205.

Papildu informācija:
Evija Ansonska,
LU Medicīnas fakultātes sabiedrisko attiecību vadītāja
Mob. tālr.: +371 26011887
e-pasts: evija.ansonska@lu.lv