Skip to content

COVID-19 infekcijas uzliesmojums

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) informē, ka epidemioloģiskā situācija Pasaulē un Eiropā strauji mainās un ir paplašināts COVID-19 infekcijas skarto teritoriju saraksts. 2020. gada 24. februārī pieņemts lēmums, ka COVID-19 infekcijas skartās teritorijas ir Ķīna, Dienvidkoreja, Itālijas Lombardijas un Veneto reģioni, Irāna.

SPKC ir precizējis ieteikumus sākotnējai rīcībai COVID-19 infekcijas aizdomu gadījumā stacionārās un ambulatorās ārstniecības iestādēs.

 

 

Lai pilnveidotu iestādes procedūras un apmācītu iestādes personālu par rīcības algoritmiem un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, aicinām izmantot sagatavoto informāciju. Atgādinām, ka Valsts katastrofu medicīnas plāna “Rīcība bīstamo un citu infekcijas slimību gadījumā” un slimnīcu katastrofu medicīnas plānos ir noteikta detalizēta rīcība gadījumos, ja ir aizdomas par bīstamu infekciju.

Lai informētu ārstniecības iestāžu apmeklētājus un novērstu nevajadzīgus kontaktus ar citiem pacientiem un darbiniekiem, SPKC piedāvā plakātu projektu izvietošanai pie stacionāro ārstniecības iestāžu ieejām un uzņemšanas nodaļām par ieteicamo rīcību. Šis plakāts ir paredzēts pilnveidošanai atbilstoši apstākļiem iestādē.

Lūdzam regulāri sekot līdzi COVID – 19 epidemioloģiskajai situācijai, izmaiņām gadījuma definīcijā un skarto teritoriju uzskaitījumam SPKC tīmekļa vietnē.[1] Aktuāla informācija par epidemioloģisko situāciju un ieteikumi ir pieejami Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra [2] un Pasaules Veselības organizācijas [3] tīmekļvietnēs.

[1] https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757

[2] https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

[3] https://www.who.int/health-topics/coronavirus