Skip to content

ZVA izdevums visiem ārstiem un farmaceitiem “Cito!”

Jaunajā numurā lasiet:

ZĀĻU DROŠUMS
Potenciāls nervu sistēmas attīstības traucējumu risks bērniem, kuru tēvi saņēmuši valproātus: PRAC iesaka piesardzības pasākumus Svarīgākais no Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (PRAC) sanāksmēm 2024. gadā: 1) Aprīlī
– Glikagonam līdzīgā peptīda-1 receptoru agonisti (GLP-1) – dulaglutīds, eksenatīds, liraglutīds, liksizenatīds un semaglutīds
– Ieteikums EZA Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejai (CHMP) par jaunajām ”Rybelsus” tabletēm (iekšķīgi lietojams semaglutīds)
2) Martā
– Par Covid-19 vakcīnu “Comirnaty” vai “Spikevax” un pēcmenopauzes asiņošanu
3) Februārī
– Paxlovid: atgādinājums par nopietnām blaknēm, ja to lieto kopā ar noteiktiem imūnsupresantiem ZVA saskaņotas vēstules veselības aprūpes speciālistam ar aktuālu zāļu drošuma informāciju (02.01.-30.04.2024.):
Šīs vēstules ir publicētas Zāļu valsts aģentūras (ZVA) tīmekļvietnes www.zva.gov.lv sadaļā “Veselības aprūpes speciālistiem un iestādēm > Zāles > Farmakovigilance > Vēstules veselības aprūpes speciālistiem” laikā no 2024. gada 2. janvāra līdz 30. aprīlim, kā arī pie katrām zālēm Latvijas Zāļu reģistrā: ”Nedaudz paaugstināts venozās trombembolijas risks sievietēm, kuras lieto hlormadinona acetātu un etinilestradiolu saturošus kombinētos hormonālos kontracepcijas līdzekļus” – 21.03.2024. ”Paxlovid (nirmatrelvīrs, ritonavīrs): atgādinājums par dzīvībai bīstamu un letālu mijiedarbību ar imūnsupresantiem, tajā skaitā takrolimu” – 21.03.2024. ”Jauni pasākumi saistībā ar iespējamu nervu sistēmas attīstības traucējumu risku bērniem, kuru tēvi trīs mēnešu laikā pirms šo bērnu ieņemšanas saņēmuši valproātus saturošas zāles” – 19.02.2024. ”Pseidoefedrīns – mugurējās atgriezeniskās encefalopātijas sindroma (PRES) un atgriezeniskās cerebrālās vazokonstrikcijas sindroma (RCVS) risks” – 07.02.2024. ”Simulect iepakojumu piegāde, kas satur tikai baziliksimaba pulveri flakonā bez ampulas ar ūdeni injekcijām” – 31.01.2024.

JAUNI BRĪDINĀJUMI ZĀĻU APRAKSTOS
PRAC1 ieteikumi par signāliem Jauna drošuma informācija pēc PSUSA2 procedūras zālēm

ZĀĻU PIEEJAMĪBA
Apstiprina sarakstu ar Eiropas Savienībai kritiski svarīgām zālēm, rūpējoties par zāļu pieejamības nodrošināšanu un piegāžu stabilitāti Pilnveido medikamentu izplatīšanas kārtību savlaicīgai zāļu pieejamībai

NODERĪGA INFORMĀCIJA
Pārņem ES prasības zāļu klīnisko pētījumu jomā un pastiprina pacienta aizsardzību Lai nodrošinātu inovatīvo zāļu ātrāku pieejamību, no nākamā gada veiks Eiropā vienotu klīnisko novērtējumu Par zāļu blaknēm turpmāk varēs ziņot, noskenējot QR kodu Pieejami sabiedrības informēšanas kampaņas “Lieto zāles? Novēro blaknes? Ziņo!” materiāli Aicinām visus medicīnisko ierīču izplatītājus reģistrēties LATMED datubāzē Zāļu valsts aģentūra atgādina par Aptieku karti un zāļu piegādi uz mājām 1 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee – Eiropas Zāļu aģentūras Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja
2 Periodic Safety Update Reports Single Assessment – Vienotās vērtēšanas procedūra Zāļu valsts aģentūras informatīvajā izdevumā “Cito!” ir publicēta jaunākā pierādījumos balstīta un neatkarīga informācija par zāļu un medicīnisko ierīču drošumu.
“Cito!” ir Starptautiskas neatkarīgo izdevumu biedrības (ISDB) loceklis kopš 1995. gada.
Aicinām pieteikties izdevuma “Cito!” elektroniskās versijas saņemšanai, rakstot uz: cito@zva.gov.lv (pieteikumā jānorāda e-pasta adrese).
Skatīt iepriekšējās “Cito!” publikācijas
Skatīt visus tīmekļvietnes jaunumus Veselības aprūpes speciālistiem un iestādēm