Skip to content

Zāļu reģistrs papildināts ar informāciju par zāļu piemērotību senioriem

Zāļu valsts aģentūra papildinājusi Zāļu reģistru ar informāciju par aktīvo vielu lietošanu gados vecākiem cilvēkiem. Par pamatu izmantota Somijas Zāļu aģentūras izstrādātā datu bāze “Meds75+”, kas ietver gandrīz 500 vielu vai to kombināciju klasifikāciju un ieteikumus to lietošanai cilvēkiem, kas ir vecāki par  75 gadiem.

Reģistrā pievienotā informācija par zāļu piemērotību senioriem ir iekļauta informatīvos nolūkos, un tā ir paredzēta ārstiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem. Publicētās informācijas mērķis ir uzlabot zāļu lietošanas drošumu primārās veselības aprūpes ietvaros.

Zāļu aktīvo vielu nosaukumiem ir pievienots iedalījums A, B, C un D kategorijās, kas norāda uz to, cik attiecīgās aktīvās vielas ir piemērotas lietošanai cilvēkiem, kas ir vecāki par 75 gadiem. Katras farmaceitiskās vielas apraksts ietver informāciju par būtiskākajiem riskiem un brīdinājumiem, kā arī biežākajām blaknēm un mijiedarbību. Pievienotajos aprakstos nav ietvertas zāļu lietošanas indikācijas un kontrindikācijas.

“Reģistram pievienoto informāciju apkopojuši un sagatavojuši Somijas Zāļu aģentūras (Fimea) eksperti,  tā var kalpot kā atbalsts ārstam lēmuma pieņemšanā. Pacientiem jebkurā gadījumā pirms zāļu lietošanas ir jākonsultējas ar savu ārstu,” uzsver Svens Henkuzens, Zāļu valsts aģentūras direktors.

Reģistrs ir pieejams tīmekļa vietnes www.zva.gov.lv sānā, sadaļā “Zāļu reģistrs” > “Norādīt papildu meklēšanas parametrus”.

Zāļu valsts aģentūras veidotais Latvijas Zāļu reģistrs sniedz veselības nozares speciālistiem aktuālu un oficiāli apstiprinātu informāciju par zālēm. Reģistrā iekļauti visu zāļu apraksti un lietošanas instrukcijas, vēstules veselības aprūpes speciālistiem un zāļu riska mazināšanas izglītojoši materiāli, informācija par zāļu maksimāli pieļaujamo cenu aptiekā, produktu iepakojuma lielumu un citi dati.