Skip to content

Studentes aptauja maģistra darba izstrādei

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas studentes Diānas Razumovskas maģistra darba (Ārstniecības personu komunikācija darbā ar pacientiem: CAT komunikāciju stratēģiju ietvarā) izstrādes mērķis, ir noskaidrot, cik plaši ārstniecības personas Latvijā izmanto vienas no komunikāciju teorijas (CAT) stratēģijām darbā ar pacientiem un, vai to pielietošanā pastāv kādas atšķirības starp demogrāfiskiem raksturlielumiem.

Veselības aprūpē pacienti var nākt no ļoti dažādām sociālām, etniskām un kultūras grupām. Mūsdienās ārstniecības personām efektīva komunikatīva kompetence ir būtiska darba sastāvdaļa, lai nonāktu pie pozitīvas pacienta apmierinātības par sniegto pakalpojumu.

Pētījuma viens no etapiem iekļauj aptaujas anketu, kas paredzēta tikai ārstniecības personām Latvijā. Aptauja ietver gan demogrāfiskus jautājumus, gan jautājumus, kas pauž ārstniecības personu pieredzi un viedokli. Pētījumā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, un sniegto atbilžu konfidencialitāte ir garantēta.

Aptaujas anketa: https://forms.gle/TZvpZZEPPgdEXD9S8

Pētījumā papildus tiks noskaidrots dažādu paaudžu pārstāvēto ārstniecības personu vidū, vai šādu komunikācijas stratēģiju pielietošana darbā ar pacientiem ir aktuāla un nozīmīga, vai tam tiek piešķirta apzināta vai neapzināta nozīme.