Skip to content

Sporta aktivitātes recepte

I. S. Priedīte, V. Lāriņš, M. Sauka, G. Selga, L. Kalniņa, J. Krievkalns, L. Artjuhova
Fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana ģimenes ārsta praksē

http://www.vsmc.gov.lv/wp-content/uploads/2015/03/Portaliem2015VSMC.pdf
http://www.vsmc.gov.lv/wp-content/uploads/2015/01/Recepte.pdf