Skip to content

Reģistrācija biedru pilnsapulcei

God. kolēģi!

2022. gada 13. janvārī plkst. 15.00 notiks biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” (LĀB) biedru pilnsapulce, kurā drīkst piedalīties tikai LĀB biedri vai biedru pilnvarotie pārstāvji. Darba kārtība ŠEIT!

2022. gada 11. janvārī LĀB valde izskatīs janvārī saņemtos iesniegumus par iestāšanos LĀB. Savu statusu variet noskaidrot:

Pilnsapulce tiks organizēta KLĀTIENĒ Skolas ielā 6, Rīgā un TIEŠSAISTĒ Zoom.
Katram dalībniekam dalība pilnsapulcē pieļaujama tikai vienā no norādītajiem veidiem!

***

KLĀTIENĒ no plkst. 14.00 – 15.00 ierodas:

 • LĀB juridiskie biedri un LĀB biedru pilnvarotās personas (LĀB juridiskie biedri un LĀB biedru pilnvarotās personas tiešsaistē piedalīties nedrīkst);
 • LĀB biedri, kas objektīvu iemeslu dēļ nevar piedalīties pilnsapulcē tiešsaistē

Ierašanās klātienē pieļaujama, ja:

 1. biedrs vai biedra pilnvarotais pārstāvis uzrāda sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu;
 2. LĀB biedra pilnvarotais pārstāvis uzrāda rakstveidā sagatavotu, pilnvarotāja parakstītu pilnvaru;
 3. LĀB juridiskā biedra pārstāvis uzrāda LĀB juridiskā biedra rakstveidā sagatavotu, pilnvarotāja parakstītu pilnvaru.

NB!

 • Lai ievērotu valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, līdz 12. janvārim aicinām LĀB informatīvajā sistēmā: https://is.arstubiedriba.lv/biedriem pieteikt savu dalību pilnsapulcē klātienē.
 • Lai dalībnieku reģistrācija ritētu raiti, lūgums plānot savlaicīgu ierašanos!

***

TIEŠSAISTĒ no plkst. 13.30 – 15.10 pieslēdzas LĀB individuālie biedri, kas dod priekšroku dalībai pilnsapulcē attālināti.

Dalība tiešsaistē pieļaujama, ja LĀB biedrs ir izlasījis un ievēro LĀB valdes apstiprinātos noteikumus:

 1. Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” (turpmāk – LĀB) pilnsapulcē drīkst piedalīties tikai LĀB biedri.
 2. Pieslēgšanās LĀB biedru pilnsapulcei ZOOM platformā tiek nodrošināta tikai un vienīgi ar LĀB informatīvās sistēmas https://is.arstubiedriba.lv starpniecību, autorizējoties tajā caur www.latvija.lv.
 3. Pieslēgšanās iespēja pilnsapulcei ZOOM platformā tiek pārtraukta plkst. 15.10.
 4. Pilnsapulcē ZOOM platformā nedrīkst piedalīties biedru pilnvarotās personas un LĀB juridiskie biedri.
 5. Pilnsapulcei ZOOM platformā drīkst pieslēgties tikai no vienas ierīces LĀB biedri, kas ir iepazinušies ar pieslēgšanās noteikumiem.
 6. Biedri nedrīkst izpaust trešajām personām savus pieslēgšanās parametrus pilnsapulcei ZOOM platformā.
 7. LĀB biedram, kas tiešsaistē piedalās pilnsapulcē, ZOOM platformā ir sevi jāidentificē, norādot vārdu un uzvārdu.
 8. Balsošana biedru pilnsapulcē tiks organizēta elektroniski, izmantojot ZOOM platformā pieejamās aptaujas formas.
  – Ja dalībnieks ir balsojis pirms pilnsapulces, tas neliedz viņam ierasties uz pilnsapulci klātienē vai piedalīties attālināti (izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) un attiecīgi arī piedalīties balsošanā. Šajā gadījumā dalībnieka iepriekš nodotais balsojums tiek anulēts un vērā ņem pilnsapulces laikā nodoto balsojumu.
 9. Pilnsapulces laikā dalībnieka kamerai jābūt ieslēgtai un dalībniekam ir jābūt redzamam.
 10. LĀB biedru pilnsapulces laikā tiks veikts audio un video ieraksts.
 11. APLIECINU, ka:
  – LĀB biedru pilnsapulcē piedalos tikai tiešsaistē;
  – ar noteikumiem esmu iepazinies un man tie ir saprotami.

NB!
6. janvārī un 11. janvārī plkst. 15.00 – 17.00 LĀB attālināti rīko konsultācijas par pieslēgšanos Zoom. LĀB biedri, kas vēlas izmēģināt, kā 13. janvārī notiks pieslēgšanās pilnsapulcei tiešsaistē, LĀB informatīvajā sistēmā varēs pieslēgties Zoom pasākumam, pārliecināties, ka audio un video strādā, personas identifikācija ir veikta korekti, kā arī piedalīties atbilžu iesniegšanā. Konsultāciju laikā LĀB darbinieki sniegs nepieciešamo palīdzību visiem interesentiem par pieslēgšanos Zoom.

Ja LĀB biedru pilnsapulce 2022. gada 13. janvārī nebūs lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, biedri tiks aicināti noklausīties priekšlasījumus par tēmu “Ārstu aizsardzība draudu izteikšanas gadījumā” un piedalīties diskusijā. Par piedalīšanos tiek piešķirti tālākizglītības punkti resertifikācijai. Apliecība būs pieejama LĀB informatīvās sistēmas https://is.arstubiedriba.lv sadaļā “Mans profils”.

 • Ja biedram nav izveidots profils LĀB informatīvajā sistēmā, to var izveidot, sazinoties ar LĀB sekretariātu info@arstubiedriba.lv
 • Par profila esamību LĀB informatīvajā sistēmā biedram jāpārliecinās un nepieciešamības gadījumā jāizveido savlaicīgi. Pilnsapulces norises dienā profilu nebūs iespējams izveidot.

Vairāk informācija sekos!

Priecāsimies tikties klātienē vai tiešsaistē.
Skaistus svētkus un labklājību 2022. gadā!