Skip to content

Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” biedru pilnsapulce 2022. gada 13. janvārī

Biedrība “Latvijas Ārstu biedrība” paziņo, ka Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) valde 2021. gada 30. novembra sēdē ir pieņēmusi lēmumu par biedru sapulces sasaukšanu pilnsapulces formā.

Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” biedru pilnsapulce notiks 2022. gada 13. janvārī tiešsaistē, izmantojot ZOOM platformu.

Sākums plkst. 15:00; pieslēgšanās iespēja no plkst. 13:30.

Darba kārtībā:

1. Biedru sapulces atklāšana, ziņojums par pieslēgušos un ieradušos biedru skaitu
2. Biedru sapulces vadītāja un protokolētāja, Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
3. Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums par komisijas priekšsēdētāju
4. Prezidenta ziņojums
5. Profesionālo struktūrvienību (Sertifikācijas padome, Ētikas komisija, Aroda tiesa, Izglītības komisija) vadītāju ziņojumi
6. Revīzijas komisijas ziņojums
7. 2019. gada pārskata apstiprināšana
8. 2020. gada pārskata apstiprināšana
9. Diskusija par biedrības statūtu grozījumiem

Biedru sapulcē nav plānots apstiprināt statūtu grozījumus, bet uzsākt diskusiju par statūtu grozījumu nepieciešamību LĀB domes regulējuma un ģenerālsekretāra amata noteikumu pilnveidošanai.

Biedru pieslēgšanās biedru sapulcei notiks, izmantojot autentifikāciju www.latvija.lv un LĀB informatīvās sistēmas sadaļu “Biedriem” (https://is.arstubiedriba.lv/biedriem), kurā tikai biedriem būs iespēja pieslēgties biedru sapulcei ZOOM programmā. Biedriem uz reģistrētajām e-pasta adresēm tiks izsūtīts skaidrojums un videoinstrukcija par pieslēgšanos un attālinātu dalību biedru sapulcē.

Lūdzam visiem biedriem sākt pieslēgšanos vismaz stundu pirms biedru sapulces sākuma, lai reģistrācijas process neaizkavētu sapulces norisi. Pieslēdzoties biedru sapulcei ZOOM programmā obligāti jānorāda biedra pilns vārds un uzvārds, lai biedru var identificēt. Pirms pieslēgšanās jāiepazīstas ar pieslēgšanās noteikumiem, kas precīzi jāievēro, lai varētu pieslēgties un pilnvērtīgi piedalīties biedru sapulcē.

Biedriem, kuriem nav iespējas pieslēgties tiešsaistē, Biedrība nodrošina iespēju ierasties klātienē. Ja biedrs ir pilnvarojis biedru sapulcē piedalīties citu personu, tad pilnvarnieka dalība biedru sapulcē var notikt tikai klātienē. Biedru-juridisko personu pārstāvji biedru sapulcē var piedalīties tikai klātienē.

Ierašanās klātienē paredzēta Skolas ielā 6, Rīgā, 2022. gada 13. janvārī (reģistrācija no plkst. 14:00), kur biedriem un biedru pārstāvjiem būs iespēja pieslēgties biedru sapulces norisei. Reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ierašanās klātienē pieļaujama, ja biedrs vai pārstāvis uzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Lūdzam biedrus iepriekš, līdz 2021. gada 31. decembrim, paziņot LĀB par biedra vai pārstāvja plānotu ierašanos klātienē.

Biedriem ir tiesības rakstveidā (tai skaitā izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) balsot pirms biedru sapulces, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

1) balsojums tiek nodots tādā veidā, kas ļauj biedrībai biedru identificēt;

2) balsojums tiek biedrībai nodots vismaz iepriekšējā dienā pirms biedru sapulces norises dienas.

Balsošana biedru sapulcē tiks organizēta elektroniski, izmantojot ZOOM platformā pieejamās aptaujas formas.

Ja biedru sapulce nebūs lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, atkārtota biedru sapulce notiks 2022. gada 16. februārī, plkst. 15:00, tiešsaistē, izmantojot ZOOM platformu.

Ja biedru sapulce nebūs lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, sapulcējušies biedri tiks aicināti noklausīties priekšlasījumus par tēmu “Ārstu aizsardzība draudu izteikšanas gadījumā” un piedalīties diskusijā; par piedalīšanos tiek piešķirti tālākizglītības punkti resertifikācijai. Pasākuma norise plānota aptuveni līdz plkst. 17:00.

Rīgā, 2021. gada 10. decembrī   
Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” valdes vārdā prezidente Ilze Aizsilniece