Skip to content

Īsais kurss klīniskajā elektrokardioloģija (59,-EUR; 16 TIP) (zoom platformā)/ 2021.gada 18.,19.,25.,26.februārī četras dienas pl.15.00-17.30

Pieteikšanās ir elektroniski https://lab.arstubiedriba.lv/ sadaļā „KURSI