Skip to content

Latviešu valoda ukraiņiem

Latviešu valodas mācības Ukrainas iedzīvotājiem

Latvijas Ārstu biedrība organizē latviešu valodas mācības Ukrainas iedzīvotājiem.

Papildus informācija par 2024. gada grupām: Anda Jēgere, tālr. 29363469, anda@arstubiedriba.lv

Латвійська Mедична асоціація організовує навчання латиської мови для жителів України.

Додаткова інформація про групи 2024 року: Anda Jēgere, tālr. 29363469, anda@arstubiedriba.lv