Skip to content

Mūžībā devies profesors Jānis Raibarts

Mūžībā devies Latvijas Ārstu biedrības Goda biedrs, profesors Jānis Raibarts (17.09.1939.-03.01.2021.).

Jānis Raibarts dzimis 1939. gadā Rīgā, beidzis Rīgas Medicīnas institūtu (1964) un strādājis par ārstu Daugavpilī un Rīgā. Kopš 1968. gada Jānis Raibarts docējis Rīgas Medicīnas institūtā (tagad – Rīgas Stradiņa universitāte), viņa nodarbības bija neaizmirstams posms katra topošā ārsta studijās. Laiks, ko katrs students vadījis kādreizējās Hospitālās terapijas katedrā (tagad – Iekšķīgo slimību katedra), bija sarežģītākais, saturā bagātākais un, iespējams, mācību ziņā grūtākais viņa studiju dzīvē. Jānis Raibarts nevienam studentam nekad nav devis atlaides, līdz ar to nodarbību atstrādes kļuva par otro hospitālās terapijas ciklu. Jāņa Raibarta lekcijas studentiem un ārstiem ir leģendāras. Jānis Raibarts padziļināti pētījis hipertensiju. Profesors piedalījies Latvijas vadlīniju izstrādē internās medicīnas nozarē.

Profesors Jānis Raibarts 2014. gadā saņēma profesora Ilmāra Lazovska balvu par ieguldījumu medicīnā.

Ilgos darba gadus Rīgas 1. slimnīcā un P. Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā Jānis Raibarts kolēģu vidū bija iemīļots konsultants un padomdevējs, bet pacientiem – zinošs, ieinteresēts, pieredzējis ārsts.

Latvijas Ārstu biedrība izsaka dziļu līdzjūtību tuviniekiem!