Skip to content

Mūžībā devies LĀB Goda biedrs, Dr. med. Zigurds Zariņš

Mūžībā devies ilggadējais Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas ārsts, Rīgas Stradiņa universitātes docents, Latvijas eksperimentālā un klīniskā medicīnas institūta zinātnieks, Uztura laboratorijas vadītājs, uztura mācības pamatlicējs, dietologs, medicīnas zinātņu doktors dr.med. Zigurds Zariņš (19.04.1937. – 08.01.2022.).

Beidzis RMI 1962. Dienējis armijā (1962-64). LEKMI Uztura laboratorijas aspirants, zinātniskais līdzstrādnieks un vadītājs. Promocijas darbu aizstāvējis 1969. gadā. RSU Sporta un uztura katedras docents. Diētas ārsts medicīnas sabiedrībā ARS. Pētījumi uztura zinātnē un onkoloģijā. Grāmatas „Uztura mācība” septiņu papildinātu un atkārtotu izdevumu autors. Alpīnists un aktīva dzīves veida piekritējs. 2015. gadā saņēmis LĀB Veselības gada balvu Par mūža ieguldījumu veselības veicināšanā. LĀb godabiedrs (2016).

Izvadīšana sestdien, 15. janvārī plkst. 14.00 no Kocēnu kapiem, Valmierā.

Latvijas ārstu saime skumst par sava izcilā kolēģa aiziešanu mūžībā un izsaka līdzjūtību tuviniekiem.
Sit tibi terra levis!