Skip to content

LMF atbalsts karā cietušajiem Ukrainas ļaudīm

Latvijas Medicīnas fonds (LMF) sniedz vienreizēju finansiālu atbalstu 1000 USD apjomā karā cietušajiem Ukrainas ļaudīm, kas bēgļu statusā ieradušies Latvijā un uzsākuši darbu veselības aprūpes nozarē. Bēgļu straumē uz Latviju devušies arī daudzi veselības jomas speciālisti. Latvija kļuvusi par viņu mājvietu un arī darba vietu uz nezināmu laiku. SIA “Zemgales veselības centrs” ir jaunā darba vieta zobārsta asistentei Liudmylai Markovskai, Kauguru Veselības centrā strādā ārste oftalmoloģe Nataliia Lebid, Rīgas 1. slimnīca ir darba vieta Sergijam Davidovam, Ventspils slimnīcā jau aprīlī darbu sāka medicīnas māsa Olena Vorobiova. Slimnīcas mājaslapā arī saruna ar jauno kolēģi, kas kaut mazliet ļauj mums saprast, ko piedzīvojis un pārdzīvojis ikviens, kas ieradies Latvijā no Ukrainas.https://ziemelkurzemesslimnica.lv/zinas/ventspils-slimnica-strada-visparejas-aprupes-masa-no-ukrainas/

Foto: Ārste Nataliia Lebidsavā darbavietā Kauguru veselības centrā.

Jaunās darba vietas ir gan lielās slimnīcas, gan veselības centri, privātas ārstniecības iestādes un privātprakses. Kopumā jau divdesmit viens medicīnā strādājošais Ukrainas cilvēks ir saņēmis atbalstu no Latvijas Medicīnas fonds. Un LMF ir saņēmis siltus pateicības vārdus gan no atbalsta saņēmējiem, gan arī no darba devējiem par šo iniciatīvu.

Tomēr bēgļu straume nav apsīkusi un ne visi, kam atbalsts vajadzīgs, tam ir pieteikušies.

Būsim pateicīgi, ja varēsiet iesaistīties, lai maksimāli ātri un precīzi šo atbalstu varētu saņemt tie, kam tas šobrīd tik ļoti vajadzīgs. Paldies jāsaka Latvijas Ārstu biedrībai un Slimnīcu biedrībai par aktīvu līdzdarbību LMF sniegtā atbalsta popularizēšanā.

Lai pieteiktos atbalstam, jāsaņem uzturēšanās vīza Latvijā un jāsameklē darba vieta veselības aprūpē. Atbalstu var saņemt ikviens kara bēglis, kas strādās vai jau strādā Latvijā veselības aprūpes iestādē – gan ārsti, māsas, zobārsti, tehniskie darbinieki… -visi veselības nozarē strādājošie. Pieteikuma anketa(Applicationfora grant) ir LMF mājaslapāwww.latvianmedicalfoundation.org/helping-ukraine/

Savukārt ikviens no mums var atbalstīt šo un arī citas LMF iniciatīvas, kas palīdzēs karā cietušajiem Ukrainas cilvēkiem.

Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, rakstiet lmf.latvia@gmail.com

Latvijas Medicīnas fonds (LMF) ir ASV dibināta bezpeļņas organizācija un jau kopš 1990. gada sniedz atbalstu Latvijas veselības aprūpei.

Kamena Kaidaka M.D. 
LMF un LĀZA administrator Latvijā
+371 29121922
www.latvianmedicalfoundation.org
lmf.latvia@gmail.com