Skip to content

Latvijas Ārstu biedrība atzīmē žurnāla ārstiem simtgadi Latvijā

Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) atzīmē žurnāla ārstiem simtgadi un īpašā prezentācijas pasākumā atskatījās uz medicīniskās periodikas 100.gadiem Latvijā. Pasākumā LĀB sveica arī veselības ministrs Hosams Abu Meri.

Latvijas Ārstu biedrības viceprezidents M. Pļaviņš savā prezentācijā stāstīja, ka 1923. gada novembrī profesora Jēkaba Alkšņa (1870–1957) un Kārļa Kasparsona (1865–1962) redakcijā latviešu valodā iznāca pirmais medicīnas periodiskais izdevums “Latvijas Ārstu Žurnāls”. Liels izaicinājums tolaik bija radīt un veidot latviešu valodā medicīnisko terminoloģiju, izvairoties no anglicismiem, ģermānismiem un rusicismiem. Žurnāls ārstiem tika izdots līdz padomju okupācijas laikam, kam sekoja pārtraukums.

Latviešu medicīnas valoda un tās izteiksme, terminoloģija un zināšanas pilnveidojušās līdz ar visas pasaules zinātniskās domas un ideju attīstību. “Latvijas Ārstu Žurnāls” ir veicinājis latviešu medicīnisko domu, palīdzējis attīstīt medicīnas filozofiju, pētniecību un profesionālo izglītību. Latvijas Ārstu biedrība lepojas, ka var turpināt izdevuma izdošanas tradīciju.  

Pasākuma dalībniekiem bija iespēja apskatīt Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja materiālus-pirmo medicīnas un farmācijas žurnālu periodiku.  Muzeja bibliotēkas pārzinis  Artis Ērglis prezentēja  muzeja krājuma eksponātus, tai skaitā pirmo medicīnas periodisko izdevumu “Latvijas Ārstu Žurnāls”.

Žurnāla “ Latvijas Ārsts” pirmais numurs iznāca 1989.gada 23.jūnijā un tika atvērts Pirmā Pasaules latviešu ārstu kongresa laikā Latvijas Ārstu biedrības sēdē Bērnu klīniskās slimnīcas konferenču zālē.  Turpinot tradīciju, kura tika aizsākta pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, “ Latvijas Ārsts” sniedza iespēju latviešu ārstiem dzimtajā valodā lasīt un rakstīt par jaunākajiem sasniegumiem un pētījumiem visās medicīnas nozarēs. Kopumā šo gadu laikā izdoti vairāk kā 300 žurnāla numuru. 

Žurnāla “Latvijas Ārsts” 2023. gada septembra – decembra numura ievadraksts (skat. šeit).