Skip to content

In memoriam: ķirurgam, ilggadīgam RMI un LMA docentam, LĀB godabiedram Izidoram Sjakstem

99. dzīves gadā mūžībā aizsaukts viens no visvecākajiem Latvijss ārstiem Izidors Sjakste (1925.18.01. Nirzā-2024.27. 03. Rīgā).  1954. gadā beidzis RMI. Dr. med. (1963). RMI aspirants, docētājs (1954-94), docents (1965), mācību prorektors (1963-1976). LĀB godabiedrs (2014). Viņa ķirurga praktiskais darbs saistīts ar Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcas ķirurģijas klīniku. Prasmīgs ķirurgs, mīlēts un nosvērts pasniedzējs, atbildīgs un cienīts prodekāns – tāds kolēģu, viņa studentu un darba biedru atmiņā palicis Izidors Sjakste.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem un draugiem.
Sit tibi terra levis!